Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Роль і значення Центрального банку в економіці країни (ID:25097)
| Размер: 19 кб. | Объем: 16 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 2
1. Походження та етапи розвитку Центральних банків 3
2. Призначення, статус та основи організації Центрального банку 3
3. Функції центрального банку 3
ВИСНОВОК 3
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 3
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сутність та роль державного бюджету в національній економіці країни
  Вступ 3 1. Бюджет як економічна категорія 4 2. Бюджет як основний фінансовий план держави 11 3. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави 16 Висновок 25 Список використаної літератури 26

 2. БАНК АНГЛІЇ: ЙОГО УТВОРЕННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ КРАЇНИ. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Зміст 1. Банк Англії: його утворення, організація діяльності 3 2. Функції банку Англії 6 3. Грошово-кредитна політика банку Англії 9 Список використаної літератури 19

 3. ПОБУДОВА ТА ФУНКЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
  Вступ 3 1. Передумови створення Європейського центрального банку 3 2. Організаційна структура і функції підрозділів ЄЦБ 6 3. Цілі і принципи організації діяльності ЄЦБ 13 4. Інструменти грошово-кредитної політики і операції ЄЦБ 18 Висновок 25 Список використаної літератури 25

 4. Нові індустріальні країни у міжнародній економіці
  Нові індустріальні країни у міжнародній економіці Література

 5. Грошовий мультиплікатор та його характеристика Грошово-кредитна політика центрального банку
  5.1. Грошовий мультиплікатор та його характеристика 2 5.2. Грошово-кредитна політика центрального банку держави 7 5.3. Задача. 24 ТОВ «Експрес – люкс» займається перевезенням пасажирів. Штаб однієї з партій замовив для перевезення спостерігачів на виборах 20 автобусів. Вартість послуг, наданих фірмою, складе 4 тис. доларів. «Експрес –люкс» запропонував клієнтам послуги в кредит за умов: 1)Сплати спочатку 50% від вартості, а протягом тижня – решту суми рівними частками з урахуванням 0,1% за день. 2) Спочатку сплатит 30%, решту суми разово через тиждень з урахуванням 0,2 % за день. Який із запропонованих варіантів потрібно вибрати? Література 26

 6. ЗОЛОТО ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ВСТУП. 3 1.РИНОК ДОРОГОЦІННИХ МЕТТАЛІВ І ДОРОГОЦІННИХ КАМЕНІВ 4 1.1.РИНОК ЗОЛОТА 5 1.2. СПЕКУЛЯТИВНІ ОПЕРАЦІЇ 6 2.БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ 7 3. ПОЛОЖЕННЯ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ЗОЛОТА 12 3.1 РОЗВИТОК СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЗОЛОТА 13 3.2.ФАКТОРИ , ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК ЗОЛОТА 15 ВИСНОВОК. 25 СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27

 7. КРЕДИТ, ЙОГО СУТЬ, ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. СУТНІСТЬ ТА ДЖЕРЕЛА КРЕДИТУ. 6 2. ФОРМИ КРЕДИТУ 13 3. ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ. 17 4. КРЕДИТНА СИСТЕМА ТА ЇЇ СТРУКТУРА. 21 5. РОЛЬ КРЕДИТУ ТА КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ У ФОРМУВАННІ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. 26 ВИСНОВКИ 34 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 38 Мета курсової роботи виявити сутність кредиту, визначити основні його форми за допомогою яких він функціонує у сучасному суспільстві, сприяє розвитку економіки, кругообігу капіталу та ефективності функціонування як окремих господарюючих суб'єктів, так і певних підприємств, організацій. Предметом дослідження є роль банків та небанківських фінансово-кредитних інститутів у національному кредитуванні. Об’єктом дослідження взято саму кредитну систему і проблеми її правового забезпечення у сучасній економіці. Також необхідно дослідити які функції виконує кредит, тобто показати яку роль виконують кредитор та позичальник, вступаючи у кредитну угоду. Іншими об'єктами дослідження у роботі виступають кредитна система та роль кредиту, яку виконує кредит у формуванні ринкової економіки України. Необхідно дослідити структуру сучасної кредитної системи України, показати основні елементи з яких вона складається та за допомогою яких функціонує. Дослідження ролі кредиту у формуванні ринкової економіки України означає, що необхідно вказати який вплив здійснює кредит на такі головні процеси нашої економіки: становлення ринкової інфраструктури; роздержавлення власності; використання досягнень НТП; підвищення продуктивності праці. Методологічну та інформаційну основу в проведенні дослідження склали вітчизняні та зарубіжні публікації з питань фінансово-кредитних відносин, періодичні видання, а також Закони України з питань фінансово-кредитної та банківської діяльності, законодавчі правові акти, законопроекти України щодо правового забезпечення банківської та кредитно-фінансової діяльності, статистичні матеріали. У курсовій роботі для дослідження використовується схема кредитної структури для кращого відображення статистичних даних. Практична цінність результатів дослідження полягає в тому, що вони можуть бути використані для покращення умов існування кредитної системи у національній економіці. Отже необхідно розглянути кредит як необхідний елемент функціонування і розвитку суспільства, визначити його роль на формування сучасної ринкової економіки України.

 8. ДЕРЖАВНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ РОЛЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ КРАЇНИ
  Вступ 3 1. Державна політика інноваційного розвитку 4 2. Напрями інноваційної політики в Україні 12 Висновок 17 Література 21

 9. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 2 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 3 2. Створення Європейської системи центральних банків 4 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 7 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 10. Європейська валютно-економічна інтеграція та створення європейської системи центральних банків. Функції, завдання та організаційна структура європейського центрального банку, центральних банків США та Японії
  Вступ 3 1. Європейська валютно-економічна інтеграція 4 2. Створення Європейської системи центральних банків 5 3. Функції, завдання та організаційна структура Європейського Центрального банку 8 4. Функції та організаційна структура центральних банків США та Японії 12 Висновок 14 Список використаної літератури 16

 11. Роль грошей в ринковій економіці
  Вступ 3 1. Економічна сутність грошей та їх види 5 2. Роль грошей в ринковій економіці 10 Висновки 15 Список використаної літератури 18

 12. Фінанси і їх роль у ринковій економіці
  Вступ 3 1. Історія виникнення та сутність поняття «фінанси» 4 2. Роль фінансів у ринковій економіці 9 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 13. Конкуренція, її види та роль у ринковій економіці
  Вступ 3 1. Сутність конкуренції як основи ринкової економіки 5 1.2 Визначення поняття конкуренції 5 1.2 Сутність понять конкурентоспроможності та конкурентної переваги підприємства 8 2. Види та форми конкуренції в ринковій економіці та чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби 14 2.1Види та форми конкуренції на ринку 15 2.2 Чинники, що впливають на силу конкурентної боротьби 21 3. Розвиток конкуренції в сучасних ринкових умовах 26 3.1 Проблеми конкурентоспроможності підприємств на українському ринку 26 3.2 Шляхи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств в умовах ринку 28 Висновки 31 Література 34-35 Метою написання даної роботи є вивчення аспектів конкуренції та її видів в ринковій економіці. Предметом дослідження даної роботи є теоретичні аспекти дослідження проблеми конкуренції та її видів в ринковій економіці. Об’єктом дослідження даної роботи є аспекти конкуренції та її види в ринковій економіці. Методологічною базою проведення дослідження за даною темою роботи є наукові роботи провідних вітчизняних та зарубіжних вчених. В роботі було використано методи наукового дослідження - методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, гіпотези. Загальний обсяг курсової роботи – 35 сторінОК, з них обсяг текстової частини – 33 сторінКИ. Робота містить план, вступ, три розділи, висновки та літературу

 14. Економічна роль держави в сучасній економіці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність державної економічної політики 4 2. Роль держави в економічній системі 7 3. Методи державного регулювання ринкових відносин 11 4. Економічна роль держави у сучасній економіці України 13 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 15. РОЛЬ ГРОШЕЙ І КРЕДИТУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Вступ 2 1. Роль грошей та кредиту в розвитку економіки 3 2. Аналіз грошового обігу та кредитування в 2009 році 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua