Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні (ID:25108)
| Размер: 36 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 50 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание

1. Місцеве самоврядування в Україні 3
2. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 8
3. Правовий статус районних рад та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 11
4. Місцеве самоврядування в Ірпінському регіоні 13
Висновки 16
Список використаних джерел 17
Додатки 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування
  1 Сучасна система місцевого самоврядування в Україні: територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, виконавчі органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування. 3 2 Специфіка управління у сфері туризму. 11 Список літератури 15

 2. Конституційна модель місцевого самоврядування в Україні
  1. Конституційна модель місцевого самоврядування - продукт становлення конституційної держави в Україні. 3 2. Поняття і зміст конституційної моделі місцевого самоврядування 10 3. Конституційні принципи місцевого самоврядування 12 4. Проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування 19 Загальні висновки 22 Питання для самоконтролю 23 Чим визначаються загальні засади місцевого самоврядування? Дайте конституційне визначення місцевого самоврядування Дайте визначення Конституцією України саме територіальної громади як первинного суб'єкта місцевого самоврядування Чи входять органи місцевого самоврядування до системи органів державної влади? Розкрийте систему принципів місцевого самоврядування Назвіть проблеми реалізації та захисту конституційної моделі місцевого самоврядування Література 24

 3. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні концепції місцевого самоврядування 6 1. Поняття місцевого самоврядування 6 2. Світовий досвід місцевого самоврядування 17 3. Сучасна практика – зміст місцевого самоврядування 26 Розділ ІІ. Основні засади організації місцевого самоврядування в Україні 32 1. Система місцевого самоврядування 32 2. Повноваження органів місцевого самоврядування 39 3. Порядок формування та організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування 53 Висновок 70 Література 72

 4. Організаційно-економічний механізм місцевого самоврядування в Україні
  Використана література 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. 2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997р. Відомості Верховної Ради України. - 1997.-№ 24. - Ст. 170. 3. Біленчук П.Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). — К., 2000. — 304 с. 4. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво і місцеве самоврядування. — К., 2000. — 297 с.

 5. Організація місцевого самоврядування в Україні на прикладі Чорнобильского фонду
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретико-методологічні засади організації та функціонування органів місцевого самоврядування 6 1.2. Поняття і система органів місцевого самоврядування 10 Розділ 2. Засади діяльності органів місцевого самоврядування щодо щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 15 2.1. Органи місцевого самоврядування: взаємодія і розмежування повноважень 15 2.2. Використання потенціалу органів місцевого самоврядування, як головний резерв у подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи 24 Розділ 3. Шляхи та напрями удосконалення системи місцевого самоврядування 30 3.1. Проблеми правового статусу Чорнобильського фонду 30 3.2. Удосконалення регламентації правового статусу органів місцевого самоврядування 32 3.3. Особливості функціонування та розвитку місцевого самоврядування в умовах різкого загострення соціальних проблем 35 Висновок 37 Список використаної літератури 40 Метою курсової роботи є науково-теоретичне обґрунтування й узагальнення дій органів місцевого самоврядування на територіях, яка постраждали внаслідок техногенної аварії, для потенційного використання їх досвіду в аналогічних ситуаціях. Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: – проаналізувати результати досліджень проблем діяльності органів місцевого самоврядування в регіонах, постраждалих від аварії на ЧАЕС; – дослідити теоретико-методологічні основи здійснення місцевого самоврядування в умовах надзвичайних техногенних ситуацій, визначити особли¬вості функціонування системи місцевого самоврядування; – сформувати концептуальні підходи до відродження соціально-еконо¬мічного та екологічного стану постраждалих регіонів; – узагальнити позитивний досвід роботи органів місцевого самоврядування в умовах ліквідації наслідків аварії; – виявити основні тенденції соціально-економічного розвитку потерпілих районів; – визначити доцільні форми організації управління на місцях щодо вирішення соціальних проблем потерпілого населення. Об’єкт дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування потерпілих від аварії на ЧАЕС районів України, в тому числі діяльність Чорнобильського фонду. Предмет дослідження – діяльність органів місцевого самоврядування щодо нейтралізації впливу аварії на ЧАЕС та вирішення проблем соціально-економічного й екологічного розвитку постраждалих територій. Теоретичною та методологічною основою дослідження слугували фундаментальні положення сучасних теорій державного управління та місцевого самоврядування, основоположні законодавчі й нормативні акти України а також наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених з питань місцевого самоврядування, соціально-економічного планування й розвитку постраждалих територій, особливостей формування державної та регіональної політики в умовах трансформації економіки. Для досягнення поставленої мети було використано сучасні методи дослідження. Так, на основі системно-аналітичного методу зроблено теоретичне узагальнення наукових концепцій, розробок і пропозицій провідних вчених, присвячених ролі місцевого самоврядування в регулюванні соціально-економічного та екологічного розвитку в умовах надзвичайних техногенних ситуацій. Для вирішення інших завдань дослідження використовувались такі методи: статистичного аналізу, проблемно-орієнтований. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

 6. Значення історичного досвіду місцевого самоврядування для реалізації проблем сталого розвитку
  Вступ 3 1. Розвиток самоврядних засад в процесі еволюції суспільства 3 2. Місцеве самоврядування у контексті сталого розвитку в Україні 8 Висновки 12 Література 13

 7. Система місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування 4 2. Система місцевого самоврядування 7 Висновки 12 Список джерел 13

 8. Конституційний статус місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття місцевого самоврядування та його принципи 4 2. Система органів місцевого самоврядування та їх повноваження 5 3. Організаційно-правова та матеріально-фінансова основи місцевого самоврядування та його гарантії 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 9. Фінансові ресурси місцевого самоврядування
  Вступ 3 1 Проаналізувати законодавчі та нормативні документи, які характеризують доходи та видатки місцевих бюджетів 5 2 Визначити суть податкових та неподаткових методів формування доходів місцевих бюджетів. Удосконалення податкових методів формування місцевих бюджетів 8 3 Проаналізувати сутність, напрями та показники кошторисного фінансування на конкретному прикладі 11 4 Світовий досвід забезпечення фінансовими ресурсами територій 16 Список літератури 24

 10. Органи місцевого самоврядування в області
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Місцеве самоврядування на базовому рівні 5 1.1. Територіальні громади 5 1.2. Сільські, селищні міські ради та їх виконавчі органи 14 1.3. Сільській, селищний, міській голова 19 1.4. Органи самоорганізації населення 28 2. Місцеве самоврядування на районному та обласному рівні 36 2.1. Особливості місцевого самоврядування міст обласного та районного підпорядкування 36 2.2. Київська обласна рада та її відносини з Київською обласною державною адміністрацією 41 2.3. Районні ради та їх взаємодія з районними державними адміністраціями 51 3. Специфіка місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 65 3.1. Впровадження шведського досвіду місцевого самоврядування у м.Ірпінь 65 3.2. Проблеми місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні 68 Висновки 74 Список використаних джерел 80 Додатки 85 Мета роботи полягає у дослідженні теоретичних і практичних аспектів функціонування органів місцевого самоврядування різних рівні, зокрема розкриття специфіки місцевого самоврядування в Ірпінському регіоні. Як показав аналіз стану наукової розробки проблеми територіальної організації місцевого самоврядування у вітчизняній літературі, українськими вченими створено підґрунтя для її подальшого вивчення. Вагомий внесок у дослідження цієї проблеми зробили О.В.Батанов, В.М.Вакуленко, Б.М.Да¬ни¬лишин, М.С.Дністрянський, М.І.Долішній, В.М.Князєв, А.А.Коваленко, В.В.Крав¬ченко, В.С.Куйбіда, О.Ю.Лебединська, Н.Р.Нижник, М.Ф.Орзіх, М.О.Пух¬тинський, С.Є.Саханенко, Т.С.Смирнова, А.В.Степаненко, Ю.П.Шаров та ін. Об’єктом дослідження організація місцевого самоврядування як складова суспільно-територіальної організації держави, роль інституту місцевого самоврядування в державотворчих процесах і місце в політичній системі суспільства. Предметом дослідження місцеве самоврядування в Київській області

 11. Особливості місцевого самоврядування Канади
  Вступ 3 Особливості місцевого самоврядування Канади 4 Висновок 17 Перелік використаної літератури 18 1.Моргачев В.Н. Формы и методы территориального управления в США и Канаде. М., 1994. 2.Пылин В.В. Представительные органы местного самоуправления. М., 1998. 3.Чиркин В.Е. Современные модели местного самоуправления. М., 1996. 4.Шишкина Н.Э. Местное управление в зарубежных странах: сущность и современные проблемы развития. Иркутск, 1995. 5.Якунин В.Н. Местное самоуправление США и Канады. М., 1998.

 12. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС
  1. Досвід місцевого самоврядування в країнах ЄС 3 2. Державне регулювання земельних відносин 10 Список літератури 17

 13. Фінансова основа місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Правова основа місцевих фінансів 4 2. Правовий статус місцевих бюджетів 5 3. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів і власних коштів бюджетних установ 11 Висновок. 17 Список використаної літератури 19

 14. Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Поняття бюджетних повноважень 4 2. Бюджетні повноваження України 6 3. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування 13 Висновок 18 Список використаної літератури 19

 15. Сутність та структура Європейської хартії місцевого самоврядування
  Вступ 3 1. Сутність та структура Європейської хартії місцевого самоврядування. 4 2. Ратифікація Україною Європейської Хартії місцевого самоврядування. 15 Висновок 18 Література 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua