Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Профдобір і профвідбір в сучасних умовах (ID:25045)
| Размер: 34 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Тактика профдобору та профвідбору персоналу: переваги та недоліки існуючих в Україні методик 4
2. Шляхи поліпшення профдобору та профвідбору персоналу на основі закордонного досвіду 11
ВИСНОВКИ 15
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Акціонерна власність в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Історична довідка щодо створення акціонерних товариств та їх ролі в ринкових умовах господарювання 5 2. Сучасний стан акціонерної власності в Україні 9 3. Підвищення економічної безпеки акціонерних товариств 23 Висновки 27 Література 30-32

 2. Міжнародна торгівля в сучасних умовах
  ВСТУП 3 1. ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ТОРГІВЕЛЬНОЇ СИСТЕМИ – ОСНОВНА РИСА СУЧАСНГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 5 2. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МІЖНАРОДНОЇ ТОРІГВЛІ НА СУЧАНОМУ ЕТАПІ 7 2.1. Динаміка міжнародної торгівлі 7 2.2. Товарна структура міжнародної торгівлі 8 2.3. Географічна структура міжнародної торгівлі 11 3. ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 22 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 23 ДОДАТОК 25

 3. Санація та реструктуризація підприємства в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження необхідності санації та реструктуризації 6 1.1 Економічна необхідність санаційних процесів в сучасних умовах 6 1.2 Реструктуризація підприємств в сучасних умовах 10 2. Обґрунтування концепції напрямів та форм санації та реструктуризації підприємства 16 2.1. Оцінка прогнозних можливостей підприємства щодо подолання кризових явищ 16 2.2. Обгрунтування доцільності реалізації окремих напрямів та форми санації підприємства 22 3. Оцінка ефективності запропонованих заходів щодо фінансового оздоровлення підприємства 30 Висновки 40 Список літератури 43 Додатки 46

 4. Суть і функції реклами в сучасних умовах
  ВСТУП 3 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМИ 4 2. СУТНІСТЬ І ФУНКЦІЇ РЕКЛАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 13 2.1. Реклама як засіб підвищення ефективності господарювання 13 2.2. Класифікація видів реклами 16 3. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕКЛАМНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 23 3.1. Особливості розвитку вітчизняної рекламної індустрії 23 3.2. Тенденції розвитку ринку рекламних послуг в Україні 29 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 33

 5. Особливості договору купівлі-продажу в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання. 5 2. Істотні умови договору. 12 3. Права та обов'язки сторін. 27 4. Окремі види договору купівлі-продажу. 34 Висновок 42 Список використаної літератури 44

 6. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 7 1.1. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з даної теми 7 1.2. Класифікація та сутність векселів 14 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ТА АНАЛІЗ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 22 2.1. Особливості обліку операцій з векселями на підприємстві 22 2.2. Оподаткування операцій з векселями 29 2.3. Організація та аналіз вексельних операцій на підприємстві 34 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 48 РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ 54 3.1. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 54 3.2. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 ВИСНОВКИ 64 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67 ДОДАТКИ 72-82 Доклад 9 сторінок Роздаточний матеріал Метою даної роботи є дослідження особливостей обліку та аналізу операцій з векселями на рівні підприємства, а також специфіки застосування векселів у господарській діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктом дослідження є процес участі підприємства у вексельному обігу в Україні. Предметом дослідження виступають особливості обліку, аналізу та контролю за вексельними операціями підприємства в сучасних умовах господарювання.. Робота складається зі вступу, трьох розділів висновків, списку використаних джерел та додатків. В першому розділі проведено дослідження економічної сутності векселів, розглянуто їх класифікацію за різними ознаками. Окрему увагу приділено нормативно-правовій базі, яка регулює вексельний обіг в Україні на сучасному етапі. В другому розділі розкрито особливості вексельних операцій, застосовуваних підприємствами в процесі своєї господарської діяльності. Розглянуто різні типи операцій із застосуванням векселів різних видів. Проведено дослідження організації обліку операцій з векселями. Окрему увагу приділено особливостям податкового обліку операцій з векселями. Розглянуто організацію контролю за вексельними операціями. В третьому розділі запропоновано шляхи покращання обліку, аналізу та контролю операцій з векселями. Розглянуто процес побудови управлінського обліку вексельних операцій на підприємстві та шифрування стану векселів для підвищення ефективності аналізу та контролю за операціями з векселями на підприємстві. Інформаційною базою роботи служать нормативно-правові документи, які регулюють процес обігу векселів на Україні, а також теоретичний, фактичний та методологічний матеріал, який наведено в роботах численних вітчизняних і закордонних фахівців, зокрема таких як Демченко Т.А. , Беляков Н.М., Каверін Ю.А., Лисенков Ю.М., Ляшко В.П., Малюк В.М., Мороз Ю.М., Симов’ян С.В., Юровський Б., Демківський А.В., Бутинець Ф.Ф. та багато інших.

 7. Договір позички і його особливості в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Загальні положення про договори 5 1.1. Поняття договору, його зміст та форма 5 1.2. Класифікація договорів 7 2. Договір позички в законодавстві України 10 2.1. Поняття та загальна характеристика договору позички 10 2.2. Сторони договору позички, їх права та обов’язки 15 2.3. Підстави розірвання та припинення договору позички 19 2.4. Відмінність договору позички від інших договорів: дарування, зберігання, позики та найму (оренди) 24 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 8. Спеціалізація магазині та їхня ефективність у сучасних умовах
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності функціонування торговельних підприємств 6 1.1. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі 6 1.2. Економічна ефективність торговельного підприємства 9 1.3. Формування логістичних мереж у торгівлі меблями 13 2. Аналіз ефективності діяльності ВАТ «Магазин «Назва» 21 2.1. Загальні відомості про підприємство 21 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 24 3. Напрями вдосконалення ефективності меблевої торговлі 33 3.1. Сучасні напрямки розвитку роздрібної торговельної мережі 33 3.2. Еволюція меблевих магазинів 35 Висновки 40 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Магазин «Назва» 46

 9. Оподаткування підприємства виробничої сфери в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 2. Методичні основи аналізу розрахунків підприємства з бюджетом по податкам 11 2.1. Інформаційна база економічного аналізу 11 2.1. Сутність аналізу розрахунків підприємства з бюджетом по податкам 12 3. Аналіз розрахунків підприємства з бюджетом за ПДВ та податком на прибуток (на прикладі ДП “Дослідний хлібозавод”) 17 Висновки і пропозиції 30 Використана література 32

 10. Прогнозування розвитку підприємства в сучасних умовах господарювання (на прикладі)
  Вступ 3 1 Теоретичні аспекти прогнозування в процесі виробництва 5 1.1 Поняття прогнозів та прогнозування 5 1.2 Система прогнозів та планів підприємства і значення нормування для виробництва 7 1.3 Класифікація прогнозів 9 2 Аналіз діяльності підприємства 15 2.1 Загальна характеристика підприємства 15 2.2 Функції та організаційна структура ЗАТ «Назва» 17 2.3 Аналіз зовнішнього середовища діяльності 21 2.4 Аналіз господарської діяльності підприємства 24 3 Практичне застосування прогнозування в процесі виробництва 28 Висновки 34 Використана література 36

 11. Особливості функціонування підприємств ресторанного господарства в сучасних умовах
  План Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти досліджуваної теми. 6 Розділ II. Характеристика досліджуваного підприємства. 19 Розділ III. Аналіз роботи ЗАТ “Швидко-Україна” 22 Розділ IV. Резерви вдосконалення роботи досліджуваного підприємства. 28 Висновки і пропозиції. 34 Список використаної літератури 38 Мета роботи полягає у вивченні особливостей організації ресторанного бізнесу в сучасних ринкових умовах, аналізі основних тенденцій його розвитку та пошуку шляхів його подальшого вдосконалення. Об’єктом дослідження є ресторани, які спеціалізуються на наданні послуг з швидкого харчування. Предметом дослідження є внутрішнє середовище та процес управління мережею підприємств ресторанного господарства

 12. Організація оплати праці в сучасних умовах, шляхи її удосконалення
  Вступ 3 1. Економічна сутність заробітної плати 4 1.1. Поняття, сутність і функції заробітної плати 4 1.2. Форми та системи оплати праці 5 2. Аналіз оплати праці на підприємстві 13 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ “А-Прінт” 13 2.2. Аналіз основних енономічних показників діяльності підприємства 15 2.3. Аналіз організації оплати праці 19 3. Шляхи поліпшення організації оплати праці 28 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 13. Оплата праці в сучасних умовах господарювання (на прикладі ТОВ)
  Анотація 2 ВСТУП 4 Розділ 1. Теоретичне та методичне обґрунтування мотивації до праці персоналу підприємства 8 1.1. Форми та системи оплати праці персоналу, їх значення для діяльності підприємства 10 1.1.1. Тарифна система заробітної плати 23 1.2. Державне та договірне регулювання оплати праці 27 1.3. Удосконалення мотивації праці на підприємстві 33 Розділ 2. Техніко-економічна характеристика та аналіз виробничо-господарської діяльності 42 2.1. Структура (схема) управління ТОВ “D&V-інвест” 42 2.2. Техніко-економічна характеристика “D&V-інвест” 44 2.3. Аналіз виробничо-господарської діяльності “D&V-інвест” 48 2.4. Аналіз чисельності працівників, продуктивності праці та взаємозв’язок з рівнем оплати праці 55 2.5. Аналіз рівня заробітної плати різних категорій працівників 61 Розділ 3. Розробка плану з оплати праці ТОВ “D&V-інвест” та розрахунок економічної ефективності заходу з покращення оплати праці 64 3.1. Діюча система оплати праці на підприємстві ТОВ “D&V-інвест” 64 3.2. Розрахунок фонду оплати праці для різних виробничих підрозділів ТОВ “D&V-інвест” 72 3.3. Удосконалення оплати праці деяких категорій працівників ТОВ “D&V-інвест» 77 ВИСНОВКИ 89 Список використаної літератури 94 Додатки. 95

 14. Облік і аналіз операцій з векселями в сучасних умовах господарювання
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 6 1.1. Сутність операцій з векселями та види векселів і їх економічна характеристика 6 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань обліку та аналізу операцій з векселями 20 РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ 29 2.1. Фінансовий облік операцій з векселями на підприємстві 29 2.2. Оподаткування операцій з векселями 45 2.3. Впровадження управлінського обліку вексельних операцій 50 2.4. Контроль за рухом і погашенням векселів на підприємстві 55 РОЗДІЛ 3. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ВЕКСЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 59 3.1. Систематизація інформації про стан векселів на підприємстві для задач аналізу та контролю вексельних операцій 59 3.2. Аналіз вексельних операцій на підприємстві 63 ВИСНОВКИ 71 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 75 ДОДАТКИ 78

 15. Аналіз розрахунків з бюджетом в сучасних умовах (на прикладі фірми)
  ВСТУП 3 1. Теоретичні дослідження системи розрахунків з бюджетом суб’єктів малого підприємництва 5 1.1 Визначення субєкта підприємницької діяльності 5 1.2 Відмінності в системі розрахунків з бюджетом малих підприємств та інших 7 1.3 Особливості процесу розрахунків з бюджетом субєктів підприємницької діяльності 8 2. Аналіз процесу розрахунків підприємства з бюджетом на прикладі ТОВ «Назва» 14 2.1. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства. 14 2.2. Аналіз об’єкту оподаткування ТОВ «Назва». 16 2.3. Методи нарахування податків на підприємстві. 20 3. Шляхи оптимізації процесу розрахунків з бюджетом для ТОВ «Назва» 23 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 ДОДАТКИ 36 Звітність

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua