Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Санітарно-протиепідемічний режим в перукарні (ID:25120)
| Размер: 20 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Дотримання державних санітарних правил та норм у перукарнях 4
2.Стерильність та дезінфекція 7
3.Персонал 12
ВИСНОВОК 13
ЛІТЕРАТУРА 15

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Курсова робота з основ менеджменту, Бізнес-план перукарні
  ВСТУП 3 1. Вибір виду діяльності 4 2. Вибір правової форми підприємства 7 3. Визначення місії та загальних цілей організації 10 4. Вибір стратегії організації 10 5. Планування реалізації стратегії 10 6. Організація діяльності 15 7. Фінансовий план 23 ВИСНОВКИ 26 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 27 Метою роботи є обґрунтування створення бізнес-плану для відкриття салону-перукарні у м. Києві та оцінка одержаних результатів.

 2. Санітарно-гігієнічні умови праці та їх вплив на організм і працездатність працівників
  Вступ 3 1.Принципи взаємодії організму людини з навколишнім середовищем 5 2. Виробниче середовище та його складові елементи 7 3. Вплив санітарно-гігієнічних умов праці на функціонування фізіологічних систем і здоров'я людини 9 4. На прикладі підприємства, цеху, дільниці провести аналіз фактичних параметрів виробничого середовища (мікроклімату, шуму, вібрації, забруднення повітря, освітлення тощо) порівняно з санітарними нормами і дати загальну оцінку умов праці за чотирибальною системою (оптимальні, допустимі, несприятливі, шкідливі) 11 5. План заходів по покращенню умов і безпеки праці 16 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 3. охорона праці Санітарно-захисні зони. Вимоги до вибору території для будівництва підприємств
  1. Санітарно-захисні зони. Вимоги до вибору території для будівництва підприємств 3 2. Класифікація шумів. Характеристики і норми рівня шуму на робочих місцях підприємств даної галузі 6 Задача. 9 В мережі із ізольованою нейтраллю підключено n електродвигунів. Опір ізоляції кожного відгалуження до електродвигуна Rіз, Ом. Визначити струм, який пройде через людину при наявності і відсутності захисного заземлення, якщо опір заземлення R3, Ом, — опір людини R3, Ом, — опір людини Rл, Ом; напруга мережі 380/220 В. Намалюйте схему і зробіть висновок. Номер варіанту задачі Вихідні дані n, шт Rіз, мОм R3, OM Rл, Oм 6.7 12 0.7 3.4 4500 Список використаних джерел 11

 4. Політичний режим
  1. Поняття і типологія політичних режимів. 3 2. Тоталітарні і авторитарні політичні режими: основні риси. 9 3. Сутність демократичного політичного режиму. 14 Список використаної літератури 19

 5. Демократія, як політичний режим
  Вступ 3 1. Поняття демократії 3 2. Концепції демократії 5 3. Основні критерії, принципи та ознаки демократичної організації суспільства 10 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 6. Режим біженців в міжнародному праві
  ВСТУП 3 1.ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БІЖЕНЦІВ» В МІЖНАРОД-НОМУ ПРАВІ 5 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 9 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ КОНВЕНЦІЇ У ВІТЧИЗНЯНЕ ПРАВО. ПРОГАЛИНИ І НЕДОЛІКИ В ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СТАТУСУ БІЖЕНЦІВ 12 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19

 7. Міжнародно-правовий режим Антарктики
  Вступ 3 1. Історія виникнення проблеми міжнародно-правового режиму Антарктики та шляхи її вирішення 5 2. Правове закріплення діяльності в Антарктиці: Договір про Антарктику 8 3. Подальша еволюція регламентації діяльності в Антарктиці 18 Висновок 26 Список використаної літератури 29

 8. Правовий режим цінних паперів
  Вступ 1. Правовий режим поняття та класифікації цінних паперів за чинним законодавством України 4 1.1. Поняття цінних паперів 4 1.2. Класифікація цінних паперів 8 1.2.1. Види цінних паперів 9 1.2.2. Групи цінних паперів 12 2. Правові ознаки цінних паперів 18 2.1. Форма цінних паперів 18 2.2. Реквізити цінних паперів 22 2.3. Регламентація прав, закріплених цінними паперами 27 2.4. Правове регулювання виконання зобов'язань згідно з умовами випуску (видачі) цінних паперів 29 2.5. Регулювання оборотоздатності цінних паперів 31 2.6. Здійснення майнового права (пред’явлення) цінних паперів 36 Висновки 38 Перелік використаних джерел 40-42

 9. Зовнішньоторговельний режим країни-члена COT
  Вступ. 3 1. Тенденції розвитку економіки та зовнішньої торгівлі країни. 3 2. Торгова політика країни в розрізі торгових інструментів та за секторами економіки. 5 2.1. Режим торгівлі товарами. 7 2.1.1. Регулювання імпорту. 8 2.1.2. Регулювання експорту. 11 2.1.3. Режим торгівлі товарами всередині країни. 12 2.1.4. Торгівля сільськогосподарською продукцією (підтримка національних товаровиробників, в тому числі обсяги та види продукції, експортні субсидії). 13 2.1.5. Інвестиційні заходи, пов'язані з торгівлею. 14 2.1.6. Державні торгові підприємства. 14 2.1.7. Державні закупівлі. 14 2.1.8. Вільні економічні зони. 15 2.2. Захист прав інтелектуальної власності. 15 2.3. Режим торгівлі послугами. 15 2.4. Торгово-економічні відносини з третіми країнами (двосторонні та багатосторонні угоди, участь в інтеграційних угрупованнях). 16 2.5. Інші питання (особливості зовнішньоторговельної політики країни). 17 3. Висновки країн-членів COT та Органу з огляду торгової політики. 17 Висновки. 18 Джерела 19

 10. Правовий режим державних позабюджетних фондів
  Вступ 3 1. Позабюджетні державні фонди. Проблеми та перспективи 4 2. Правовий режим державних позабюджетних фондів 8 Висновок 15 Список використаних джерел 17

 11. Правовий режим оподаткування прибутку підприємств
  Вступ 3 1. Аналіз місця та ролі прибуткового податку у соціально-економічному розвитку України 5 1.1. Аналіз регулюючої функції прибуткового податку в перехідних економіках 5 1.2. Правове регулювання податку на прибуток підприємств 10 1.3. Податок на прибуток підприємств у доходах державного бюджету України 22 2. Проблеми і перспективи реформування правовового режиму оподаткування прибутку підприємств 27 2.1. Особливості диверсифікації ставки на прибуток підприємств в Україні 27 2.2. Проблемні аспекти обліку податку на прибуток 33 Висновки 40 Література 43

 12. Правовий режим інвестування в охоронних зонах
  ВСТУП 2 1. Характеристика загальних положень щодо правового режиму іноземних інвестицій в Україні. 3 2. Сутність правового режиму інвестування в охоронних зонах 6 3. Гарантії здійснення іноземних інвестицій та правовий захист інвестицій в Україні 8 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 14

 13. Характеристика політичного режим у сучасній Україні
  2. Характеристика політичного режим у сучасній Україні. 3 4. Політичні партії при переході від тоталітаризму до демократії. 12 Список використаної літератури 15

 14. Правовий режим нерухомого майна в Україні
  Вступ 3 І. Загальна характеристика правового статусу нерухомого майна 5 1.1. Поняття нерухомого майна в Україні 5 1.2. Види нерухомого майна в Україні 12 1.3. Законодавство, яке регулює правовий режим нерухомого майна 18 1.4. Суб’єкти права власності та їх правовий статус 21 2. Реалізація прав на нерухоме майно 35 2.1.Порядок виникнення прав на нерухоме майно 35 2.2. Порядок реєстрації прав на нерухоме майно 52 2.3. Порядок припинення прав на нерухоме майно 75 ІІІ. Проблеми, пов’язані із регулюванням режиму нерухомого майна в Україні 81 3.1. Проблеми, пов’язані із становленням ринку землі 81 3.2. Проблеми, пов’язані із ринком житлових та нежитлових приміщень 87 Висновки 90 Додаток 1. Кореляція між зайнятістю у сфері нерухомості та відносним ВВП на душу населення 93 Перелік використаних джерел 94-97 Об’єктом даного дослідження є цивільно-правові відносини щодо речових прав на нерухомість. Предметом даного дослідження є правові норми, які регулюють поняття нерухомості та особливості речових прав на неї. Метою даного дослідження є вивчення особливостей правового режиму нерухомого майна в Україні в наш час, окреслення кола проблем, пов’язаних з ним, та пошук шляхів їх розв’язанняю

 15. Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень
  Правовий режим фінансування та інвестування капітальних вкладень 2-7 Задача 1: Сесія Київської міської Ради прийняла рішення та затвердила зміни по доходах та видатках бюджетів в Мінському та Шевченківському районах міста. 8 Дайте правовий аналіз рішення сесії міської Ради. Який порядок зміни затвердженого бюджету району в місті? 8 Задача 2: При виконанні бюджету Ватутинського району м.Києва були одержані додаткові доходи у видатках. Київська міська Рада прийняла рішення стягнути ці суми (перевищення доходів над видатками) у бюджет міста Києва. 9 Чи правомірне рішення Київської міської Ради? 9 Задача 3: До Вашої юридичної фірми звернувся пан Ударнов, учасник бойових дій, з проханням розрахувати суму зборів, яку Він сплатить, якщо його заробітна плата становить 5000грн.? 9 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua