Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ринок праці (ID:25113)
| Размер: 907 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеРівень безробіття населення у віці 15-70, 15-24, та 25-29 років у середньому за 2001-2009рр. 3
ВАРІАНТ 10 12
1. Яку б модель ринку праці Ви обрали для України? Які умови для цього необхідні? Обґрунтуйте свою думку.
2. Державне підприємство, яке виробляє шкільні прилади, маючи вільні виробничі потужності, отримало субсидію для додаткового випуску необхідних товарів.
Поясніть графічно, як зміниться ринок праці на даному підприємстві котрий був врівноваженим? Чи може змінитись стан ринку праці на інших підприємствах, які по кооперації поставляють йому комплектуючі вироби? Як зветься такий метод впливу держави на зайнятість?

3. Які пріоритети у витраті коштів, котрі призначені для здійснення міським центром зайнятості активних заходів, Ви б визначили, в разі розвитку в місті технологічного і структурного безробіття?
4. Ви директор районного центру зайнятості. Вам необхідно в діяльності центру зайнятості реалізувати принципи відкритості. Перелічіть заходи, які
необхідні, на Вашу думку для цього.
5. Як Ви вважаєте, чи можуть бути визнані безробітними іноземні громадяни, які звернулися до центру зайнятості?
6. Який розмір заробітної плати необхідно враховувати при пропонуванні підходящої роботи громадянам, які зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу?
7. Дайте вірну відповідь: рівень безробіття в області тривалий час складає 6-8%. В одному з гірських районів цієї області весь час рівень безробіття становить 32-38%. Який статус може отримати цей район:
територія критичного розвитку;
територія пріоритетного розвитку;
територія безперспективного розвитку.
8. Що таке перше робоче місце, яке надається молоді?
9.Підрахуйте оптимальну кількість прийнятих робітників на фірму, яка збирає комп’ютери і не змінює капітал. При розрахунках слід прийняти, що витрати фірми складає лише заробітна плата робітників.
Ціна збірки одного комп’ютера – 1000 грн.;
Місячна заробітна плата одного робітника – 1200 грн.;
Зміна виробництва комп’ютерів для всіх варіантів з додатково найнятим робітником подана в таблиці
1.Чисельність робітників, осіб 10 11 12 13 14 15 16
2. Кількість комп’ютерів, шт 12 20 26 30 32 33 34
3. Дохід (2*1000) 12000 20000 26000 30000 32000 33000 34000
4. Витрати (1*1200) 12000 13200 14400 15600 16800 18000 19200
5. Прибуток (3-4) 0 6800 11600 14400 15200 15000 14800
10.Підрахуйте без урахування інфляції у порівнянні чи вигідно молодій людині інвестувати в вищу освіту за наступних умов:
Перший варіант.
З 17 років людина поступила в університет, а в 22 роки його закінчила, сплачуючи щорічно за навчання 2800 грн.; після цього працювала до 65 років, починаючи із заробітної плати 1200 грн. на місяць зі зростанням заробітку кожні 5 років на 20% у зв’язку з просуванням по службі.
Другий варіант.
Людина вирішила не навчатись і з 17 років почала працювати і працювала до 65 років із середньомісячною заробітною платою 600 грн. яка зростала у зв’язку з підвищенням кваліфікації в перші п’ять років на 5%, а далі кожні п’ять років на 10%.

Список використаних джерел 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Ринок праці. Роль профспілок на ринку праці
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.1. Поняття ринку праці 5 1.2. Умови формування й функціонування ринку праці 6 1.3. Формування попиту і пропозиції на робочу силу 9 2. Структура, типи, форми і сегменти ринків праці 12 2.1. Види ринків праці 12 2.2. Сегменти ринку праці 13 3. Основні концепції функціонування ринку праці 15 3.1. Особливості концепцій ринку праці 15 3.2. Моделі ринку праці 17 4. Аналіз ринку праці України 19 4.1. Основні показники українського ринку праці 19 4.2. Шляхи подолання проблем в сфері зайнятості 21 5. Роль профспілок на ринку праці 30 5.1. Сутність профспілок 30 5.2. Роль профспілок України вудосконаленні ринку праці 31 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Метою даної роботи є розкриття поняття ринку праці та ролі профспілок на ньому. Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання: - дослідити поняття ринку праці, його елементи і функції; - окреслити структуру, типи, форми і сегменти ринків праці; - розкрити основні концепції функціонування ринку праці; - провести аналіз ринку праці України; - показати роль профспілок на ринку праці. Предметом роботи є відносини, що виникають на ринку праці. Теоретичною та методологічною основою дослідження є законодавчі акти України в частині, що стосуються ринку праці та діяльності Федерації профспілок України, матеріали періодичної преси, статистичні збірники.

 2. Ринок праці
  Тема 8 Рух робочої сили у 200_ р. (у розрізі регіонів) Структура чисельності осіб, що мали статус безробітного у динаміці. (за тривалістю безробіття) Чисельність осіб, що мали статус безробітного у динаміці (за тривалістю безробіття) Вимоги до виконання: Обов’язково використовувати Кодекс Роботу розділити на блоки. 1. Без допомоги літератури. Проаналізувати отриману статистичну інформацію з запропонованої тематики. Проаналізувати таблиці з залученням Excel, графіки, діаграми, схеми, текст. Статистичний збірник праці. 2. Графіки, діаграми, схеми проаналізувати за допомогою літератури з посиланням на її. 3. Рекомендації. Виявити проблеми. За допомогою літератури та особистого досвіду знайти шляхи покращення та вирішення цієї проблеми. Обов’язково зробити прогнози. Література

 3. Ринок праці
  Вступ 3 1. Ринок праці в економічній системі 5 1.1. Поняття ринку праці, його елементи і функції 5 1.2. Види та сегменти ринків праці 10 1.3. Теоретичні основи аналізу ринку праці 12 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці України 16 2.1. Основні показники розвитку ринку праці України 16 2.2. Показники зайнятості та безробіття 17 2.3. Доходи від трудової діяльності 24 3. Державне регулювання ринку праці в Україні 26 3.1. Формування попиту і пропозиції на ринку праці України 26 3.2. Соціально-економічні наслідки безробіття та ефективність їх подолання в трансформаційний період. 30 3.3. Державна політика зайнятості 34 Висновки 42 Список використаної літератури 44 Додатки 45-48

 4. Ринок праці
  Вступ 3 1. Соціально-економічна категорія ринку праці 6 2. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні 13 3. Аналіз показників безробіття 19 4. Основні напрями розвитку ринку праці 31 Висновок 35 Список використаної літератури 37

 5. Ринок праці
  Ринок праці. Контрольна робота 1. Аналітична робота. 2. Задачі (на сайті КНЕУ) 3. Вибіркове завдання: зробити прогноз (виходячи з аналіт.завдання). Аналітична робота виконується у вигляді реферату. На першому аркуші вихідна інформація (таблиця), далі аналіз за всіма можливими розрізами: - провести аналіз динаміки (темпи росту, приросту) - побудувати свою таблицю у відсотках, або структуровану таблицю (чим більше аналітичних таблиць, тим краще) - ілюстрації (діаграми, графіки – побудувати самостійно, продемонструвати) - текстова частина – на основі цих таблиць, графіків із зазначенням тенденцій - залучення додаткової інформації (взяти зі збірника, з сайту Держкомстату, ін. істочники) (можна брати і інші додаткові роки) - пояснити причини, фактори, обставини. 1. Аналітична робота. Тема: Рівень зайнятості населення у віці 15-70, 15-24 та 25-29 років у середньому за 2001-2009 роки 2. Задачі ВАРІАНТ 15 1. В місті на протязі останніх 3-х років зростає безробіття та водночас ще більшими темпами у порівнянні із безробіттям росте навантаження на одне вільне робоче місце. В той же час чисельність робочої сили суттєво не змінюється. Зробіть висновки: наслідком чого це може бути і запропонуйте заходи щодо поліпшення ситуації? 2. Серед робочої сили області понад 25% людей пенсійного віку. Чи є ринок праці даної області гнучким? Обґрунтуйте свою відповідь. 3. Які джерела дадуть Вам змогу підрахувати співвідношення між вільними робочими місцями та безробітними? 4. Серед безробітних області переважна більшість громадян високої кваліфікації і незначна частка громадян низької кваліфікації. Охарактеризуйте стан регулювання ринку праці в даній області і викладіть Ваші пропозиції щодо поліпшення ситуації. 5. Чи входить до обов’язків Інспекції по контролю за додержанням законодавства про зайнятість населення контроль за недопущенням дискримінації на ринку праці? 6. Профспілки фірми за погодженням із більшістю працівників оголосили страйк, але деяка частина працівників до страйку не приєдналася. Чи можуть профспілки примусити їх страйкувати? 7. Чи може призначатися допомога по безробіттю без урахування страхового стажу? 8. Порівняйте заборону дискримінації громадян відповідно до діючого законодавства України та Конвенції 111 МОП про дискримінацію в галузі праці й зайнятості та зробіть висновки, чи відповідає в даному випадку законодавча норма України міжнародним трудовим нормам? 9. Рівень безробіття в регіоні в базисному періоді був на 11% більше, ніж у звітному і складав 6,7 %. Підрахуйте рівень безробіття в звітному періоді. 10. На цукрозаводі на 5 робочих днів з 22 робочих днів у даному місяці було затримано поставку сировини. Всі ці дні робітники, не працювали, однак заробітну плату отримали в повному обсязі. Який рівень прихованого безробіття був на заводі в даному місяці? 3. Вибіркове завдання: зробити прогноз Прогнозний рівень зайнятості на 2010 рік

 6. Контрольна робота ринок праці
  Ціна і вартість робочої сили 3 Практичне завдання 6 1: Побудувати блок-схеми: - Структура чисельності осіб, що мали статус безробітного у динамиці (за тривалістю безробіття). -Чисельність осіб, що мали статус безробітного у динамиці (за тривалістю безробіття). 2: На основі статистичних таблиць проаналізувати стан ринку праці за обраною тематикою. Це означає: - побудувати локальні таблиці, графіки, діаграми та як мінімум проаналізувати їх своїми словами і як максимум з використанням та залученням літературних джерел використовуючи додаткову інформацію з газет та журналів, сайтів державного типу. Література 23

 7. Контрольна робота ринок праці
  Теорія. Гранична продуктивність праці. 2 Задача. 7 Еластичність кривої попиту на робочу силу по заробітній платі на відрізку АВ становить від х до у, а на відрізку МN від z до g. Які умови найму робочої сили вигідніші підприємцеві, котрі відповідають відрізку АВ чи відрізку MN? Поясність. Література. 10

 8. Праця як фактор виробництва. Ринок праці
  Вступ 3 1. Праця як фактор виробництва 5 1.1. Принципи визначення обсягів індивідуальної праці 5 1.2. Ринкова пропозиція праці 7 1.3. Ринковий попит на працю 8 1.4. Умови ринкової рівноваги на ринку праці 10 2. Сутність ринку праці та його особливості 13 2.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 13 2.2. Основні функції та види ринку праці 15 2.3. Ринок праці та механізм його функціонування 18 3. Статистично–аналітичний огляд стану ринку праці у 2007 році 21 Висновок 30 Список використаної літератури 33 Додатки 35

 9. Особливості функціонування ресурсних ринків: ринок праці
  Конкурентний ринок Недосконала конкуренція на ринку фактора виробництва

 10. Ринок праці сучасний стан та преспективи розвитку
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Теоретичні основи ринку праці 4 1.1. Ринок праці в системі ринкової економіки 4 1.2. Основні функції та види ринку праці 6 1.3. Ринок праці та механізм його функціонування 10 2. Людський капітал і відтворення робочої сили 13 2.1. Попит та пропозиція робочої сили 13 2.2. Державна політика зайнятості і її ефективність 17 2.3. Забезпечення зайнятості і формування ринку праці в Україні 21 3. Тенденції сучасного ринку праці в Україні 27 Висновки 33 Список використаної літератури 35 Додатки 37-43 1. Структура служби зайнятості в Україні 2. Динаміка основних показників ринку праці 3. Рівень економічної активності населення за статтю, віковими групами та місцем проживання у 2004–2005рр 4. Рівень зайнятості населення віком 15–70 років у 2004–2005рр. 5. Попит та пропозиція робочої сили в Україні 6. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у 2004–2005рр. Предметом курсової роботи є ринок праці як економічна система. Об’єкт курсової роботи – сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці в Україні

 11. Ринок праці та аналіз попиту і пропозиції робочої сили
  Вступ 3 1. Загальна ситуація на ринку праці України 4 2. Пропозиція робочої сили за статтю та віковими групами 9 3. Позитивні тенденції на ринку праці України в 2004 році 10 Висновки та пропозиції 13 Список літератури 15

 12. Соціальне страхування на випадок безробіття та його вплив на ринок праці, розвиток недержавного пенсійного забезпечення
  Вступ 3 1. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: необхідність, економічний зміст та основні поняття 4 2. Вплив соціального страхування на випадок безробіття на ринок праці та розвиток недержавного пенсійного забезпечення 8 Висновок 16 Список використаних джерел 17

 13. Ринок праці, як регулятор зайнятості. Проблема зайнятості та відтворення робочої сили в Україні
  Вступ 3 1. Теоретичні засади функціонування ринку праці 4 1.1. Сутність поняття “ринок праці” 4 2.2. Функціонування та сегментація ринку праці 6 2.3. Економічний механізм ринку праці 9 2. Зайнятість та відтворення робочої сили 12 2.1. Соціально-економічна суть і види зайнятості 12 2.2. Проблеми відтворення робочої сили 15 2.3. Аналіз сучасного стану зайнятості та відтворення робочої сили в Україні 17 3. Регулювання сфери зайнятості в Україні 23 3.1. Механізм регулювання безробіття 23 3.2. Основні суб’єкти та важелі регулювання сфери зайнятості в сучасній Україні. 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33

 14. Охорона праці. Система державного управління охороною праці в Україні
  1. Система державного управління охороною праці в Україні. 3 2. Правила пожежної безпеки для туристичних підприємств. Дії працівників і туристів у разі виявлення пожеж. 8 Література 16

 15. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві
  Вступ 3 1. Охорона праці, її особливості. Етапи процесу управління охороною праці на туристичному підприємстві 4 2. Перша медична допомога при електротравмі 11 Висновки 15 Список використаної літератури 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua