Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним (ID:25127)
| Размер: 16 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 3
1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним 4
2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану 8
Висновок 12
3. Задача 13
Авраменко та Гончарова за порадою своїх друзів після трьох років подружнього життя вирішили укласти шлюбний договір. Оскільки Авраменко був змушений негайно виїхати за кордон, він попросив дружину самостійно піти та нотаріально посвідчити шлюбний договір.
Якими мають бути дії нотаріуса?
Чи має право нотаріус посвідчити договір, якщо дружина надасть йому документальне підтвердження неможливості чоловіка звернутися особисто?
З якого моменту набуває чинності шлюбний договір?
Яким чином вносяться зміни до шлюбного договору?
Хто має право відмовитися від шлюбного договору?

Література: 14

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Юридичні підстави укладення договору підряду на будівництво
  План Вступ 3 1. Загальна характеристика договору підряду 5 2. Юридична характеристика договору будівельного підряду 8 3. Проектно-кошторисна документація 13 Висновки 17 Список використаної літератури 19

 2. Підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника
  Вступ 4 І. Трудовий договір і його зміст 5 1.1. Контрактна форма трудового договору 5 ІІ. Загальні підстави розірвання трудового договору 8 2.1. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 8 2.2. Детальний аналіз загальних підстав звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 ІІІ. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 26 IV. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника 32 Висновки 40 Список використаної літератури 42

 3. Загальні підстави розірвання трудового договору за ініціативою роботодавця
  Вступ 3 1. Припинення трудового договору 6 2. Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу 9 а) звільнення працівника у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці 10 б) виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню цієї роботи 13 в) систематичне невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського покарання 15 г) звільнення за прогул 16 д) розірвання трудового договору у випадку неявки на роботу протягом чотирьох місяців підряд унаслідок тимчасовї непрацездатності 17 е) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу 18 є) поява на роботі працівника в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння 19 ж) вчинення за місцем роботи розкрадання майна власника, установленого вироком суду, що вступили в законну силу, або постановою органа, у компетенцію якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів суспільного впливу 20 Висновки 22 Література: 24

 4. Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору
  Ессе. Розірвання трудового договору за ініціативою органів, які не є стороною договору. 3 Практичне завдання. Скласти проект трудового договору. 10 Список використаної літератури. 13

 5. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

 6. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 7. Доповідна записка щодо можливості укладення Договору на придбання акцій
  ДОГОВІР купівлі-продажу цінних паперів Доповідна записка щодо можливості укладення Договору на придбання акцій

 8. Підстави та порядок зміни і розірвання господарських договорів (ст. 188 ГКУ)
  Вступ 3 1. Поняття та зміст господарського договору 5 3. Умови укладення господарського договору 10 4. Порядок зміни та розірвання господарських договорів 15 Висновок 20 Список використаної літератури 24

 9. Поняття та зміст договору дарування
  Вступ 3 1. Інститут договору дарування в цивільному праві україни 4 1.1. Дослідження правової природи дарування 4 1.2. Договір дарування за новим цивільним законодавством: поняття та характеристика 9 1.3. Особливості предмету та форми договору дарування 16 2. Аналіз змісту договору дарування 20 2.1. Визначення сторін договору дарування 20 2.2. Права та обов’язки сторін за договором дарування 21 Висновки 26 Список використаної літератури 28

 10. Форма та зміст господарського договору
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні засади господарського договору в Україні 5 1.1 Поняття та ознаки господарського договору в українському законодавстві 5 1.2. Класифікація і система господарських договорів 8 1.3. Зміст господарського договору 14 Розділ 2. Характеристика господарського договору 18 2.1 Форма господарського договору 18 2.2 Укладення, зміна і розірвання господарського договору 21 Висновки 31 Література: 33

 11. Поняття та зміст колективного договору та угод
  Вступ 3 1. Поняття колективного договору 7 2. Колективні угоди 12 2.1. Поняття колективних угод 12 2.2. Види колективних угод 13 3. Укладення колективного договору 17 3.1. Передумови укладання колективного договору 17 3.2. Колективні переговори 19 3.3. Реєстрація колективного договору 21 3.4. Підписання колективного договору 22 3.5. Зміст колективного договору 23 3.6. Порядок дії колективного договору 26 4. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 28 Висновок 31 Список використаної літератури 35 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання визначення, укладення, змісту, порядку дії та контролю за виконанням колективних договорів та угод, їх недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є правовідносини в сфері колективного договору, а саме правовідносини, пов’язані із укладенням, дією та контролем за виконанням колективних договорів та угод та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері колективних договорів та угод входять у предмет трудового права. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання колективних договорів та угод, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання колективних договорів та угод. Колективні договори і угоди (укладення, реєстрація, сторони, зміст, строк дії та ін.) регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України (глава 2 "Колективний договір"), постановами Кабінету Міністрів України. Колективний договір є і надалі залишається основним документом локальної дії на підприємствах. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту трудящих та їх сімей, пом‘якшує соціально-економічну напругу в умовах переходу до ринку.

 12. Поняття і зміст цивільно-правового договору
  Вступ 3 1. Поняття та значення договору 4 2. Види договорів 6 3. Зміст договору 11 4. Укладення, зміна і розірвання договору 15 Висновок 22 Список використаної літератури 24

 13. Сторони та зміст договору довічного утримання
  Вступ 4 Розділ I 7 Загальна характеристика договору довічного утримання (догляду) 7 1.1. Поняття договору довічного утримання 7 1.2. Юридична природа та місце договору довічного утримання в системі договірного права України 16 Розділ II 20 Сторони та зміст договору довічного утримання 20 2.1. Суб’єкти (сторони) договору довічного утримання. 20 2.2. Права та обов’язки сторін за договором довічного утримання 30 Розділ III 39 Зміна та припинення договору довічного утримання 39 3.1. Зміна договору довічного утримання 39 3.2. Припинення договору довічного утримання та його наслідки 44 Висновки 58 Список використаних джерел: 63

 14. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 15. Проблема вибору шлюбного партнера. Принцип моногамії, його сутність
  План Вступ 3 1. Проблема вибору шлюбного партнера. 3 2. Принцип моногамії, його сутність 8 Список використаних джерел 12

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua