Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Соціологічне дослідження об’єктів туристичної діяльності (ID:25141)
| Размер: 17 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
1. Теорія соціологічного дослідження 5
2. Соціологія туризму 7
3. Соціологічні дослідження об’єктів туристичної діяльності 8
ВИСНОВКИ 12
Список використаної літератури 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Соціологічне дослідження на тему: Мотиви ті цінності підприємницької діяльності в Україні
  ЗМІСТ Актуальність теми 3 Предмет дослідження (чому саме ця тема); 4 Об'єкт дослідження (категорія опитуваних людей) 6 Мета дослідження (думка, рейтинг); 6 Задача дослідження (добре чи погано); 6 Вибірка; 6 Який метод опитування. 6 Анкета 6 Гіпотеза 9 Література 10

 2. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності
  Вступ 3 1. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності у міжнародно-правовому аспекті 4 2. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності згідно національного законодавства 9 Висновки 12 Список використаних джерел 14

 3. Права та обов'язки суб'єктів туристичної діяльності
  Вступ 3 1. Права та обов’язки туристів і туристичних підприємств 4 2. Права і обов'язки сторін туристичної діяльності 8 3. Вимоги до забезпечення страхового захисту туристів та здійснення туроператорської та турагентської діяльності 11 Висновок 16 Література 17

 4. Соціологічне дослідження вільного часу студентів
  Соціологічне дослідження вільного часу студентів Анкета соціологічного дослідження Висновки

 5. Соціологічне дослідження: Ставлення молоді до шлюбу
  1. Визначення проблемної ситуації 3 2. Об'єкт і предмет дослідження 6 Об'єктом нашого дослідження є студентська молодь. Велика кількість молоді відноситься до шлюбу абсолютно не серйозно, внаслідок чого це приводить до частих розлучень. 3. Мета і завдання дослідження 6 4. Попередній аналіз об'єкту дослідження 6 4.1 Логічний аналіз основних понять 6 4.2 Гіпотези дослідження 7 Основна гіпотеза - Студенти легковажно відносяться до шлюбу. 5. Організаційно - методичний розділ. 8 5.1 Визначення вибіркової сукупності 8 загальне число респондентів складе 60 чоловік 5.2. Робочий план дослідження 8 5.3 Анкета дослідження 8 Висновок 13

 6. Соціологічне дослідження алкоголизму серед населення України
  Вступ 3 1. Постановка проблеми 3 2. Визначення методів дослідження 7 3. Результати дослідження 8

 7. Соціологічне дослідження та статистична обробка і аналіз емпіричної інформації
  Зміст 1. Соціологічне дослідження: поняття, етапи, види . 3 2. Статистична обробка і аналіз емпіричної інформації 13 Використана література. 16 Використана література. 1. Економічна соціологія: Назч. посібник В. М. Ворона, В. Є. Пилипен-ко та ін. — К.: Ін-т соціології НАН України. 1997. 2. Как провести социологическое исследование. — М.: Политиздат, 1990. Капитонов 3. А. Социология XX века: История й технологии. — Рос-тов-на- 3. Кравченко А. Й. Социология: Учеб. для вузов. — М.: Логос, Екате-ринбург: Деловая книга, 2000. 4. Осадчая Г. Й. Социология социальной сферы: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГСУ Союз, 1999.

 8. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність та особливості маркетингової діяльності в туризмі 5 1.2. Стратегічне планування маркетингової діяльності туристичного підприємства 10 1.3. Організація та контроль маркетингової діяльності 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 20 2.1. Загальна характеристика туристичної фірми «Назва» 20 2.2. Аналіз маркетингового середовища туристичної фірми «Назва» 29 2.3. Аналіз маркетингової діяльності туристичної фірми «Назва» 35 РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ «Назва» 39 3.1. Стратегічний план маркетингової діяльності туристичної фірми «Назва» 39 3.2. Удосконалення організаційного механізму маркетингового менеджменту туристичної фірми «Назва» 42 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 48 Додаток А 50 Додаток Б 55

 9. Дослідження туристичної галузі країн Бенілюксу
  1. Королівство Нідерландів 3 1.1. Загальні відомості про країну 3 1.2. Стан розвитку туристичної галузі 9 1.3. Пропозиції для споживачів тур продукту з відповідними поясненнями 10 2. Королівство Бельгія 15 2.1. Основні відомості про країну 15 2. 2. Стан розвитку туристичної галузі 18 2.3. Пропозиція для споживачів тур продукту з відповідними поясненнями 19 3. Велике Герцогство Люксембург 24 3.1. Основні відомості про країну 24 3.2. Стан розвитку туристичної галузі 26 3.3. Пропозиція для споживачів тур продукту з відповідними поясненнями 27 Література 32

 10. Світові дослідження динаміки туристичної інфраструктури
  Світові дослідження динаміки туристичної інфраструктури 2 Література 11

 11. Програма соціального дослідження (дослідження соціопсихологічних проблем мотивації діяльності особистості взагалі, і вибору нею місця роботи зокрема)
  План: 1. Опис актуальності проблеми (важливість вивчення даної проблеми, мотивація обрання теми) 3 1. Формулювання теми (проблема яка вивчається, із вивченням об’єкту та причини дослідження) 3 2. Визначення мети та основних завдань (різні сторони проблеми, наявність і поширення проблеми, суб’єктивні та об’єктивні чиники які зумовлюють проблемну ситуацію і постають її причинами) 4 4. Формування анкети (декілько блоків питань, кількість блоків питань має відповідати кількості завдань. Має містити стандартних блок питань. Складатися з закритих і напіівзакритих питань) 5 5. Формування робочих гіпотез (власне бачення дослідника яформульоване в імовірносній формі стосовно різних сторін проблемної сетуації, кількість гіпотиз має відповідати кількості завдань) 6 Література 7

 12. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб’єктів малого підприємництва
  Зміст 1. Дослідження тенденцій розвитку кредитних спілок в Україні та їх впливу на фінансове забезпечення суб’єктів малого підприємництва 3 1.1. Поняття кредитної спілки 3 1.2. Аналіз сучасного стану кредитних спілок в Україні 5 1.3. Стабілізація діяльності кредитних спілок 9 1. Оцінка проблемних КС 10 2. Розробка плану дій для нежиттєздатних КС 10 3. Режим стабілізації та захисту депозитів. 10 4. Доступ до ліквідності 12 5. Фінансування програм 12 6. Режим захисту депозитів 13 Задача 6 13 Задача 6. Мале підприємство реалізувало продукції на суму 120 000 грн. Сума податку на додану вартість склала 20 000 грн., сума витрат – 50 000 грн. , у т.ч. ПДВ - 8 300 грн. Розрахуйте податок на прибуток за Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" та за спрощеною системою . Єдиний податок нарахувати з використанням ставок 6 та 10 % . Задача 10 15 Задача 10. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю "Прогрес" розробляє стратегію росту виручки від реалізації продукції за рахунок збільшення витрат на рекламу. Визначте вигідність такого заходу , якщо передбачено збільшити витрати на рекламу на 8 тис. грн. , очікуване збільшення виручки - 35 тис. грн. , коефіцієнт маржинального прибутку підприємства - 0.7 Задача 17 16 Задача 17. Мале підприємство виробляє компакт-диски по ціні 10 грн. за одиницю. В поточному році було реалізовано 10 000 компакт-дисків. Розрахункова величина змінних витрат на один компакт-диск становить 6 грн.. а загальна величина постійних витрат – 5 000 гри. Складіть модель звіту про фінансові результати підприємства, використовуючи систему управління витратами "директ - костинг". Перелік використаних джерел 18

 13. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічний зміст поняття конкуренція 6 1.2. Чинники конкурентного середовища підприємства 8 1.3. Методика дослідження конкурентного середовища 12 2. ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОВ «___» 16 2.1. Загальна характеристика підприємства 16 2.2. Аналіз маркетингового середовища підприємства 21 2.3. Діагностика конкурентного середовища 24 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 26 3.1. Стратегічні пріоритети підприємства 26 3.2. План заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства 29 ВИСНОВКИ 32 ДОДАТКИ 34 ЛІТЕРАТУРА 37

 14. Наведіть результати дослідження сильних сторін туристичної організації для досягнення окреслених цілей за планом
  1. Загальна характеристика організації 3 2. Реалізація функцій менеджменту 11 3. Прийняття управлінських рішень 26 Література 32 на прикладі

 15. Класифікація суб’єктів інвестиційної діяльності
  Вступ 3 1. Основи правового регулювання діяльності суб’єктів інвестиційної діяльності 5 2. Права і обов’язки суб’єктів інвестиційного процесу 8 3. Види суб’єктів інвестиційної діяльності 12 3.1. Виробничо-господарські утворення і угрупування 12 3.2. Фінансові установи та інститути спільного інвестування 15 3.3. Функціональні учасники 18 3.4. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності 19 Висновок 28 Список використаної літератури 30

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua