Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Психофізіологічні основи мотивації (ID:25060)
| Размер: 46 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
Психофізіологічні основи мотивації 4
1. Сутність мотивації 4
2. Психофізіологічні основи мотивації 8
Висновки 15
Література 16
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Психофізіологічні фактори та їх наслідки
  Вступ 3 1. Психофізіологічні фактори та їх наслідки 4 2. Вплив психологічних факторів на працездатність людини 9 Висновок 14 Список використаних літературних джерел 15

 2. Психофізіологічні технології та їх використання в управлінні персоналом
  Вступ 3 1. Сучасні технології управління персоналом та їх характеристика 4 2. Психофізіологічні технології в управлінні персоналом 14 Висновки 23 Список використаної літератури 24

 3. Психофізіологічні аспекти реактивності та резистентності організму
  Вступ 3 1. Характеристика і види реактивності 4 2. Механізми реактивності 7 3. Поняття резистентність, її види 11 Висновки 15 Список літератури 17

 4. Психофізіологічні предпосилки успішності навчання прийому саморегуляції емоційних станів
  Психологія спорту ЗМІСТ Вступ. 3 1. Структура духовних практик психосоматичних систем саморегуляції 4 2. Проблеми успішності навчання прийому саморегуляції емоційних станів 10 Висновки 13 Література 14

 5. Механізм мотивації
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Формування механізму мотивації на підприємстві 4 2. Аналіз мотиваційних механізмів на підприємстві ( на прикладі корпорації "Проктер енд Гембл" ("P&G") 14 3. Напрямки вдосконалення мотиваційного механізму на підприємствах 20 Висновки 29 Список літератури 30

 6. Механізм мотивації
  Зміст Вступ 3 1. Генеза теорії мотивації 3 2. Соціально – психологічні методи мотивації праці 17 3. Механізми мотивації до навчання 19 4. Мотивація особистості як суб’єкта діяльності 23 5. “Олюднення” гуманітарної політики держави 32 Висновки 37 Література 39

 7. Методи мотивації в управлінні
  Література 1. Каверин С. Б. Мотивация труда.- М.: Ин-т психологии РАН, 1998.- 224 с. 2. Борисова Е. Индивидуальный подход к мотивации сотрудников (По материалам конференции “Управление предприятием: система мотивации персонала”)//Персонал-МИКС.-2002.-№ 2. 3. Щукин В.“Проблемное поле”, или почему не совпадают мотивационные представления руководителей и персонала//Человек и Труд.-2001.-№ 6. 4. Цветаев В. Мотивация наемного труда в разных ситуациях //Персонал-МИКС.-2002.-№ 3(10). 5. Белкин В. , Белкина Н. Мотивы и стимулы труда // Социальная защита.- 2001.- № 7. - Прил.: с. 44-47

 8. Вдосконалення механізмів мотивації
  Вступ 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 4 1.1. Класичні і сучасні моделі та підходи щодо їх реалізації 4 1.2. Методи оцінки процесів мотивації 10 2. АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" ("P&G") 18 2.1. Діагностика виробничо-економічного стану корпорації 18 2.2. Дослідження процесів мотивації співробітників різних рівнів корпорації 28 3. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" 35 3.1. Визначення шляхів вдосконалення механізмів мотивації в корпорації 35 3.2. Напрямки вдосконалення механізмів мотивації 43 Висновки 47 Література 49 Додатки 51 Темою роботи є „Мотиваційний механізм менеджменту в організації”. Вибір даної теми обумовлений тим, що саме вдосконалення мотиваційного механізму розвитку корпорації заслуговує особливої уваги, оскільки від його якості залежить успіх роботи корпорації. Дослідження неефективного фінансово-господарського розвитку підприємств показали, що основною його причиною була низька якість управління персоналом. Більша кількість управлінців, підприємців вважає, що індикатором успішного розвитку корпорації є розуміння процесів управління персоналом, вдосконалення мотиваційного механізму розвитку корпорації. Мета роботи: вивчення мотиваційного механізму менеджменту в організації. Предмет дослідження: персонал організації, порядок взаємовідносин між співробітниками. Об’єкт дослідження: корпорація „Проктер енд Гембл” („P&G”). Хронологічними межами роботи є 2002-2005 роки. Літературною базою слугують підручники Мескона М.Х., Пітера Доля, Дубчака І.В. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі (журнали „Генеральный директор”, „Управление компанией”, „Економіка України”, „КапиталЪ”, „Корпоративный менеджмент”)

 9. Сучасні моделі мотивації
  Вступ 3 1. Теорії мотивації персоналу 4 2. Мотивація і стимулювання трудової активності персоналу 18 3. Управління мотивацією 25 4. Організація мотивації на підприємстві 28 Висновки 33 Література 35

 10. Теорія мотивації А. Маслоу
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Характеристика базових потреб 4 1.1. Фізіологічні потреби. 4 1.2. Потреба в безпеці. 9 1.3. Потреба в приналежності і любові. 12 1.4. Потреба у визнанні. 13 1.5. Потреба в самоактуалізації. 14 1.6. Передумови для задоволення базових потреб. 15 2. Міра задоволення базових потреб 19 3. Мотивація і теорія психопатогенеза 24 Висновок 26 Список використаної літератури 28 Метою курсової роботи є дослідження теорії мотивації А. Маслоу.

 11. Підходи до вивчення мотивації
  Вступ 3 1. Визначення мотивації 4 2. Категорія мотиву і проблема активації поведінки 4 3. Теорії мотивації 10 Висновок 16 Література 17

 12. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль мотивування в системі управління персоналом підприємства 5 1.2. Матеріальна мотивація персоналу 9 1.4. Методи нематеріального стимулювання 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТВИНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ «ххх» 16 2.2. Аналіз фінансового стану 22 2.3. Оцінка ефективності та діагностика проблем діючої системи мотивації з використанням комп’ютерних технологій 25 2.4. Шляхи удосконалення системи матеральної мотивації персоналу організації 32 2.5. Оптимізація системи нематеріального мотивування 40 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54

 13. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Передумови розвитку мотивації персоналу підприємства. Взаємозв’язок мотивації з іншими функціями менеджменту 5 1.2. Структурна модель мотиваційного процесу, що визначає поведінку працівника 12 1.3. Умови та фактори, що впливають на розвиток трудової мотивації персоналу. Форми стимулювання 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на прикладі ТОВ «Назва») 19 2.1. Аналіз загальних показників розвитку персоналу організації 19 2.2. Оцінка мотиваційного механізму в організації 23 2.3. Рекомендації з вдосконалення розвитку трудової мотивації персоналу 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 14. Використання мотивації у практичному менеджменті
  Введення. 3 Розділ 1. Мотивація як функція управління 4 1.1. Мотиви подорожей. 4 1.2.Мотивація трудових відношень. 6 1.3.Сучасні теорії мотивації. 7 1.4. Стратегія управління людськими ресурсами фірми. 13 Розділ 2:Засоби мотивації. 16 2.1.Причини пасивності робітника. 16 2.2. Мотивуючі фактори, принципи впливу на мотивацію людей. 19 2.3. Методи поліпшення параметрів роботи. 23 2.4. Економічна мотивація. 28 Розділ 3. Досвід кадрової політики IBM. 31 3.1. Роль відділу кадрів. 31 3.2. Принцип поваги до особистості. 32 3.3. Принцип довічної зайнятості. 35 3.4.Принцип єдиного статусу. 36 3.5. Канали зв'язку. 37 Висновок. 39 Список літератури: 41

 15. КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  Вступ 3 РОЗДІЛ1.ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ 5 1.1.Зміст поняття мотивації 5 1.2. Еволюція наукових поглядів на мотивацію трудової діяльності 12 РОЗДIЛ 2. КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ „КОРІН” 15 2.1. Конструювання моделі системи мотивації та управління 15 2.2. Система оцінювання як основа системи мотивації персоналу 22 Розділ 3. Шляхи покращення мотивацій персоналу в туристичній фірмі «Корін» 27 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 32 Додатки 34

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua