Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: основи менеджменту Вибір привабливої галузі та виду діяльності (ID:25088)
| Размер: 107 кб. | Объем: 22 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
1. Вибір привабливої галузі та виду діяльності. 3
2. Обгрунтування власної мотивації засновників нової організації (фірми) 4
3. Формування місії та цілей фірми 6
4. Прогнозування функціональних, естетичних та економічних параметрів майбутньої продукції (послуг) організації 7
5. Розробка варіантів організаційної структури управління та вибір найбільш раціональних варіантів 8
6. Характеристика виробничої та маркетингової програми діяльності організації 9
7. Прогнозування виручки від реалізації продукції,валових ви трат організації та прибутку 16
8. Прогнозування фінансового результату діяльності організації та визначення окупності проекту створення організації з врахуванням джерел фінансування проекту 18
9. Загальний висновок про доцільність створення організації зазначеної потужності в даній галузі, регіоні та перспективи її функціонування в ринкових умовах, що склались 20
Список використаних джерел 22

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основи державного управління в галузі адміністративно-політичної діяльності
  Вступ 4 1. Управління обороною 5 2. Управління національною безпекою 10 3. Управління внутрішніми справами 19 4. Управління юстицією 25 5. Управління закордонними справами 29 Висновок 35 Список використаної літератури 36

 2. Основи менеджменту Сутність організаційної діяльності, її складові
  1. Сутність організаційної діяльності, її складові 3 2. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей. Заходи щодо забезпечення етичної поведінки 7 3. В чому полягає сутність закону інформованості в менеджменті? 13 Література 22

 3. Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу
  Задача Проаналізувати динаміку показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина». Динаміка показників ефективності використання виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності готельного комплексу «Валентина» Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) абсолютне відносне, % Обсяг наданих послуг, тис. грн.. 17420,0 18160,0 Середньорічна вартість, тис. грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 2440, 2595,0 - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності 1300,0 1385,0 Частка активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності, % Фондовіддача, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Фондомісткість, грн.: -виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності - активної частини виробничих основних засобів основного виду економічної діяльності Список літератури

 4. Контрольна з менеджменту туристичної галузі
  Зміст 1. Вимоги до договорів щодо оренди транспортних засобів 3 2. Склад витрат туристичних фірм. Порядок їх обліку 9 3. Ліцензування туристичної діяльності. Поняття та нормативні документи. Порядок здійснення 15 Література 23

 5. Контрольна робота з менеджменту туристичної галузі
  Зміст 1. Фактори розвитку туризму 3 2. Туризм – великий бізнес 10 Література 16

 6. Контрольна робота з менеджменту туристичної галузі
  ЗМІСТ 1. Менеджмент гостинності 3 2. Управління життєвим циклом туристичного продукту 6 3. Мотивація подорожей 9 Література 13

 7. Особливості прибуткового оподаткування операцій особливого виду
  Теоретична частина 2 6. Особливості прибуткового оподаткування операцій особливого виду 2 Практична частина 11 Задача 2. 11 Фірма протягом податкового періоду одержала такі показники: Назва товарів Випуск, шт. Реалізовано, шт. Вартість за одиницю, в т.ч. ПДВ, грн. А 5500 6029 135,4 Для виготовлення вказаного товару фірмою закуплено сировини і матеріалів на 99532 грн.(в т.ч. ПДВ), які використані у виробничому процесі. На підставі наведених даних необхідно визначити: - податкове зобов’язання; - податковий кредит; - суму податку на додану вартість, яка підлягає сплаті в бюджет. Задача 4. 12 Визначити суми ввізного мита, митних зборів та ПДВ, які повинно сплатити в бюджет мале підприємство, виходячи з таких даних: Показники Одиниця виміру Згідно даних митної декларації 1. Вартість придбаних імпортних товарів Дол. США 4700 2. Ставка мита по єдиному митному тарифу % 20 3. Ставка митного збору % 0.15 4. Виручка від перепродажу імпортних товарів в Україні грн. 91600 Примітка: курс НБУ 1$- 5,32 грн. Задача 6. 14 Підприємство здійснило наступні операції: - реалізовано іноземну валюту 200$ за курсом 5,3 грн./ $; - реалізовано ювелірні вироби із платини на суму 3000грн.; - придбано легковий автомобіль вартістю 6000 грн.; - оприбутковано цигарки 10000шт. за ціною 0,50 грн. з фільтром та 1000 шт. за ціною 0,30 грн. без фільтру власного виробництва; - придбано будівлю під магазин на суму 13000грн.; - підключено стільниковий рухомий зв’язок до роумінгу, вартість послуг – 150 грн. В кінці звітного періоду було нараховано збір на обов’язкове державне пенсійне страхування. Задача 8. 15 Заробітна плата працівниці підприємства Мельник Г.В. за лютий становить 1500грн.. Вона є одинокою матір’ю, яка має двох дітей до 18 років. До бухгалтерії підприємства нею було подано заяву та відповідні документи. Обчислити суму податку з доходів фізичних осіб. Задача 10. 17 Сума валових доходів підприємства за рік співпадає з сумою бухгалтерських доходів і дорівнює 44000грн. Сума валових витрат також співпадає з витратами у бухгалтерському обліку і дорівнює 18000 грн. Протягом року підприємству нараховано штрафи на суму 2100. Розрахувати суму податку на прибуток. Література 19

 8. Організація і методика надання консультацій як виду аудиторських послуг
  Вступ 3 1. Теоретичні засади організації і надання консультацій як виду аудиторських послуг 6 1.1 Загальні положення щодо організації аудиторської діяльності в Україні 6 1.2 Консультації як вид аудиторських послуг 8 2. Консультації, пов’язані з аналізом фінансової звітності та фінансового стану підприємства 15 2.1 Методи аналізу фінансової звітності 15 2.2 Методика аналізу фінансового стану 17 3. Управлінське консультування 30 Висновки 36 Література 38

 9. Основи менеджменту
  ВСТУП 4 1. ЗАГАЛЬНІ (ОСНОВНІ) ФУНКЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 5 2. КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС, ЕЛЕМЕНТИ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ 12 3. В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ СУТНІСТЬ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ? 17 ВИСНОВОК 20 ЛІТЕРАТУРА 21

 10. Основи менеджменту
  1. Розкрийте сутність та назвіть основні риси формальної організації. 3 2. Дайте визначення внутрішнього середовища організації та визначіть взаємозв’язок внутрішніх змінних. 3 3. Дайте визначення зовнішнього середовища організації та оцініть фактори його впливу на діяльність організації. 4 4. Розкрийте сутність планування як функції менеджменту та дайте характеристику видам планування. 5 5. Охарактеризуйте етапи процесу стратегічного планування. 6 6. Розкрийте сутність владних повноважень, обов’язків та відповідальності. 7 7. Визначте завдання та охарактеризуйте види управлінського контролю. 8 8. Методи менеджменту та взаємозв’язок функцій та методів менеджменту. 8 9. Розкрийте поняття та охарактеризуйте різновиди комунікацій. 9 10. Охарактеризуйте методи вдосконалення комунікацій в організації. 10 11. Охарактеризуйте основні теорії лідерства в менеджменті. 11 12. Охарактеризуйте методи управління конфліктами в організації. 12 13. Концепції сучасної науки менеджменту: процесний підхід; системний підхід; ситуативний підхід. 12 14. Охарактеризуйте етапи підготовки ділових зустрічей. 13 15. Класифікація інформації, її сутність та значення в менеджменті. 14 16. Організація проведення ділових зустрічей. 14 17. Ефективність менеджменту організацій. 15 18. Конкурентоспроможність продукції та її оцінювання. 16

 11. Основи менеджменту
  1. Стратегія, стратегічне планування, місія організації 3 2. Характеристика підходу до лідерства з позиції поведінки 12 3. Поясніть, як ви розумієте сутність такої закономірності менеджменту як „економія часу”? 16 Література 17

 12. Основи менеджменту
  1) Наукове обґрунтування системи менеджменту . Наукові підходи , принципи і загальні методи. 3 2) Стан і характер діяльності фірми. Характеристика промислових, транспортних, страхових фірм. 8 3) Організаційно - виробничі системи. Невизначеність існування організаційних систем і сфер управлінського впливу 14 Література 23

 13. Основи менеджменту 2
  1. Сутність законів менеджменту: закони відповідності систем цілям; закон відповідності організації системи зовнішньому середовищу 3 2. Загальнонаукові методи управління, їх характеристика 8 3. Які фактори впливають на вибір стратегічної альтернативи в процесі стратегічного планування? 17 Література 20

 14. Основи менеджменту
  Поняття функцій менеджменту, їх класифікація та характеристика. 2 Література 7

 15. Основи менеджменту
  1. ЗАСТОСУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У МЕНЕДЖМЕНТІ 3 2. ПОНЯТТЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇЇ ОЗНАКИ 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua