Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Питання до екзамену з дисципліни «Політологія» (ID:25072)
| Размер: 22 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание26.Становлення концепції громадянського суспільства 3
49. Політична стабільність і конфлікти 4
50. Риси політичної стабільності 6
58. Державний суверенітет - умова національного відродження 7
66. Засоби зовнішньої політики 8
77. Вибір пріоритетів та стратегічних партнерів України 11
79. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії 12
83. Основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування 14
85. Прогнозування розвитку України в майбутньому 16
88. Роль політики у вирішенні глобальних проблем сучасності 18
90. Предмет політичного прогнозування 20
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Питання до екзамену з РПС
  Зміст 1. Головні машинобудівні регіони світу. 4 2. Галузева структура і принципи розміщення тваринництва у світі. 4 3. Галузевий склад і особливості розміщення текстильної промисловості світу. Головні текстильні регіони. 5 4. Галузева структура і особливості розміщення зернового господарства світу. 6 5. Особливості розвитку і розміщення складного і точного машинобудування світу. 6 6. Характеристика водного та повітряного транспорту світу. 7 7. Розміщення і оцінка мінеральних ресурсів світу. 7 8. Основні риси географії земельних, водних, біологічних ресурсів світу. 8 9. Галузевий склад і чинники розміщення харчової промисловості світу. 9 10.Головні регіони розвинутої харчової промисловості. 10 11.РПС Донецького економічного району України. 10 12.Головні райони хімічної промисловості світу. 11 13.Особливості розвитку та розміщення транспортної системи в різних за тинами країнах світу. 11 14.Чинники розміщення трикотажної, швейної, шкіряно-взуттєвої. хутрової і галантерейної промисловості світу. 12 15.Особливості сучасного розміщення паливної промисловості світу 13 16.Характеристика головних рекреаційних районів світу. 15 19.Структурні і територіальні особливості електроенергетики світу. 16 20.Особливості розміщення підгалузей хімічної промисловості світу. Сучасні проблеми галузі. 17 21.Характеристика наземних видів транспорту світу. 19 22.Географія світового автомобілебудування. 21 23.Сучасні зрушення у структурі машинобудівного комплексу світу. 21 24.Розміщення населення світу. Міське і сільське населення. Урбанізація та її вплив на РПС 22 25.Паливно-енергетичний комплекс світу. Зрушення в його структурі впродовж XX ст. територіальні відмінності у видобутку і споживанні енергоносіїв. 23 27.Динаміка, галузевий склад та особливості розміщення кольорової металургії світу. 24 28.Чисельність, рух і структура населення світу. Зайнятість населення. 25 30.Динаміка виробництва і споживання продовольства по регіонах сипу. Продовольча проблема та шляхи її вирішення. 26 31.Особливості розвитку і розміщення чорної металургії світу. Основні її райони. 27 33.Специфіка галузевої та територіальної структур господарства країн, що розвиваються, їх проблеми і місце у світовому господарстві. 28 1. Розселення населення України. Українська діаспора. 30 2. Водний та повітряний транспорт України. 31 3. Сучасний стан, структура, особливості розвитку і розміщення паливної промисловості України. 32 4. Електроенергетика України структура і розміщення. Проблеми галузі. 32 5. Мінерально-сировинні ресурси України. 33 6. РПС Донецького економічного району. 34 7. РПС Карпатського економічного району. 35 8. РПС Подільського економічного району. 36 9. Територіальна організація хімії органічного синтезу України. 36 10.Проблеми розвитку автомобільного транспорту України. 37 11.Особливості розвитку і розміщення торгівлі та громадською харчування в Україні. Торговельно-економічне районування. 37 12.Соціальна сфера України в період реформування суспільства. 38 13.Демографічний потенціал України, особливості її демографічної політики на сучасному етапі. 39 14.Розміщення лісової і деревообробної промисловості в Україні. 39 15.РПС Придніпровського економічного району. 40 16.Особливості та фактори розміщення машинобудівного комплексу України. Основні машинобудівні райони. 41 17.Особливості розміщення гірничої та основної хімії України. 43 18.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення кольорової металургії України. 43 19.РПС Причорноморського економічного району. 44 20.Особливості і фактори розміщення меблевого виробництва в Україні, основні центри. 45 21. Рекреаційний комплекс України. 45 22.Лісові, водні та рекреаційні ресурси України. 46 23.Сучасний стан, особливості розвитку і розміщення сільського господарства України як центральної сфери АПК. 48 24.РПС Північно-Східного економічного району. 49 25.РПС Столичного економічного району. 50 26.Машинобудівний комплекс України, його народногосподарське значення, галузева структура. 51 27.Спеціалізація та розміщення легкої промисловості України. 52 28.РПС Центрального економічного району. 54 29.РПС Північно-Західного економічного району. 56 30. Автомобільний, залізничний та трубопровідний транспорт України. 57 31.Галузевий склад і чинники розвитку і розміщення харчової промисловості України. 58 32.Сировинна база, рівень розвитку, особливості розміщення чорної металургії України. 59 33.Земельні ресурси і структура земельного фонду України, проблеми розміщення і використання. 60 34.Особливості і фактори розміщення фарфоро-фаянсової та скляної промисловості в Україні, їх основні центри. 60

 2. Питання до екзамену по системному аналізу
  Зміст 1. Поняття теорії систем 3 2. Визначення системи, її властивості та структура 6 3. Класифікація систем за природою 7 4. Класифікація систем за походженням 7 5. Класифікація систем за взаємодією із зовнішнім середовищем 8 6. Узгодженість відкритих систем із зовнішнім середовищем 8 7. Зовнішнє середовище і його властивості 9 8. Інгерентність (неінгерентність) системи 9 9. Моделювання систем. Визначення моделі системи 9 10. Властивості моделей системи 9 11. Класифікація моделей системи 10 12. Графічні моделі складу і структури системи 10 13. Статичні і динамічні моделі системи 10 14. Математичні моделі системи 11 15. Етапи побудови математичної моделі системи 11 16. Характеристики динамічних систем 12 17. Класи математичних моделей систем 13 18. Математичні моделі систем з управлінням 13 19. Способи управління системами 14 20. Класифікація управляючих систем 14 21. Математична модель Леонтьева типу „витрати-випуск” багатогалузевої економічної системи 15 22. Характеристики системи 16 23. Типологія систем. Великі, складні та прості системи 18 24. Соціальні системи, їх основні характеристики і різновиди 18 25. Ергономічні системи 19 26. Адаптивні і не адаптивні системи 20 27. Оргсистеми 21 28. Самоорганізація 21 29. Цілеспрямовані системи та ціле направлені системи 22 30. Оптимальні системи 22 31. Структура системи. Основні характеристики структури. Типологія структур 23 32. Організація системи. Види організації системи 24 33. Поняття функції і функціонування системи 25 34. Соціальне середовище і його особливості. Соціальні ситуації взаємодії системи і середовища 26 35. Основні етапи життєдіяльності системи. Класифікація типів розвитку системи 26 36. Інформаційні аспекти теорії систем: ентропія, кількість інформації. Вимірювання різноманітності економічних систем. Одиниця інформації 27 37. Основи системного аналізу. Поняття і ознаки системності. Загальна характеристика системності 29 38. Прості і складні різновиди системного аналізу 29 39. Декомпозиція в системному аналізі 30 40. Агрегування в системному аналізі. Типи агрегатів 31 41. Поняття системоутворюючого фактору. Взаємозв’язок структури і функцій систем 31 42. Сутність і алгоритм системного аналізу 32 43. Основні етапи проектування систем 33 44. Вибір організаційної структури проекту 34

 3. Питання до екзамену Соціальна робота
  1. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи за кордоном. 3 2. Проаналізуйте особливості діагностичної і функціональної школи соціальної роботи. 7 3. Охарактеризуйте основні етапи історії фахової соціальної роботи в Україні. 8 4. Визначте основні етапи історії соціальної роботи в Росії. 13 5. Охарактеризуйте сучасні класифікації теорій та моделей соціальної роботи. 17 6. Визначте предмет і завдання теорії соціальної роботи 19 7. Охарактеризуйте особливості інтегративного характеру соціальної роботи. 20 8. Розкрийте зміст соціальної роботи як практичної діяльності 20 9. Визначте функції соціальної роботи. 21 10.Розкрийте зміст процесу соціальної роботи на мікро-, мезо- та макро рівнях суспільства. 22 11. Охарактеризуйте основні кваліфікаційні вимоги до соціального працівника. 22 12. Розкрийте зміст документу “Етика соціальної роботи: принципи і стандарти”. 24 13. Розкрийте зміст професійних ролей соціального працівника. 25 14. Визначте правове забезпечення діяльності соціальних служб. 25 15. Визначте особливості професійної підготовки соціального працівника. 26 16. Охарактеризуйте професійні цінності соціального працівника. 28 17. Визначте сутність професійних ризиків в соціальній роботі. 29 18. Розкрийте сутність стратегій підтримки особистості. 30 19. Визначте правові і наукові підходи до визначення поняття “клієнт” в соціальній роботі. 31 20. Визначте функції Міністерства праці та соціальної політики. 33 21.Визначте напрямки роботи соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в закладах освіти. 35 22. Розкрийте особливості сприяння здоровому способу життя засобами соціальної роботи. 36 23.Визначте особливості застосування засобів культури у соціальній роботі. 36 24.Визначте напрямки партнерства соціальних служб та благодійних і громадських організацій. 37 25. Визначте напрямки соціальної роботи на підприємстві. 38 26.Охарактеризуйте соціальні послуги, які надають соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді. 39 27.Охарактеризуйте послуги, які надають спеціалізовані формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 39 28.Визначте функції управлінь державних адміністрацій по роботі з дітьми. 40 29.Проаналізуйте особливості соціальної роботи у збройних силах 41 30. Визначте напрямки соціальної роботи в організаціях і установах МВС. 42 31. Визначте особливості соціальної роботи в сільській місцевості. 43 32. Визначте особливості соціальної роботи у великому місті. 44 33. Охарактеризуйте зміст менеджменту в соціальній роботі. 46 34. Охарактеризуйте організаційні методи в індивідуальній соціальній роботі 47 35. Охарактеризуйте системну модель соціальної роботи 47 36.Охарактеризуйте соціально-екологічну модель соціальної роботи 48 37.Охарактеризуйте рольову теорію в соціальній роботі 48 38.Охарактеризуйте соціально-радикальну модель соціальної роботи 49 39.Проаналізуйте психодинамічну модель соціальної роботи 49 40.Проаналізуйте біхевіористські та когнітивні моделі соціальної роботи 50 41.Проаналізуйте гуманістично-екзистенційні підходи в соціальній роботі 50 42. Проаналізуйте теорію кризового втручання. 52 43. Проаналізуйте зосереджену на завданні модель соціальної роботи. 52 44. Проаналізуйте моделі індивідуальної роботи з випадком. 53 45. Проаналізуйте особливості проведення консультування в соціальній роботі. 53 46.Охарактеризуйте теоретичні напрямки групової соціальної роботи. 54 47.Охарактеризуйте основні моделі соціальної роботи з групою. 55 1.Тренінгові робота як метод соціальної роботи з групами 55 48.Визначте зміст та етапи роботи мультидисциплінарної та міждисциплінарної команди фахівців. 58 49.Охарактеризуйте різновиди телефонного консультування. 59 50.Охарактеризуйте особливості волонтерської соціальної роботи. 60 51.Охарактеризуйте види та зміст фостерингу. 61 52.Проаналізуйте зміст самокерованої соціальної роботи. 63 55.Визначте зміст соціальної роботи з різними типами сімей. 66 56.Охарактеризуйте специфіку соціальної роботи з людьми похилого віку. 67 57.Визначте специфіку соціальної роботи з інвалідами. 68 58.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи з молоддю. 69 59.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Великобританії. 70 60.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в США. 72 61.Охарактеризуйте особливості соціальної роботи в Німеччині. 72 62. Охарактеризуйте особливості соціальної роботи у Швеції. 73

 4. Питання до державного екзамену з методики трудового навчання
  1. Організація роботи з природними матеріалами, їх види, заготівля, зберігання, підготовка до роботи. Методика проведення уроку до виготовленню аплікацій із рослинних форм і об’ємних виробів із природних матеріалів. 2 2. Особливості уроків трудового навчання в порівнянні з іншими навчальними предметами. Структура уроку трудового навчання і характеристика його етапів (на прикладі уроку по виготовленню виробів з тканини). 3 3. Інструктаж в трудовому навчанні. Види інструктажу за часом проведення і обхватом учнів. Вимоги до проведення інструктажу. Навести приклад проведення інструктажу на уроці по виготовленню виробів з паперу. 4 4. Праця як самостійний навчальний предмет, її освітнє значення. Мета трудової політехнічної підготовки учнів 1-4 класів. 5 5. Засвоєння політехнічних завдань учнями 1-4 класів під час роботи з різними матеріалами, ознайомлення з інструментами, процесом виробництва вцілому. 6 6. Формування в учнів політехнічних умінь: уміння планувати трудовий процес, організовувати робоче місце, проводити технологічні операції: згинання, різання, монтажу. 7 7.Динаміка розвитку конструкторсько-винахідницьких умінь у учнів 1-4 класів. 8 8. Специфіка проведення уроків трудового навчання в 1 класі. Особливості їх організації. 9 9. Особливості роботи з пластичними матеріалами. Обробка глини та пластиліну. Методика організації індивідуальної та колективної роботи по виготовленню виробів із пластичних матеріалів. 9 10. Організація роботи по виготовленню виробів із паперу і картону. Методика виготовлення виробів із використанням шаблонів. Методика ознайомлення учнів 1 класу із виготовленням закладки з візерунком із квадратиків, кружечків тощо. 11

 5. 90 Питань до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів
  Білети до державного екзамену з дисципліни "Управління персоналом" для бакалаврів

 6. Питання до екзамену з предмету: «Муніципальна соціально-економічна політика»
  1. Структурно функціональні зв’язки соціально-економічної реконструкції держави, структурна перебудова господарського колективу та ефективна регіональна політика 2 2. Формування національної економіки міста, країни 5 3. Політична незалежність України та її економічний суверенітет 10 4. Динаміка недержавного сектора економіки та його перспективи в Україні 12 5. Система управління пенсійним страхуванням 15 6. Управління інноваційною діяльністю в містах 19 7. Державна підтримка в Україні та за кордоном 21 8. Правові засади і організація бюджетного вирівнювання в Україні 23 9. Специфіка приватизації в сільських регіонах країни 26 10. Соціальні функції державного бюджету країни 29 11. Інвестиційна політика кредитування в містах 31 12. Пріоритети здійснення муніципально-соціальної політики 34 13. Економічне регулювання розвитку рекреаційної сфери. Сутність рекреації 36 14. Ефективність кадрового забезпечення в містах 38 15. Механізм формування та використання фінансових ресурсів пенсійної системи 40 16. Джерела фінансування муніципально-соціальної політики 43 17. Новітні технології, впровадження екологічних програм в містах, країні 45 18. Муніципально-соціально економічні проблеми житлової політики та необхідність її реформування 48

 7. Питання до ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ з практичної психології
  1. Психологічні особливості міжособистісного спілкування психолог-клієнт. 3 2.Поняття психоконсультування, мета та основні завдання консультативної роботи. 4 3.Принципи психоконсультування, їх характеристика. 5 4.Бесіда як основний метод психологічного консультування. 6 5.Види психоконсультування, їх особливості. 7 6. Професійні та особистісні вимоги до психоконсультанта. 8 7.Технологія проведення психоконсультативної бесіди. 9 8.Поняття психокорекція, її основні завдання. 9 9.Структура психокорекційної роботи: основні стадії та прийоми. 10 10. Вимоги до складання психокорекційної програми. 11 11. Характеристика дитячого аутизму. 11 12.Системний підхід у вивченні сім'ї. 12 13.Відмінності невротичної та психотичної поведінки у дітей. 13 14.Особливості психокорекції агресивності у дітей. 14 15.Підготовчо-діагностична стадія психокорекційної роботи. 16 16.Особливості настановчої стадії психокорекційної роботи. 17 17. Особливості психоконсультативної роботи з дитячими психотравмами. 17 18. Психодіагностика індивідуальної свідомості та самосвідомості. 18 19.Психодіагностика особистісних властивостей. 19 20.Психодіагностика загальних інтелектуальних здібностей. 20 21 .Психокорекція тривожності у дітей. 22 22.Етапи життєвого циклу сім'ї. 22 23.Характеристика проективного підходу у психодіагностиці. 23 24.Психологічна типологія сім'ї. 24 25.Взаємозв'язок психодіагностики з іншими галузями психології. 25 26.Поняття про психологічний діагноз. Рівні розвитку психологічного діагнозу. 26 27.Тест як інструмент психодіагностики. Види тестів. 26 28.Напрям психокорекційної роботи за змістом. 28 29.Основні параметри оцінки сім'ї. 28 30. Психодіагностика креативності. 29

 8. Питання до екзамену "Право соціального захисту" Білети шпора
  1. Основні етапи становлення систем соціального забезпечення 4 2.Поняття соціального забезпечення, соціального страхування і соціального захисту населення 5 3. Функції соціального забезпечення. 6 4. Право людини на соціальне забезпечення і роль держави в його реалізації. 6 5. Формування системи соціального забезпечення Форми соціального забезпечення. 7 6. Поняття права соціального забезпечення як галузі права. 7 7. Предмет права соціального забезпечення. 8 8. Методи права соціального забезпечення. 9 9. Система права соціального забезпечення. 9 10. Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна 9 11. Поняття джерел права соціального забезпечення та їх класифікація. Загальна характеристика основних джерел права соціального забезпечення. 10 12. Поняття принципів права та їх класифікація та значення. Зміст принципів права соціального забезпечення. 10 13. Поняття і види правовідносин по соціальному забезпеченню. 11 14. Загальна характеристика суб'єктів, об'єктів і змісту правовідносин по соціальному забезпеченню. Пенсійні правовідносини. 12 15. Правовідносини щодо надання допомоги і компенсацій. 13 16. Правовідносини щодо трудового каліцтва чи професійного захворювання. 14 17. Правовідносини щодо медичної (лікарської) допомоги, соціальних послуг і пільг по системі соціального забезпечення. 14 18. Процедурні і процесуальні правовідносини, що виникають у зв'язку із соціальним забезпеченням громадян. 15 19. Поняття трудового стажу, його значення і класифікація. 15 20. Загальний трудовий стаж. 16 21. Спеціальний трудовий стаж. 17 22. Страховий трудовий стаж. 17 23. Обчислення трудового стажу. 17 24. Підтвердження трудового стажу. 18 25. Докази трудового стажу!!! 18 26. Пенсійна система України, її сучасний стан. 19 27. Поняття пенсій та їх класифікація. 20 28. Право вибору пенсії.!!! 21 29. Пенсійне забезпечення у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 23 30.Поняття пенсії за віком. 24 31.Пенсія за віком на загальних підставах. 25 32. Пенсія за віком на пільгових підставах. 25 33. Пенсії за віком у зв'язку с особливими умовами праці. 26 34. Дострокова пенсія за віком і пенсія за віком при неповному загальному трудовому стажі. 27 35. Розмір пенсії за віком. Надбавки до пенсії. 28 36. Поняття пенсії по інвалідності. 30 37. Інвалідність, її групи, причини, час настання. 30 38. Юридичне значення пенсії по інвалідності.!!! 32 39. Пенсія по інвалідності на загальних підставах. 32 40. Пенсія по інвалідності на підставах, передбачених для військовослужбовців. 33 41. Розмір пенсії по інвалідності. Надбавки до пенсії. 33 42. Поняття пенсії у зв'язку з втратою годувальника. 34 43. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на загальних підставах. 35 44. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей військовослужбовців. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника.!!! 36 45. Поняття пенсії за вислугу років. 36 46. Коло громадян, що мають право на пенсію за вислугу років, і умови її призначення. 38 47. Поняття соціальної пенсії та підстави їх надання. Розміри соціальних пенсій. 38 48. Механізм обчислення пенсій і заробітку, з якого вони обчислюються. 39 49. Правила обчислення надбавок до пенсії і її підвищення.!!! 41 50. Методи обчислення пенсій. 42 58. Формування привілейованої пенсійної системи. 43 59. Пенсійне забезпечення окремих категорій державних службовців, зайнятих у визначених. структурах влади. 44 60. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів 45 61. Особливості пенсійного забезпечення наукових працівників та науково-педагогічних працівників. 46 62. Особливості пенсійного забезпечення працівників засобів масової інформації. 47 63. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-випробного складу. 49 64. Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей народного господарства 49 65. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців і осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, інших військових формувань. 50 66. Поняття допомоги та їх види. Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів. 52 67. Коло громадян, що мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності. Підстави для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. 52 68. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності. 53 69. Заробіток, з якого обчислюється допомога, і визначення загальної суми допомоги. 53 70. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності. 54 71. Коло громадян, що мають право на допомогу по безробіттю. Строки виплати допомоги по безробіттю, її розмір і порядок обчислення. 54 72. Допомога у зв'язку з вагітності і пологами. 55 73. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. 56 74. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. 58 75. Допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Інші види допомоги сім'я з дітьми. 58 76. Одноразові допомога для громадян з числа дитят-сиріт. 59 77. Допомоги на поховання. 59 78. Поняття і види компенсаційних виплат. 61 79. Щомісячні компенсаційні виплати за час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і дружинам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ. 61 80. Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, здійснюючим догляд. 61 81. Компенсаційні виплати працівникам, що знаходиться у вимушеній відпустці без збереження заробітку, і учнем на харчування. 61 82. Державна соціальна допомога у зв'язку з бідністю. 61 83. Види (форми) державної соціальної допомоги. 61 84. Допомоги малозабезпеченим сім'ям. 61 85. Введення обов'язкового соціального страхування від нещасливих випадків на виробництві і професійних захворювань. 61 92. Поняття соціального обслуговування. 62 93. Реабілітація, освіта і забезпечення зайнятості інвалідів. 63 94. Протезно-ортопедична допомога і забезпечення інвалідів транспортними засобами. 63 95. Соціальне обслуговування вдома і стаціонарних установах. 64 96. Поняття соціальних пільг і їх відмінність від соціального обслуговування. 65 97. Диференціація соціальних пільг, їх види. 66 98. Поняття загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. 67 99. Міжнародний досвід соціального забезпечення. 67 100. Джерела міжнародного права, їх основний зміст. 67

 9. Питання до державного екзамену з педагогіки для спеціальності "Початкове навчання" (бакалавр)
  1. Педагогіка як наука про виховання людини. Мета і завдання виховання громадянина вільної і незалежної України. 3 2. Методи науково-педагогічних досліджень у практиці учителя початкових класів. Класифікація та характеристики видів дослідження, структурні компоненти дослідження, їх сутність. 3 3. Основні положення Болонської конвенції стосовно початкової школи. зокрема, вимог до вчителів. Сутність компетентнісного підходу до змісту навчання й виховання їхньої якості. 4 4. Чинники формування особистості вчителя як умова ефективності розвитку і формування дитини. 5 5. Система освіти і виховання в Україні та ЇЇ структура. Традиційні і нові типи навчальних закладів. Основні принципи освіти в Україні. Основні документи про побудову нової організації. 6 6. Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання та форми його організації. 7 7. Основні функції навчання та його рушійні сили. 8 8. Навчання як двобічний процес. Компоненти процесу навчання та їх характеристика. Викладання як діяльність учителя. Учіння як пізнавальна ДІЯЛЬНІСТЬ учня. 8 9. Принципи навчання, визначення принципів, регулятивна роль принципів в організації діяльності вчителя та учня. Класифікація принципів дидактики у рідних авторів. 10 10. Наукові основи перебудови змісту початкової освіти в початковій школі. Проблема змісту освіти та її відповідності віковим особливостям учнів. Загальнонаукові та психолого-педагогічні вимоги до змісту навчання. 10 11. Навчальний план для початкових класів загальноосвітньої школи. Структура навчального плану та його функції. Принципи побудови сучасних навчальних планів. Особливості навчальних планів шкіл різних типів. 11 12. Типи та структура уроків у початковій школі. Приклади різних типів уроків природознавства. 12 13. Реалізація мети уроку в процесі дидактичної взаємодії учителя та учнів. Вимоги до реалізації мети трудового виховання на уроках праці. 13 14. Принципи виховання та засоби їх реалізації у навчально-виховному процесі початкової школи. 14 15. Формування основ національного і наукового світогляду. Поняття про світогляд і його основи риси. Етапи формування основ світогляду молодших школярів у процесі. 14 16. Складові частини виховання МОЛОДШИХ школярів, їхній зміст і завдання. Народна педагогіка про особистість, її розвиток, виховання й формування. 15 17. Виховні функції учителя початкової школи з додатковою спеціалізацією в галузі естетичного виховання. Своєрідність естетико-виховної роботи в молодших класах. Основні форми виховної роботи, її планування. 16 18. Трудове виховання як актуальна проблема виховання. Завдання і зміст трудового виховання. Педагогічні умови здійснення функцій праці. 17 19. Учасники процесу виховання учнів молодших класів. Вихователь і вихованці. Учитель і вихователь групи продовженого дня. Виховання, самовиховання, перевиховання. 17 20. Загальні методи виховання та їх класифікація. Добір методів виховання у відповідності до мети, принципів, змісту, умов виховання, віку дітей. 18 21. Види взаємозв’язку школи, сім'ї ТА громадськості у вихованні особистості. Виховання в сім'ї як першооснова розвитку дитини. 19 22. Педагогічне керівництво процесом формування дитячого колективу. Діяльність І СПІЛКУВАННЯ ЯК ОБЄКТИВНІ ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВУ. ФОРМУВАННЯ позитивної позиції ОСОБИСТОСТІ В КОЛЕКТИВІ ТА МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИНАХ. 20 23. Зміст і форми роботи вчителя з батьками. Псих-пед. особлив. роботи з батьками учнів початкової школи. 21 24. Виховна робота з учнями початкової школи на засадах народної педагогіки. Ранки і тематичні тижні, вихідні дні у школі, українські вечорниці, культпоходи, екскурсії. Підготовка вчителя і учня до їх організації та проведення. 22 25. Розвиток, виховання, навчання ДІТЕЙ шестирічного віку. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах дитячого садка, комбінату - "дитсадок-школа", загальноосвітньої школи. Гра як провідна діяльність дітей шестирічного віку. 22

 10. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ 0501 Економіка і підприємництво білети шпора
  1. Основні наукові школи менеджменту, їх стисла характеристика. 2. Планування безперервного навчання персоналу в організації. 3. Поняття мотивації та її необхідність в управлінні. 4. Тенденції у змінах кадрового менеджменту з позицій різних наукових шкіл менеджменту. 5. Сутність, мета і завдання кадрового планування. 6. Характеристика теорії ієрархії потреб Маслоу. 7. Поняття методики. Суть методики вивчення дисципліни „Управління персоналом". 8. Кваліметричний підхід в оцінці персоналу. 9. Форми мотивації, їх стисла характеристика. ІО.Поняття кадрової політики. Цілі кадрової політики у галузі управління персоналом. 11 .Прогнозування в управлінні персоналом. 12.Роль функції мотивації в підвищенні ефективності управління. 13.Сутність концепції випереджальної освіти. 14.Особливості планування розвитку персоналу організації. 15.Методи ділової оцінки персоналу. 16.Філософія японського управління персоналом. 17.Сучасні проблеми в системі підготовки спеціалістів в галузі управління людськими ресурсами. 18.Внутрішня та зовнішня мотивація, 19.Порівняльні характеристики американської та японської систем управління персоналом. 20.Філософська антропологія про сутність людини. 21.Методи управління мотивацією. 22.Порівняльні характеристики західноєвропейської та східноєвропейської систем управління персоналом. 23.Державна політика в сфері управління трудовими ресурсами. Особливості підготовки державних службовців. 24.Зовнішні мотиватори поведінки людини. 25.Сутність моральної, духовної і інтелектуальної освіти.. 26.Планування кар'єри. Види кар'єри. 27.Концепція партисипативного управління. 28. Акмеологічні основи професійного становлення викладача.. 29.Самоуправління кар'єрою: стратегія і тактика. ЗО.Вплив національної культури на процес мотивації та ділову оцінку персоналу. 31 .Характеристика концепції безперервної освіти. З2.Особливості процесу формування людських ресурсів. Місце і роль освіти. 33.Зміст мотиваційного процесу. 34.1 Іроблеми розвитку людини у мінливому суспільстві.. 35.Методи перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 36.Методи мотивації, їх стисла характеристика. 37.Навчальний процес як система (синергетичний підхід). 38.Акмеолог ічна концепція розвитку. 39.Методи ділової оцінки персоналу. 40.Сучасні проблеми системи підготовки спеціалістів у сфері управління персоналом. 41.Характеристика процесів науковості навчання, активності та самостійності. 42.Візуальна психодіагностика при оцінці персоналу. 43.Поняття методу навчання. Класифікація методів навчання. 44.Цільовий підхід до управління процесом розвитку і реалізації людських ресурсів в умовах перехідного суспільства. 45.Типи стимулів, їх стисла характеристика. 46.Поняття навчального процесу. Типи навчання. Структурні елементи навчального процесу. 47.Планування процесу перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу. 48.Характеристика методів примусової мотивації працівників 49.0характеризуйте загально - дидактичні методи навчання. 50.Місце та роль вищого навчального закладу в системі управління людськими ресурсами. 51 .Соціально-економічні основи мотивації персоналу організації. 52.Критерії і норми оцінки знань. 53.Поняття методів навчання. Класифікація методів. 54.Характеристика теорії мотивації двох факторів Г ерцберга. 55.Сучасні освітні технології, що використовуються у школі. 56.Планування кар'єри, Професійно-кваліфікаційний розвиток персоналу як основа посадового просування службовця. 57.Процесуальні мотиваційні теорії. їх особливості. 58.Поняття „педагогічна технологія", класифікація технологій. £ Методи активного навчання. 59.Маркетингова діяльність кадрових служб по визначенню та задоволенню потреб у кадрах. 60.Класифікація методів мотивації працівників. 61.Семінарське заняття, як форма організації навчання. 62.Планування розвитку персоналу організації. 63.Організація управління трудовою дисципліною на підприємстві 64.Особливості становлення людини в організації, адаптація працівника. 65.Принципи та методи навчання у вищій школі. Класифікація методів. бб.Ділова оцінка персоналу в економічно розвинених країнах 67.0собливості психофізіології трудових процесів і соціології праці. 68.Педагогічна майстерність. Технології навчання. 69.Нетрадиційні методи атестації персоналу 70.Врахування особливостей студентів як об'єкта і суб'єкта в освітній технології. 71.Поняття педагогічних технологій. Класифікація технологій. 72.Візуальна психодіагностика як один із методів оцінки персоналу 73.Ефективність та якість діяльності менеджера з персоналу. Критерії цієї оцінки. 74.Пріоритетні напрямки розвитку системи навчання та виховання. 75. Методи самомотивації людини. 76.Види і методики проведення семінарів. Тематична дискусія. 77.Атестація кадрів. Оцінка рівня підготовки та професіоналізму. 78.Організаційні методи підвищення ініціативи та відповідальності працівника 79.0собливості методики і техніки проведення лекції. Проблемна лекція. 80.Сучасні методи роботи з резервом кадрів. 81 .Основні принципи ефективної оцінки персоналу 82.Суть освіти та педагогічної діяльності. 83.Особливості становлення і розвитку персоналу в сучасних фірмах І компаніях. 84.Методи нематеріальної мотивації персоналу. 85.Критерії оцінки ефективності управління розвитком персоналом. 86.0собливості педагогічного мислення. 87.3агальна характеристика психологічних прийомів та технологій, як використовуються при доборі та перевірці персоналу 88.Освіта як проблема національної безпеки. 89.Сутність контрактної системи найму працівників. 90.Загальна характеристика особливостей національної ділової культури в процесі управління розвитком персоналом

 11. ПИТАННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЕКЗАМЕНУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.050201 "МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ" Білети
  1. Сутність та методологічні основи менеджменту організацій 3 2. Концепція життєвого циклу товару, її значення при розробці стратегії маркетингу 4 3. Основні функції менеджменту та їх реалізація в управлінні фірмою 5 4. Роль ефективної системи внутрішніх економічних відносин в діяльності сучасного підприємства 6 5. Стратегія управління організацією 7 6. Сутність фінансового контролю в організації та його розвиток в ринкових умовах 8 7. Структури управління підприємством 9 8. Управління торговельними угодами підприємства 10 9. Мотивації праці в підприємствах 11 10. Система контролінгу в організації 12 11. Управління матеріально-технічними ресурсами фірми 13 12. Управління персоналу на підприємстві (організації) 14 13. Прогнозування кон'юнктури ринку 15 14. Значення організаційних комунікацій в підвищенні ефективності діяльності фірми 16 15. Показники ефективності діяльності підприємства 17 16. Концепція стратегічного управління 18 17. Управління якістю продукції 19 18. Стандартизація і сертифікація продукції 20 19. Стратегії розвитку підприємства на внутрішньому (зовнішньому) ринках 21 20. Економічний ризик і його значення в діяльності підприємства 22 21. Структура інформаційної бази маркетингу. Вимоги до якості маркетингової інформації 23 22. Структуризація та організація інноваційного процесу 24 23. Вплив податків на функціонування підприємства 25 24. Інноваційний менеджмент підприємства: сутність, функції, проблеми. 26 25. Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві. 27 26. Централізація і децентралізація управління в організації. Співвідношення рівнів управління, влади і відповідальності керівника. 28 27. Розробка нової продукції. Життєвий цикл товару 29 28. Функції управління підприємством 30 29. Основні засади і типи політики ціноутворення на фірмі. Види цінових стратегій підприємства. 31 30. Бізнес - планування як засіб активізацій інвестиційної діяльності фірми. 32 31. Джерела інвестування підприємств 33 32. Менеджмент у виробничій сфері: проблеми, шляхи вирішення 34 33. Фактори що визначають інвестиційний процес. 35 34. Напрями підвищення ефективності інвестування 36 35. Основні регулятори інвестиційного процесу 37 36. Теоретичні основи інвестування 38 37. Суб'єкти і об'єкти інвестування 39 38. Мотивація іноземного інвестування 40 39. Стратегічний аналіз в плануванні діяльності організації. 41 40. Практичне застосування матриці SWOT. 42 41. Інвестиційна діяльність фінансових інститутів. 43 42. Основні напрямки підвищення ефективності використання ресурсів організації 44 43. Економічні інтереси підприємства 45 44. Економічний механізм функціонування підприємства 46 45. Структура внутрішнього механізму управління підприємством в сучасних умовах. 47 46. Види комерційних угод, що застосовуються в Україні. 48 47. Особливості управління малими та середніми підприємствами 49 48. Основні напрямки зовнішньоекономічної стратегії і їх вплив на ефективність діяльності підприємства. 50 49. Управління сервісним обслуговуванням споживачів як спосіб підвищення конкурентноздатності підприємства. 51 50. Проблеми ефективного використання сучасних інноваційних технологій в менеджменті 52 51. Структура фінансового ринку в Україні для забезпечення інвестиційних програм. 53 52. Основні фактори суспільного виробництва. 54 53. Функції стратегічного менеджменту 55 54. Інформаційна системи у менеджменті виробничої фірми 56 55. Фактори, що визначають інвестиційну політику країни. 57 56. Економічна сутність інвестиційного процесу 58 57. Інвестиційна пріоритетність і привабливість об'єктів інвестування 59 58. Державне регулювання інвестиційного процесу 60 59. Міжнародна інвестиційна діяльність 61 60. Фінансовий менеджмент в організації. 62 61. Економічна та соціальна ефективність управління 63 62. Методологічні підходи до формування структури управління фірми 64 63. Управління та планування маркетингу. 65 64. Комунікаційна політика промислового підприємства. 66 65. Основні регулятори інвестиційного процесу 67 66. Методи оцінки інвестицій. 68 67. Джерела фінансування підприємств. 70 68. Методи зменшення ризику інвестора. 71 69. Екологічна політика як напрям, що визначає інвестиційну привабливість об'єкту 72 70. Показники ефективності інвестицій 73 71. Суб'єкти підприємницької діяльності. 74 72. Майно як об'єкт підприємницької діяльності. Та правовідносини підприємницькій діяльності. 75 73. Відповідальність за правопорушення в підприємницькій діяльності. 76 74. Захист прав суб'єктів підприємницької діяльності. 77 75. Правове регулювання господарської діяльності підприємства. 78 76. Ресурсний потенціал підприємства 79 77. Структуризация та організація інноваційного процесу. 80 78. Методика розробки бізнес-плану підприємств. 81 79. Концепція промислового маркетингу 82 80. Джерела фінансування підприємств на стадії банкрутства або стадії підйому 83

 12. Політологія питання білети матеріал
  1. предмет, методи, функції та структура „Політології”. 2. Виникнення та розвиток світової політичної думки Стародавнього світу. 3. Зародження і становлення української політичної думки. 4. Розвиток вітчизняних політичних концепцій 19 – 20 ст. 5. Сутність і види політичної влади. 6. Захоплення, здобуття, заміна та передача політичної влади у державі. 7. Ресурси політичної влади. 8. Поняття, ознаки та типи легітимності політичної влади. 9.Принципи поділу влади. 10. Функції та способи здійснення влади 11. Політичні системи суспільства. 12. Функції й типологія політичних систем. 13. Політична система України. 14. Сутність сучасних концепцій демократії. 15. Політичні принципи демократії. 16. Особливості становлення і розвитку демократії в Україні. 17. Вибори та референдуми як форма безпосередньої демократії 18. Особливості виборчої системи в Україні. 19. Головні ознаки та функції держави. 20. Вищі органи державної влади в Україні, їх повноваження. 21. Форма державного устрою та державного правління 22. вертикальна та горизонтальна структура державної влади в Україні. 23.державна символіка України. 24. сутність та основні ознаки правової держави 25. Конституційне закріплення ознак України як правової держави. 27. Структура громадянського суспільства 28. Взаємозв”язок держави і громадського суспільства. 29. Проблеми становлення правової держави і громадянського суспільствав Україні. 30. понятя і структура політичного режиму 31. типологія політичних режимів 32. основні риси тоталітарного режиму 33. основні риси демократичного режиму 34. основні риси анархічного та охлократичного режимів 35. політичний режим у сучасній Україні. 36. сутність походження політичних партій. 37. поняття та типологія партійних систем. 38. класифікація сучасних українських політичних партій. 39. громадсько – політичні об”єднання та рухи в сучасній Україні. 40. сутність і структура політичної ідеології. 41. сучасні політичні ідеології 42. політичні ідеї, політична програма. 43. поняття та зміст політичної свідомості. 44. структура політичної свідомості 45. сутність і структура політичної культури 46. типи функцій політичної культури 47. громадянська культура та її роль у політиці 48. поняття політичного конфлікту 49. політична стабільність і конфлікти 51. динамічна і стагнаційна стабільність 52. конструктивні та деструктивні політичні конфлікти 53. стилі поведінки у конфліктній ситуації 54. насильницькі та ненасильницькі форми політичної боротьби. 55. основні методи врегулювання конфліктів. 56. конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні 57. національне відродження в історії України. 58. державний суверенітет – умова національного відродження 59. основні виміри національної безпеки України. 60. проблеми національної безпеки України. 61. національні інтереси України 62. процес формування і реалізації національних інтересів України 63. місце і роль міжнародної політики в житті суспільства 64. міжнародна і зовнішня політика 65. основні завдання і функції зовнішньої політики. 66. Засоби зовнішньої політики 67. сутність та особливість міжнародних політичних відносин. 68. Україна на міжнародній арені 69. розвиток національної ідеї в козацько-гетьманську добу. 70. основні моделі виборчих систем 71. народ – джерело влади. 72. роль громадянської думки в політиці 73. визначення соціальної держави 74. основні проблеми побудови демократичної соціальної правової держави в Україні 75. геополітична легітимігація України 76. становлення батопартійності в Україні. 77. вибір пріоритетів та стратегічних партнерів 78. Україна в загальноєвропейському політичному процесі 79. політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії 80. голова держави, його повноваження. 81. поняття та топологія „політичної еліти”. 82. поняття соціально-політичного передбачення та прогнозування 83. основні науково-теоретичні засади політичного прогнозування 84. методологія політичного прогнозування 85. прогнозування розвитку України в майбутньому 86. характерні ознаки та класифікація глобальних проблем 87. походження та природа глобальних проблем 88. роль політики у вирішенні глобальних проблем 89. мета політичного прогнозування 71. народ – джерело влади 72. роль громадянської думки в політиці 73. визначення соціальної держави 74. основні проблеми побудови демократичної соціальної правової держави в Україні

 13. Тема: Відповідсти на питання на всі предмети (економічні дисципліни) . Білети
  Економічна теорія: предмет та метод дослідження 4 Ринок: структура та механізм функціонування 4 Теорія і практика діяльності фірми 5 Ринки факторів виробництва та формування доходів 5 Макроекономічні проблеми розвитку національної економіки 5 Теорія фінансів 6 Менеджмент: сутність і методи 6 Технологія прийняття управлінських рішень 6 Функції управління 6 Влада та лідирування в організації 7 Організаційні процеси 7 Економічна теорія: предмет та метод дослідження 9 1. Предмет економічної теорії, його трактування різними науковими школами. Мікро та макроекономіка як насіяна економічної теорії. 9 2. Закони і категорії економічної теорії. 9 3.Функції економічної теорії. Економічна теорія як наукова основа економічної політики держави. 10 4.Економічні потреби і економічні блага. Обмеженість ресурсів. Економічний вибір. Межа виробничих можливостей економіки. Альтернативні витрати. 11 5.Раціональна поведінка. Права власності. Кругообіг благ. Потоки та запаси. 15 6.Економічна система. Типи економічних систем. Традиційна, командна, ринкова, змішана економіка: порівняльний аналіз. 17 Ринок: структура та механізм функціонування 18 1. Структура ринку. Види ринків. 18 2.Роль держави в ринковій економіці. Зовнішні ефекти ринку. Колективні та індивідуальні блага. Особливості формування ринкових відносин в Україні. 20 3.Інфраструктура ринку та її основні елементи. 23 4.Теорія вартості і ціни: еволюція та сучасне трактування. Функції ціни в ринковій економіці. 25 5.Взаємодія попиту і пропозиції. Механізм встановлення рівноважної ціни та рівноважного обсягу виробництва. 28 6. Попит та величина попиту. Пропозиція та величина пропозиції. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна. Конкуренція продавців та покупців. 29 7. Державне регулювання цін: субсидії, державні закупівлі, квотування, підтримка доходів, оподаткування. 32 Стаття 13. Державне замовлення, державне завдання 34 Стаття 14. Ліцензування, патентування та квотування у господарській діяльності 34 Стаття 15. Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання 34 Стаття 16. Дотації та інші засоби державної підтримки суб'єктів господарювання 35 Стаття 17. Податки в механізмі державного регулювання господарської діяльності 35 Стаття 18. Обмеження монополізму та сприяння змагальності у сфері господарювання 36 Еластичність попиту за ціною. Еластичність попиту за доходами. Фактори еластичності попиту. 37 8.Класифікація ринкових структур та типів господарської поведінки ринкових суб'єктів. Конкуренція та ринкова влада. Ринок досконалої конкуренції. Ознаки та умови досконалої конкуренції. Чиста конкуренція та ефективність. 41 9.Олігополія в ринковій економіці. Монополістична конкуренція як особлива модель ринкової структури. Нецінова конкуренція. Диференціація продукту. Монополістична конкуренція та ефективність. 44 10.Чиста монополія. Фактор монопольної влади. Неефективність розподілу ресурсів при монополії. Зміни монопольної влади. Цінова дискримінація. Монополії та науково-технічний прогрес. 52 11.Чиста монополія, її основні риси. Визначення цін та обсягів виробництва монополістом. 54 12.Економічні наслідки монополізму. Антимонопольне законодавство. 54 Теорія і практика діяльності фірми 57 1.Підприємництво, його зміст, принципи функціонування. Форми підприємницької діяльності. Акціонерний капітал у функціонування ринку. Цінні папери та їх види. 57 Економічна природа підприємств, принципи та особливості створення підприємства. Класифікація підприємств. Діяльність комерційних та некомерційних організацій, їх роль в сучасній економіці. Управління діяльністю підприємств. 59 Матеріально-технічна база підприємств. Поняття, структура виробничих фондів підприємства. Основні фонди та показники їх використання. Амортизація основних фондів. Норма амортизації. Методи амортизації. Поняття та структура оборотних фондів, показники їх використання. Основні напрямки економії матеріальних ресурсів. Нематеріальні ресурси та активи, їх застосування в сучасній економіці. Види нематеріальних ресурсів. 62 Патенти, ліцензії, їх значення для використання нематеріальних ресурсів. 69 Витрати виробництва. Склад та класифікація витрат. Формування витрат підприємства. Прибуток та його розподіл. 70 Показники соціально-економічної ефективності функціонування підприємства. 74 Продуктивність праці та її визначення. 76 Фактори та показники зниження витрат виробництва. Рентабельність продукції та послуг. 77 Планування та бізнес-планування діяльності підприємств. 78 Ринки факторів виробництва та формування доходів 80 Ринки факторів виробництва: землі, капіталу, праці. Необхідність вивчення попиту та цін на ресурси. 80 Види доходів в ринковій економіці. Трудові доходи та доходи від власності. Розподіл доходів та проблема соціальної справедливості. 83 Ринок праці і його формування в Україні. Економічна сутність трудових ресурсів та ефективність їх використання. Зайнятість населення і безробіття. Безробіття: причини, показники та форми. 85 Заробітна плата, її форми та системи. Принципи організації оплати праці на підприємстві. Форми та системи заробітної плати. Основна і додаткова заробітна плата. Тарифна система оплати праці, регулювання заробітної плати.Законодавство України про оплату праці. Оплата та її удосконалення в галузях соціально-культурної сфери. 89 Економічна рента як вид доходу. Рента та податок на землю. Ціна землі. Форми господарювання у сільськогосподарському виробництві при переході до ринку. 92 Макроекономічні проблеми розвитку національної економіки 96 Основні проблеми макроекономічного розвитку, національна економіка як продукт історичного розвитку та основні проблеми її функціонування. Складові національної економіки. Місце соціально-культурної сфери в ринковій економіці. Система Національних Рахунків та її значення в макроекономічному аналізі. Основні макроекономічні (показники - ВВП та ВНП, їх структура, натуральний і вартісний склад. Обчислення чистого національного продукту, національного доходу, особистого доходу і доходу кінцевого використання. 96 Циклічність економічного розвитку, його особливості в сучасних умовах. Поняття економічного зростання. Показники економічного зростання та їх динаміка. Фактори, що визначають економічного зростання. Типи економічного зростання. Економічне зростання та крива виробничих можливостей. Роль інвестицій у забезпеченні економічного зростання. Фактори, що визначають їх обсяг. Ефект мультиплікатора. 98 Економічне зростання і економічний розвиток. Значення економічного зростання його позитивні і негативні наслідки. Фактори, що обмежують економічне зростання. Проблеми державного регулювання економічного зростання. 103 Економічний розвиток України. Структурні зрушення. Пріоритетні напрямки розвитку економіки. Зростання ролі соціально-культурної сфери в економічному розвитку. 107 Інтеграційні процеси у світовій економіці. Інтеграційний потенціал економіки України. Проблеми інтеграції України у світовий економічний простір. 110 Роль та функції держави в економіці. Методи державного регулювання економіки. Роль державного економічного регулювання в інтерпретації різних наукових шкіл (неокенсіанство, монетаризм, теорія раціональних очікувань). 111 Методи та інструменти державного регулювання економіки. Економічна політика та її цільова функція. Типи економічної політики. Політика регулювання зайнятості. • Антиінфляційна політика держави. Державна політика стимулювання економічного зростання та прогресивних структурних зрушень в економіці. 112 Теорія фінансів 114 1. Сутність фінансів як економічної категорії. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин. Склад фінансів. Функції фінансів і практичні механізми їх реалізації. Основні види фінансування закладів культури і мистецтва. 114 Державний бюджет, його функції та структура. Бюджетний дефіцит, шляхи його подолання. Бюджетний дефіцит та державний борг. 116 Законодавча база організації фінансування через єдиний казначейський рахунок. Схема відкриття і фінансування єдиного казначейського рахунку. Структурна побудова органів Державного казначейства. Механізм здійснення розрахунків через єдиний казначейський рахунок. 117 Гроші: історична еволюція їх форм та функцій. Закон грошового обігу. Ринок грошей. Основні компоненти грошової пропозиції. Сучасні форми грошей. Грошова система та її елементи. Особливості грошової системи України. Інфляція, її сутність та типи. Особливості інфляційних процесів в Україні. 121 Кредитно-грошове регулювання економіки та його макроекономічне значення. Роль центрального банку в здійсненні кредитно-грошового регулювання. Інструменти кредитно-грошового регулювання: дисконтна політика, операції на відкритому ринку цінних паперів, регулювання резервів, селективне регулювання кредиту. Мультиплікатор грошей. 124 Менеджмент: сутність і методи 129 1. Менеджмент як система наукових знань. Функції менеджменту. Цикл менеджменту. Менеджери в організації. Ознаки діяльності менеджера. Сфери менеджменту. Рівні менеджменту. Ролі менеджера в організації: міжособові, інформаційні; пов'язані з прийняттям рішень. 129 2. Напрямки еволюції управлінської думки. Класична теорія менеджменту: Школа наукового управління; адміністративна школа управління. Неокласична теорія менеджменту: школа поведінки та школа людських стосунків. Кількісна теорія менеджменту. Інтегровані підходи до менеджменту. Процесний підхід до управління (функції управління, сполучні процеси). Суть системного підходу до управління (відкрита та закрита системи., підсистема, синергія, ентропія). Ситуаційний підхід до управління (ситуаційні зміни). Сучасні напрямки розвитку науки управління. 131 3. Сутність поняття методів менеджменту та їх класифікація. Загальні методи менеджменту: діалектичний підхід, метод наукової абстракції, аналіз і синтез, індукція і дедукція, історико-логічний підхід, метод експерименту тощо. 133 4. Економічні методи менеджменту; господарський розрахунок, фінансування і кредитування, оподаткування, регулювання ціноутворення, матеріальне стимулювання праці тощо. Провідна роль економічних методів в управлінні організаціями ринкового типу. 134 5. Адміністративні методи менеджменту: організаційні, розпорядчі, дисциплінарні. 134 6. Соціально-психологічні методи менеджменту. Використання в управлінні соціально-культурних факторів, естетичних уявлень, норм моралі, право усвідомлення, громадської думки, виховання, соціальної справедливості. Прямі і непрямі методи психологічного впливу. Гуманізація праці і врахування індивідуальної психології особистості в управлінні. 135 Технологія прийняття управлінських рішень 138 7. Основи теорії прийняття рішень. Розширене та вузьке поняття "прийняття рішень". Місце прийняття рішень у процесі управління. Запрограмовані та незапрограмовані рішення. Моделі теорії прийняття рішень: класична; поведінкова, ірраціональна. Процес прийняття рішень. Інтуїтивна та раціональна технології прийняття рішень. Етапи раціональної технології прийняття рішень. 138 8. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень. Кількісні та якісні методи. Можливості та сфери застосування аналітичних, статистичних теоретико-ігрових методів та методів математичного програмування. Інструменти обгрунтування управлінських рішень. Платіжна матриця. Побудова "дерева рішень та вибір оптимального варіанту. 139 9. Поняття "планування". Місце планування поміж функцій управління. Етапи процесу планування Типи планів в організації. Ситуаційні фактори планування, рішень управління; життєвий цикл організації, ступінь невизначеності середовища. Цілі управлінського планування. Поняття "мета" в управлінні та класифікація цілей організації. Вимоги до слушно сформульованих цілей. Традиційний процес постановки цілей. Концепція управління за цілями (концепція МВО). Зміст основних етапів управління за цілями. Переваги та недоліки управління за цілями. 143 10. Поняття "стратегія". Значення та необхідність розробки стратегії. Елементи стратегії. Рівні стратегії. Процес формулювання стратегії. Формулювання місії організації. Вибір стратегії бізнесу (типові стратегії М.Портера). Функціональні стратегії. Надання стратегії конкретної форми. Тактичні та оперативні плани. Програми. Політика. Стандартні операційні процедури. Правила. 145 11. Сутність функції організації та її місце в системі управління. Поняття "організаційна діяльність". Складові організаційної діяльності. Організаційна структура як результат організаційної діяльності: ступінь складності; ступінь формалізації, ступінь централізації. 153 12. Проектування робіт в організації. Департаменталізація (за функціями; за продуктами; за місцем розташування підрозділів; за споживачами). Делегування повноважень. Елементи процесу делегування. Типи повноважень: лінійні, штабні, функціональні. Діапазон контролю. Фактори, які визначають діапазон контролю. Висока та плоска структури управління. Механізми координації. 154 13. Організаційні структури управління. Характеристика лінійної, функціональної, лінійно-функціональної, дивізіональної, матричної організаційних структур, їх преваги та недоліки. Фактори, що впливають на формування організаційної структури управління. 158 14.Сутність організаційних змін. Процес організаційних змін. Опір змінам в організації як прояв дисфункціональної поведінки. Тактичні прийоми, що вгамовують індивідуальний та груповий опір змінам. Причини опору організаційним змінам. Методи подолання опору змінам. 160 Сприяють 162 Заважають 162 15.Поняття мотивації як функції управління. Інструменти мотивації робітників. Винагородження внутрішнє і зовнішнє. Сутність змістовного підходу до мотивації. Теорія "ієрархії потреб" А.Маслоу. Теорія ERG К.Альдерфера. Теорія потреб Д.МакКлеланда. Теорія "мотиваційної гігієни" Ф.Герцберга. 163 16.Сутність процесного підходу до мотивації. Теорія "сподівань" В.Врума. Теорія справедливості С.Адамса. Модель Портера-Лоулера. 166 17. Поняття "контроль" та його місце в системі управління. Етапи процесу контролю. Види управлінського контролю: упереджувальний; поточний; заключний. Характеристики ефективної системи контролю. Інструменти управлінського контролю. Фінансовий контроль. Операційний контроль. Контроль поведінки робітників. 169 Влада та лідирування в організації 183 17. Поняття "повноваження", "вплив" та "влада". Форми влади та впливу. Ілюзія влади. Поняття "лідирування". 183 18.Підхід до лідирування з точки зору поведінки керівника. Поведінкові теорії лідирування. Поняття "стиль керування" та "континуум стилів керування". "Теорія X" і "Теорія Y" Д.МакГрегора. Автократичне- демократичний континуум стилів керування. Континуум стилів керування Р.Лайкерта. Таблиця стилів керування Р.Блейка та Дж.Моутон. 185 19. Ситуаційний підхід до лідирування. Ситуаційна модель керування Ф.Фідлера. Теорія життєвого циклу П.Херсі та К.Бланшара. 189 Організаційні процеси 191 20. Управління груповими процесами та творчістю груп. Природа та типи груп в організації. Класифікація груп, їхні характеристики та завдання. Групова та міжгрупова динаміка. Прийняття групового рішення. Методи прийняття групових рішень. Формування групи. Постановка цілей. Розподіл ролей. Шляхи підвищення згуртованості груп. Методи, що використовуються під час формування груп. 191 21. Процес комунікації. Міжособові та організаційні комунікації. Міжрівневі комунікації: Комунікаційні мережі. Управління комунікаційними процесами. Перешкоди на шляху до ефективної комунікації. Шляхи подолання перешкод до ефективної комунікації. "Вікно Джохарі" та стратегії підвищення ефективності комунікацій. 191 22. Причини та види конфліктів. Структура конфлікту. Закономірність динаміки конфлікту. Стрес та його компоненти. Фактори і джерела стресів. 193 23. Сутність поняття "організаційна культура. Чинники, що впливають на культуру організації. 194 Основи маркетингу 195 1.Принципи, задачі та функції маркетингу. Види маркетингу залежно від орієнтації маркетингової діяльності. Система засобів маркетингу та їх структура (концепція "4Р"). Поняття маркетингової суміші. 195 2.Маркетингове дослідження навколишнього середовища як головна передумова успішного маркетингу (дослідження кон'юнктури й місткості ринку, конкурентного середовища, поведінки споживачів, мікро середовища фірми). 196 3.Основні проблеми розвитку маркетингу на вітчизняних підприємствах. 197 4.Сутність маркетингової товарної політики та її структура. Маркетингова концепція товару. Головні атрибути товару. Сутність та роль маркетингової цінової політики. Алгоритм маркетингового розрахунку цін і характеристика його основних етапів. Сутність маркетингової політики комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів. Н^Реклама: сутність, можливі цілі та види. Алгоритм прийняття рішень щодо реклами. 197 5.Сутність, завдання, функції та елементи маркетингової політики. Канали розподілу продукції: сутність, актуальність, види й основні характеристики. Функції каналів розподілу й основні проблеми їх формування. Алгоритм формування маркетингових каналів розподілу (характеристика етапів)//ЧІ) 204 Управління персоналом 206 1. Система управління персоналом. Людський фактор і його роль в розвитку організації. Трудовий потенціал організації. Цілі, завдання і предмет курсу і зв'язок з іншими дисциплінами. Персонал організації і управління ним. Зміст поняття "персонал організації", його класифікації. Система управління персоналом в організації. Напрями і методи управління персоналом. 206 2.Методологія і проектування системи управління персоналом. Цілі і функції системи управління персоналом, принципи і методи її побудови. Організаційне проектування системи управління персоналом та його документаційне забезпечення. 209 3. Кадрове, документаційне, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом. Місце і роль менеджера по кадрам в сучасній організації. Структура професійно-важливих якостей особистості менеджера по персоналу та система професійної його підготовки. 210 4.Документаційне, інформаційне і технічне забезпечення системи управління персоналом. 212 5.Стратегія розвитку організації і персонал-стратегія. Кадрова політика та її основні елементи. Особливості формування кадрової політики на підприємствах України та закордоном. Планування роботи з персоналом в організації. 214 6. Форми і методи комплектування штату. Політика комплектування штату: основні положення і державна політика в галузі зайнятості; джерела і методи забезпечення підприємств і організацій персоналом; служби зайнятості і особливості їх функціонування; кадрові агенції і особливості їх функціонування 215 7.Методи комплектування штату: процедура підбору і відбору персоналу в організації; види і методика проведення співбесіди. 219 Законодавча база прийому персоналу на роботу: трудовий договір і контракт; особливості і система безпеки при прийомі персоналу в організацію. 220 Адаптація персоналу і його розміщення: сутність, основні принципи адаптації персоналу, методика адаптації молодих працівників, керівників 221 Оцінка персоналу: сутність і роль оцінки персоналу в організації; цілі і методи оцінки; особливості самооцінки персоналу. 225 10. Оцінка потенціалу співробітника і його індивідуального внеску. Теорія і практика оцінки потенціалу і індивідуального внеску працівника. Загальні принципи роботи з резервом керівників в організації. Організація конкурсу. 228 11. Розвиток персоналу. Система багаторівневої освіти, методи і принципи навчання. Професійна підготовка. Підвищення кваліфікації. Перепідготовка. Теорія і практика професійної освіти за кордоном. Кар'єра в процесі розвитку персоналу. Планування кар'єри. Види управлінської кар'єри. 230 12.Формування стабільного персоналу: оцінка стану плинності персоналу; розробка і впровадження заходів по його зниженню. Соціально-психологічний клімат в організації. Управління процесом звільненні працівників. Світовий досвід управління плинністю і трудовою мобільністю працівників в організації 231 13.Ефективність роботи персоналу. Аналіз методик оцінки ефективності роботи персоналу: бальна методика оцінки ефективності роботи. Комплексна оцінка управлінської праці. Соціальний розвиток організації як об'єкту управління. 233

 14. Питання до іспиту з дисципліни Економіка праці та соціально-трудові відносини
  1. Особливості праці як об'єкта дослідження й вивчення дисципліни 2. Праця як основа розвитку суспільства і фактор виробництва. 3. Соціально-економічна категорія «ринок праці». 4. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. 5. Елементи ринку праці. 6. Механізм функціонування сучасного ринку праці. 7. Сегментація ринку праці за різними ознаками. 8. Інфраструктура ринку праці. 9. Населення як суб'єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. 10. Відтворення населення, його природний і механічний рух. І Г. Структура і розміщення населення України. 12. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. 13. Стан і структура трудових ресурсів. 14. Джерела поповнення трудових ресурсів. 15.Баланс трудових ресурсів. 16. Розширене відтворення населення. 17. Формування робочої сили. 18. Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. 19. Показники використання трудових ресурсів. 20. Умови і чинники підвищення ефективності використання трудових ресурсів суспільства. 21. Поняття, види та форми зайнятості населення. 22. Державне регулювання зайнятості населення. 23. Види безробіття. 24. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція. 25. Поняття продуктивності і продуктивності праці. 26. Управління продуктивністю праці. 27. Методи вимірювання продуктивності праці. 28. Класифікація факторів продуктивності праці. 29. Резерви зростання продуктивності праці, їх класифікація. 30. Вартість робочої сили та її формування. 31. Види доходів, диференціація доходів. 32. Номінальна і реальна заробітна плата, реальні доходи. 33. Рівень життя, система соціальних гарантій, захисту і підтримки населення. 34. Сутність, функції і принципи організації заробітної плати. 35. Структура заробітної плати. 36. Форми і системи оплати праці. 37. Тарифна система оплати праці. 38. Безтарифні моделі організації оплати праці на підприємстві. 39. Система преміювання працівників підприємства. 40. Доплати та надбавки до заробітної плати. 41. Участь у прибутках працівників підприємств: зарубіжний досвід і вітчизняні перспективи застосування. 42. Визначення соціального партнерства. Суб'єкти соціального партнерства. 43. Участь профспілок у регулюванні трудових відносин. 44 Персонал організації як об'єкт управління, його склад і структура. 45.. Мета, завдання і функції управління персоналом. 46. Ефективність управління персоналом. 47. Законодавче регулювання робочого часу і часу відпочинку. 48. Сутність і зміст нормування праці. 49. Робочий час, його склад і структура. 50.Методи вивчення змісту праці і затрат робочого часу. 51. Види норм та нормативів праці. 52. Поняття організації праці. 53. Сутність і значення процесів суспільного поділу і кооперування праці, їх взаємозв'язок. 54. Поняття робочого місця. Класифікація робочих місць. 55. Умови праці. 56. Фактори, що визначають умови праці на виробництві та їх визначення для здоров'я і працездатності людей. 57. Сутність соціально-трудових відносин. Фактори формування та оцінка соціально-трудових відносин. 58. Формування системи соціально-трудових відносин в умовах переходу до ринкової економіки. 59. Регулювання й удосконалювання соціально-трудових Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. 60. Система трудових показників у сфері праці.

 15. Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студен-тів ІV курсу денної та заочної форм навчання
  Питання на екзамен з дисципліни «Управління персоналом» для студентів ІУ курсу денної та заочної форм навчання. 1. Управління персоналом як специфічна функція менеджменту. Сутність кадрового менеджменту. Об'єкт і суб'єкт управління. 2. Особливості та роль персоналу в досягненні конкурентноспроможності сучасних організацій 3. Зміст понять «трудові ресурси», «персонал», «кадри». 4. Основні підсистеми управління персоналом, їх характеристика. 5. Принципи побудови системи управління персоналом, що характеризують вимоги до формування цієї сис-теми. 6. Принципи побудови системи управління персоналом, що визначають напрямки розвитку цієї системи. 7. Нормативно-методичне та правове забезпеченая системи управління персоналом сучасної організації. 8. Етапи історичного розвитку управління персоналом. Основні моделі кадрового менеджменту. 9. Співвідношення та зміст концепцій «управління кадрами», «управління персоналом», «менеджмент пер-соналу», «управління людськими ресурсами». 10. Особливості технократичного підходу до управління персоналом організації. 11. Характеристика гуманістичного підходу до управління персоналом організації 12. Стратегічні наміри та напрямки як елементи кадрової стратегії XXI століття 13. Характеристика персоналу організації Класифікаційні ознаки персоналу за категоріями. Різновиди соціа-льних груп. 14. Структура персоналу: штатна, організаційна, соціальна, рольова; їх характеристика. 15. Чисельність персоналу: нормативний, штатний, фактичний склад працівників. Вимоги до профссійно-кваліфікаційного рівня працівників. 16. Колектив як соціальна група. Принципи формування та етапи розвитку колективу сучасної організації. 17. Корпоративна культура в системі управління персоналом. Види організаційних культур, що впливають на ефективність діяльності персоналу 18. Сутність та стадії згуртованості колективу організації Фактори, що впливають на згуртованість колективу 19. Сутність та значення соціального розвитку колективу. План соціального розвитку колективу організації, його зміст, характеристика основних розділів 20. Стратегія управління персоналом. Взаємозв'язок стратегії розвитку організації та персонал-стратсгії. 21. Сутність стратегічного планування людських ресурсів, його етапи. 22. Сутність кадрової політики організації, її цілі, завдання та основні напрямки. 23. Кадрова політика, її різновиди. Основні вимоги щодо кадрової політики. Фактори, що впливають на фор-мування кадрової політики організації 24. Етапи побудови кадрової політики організації. Реалізація кадрової політики через кадрову роботу. Харак-теристика складових кадрової роботи. 25. Служба персоналу в організації, її основні функції, статус, організаційна побудова та принципи розподілу повноважень. Взаємозв'язок кадрової служби з іншими підрозділами організації. 26. Сутність кадрового планування, його цілі, завдання та заходи. 27. Оперативний план роботи з персоналом в організації, характеристика його етапів 28. Зміст понять «вакансія», «посада», «професія», «кваліфікація», «спеціальність» 29. Планування чисельності персонал)'. Визначення якісної та кількісної потреби в персоналі організації Ме-тоди розрахунку кількісної потреби у персоналі 30. Аналіз внутрішніх та зовнішніх джерел покриття майбутніх потреб у персоналі 31. Шляхи покриття потреби в персоналі організації, їх характеристика та застосування 32. Планування витрат на персонал організації. 33. Управління персоналом як управління компетенцією організації. 34. Етапи попередньої підготовки до реалізації процедури наймання, відбору та прийому персоналу в органі-зацію. 35. Характеристика методів оцінки та відбору кандидатів на посаду. 36. Етапи процедури найму персоналу в організаціях 37. Контрактна система наймання працівників в організацію. Структура контракту. Особливості контракту з керівником. Контракт з спеціалістом. 38. Трудова адаптація, її цілі. Види адаптації, їх характеристика. 39. Швидкість трудової адаптації та фактори, що її зумовлюють. 40. Сутність раціонального використання персоналу в організації, його основні напрямки. 41. Ротація кадрів і розповюдження гнучких форм зайнятості персоналу як напрямки забезпечення раціона-льного використання персоналу в організації 42. Правильна розстановка кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персонал) в організації, її сутність, значення, основні принципи 43. Об'єктивна необхідність оцінювання персоналу в сучасній організації. Сутність та види оцінки персоналу, її цілі. Вимоги щодо ділової оцінки персоналу. 44. Критерії та методи оцінки персоналу, їх характеристика. 45. Побудова системи ділової оцінки персоналу в організації. 46. Оцінювання якості роботи різних категорій персоналу. Особливості оцінки керівника в організації. 47. Атестація персоналу, її види Порядок проведення атестації персоналу в організаціях. 48. Професійний розвиток персоналу. Сутність професійного навчання, його види, цілі, принципи. 49. Етапи організації процесу професійного навчання персоналу на підприємстві. 50. Методи професійного навчалня персоналу в організації, їх характеристика та застосування. 51. Поняття про трудову кар'єру та просування по службі. Види ділової кар'єри, їх характеристика. 52. Вплив типу особистості на вибір ділової кар'єри. 53. Етапи кар'єри, їх вплив на цілі професійної діяльності працівника. 54. Розвиток професіоналізму у працівників, його вплив на вибір і розвиток кар'єри. 55. Фактори, що визначають напрям і швидкість кар'єри, їх характеристика. 56. Планування та управління службовою кар'єрою працівників в організації. 57. Типологія кадрового резерву; його формування в організації. 58. Принципи та джерела формування кадрового резерву в організації. 59. Етапи роботи з кадровим резервом, їх характеристика. Особливості підготовки резерву управлінсь-кого персоналу. 60. Причини звільнення персоналу за ініціативою адміністрації. 61. Звільнення працівника за власним бажанням як одна з форм звільнення персоналу. 62. Процедура звільнення. Соціальні та виробничі критерії вибору працівників на звільнення. Соцільні гарантії 63. Управління плинністю кадрів. Розробка заходів з регулювання плинності персоналу. 64. Управління якістю трудового життя працівників організації. Соціальне партнерство як засіб узго-дження інтересів роботодавця і працівників. 65. Колективний договір, його зміст. 66. Ефективність роботи персоналу: сутність та економічна ефективність роботи персоналу. 67. Методики оцінки ефективності роботи персоналу за якістю та результатами праці. 68. Бальна методика оцінки ефективності роботи персоналу, її зміст та застосування. 69. Комплексна оцінка управлінської праці, її сутність, принципи та застосування в організаціях. 70. Оцінка ефективності роботи персоналу організації за коефіцієнтом трудової участі, її сут-ність, розрахунок, переваги та недоліки у застосуванні.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua