Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за 2008- 2009 рр. за віковими групами (ID:25114)
| Размер: 50 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеБезробітне населення (за методологією МОП) в середньому за 2008- 2009 рр. за віковими групами 3
ВАРІАНТ 3 14
1. Підприємство придбало значно подешевівший капітал, який на 30% підвищує продуктивність праці. Які можливі варіанти з попитом на робочу силу за умов:
1) попит на продукцію підприємства постійно зростає, заробітна плата не підвищується;
2) попит на продукцію не зростає, заробітна плата підвищується;
3) попит на продукцію не зростає, заробітна плата не підвищується.
Поясніть всі варіанти графічно.
2. Що б Ви порадили молодій людині, котру попередили про звільнення через заміну устаткування, на якому вона працювала, на новітнє і відсутності потреби через це в її теперішній професії?
3. Які джерела дадуть Вам змогу визначити співвідношення витрат на заходи активної і пасивної політики держави на ринку праці за рік?
4. Яких би Ви, як директор обласного центру зайнятості, вжили б заходів у випадку розвитку наступних видів безробіття в області кожного окремо:
- циклічного;
- структурного;
- економічного;
- інституціонального;
- технологічного.
5. Вкажіть вірну відповідь: відповідно до Конституції України використання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах
- забороняється;
- обмежується;
- дозволяється.
6. Які слова у визначенні безробітного відповідно до ст.2 Закону України “Про зайнятість населення” додатково вимагають знань інших законодавчих актів? Яких саме?

7. Чи може підприємець, який звернувся до центру зайнятості, бути визнаний безробітним, якщо він не отримує доходів від своєї діяльності? Обґрунтуйте відповідь на підставі законодавства України.
8. Вкажіть, які з наведених нижче пунктів є об’єктом страхування на випадок безробіття:
9.

4,4 А


4,0 В1,0 С

0,6 D


0 8 10 32 56 Кількість зайнятих, осіб.
10. На початок року в економіці країни були зайняті матеріальним виробництвом 9,3 млн. осіб і обслуговуванням населення 11,7 млн. осіб. На кінець року чисельність, зайнятих економічною діяльністю, збільшилась на 2,2%. Чисельність, зайнятих у матеріальному виробництві, зменшилась на 0,8% від загальної чисельності населення.

Список використаних джерел 20

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи)
  Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у 2008 – 2009 році за статтю, віковими групами та місцем проживання (у середньому за період, у % до кількості економічно активного населення відповідної вікової групи) ВАРІАНТ 4 1. У будівельній організації на землекопних роботах працювала некваліфікована бригада без механізмів, що будівельну організацію не влаштовувало ані за якістю, ані за термінами виконання робіт. Які будуть Ваші поради роботодавцю при умові не перевищення запланованої собівартості робіт? Поясніть відповідь графічно. 2. На підприємстві, вид продукції якого розповсюджений у даній області, тривалий час не підвищується кваліфікація працівників. Які можливі наслідки для підприємства? Які б Ви рекомендували запобіжні заходи? 3. На підприємстві, яке налічує 220 робочих місць для робітників, місцева державна адміністрація забронювала 5% загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи: а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання; б) чоловіку, якому виповнилося 62 роки; г) жінці у віці 53,5 роки. Якими мають бути дії Інспекції по контролю за дотриманням законодавства про зайнятість в кожному з наведених випадків, якщо постраждалі до неї звернулися? 4. Які пріоритети у витраті коштів, котрі призначені для здійснення міським центром зайнятості активних заходів, Ви б визначили, в разі розвитку в місті технологічного і структурного безробіття? 5. Вкажіть вірну відповідь: відповідно до Конституції України використання праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах - забороняється; - обмежується; - дозволяється. 6. Вкажіть порядок надання громадянам статусу безробітного в центрах зайнятості. На підставі яких нормотворчих актів це робиться? 7. Чи вважається підходящою робота, що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації працівника, але середня заробітна плата за останнім місцем роботи перевищує розмір заробітної плати на запропонованому для працевлаштування підприємстві і яка відповідає рівню, що склалася в галузі за минулий місяць? 8. Чи підлягають державному страхуванню на випадок безробіття іноземні громадяни та особи без громадянства? 9. Еластичність попиту на працю на двох підприємствах складає 1,25 на першому та 1,82 на другому. На якому з підприємств та у скільки разів більше потрібно сукупної заробітної плати на додатковий найм працівників? 10. Підрахуйте рівень економічної активності населення і рівень безробіття за такими даними обстеження робочої сили, які наведені в таблиці: Незайнятих осіб віком 15-70 років, тис. 67,1 Безробітні громадяни серед незайнятих, тис. осіб 24,2 Учні старших класів і студенти денної форми навчання, громадяни (15-70 років), які доглядають за хворими, тис. осіб 11,8 Все населення міста у віці від 15 до 70 років, тис. осіб 370

 2. Фінансова криза 2008-2009 причина її виникнення, та шляхи її подолання
  ВСТУП 3 1. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА НАСЛІДКИ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 2008-2009 рр. 5 1.1. Аналіз причин виникнення світової фінансової кризи 5 1.2. Наслідки впливу світової кризи на українську економіку 9 2. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НАСЛІДКІВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ 19 2.1. Основні напрями світової антикризової політики 19 2.2. Характерні особливості стратегічних планів кожної з країн та особливості прояву в них кризових явищ 25 2.3. Заходи виходу України із сучасної фінансової кризи 31 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45

 3. Професійна орієнтація населення в 2009 році
  Аналітична робота. Професійна орієнтація населення в 2009 році 3 ВАРІАНТ 23 12 1. Чому, на вашу думку, запровадження додаткових робочих місць є основним і найефективнішим заходом активної політики зайнятості населення? 2.Яких заходів ви як директор обласного центру зайнятості вжили б у разі розвитку таких видів безробіття в області (кожного окремо): циклічного; структурного; економічного; сезонного; технологічного? 3. На підприємстві, яке налічує 220 робочих місць для робітників, місцева державна адміністрація забронювала 5 % загальної кількості робочих місць за робітничими професіями для громадян, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Керівництво даного підприємства відмовляє у наданні роботи: а) громадянам, котрі звільнилися з місць покарання; б) чоловіку, якому виповнилося 62 роки; в) жінці у віці 53,5 року. Якими мають бути дії Інспекції з контролю за додержанням законодавства про зайнятість в кожному з наведених випадків, якщо особи, яким відмовили, до неї звернулися? 4. У місті протягом останніх трьох років зростає безробіття та водночас ще більшими темпами, як порівняти з безробіттям, підвищується навантаження на одне вільне робоче місце. Разом з тим чисельність робочої сили суттєво не змінюється. Зробіть висновки, наслідком чого це може бути, і запропонуйте заходи щодо поліпшення ситуації. 5. Який порядок надання громадянам статусу безробітних в центрах зайнятості? На підставі яких нормотворчих актів це робиться? 6. Які закони України гарантують населенню добровільність праці та вибір професії? 7. Чи підлягають державному страхуванню на випадок безробіття іноземні громадяни та особи без громадянства? 8. Що таке територія пріоритетного розвитку? Хто її визначає? 9. Чисельність економічно активного населення міста в базисному періоді становила 127 380 громадян. Питома вага безробітних серед них 7,9 %. У звітному періоді зменшилася чисельність економічно активного населення на 2590 осіб і безробітних — на 720 осіб. Як змінився рівень безробіття у місті у звітному періоді? 10. Через відсутність комплектуючих виробів підприємство із загальною чисельністю 1720 робітників не працювало 14 з 22 робочих днів місяця. 748 робітників з ініціативи адміністрації відправили у відпустки на цей термін, інші займалися підготовкою виробництва. Після отримання комплектних виробів на роботу вийшли 732 робітники, а інші звільнилися за власним бажанням. Визначте рівень прихованого безробіття на підприємстві за даний місяць. Список використаних джерел 18

 4. Управління виробничими групами
  1. Постійні, тимчасові та випадкові групи 3 2. Цілі та завдання виробничих груп 11 3. Формування взаємозалежності завдань 16 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 19

 5. Навчання фонетичного матеріалу на середньому етапі (англійська мова)
  Предмет: методика викладання іноземних мов ПЛАН ВСТУП 3 Розділ 1. НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОГО СПІЛКУВАННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ЕТАПУ 5 1.1. Зміст і характеристики мовленнєвого спілкування як основної мети навчання іноземної мови 5 1.2. Психологічні особливості мовленнєво-розумової активності учнів середнього ступеню 9 1.3. Комунікативна методика навчання іншомовного спілкування 11 Розділ 2. ОПРАЦЮВАННЯ ФОНЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ НА СЕРЕДНЬОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ 16 2.1. Фонетичний мінімум 16 2.2. Вимоги до вимови учнів 17 2.3. Навчання звуків іноземної мови 19 2.4. Навчання інтонації іноземної мови 24 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 31 ДОДАТКИ 34 1. Приказки та прислів’я для фонетичних вправ 2. Скоромовки для фонетичних розминок Об'єктом нашого дослідження є процес навчання іншомовному спілкуванню на середньому етапі. Предметом дослідження стало навчання фонетичного аспекту мовлення при формуванні мовленнєвих вмінь та навичок іншомовного спілкування. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методики навчання фонетичного матеріалу на середньому етапі. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні основні завдання: – теоретично обґрунтувати важливість комунікативного підходу при навчанні іншомовному спілкуванню; – визначити особливості навчання іншомовному спілкуванню учнів 5-9 класів; – виявити умови та правила успішного навчання фонетичного матеріалу; - надати орієнтовні вправи для введення закріплення та контролю вивченого. На середньому етапі (5-9 класи). Розпочинається етап систематичної і послідовної роботи з автентичними навчальними матеріалами, які забезпечують нормативне оволодіння спілкуван¬ням. Помітно зростає обсяг навчального матеріалу, у тому числі того, який сприяє формуванню соціокультурної та соціолінгвістичної компетенцій. Чіткіше проявляється функція іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування і як інструмен¬ту у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу. Практична значущість даної роботи і полягає у розробці підбірки вправ для використання при навчанні фонетичного матеріалу в іншомовному спілкуванні на середньому етапі. Теоретична цінність дослідження полягає в обґрунтуванні методичних та педагогічних аспектів важливості правильної вимови для ефективності навчання іншомовному спілкуванню

 6. Поняття фінансів населення. Фінансові ресурси населення та їх структура
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи фінансів населення 4 2. Структура фінансових ресурсів населення 10 3. Аналіз динаміки доходів населення України 12 Висновки 16 Список використаної літератури 17

 7. Зібрати колекцію інновацій в сфері нанотехнологій (20 шт., не пізніше 2009 р).
  УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ 2. 3авдання: Зібрати колекцію інновацій в сфері нанотехнологій (20 шт., не пізніше 2009 р).

 8. Зовнішня політика країн Латинської Америки на сучасному етапі (2006-2008)
  ВСТУП 3 1. Зовнішня торгівля латиноамериканських країн 4 2. Латинська Америка та США 5 3. Політичне співробітництво Латинської Америки та України 5 ВИСНОВОК 7 Список використаних джерел 7

 9. Журнал реєстрації господарських операцій САТВТ «Лілея» за серпень 2008 року
  Журнал реєстрації господарських операцій САТВТ «Лілея» за серпень 2008 року №з/п Дата Зміст господарської операції Сума, гри. Кореспонденція рахунків 1 01.08 Надійшла готівка в касу з поточного рахунку на видачу заробітної плати працівникам основного виробництва 2700,00 301 311 2 01.08 Видано з каси готівку у підзвіт Василюк В.К, на придбання запасних частин до сільськогосподарської техніки 3800,00 372 301 3 02.08 Отримано грошові кошти в касу в рахунок погашення заборгованості Житомирського ХПП 2349,00 301 361 ... ЛІТЕРАТУРА

 10. Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2009 р. (за освітою)
  Працевлаштування незайнятих громадян, які перебували на обліку в службі зайнятості у 2009 р. (за освітою) 3 Список використаних джерел 17

 11. Розвиток українсько - білоруських відносин 1991-2008 рр. (гуманітарний, економічний політичний аспект)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ДОСЛІДЖЕННЯ 6 РОЗДІЛ 2. ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА БІЛОРУСІ 8 2.1 Договірно-правова база 8 2.2 Взаємодія між органами державного управління 18 2.3 Проблеми і перспективи українсько-білоруських відносин 21 РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ З БІЛОРУСІЄЮ 26 3.1 Торгівельні відносини 26 3.2 Відносини в енергетичній сфері: проблеми та перспективи 28 3.3 Пріоритетні напрями посилення економічних зв'язків між Україною та Білорусією 35 РОЗДІЛ 4. ГУМАНІТАРНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ ВІДНОСИН 39 4.1 Співробітництво у сфері освіти і науки 39 4.2 Співпраця в галузі культури 41 4.3 Становище діаспор 49 ВИСНОВКИ 61 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ 64

 12. Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р
  Структура чисельності випускників, що проходили професійне навчання за сприянням служби зайнятості, протягом 2009 р 3 Список використаних джерел 16

 13. Фінансовий аналіз За матеріалами фінансової звітності Відкритого Акціонерного Товариства За період 2006-2008 роки
  Показники фінансової звітності Аналіз балансу підприємства Аналіз фінансових результатів діяльності Аналіз фінансової стійкості Аналіз ліквідності і платоспроможності Показник фінансового стану Фінансова звітність

 14. Механічний рух населення
  Вступ 3 1. Міждержавне переміщення населення і трудових ресурсів 4 2. Міжнародно-правові основи міждержавної трудової міграції 8 3. Міграційна політика країн-імпортерів трудових ресурсів 12 4. Еміграційна політика країн-експортерів трудових ресурсів 14 5. Міграційна політика України 17 Висновок 23 Список літератури 24

 15. Статистика населення (варіант 2)
  Вступ 3 1. Статистичний облік населення 4 2. Статистика чисельності, складу та розміщення населення 9 3. Cтатистика природного руху населення України 22 Висновок 27 Практична частина 29 І. Побудувати комбінаційний розподіл робочих кожного цеха і всього заводу за загальним стажем роботи і кваліфікацією (розрядом). ІІ. За даними комбінаційного розподілу розрахувати середній розряд кожної групи робочих по загальному стажу і середній розряд робочих по всім групам разом взятим. ІІІ. Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих в цеху №1 і №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехам. Зробити висновки. ІV. З вірогідністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих цеху №2 і для робочих, які мають четвертий розряд. Вказати межі значень цих показників в генеральній сукупності. V. 1. За допомогою графічного метода визначити форму зв’язку між тарифним розрядом і загальним стажем роботи робочих цеха №2 з №21 по №40 включно (n=20). 2. Вичислити параметри рівняння регресії, які характеризують залежність між тарифним розрядом робочих і загальним стажем роботи. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв’язку між ознаками, які ми розглядали. Література. 45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua