Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Розрахунок ВВП за витратами (ID:25047)
| Размер: 16 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Особливості та принципи розрахунку ВВП 4
2. Порядок обчислення ВВП методом кінцевого використання (за витратами) 6
3.Номінальний та реальний ВВП, обмеження ВВП 10
ВИСНОВОК 12
Список літератури 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. ВВП та його динаміка
  1.ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ 3 2. МЕТОДИ ОБЧИСЛЕННЯ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ (ВВП) 6 3. ДИНАМІКА ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ УКРАЇНИ 16 ВИСНОВКИ 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 2. Напрямки підвищення рівня ВВП в Україні
  ВСТУП 3 1. ВВП ЯК ОСНОВНИЙ МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ ПОКАЗНИК 4 2. ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ – ПІДСУМКИ СІЧНЯ-БЕРЕЗНЯ 2008 РОКУ 7 3. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ВВП В УКРАЇНІ 14 ВИСНОВКИ 18 ЛІТЕРАТУРА 19

 3. ВВП як один з показників економічного розвитку країни
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ВВП ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ 4 1.1. ВВП як основний макроекономічний показник 4 1.2. Методологія обчислення ВВП 7 1.3. Методи обчислення ВВП 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ВВП ЯК ОСНОВНОГО ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ 18 2.1. Аналіз ВВП у 2001-2005 роках 18 2.2. Аналіз ВВП у 2006 році 25 2.3. Підвищення ефективності відтворення ВВП в Україні 32 ВИСНОВКИ 36 ЛІТЕРАТУРА 37 ДОДАТКИ 39-42

 4. Макроекономічний аналіз статного фонду діючих банків України по відношенню до ВВП 2000-2006
  Мета роботи: провести макроекономічний аналіз динаміки основних параметрів економіки України за останні роки, визначити макроекономічні тенденції зміни цих параметрів

 5. Макроекономічний аналіз заборгованість за кредитами, наданими комерційними банками України по відношенню до ВВП 2000-2006
  Мета роботи: провести макроекономічний аналіз динаміки основних параметрів економіки України за 1996-2007 роки, визначити макроекономічні тенденції зміни цих параметрів.

 6. Структура ВВП за доходами: тенденції в Україні. Доходи якого сектору зростають / знижуються найбільш швидко?
  Структура ВВП за доходами: тенденції в Україні. Доходи якого сектору зростають / знижуються найбільш швидко? Список використаних джерел

 7. Розрахунок календаря
  Вступ 3 1. Історія розвитку календарів 4 2. Сонячні календарі 6 2.1. Математична теорія сонячних календарів (використання ланцюгових і підхідних дробів для розрахунку календаря) 6 2.2. Юліанський календар 10 2.3. Григоріанський календар 11 2.4. Календар Омара Хайама 11 3. Місячні і місячно-сонячні календарі (використання ланцюгових і підхідних дробів для розрахунку календаря) 12 3.1.Місячні календарі 13 3.2. Місячно-сонячні календарі 14 4. Календар майа 15 Висновки 18 Література 19

 8. Управління витратами
  1. Характеристика елементів витрат і статей калькуляції. 3 2. Методика планування статей прямих і непрямих витрат у собівартості продукції. 7 Список літератури 11

 9. Управління витратами
  ЗАВДАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами і їх оцінка 3 1.2. Організаційна побудова системи управління витратами 3 ЗАВДАННЯ 2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ 3 Аналізуючи витрати підприємства, можна сказати, що більша частина витрат включається в собівартість продукції. ... ЗАВДАННЯ 3. СVР-аналіз діяльності підприємства 3 Визначити і оцінити показники: -маржинальний прибуток; -операційний прибуток; -коефіцієнт маржинального прибутку; -точку беззбитковості; -коефіцієнт безпеки виробництва; -обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; -операційний ліверідж. ЗАВДАННЯ 4. 0БГРУНТУВАТИ ФІНАНСОВУ ФОРМУ ПРИДБАННЯ МАШИНИ: лізинг чи купівля за кредит 3 Тепер визначимо ефективність впровадження нового обладнання на підприємстві для переробки матеріалу – як фактору збільшення пропозиції матеріалу підприємством при зменшенні витрат на її виробництво. Джерелом фінансування буде обрано кредит під заставу нерухомості (іпотечний кредит). Література 3 Додатки 3

 10. Управління витратами
  ВСТУП 3 1.ЗНАЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ В УМОВАХ РИНКУ 4 2. СКЛАД І КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ 8 3. ЗМІСТ ЕЛЕМЕНТІВ ВИТРАТ 10 4. ЗМІСТ СТАТЕЙ КАЛЬКУЛЮВАННЯ 17 ВИСНОВОК 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 11. Управління витратами
  ЗАВДАННЯ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 3 ЗАВДАННЯ 2. КАЛЬКУЛЮВАННЯ 10 ЗАВДАННЯ 3. СVР-аналіз діяльності підприємства 13 ЗАВДАННЯ 4.0БГРУНТУВАТИ ФІНАНСОВУ ФОРМУ ПРИДБАННЯ МАШИНИ: лізинг чи купівля за кредит 16 Література 19

 12. Управління витратами
  Завдання 1 3 Загальна характеристика системи управління витратами на підприємстві (виконується за даними підприємства на якому працює студент , обсяг 5-6 сторінок) 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка 1.2. Організаційна побудова системи управління витратами (організація центрів відповідальності та функціональних органів управління) Завдання 2. Калькулювання 9 2.1. Скласти калькуляцію на один типовий виріб за встановленими на підприємстві статтями витрат або за схемою: - прямі матеріальні витрати; - прямі витрати на оплату праці; - інші прямі витрати (додаткова заробітна плата, відрахування на соціальні заходи та ін.); - загальновиробничі витрати (див. П(С)БО 16). 2.2. Пояснити методику проведених обчислень. 2.3. Оцінити обгрунтованість розподілу загальновиробничих витрат. Завдання 3. CVP- аналіз 12 CVP- аналіз (аналіз системи „витрати-випуск- прибуток”) діяльності підприємства (підрозподілу, проекту) 3.1. Визначити такі показники: - маржинальний прибуток; - операційний прибуток; - коефіцієнт маржинального прибутку; - точку безбитковості (в натуральному й грошовому вираженні); - коефіцієнт безпеки виробництва; - обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; - операційний леверидж. 3.2. Оцінити результати обчислень та прокоментувати. Завдання 4. Обгрунтування фінансової форми прибання машини, устаткування) лізинг чи купівля в кредит 14 4.1. При обгрунтуванні обчислити: - витрати на лізинг у поточній вартості; - витрати на купівлю за рахунок кредиту у поточній вартості. 4.2. Результати обчислень порівняти й прийняти управлінське рішення. Список використаної літератури 23

 13. Управління витратами
  Варіант 6. Завдання №1 Визначити загальні витрати та витрати на одиницю продукції, що випускається підприємством. Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 1. № варі анта Обсяг вироб- ництва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн № варіанта Обсяг виробни- цтва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 400 60 000 5,0 20 1 500 30 000 4,0 Завдання №2 Розрахувати змінні та постійні витрати всього по підприємству, змінні та постійні витрати на одиницю продукції, зробити висновки про поведінку витрат при коливанні обсягів господарської діяльності. Дані розрахунків та висновки звести у таблицю. Вихідні дані за варіантами наведені в табл.3. Завдання №3 Розрахувати ставку розподілу загальновиробничих витрат підрозділу підприємства з використанням різних баз розподілу. Вихідні дані наведені в табл.4. Завдання №4 Розрахувати собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на початок та кінець місяця за методом попроцесної калькуляції ФАЙФО (від англ. First in first out - перший прийшов, перший пішов). Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 6. АНАЛІЗ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ Завдання№5 Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. Дані про виробничу діяльність наведені в табл. 7. Потрібно визначити точку беззбитковості (обсяг діяльності, за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам) в грошовому та натуральному вимірюванні та запас фінансової міцності (характеризує можливе зменшення доходу від реалізації за якого підприємство все ще лишатиметься прибутковим). Завдання №6 Розрахувати маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу за даними, наведеними в табл. 8. Маржинальний дохід являє собою різницю між доходом від реалізації продукції та сумою змінних витрат на її виробництво та реалізацію. Завдання №7 Для ефективного управління витратами недостатньо обчислювати маржинальний дохід в цілому по підприємству, необхідно також визначити його по кожному з виробів. Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) розрахувати маржинальний дохід для акціонерного товариства по виробам. Постійні витрати для всіх варіантів прийняти 2000 грн. Завдання № 8 Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) та результатами розрахунків завдання №7 оцінити чутливість прибутку до зміни наступних елементів: ціни продукції; змінних витрат; постійних витрат; обсягу продажу. Для всіх варіантів приймаємо припущення, що кожний з параметрів погіршується на 10%.

 14. Управління витратами
  Завдання 1. Загальна характеристика системи управління витратами на підприємстві ТОВ „. 3 1.1. Функціональні підсистеми управління витратами та їх оцінка 3 1.1. Організаційна побудова системи управління витратами 7 Завдання 2. Калькулювання 12 2.1. Скласти калькуляцію на один типовий виріб за встановленими на підприємстві 12 2.2. Пояснити методику проведених обчислень 12 2.3. Оцінити обгрунтованість розподілу загальновиробничих витрат. 13 Завдання 3. CVP- аналіз (аналіз системи „витрати-випуск- прибуток”) діяльності підприємства 17 3.1. Визначити такі показники: 17 - маржинальний прибуток; - операційний прибуток; - коефіцієнт маржинального прибутку; - точку безбитковості (в натуральному й грошовому вираженні); - коефіцієнт безпеки виробництва; - обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність активів на рівні 20%; - операційний леверидж. 3.2. Оцінити результати обчислень та прокоментувати. 20 Завдання 4. Обгрунтувати фінансової форми придбання машини (верстату, устаткування): лізинг чи купівля в кредит 21 4.1. При обгрунтуванні обчислити: 21 - витрати на лізинг у поточній вартості; - витрати на купівлю за рахунок кредиту у поточній вартості. 4.2. Результати обчислень порівняти й прийняти управлінське рішення. 23 Список використаної літератури. 24

 15. Управління витратами
  Варіант 10. Завдання №1 Визначити загальні витрати та витрати на одиницю продукції, що випускається підприємством. Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 1. № варі анта Обсяг вироб- ництва, одиниць Постійні витрати, грн Змінні витрати на одиницю продукції, грн 10 1 200 80 000 3,5 Завдання №2 Розрахувати змінні та постійні витрати всього по підприємству, змінні та постійні витрати на одиницю продукції, зробити висновки про поведінку витрат при коливанні обсягів господарської діяльності. Дані розрахунків та висновки звести у таблицю. Вихідні дані за варіантами наведені в табл.3. Завдання №4 Розрахувати собівартість готової продукції та незавершеного виробництва на початок та кінець місяця за методом попроцесної калькуляції ФАЙФО (від англ. First in first out - перший прийшов, перший пішов). Вихідні дані за варіантами наведені в табл. 6. Завдання №3 Розрахувати ставку розподілу загальновиробничих витрат підрозділу підприємства з використанням різних баз розподілу. Вихідні дані наведені в табл.4. АНАЛІЗ РІВНЯ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ Завдання№5 Підприємство виробляє і реалізує один вид продукції. Дані про виробничу діяльність наведені в табл. 7. Потрібно визначити точку беззбитковості (обсяг діяльності, за якого доходи підприємства дорівнюють його витратам) в грошовому та натуральному вимірюванні та запас фінансової міцності (характеризує можливе зменшення доходу від реалізації за якого підприємство все ще лишатиметься прибутковим). Завдання №6 Розрахувати маржинальний дохід та коефіцієнт маржинального доходу за даними, наведеними в табл. 8. Завдання №7 Для ефективного управління витратами недостатньо обчислювати маржинальний дохід в цілому по підприємству, необхідно також визначити його по кожному з виробів. Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) розрахувати маржинальний дохід для акціонерного товариства по виробам. Постійні витрати для всіх варіантів прийняти 2000 грн. Завдання № 8 Користуючись вихідними даними завдання № 6 (табл. 8) та результатами розрахунків завдання №7 оцінити чутливість прибутку до зміни наступних елементів: ціни продукції; змінних витрат; постійних витрат; обсягу продажу. Для всіх варіантів приймаємо припущення, що кожний з параметрів погіршується на 10%.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua