Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Задачі зі страхування (ID:25174)
| Размер: 10 кб. | Объем: 7 стр. | Стоимость: 70 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗміст
Завдання 2.4. 3
За договором добровільного колективного страхування життя працівників стоматологічної клініки «Дента Плюс» середній вік працівників 37 років, середня страхова премія — 2500 грн., середня страхова сума - 70000 грн.
Вказати, які документи необхідні для укладання такої угоди?
Які вигоди для підприємства та працівників при укладанні договорів колективного страхування життя?

Завдання 6.4. 5
Приватне підприємство «Надія» уклало договір страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ терміном на 1 рік із СК «АСКА». Вартість майна, що підлягає страхуванню, за даними бухгалтерського обліку складає 950 тис. грн. Майно страхується на повну вартість. Розмір тарифної ставки складає 0,6 % страхової суми. Збитки від пожежі склали 800 тис. грн.
Визначити страхову суму, страховий платіж та розрахувати розмір страхового відшкодування.

Завдання 13.3. 5
Громадянин Павлів Ігор Ігорович уклав договір страхування майна із страховим товариством «Аска» на суму 55 тис.грн. Під час дії договору із будинку було викрадено майна на суму 60 тис.грн., у т.ч. коштовностей і готівки, які не були застраховані за спеціальним договором, на суму 15 тис.грн. Згідно з договором страхувальник сплатив страховий платіж в сумі 1,0 тис.грн. та прийняв необхідні заходи щодо збереження застрахованого майна.
Визначити обсяг відшкодування СТ «Аска», якщо розмір безумовної франшизи складає 5% від страхової суми.

Література 7
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Страхування 2 задачі
  Задача 1 Вибрати найменш збиткову страхову компанію. Критерієм вибору є мінімальна величина наступних показників страхування: - частота страхових подій, - збитковість страхової суми, - вага збитку. Дані для розрахунку до І частини Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б Роки 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Число об’єктів, які застраховані (n), од. 110 120 130 125 128 100 105 105 105 105 Страхова сума об’єктів, які застраховані (C), тис. грн. 1620,0 1900,0 2050,0 1925,0 1950,0 4150,0 4300,0 4302,0 4372,0 4388,0 Число страхових випадків (А), од. 30 25 40 42 48 40 41 42 41 40 Страхове відшкодування (В), тис. грн. 247,5 150,0 360,0 441,0 504,0 1120,0 984,0 840,0 1148,0 1280,0 Задача 2 Для кожної страхової компанії розрахувати: - нетто-ставку, - брутто-ставку, - навантаження, - визначити мінімальна кількість клієнтів для беззбиткової роботи СК. Яка страхова компанія працює успішніше? Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б Середня вартість об'єкта (Сст), тис. грн. 15,0 40,0 Імовірність страхового випадку (Р), од. 0,30 0,39 Питома вага навантаження, % 20 30 Постійні витрати (ПЗ), тис. грн. 440,0 1100,0 Змінні витрати (ПерЗ), тис. грн. 4,53 15,69

 2. Задачі зі страхування
  Задача 11 На підставі даних, наведених у колонках 2 та 3 таблиці 3 розрахувати показники ймовірності смерті qx та показники ймовірності дожиття рx і заповнити відповідні колонки таблиці 3: Таблиця 3 Витяг із таблиці смертності населення України (гіпотетичні дані) Рік, років (х) Число осіб, що доживає до віку х років (Lx) Число померлих при переході від віку х до віку х+1 (dx) qx рx 0 100000 2972 0,0297 0,9703 18 97028 255 0,0026 0,9974 20 96773 2164 0,0224 0,9776 30 94609 2363 0,0250 0,9750 40 92246 2150 0,0233 0,9767 45 90096 3032 0,0337 0,9663 50 87064 6023 0,0692 0,9308 55 82041 5023 0,0612 0,9388 60 77018 11623 0,1509 0,8491 65 65395 12170 0,1861 0,8139 Пояснити мету використання страховими компаніями таблиці смертності у сфері страхування життя. Задача 24 Під час перевірки страхової компанії податковими органами було виявлено деякі арифметичні та методологічні помилки, що призвели до заниження податкового зобов'язання на суму 10000 грн. Яку відповідальність нестиме страховик за це порушення згідно чинного законодавства .Відповідь обгрнтувати розрахунками.

 3. Задачі страхування
  Варіант 1 І. Розрахунок страхового збитку Задача 1. Застраховано прямий і непрямий збитки майну за системою повної (дійсної) вартості. Страхова сума дорівнює 10 000 грн. Безумовна франшиза за прямим збитком — 5%. Умовна франшиза за непрямим збит¬ком — 10%. Прямий збиток становить 10 000 грн., непрямий — 2 000 грн. Знайти суму виплати. Задача 2. Майно застраховане по системі пропорційної відповідальності. Страхова сума дорівнює 10000. Страхова вартість 20000. Безумовна франшиза 5. Прямий збиток склав 10000. Знайдіть суму виплати. Задача 3. Застраховано прямий і непрямий збиток по системі першого ризику. Повна страхова сума дорівнює 10000. Безумовна франшиза по прямому збитку 5. Умовна франшиза по непрямому збитку 10. Прямий збиток склав 10000. Непрямий збиток 2000. Знайдіть суму виплати. II. Розрахунок страхових тарифів Розрахувати страхові тарифи. Кількість об'єктів страхування – 1000; Кількість об'єктів, що постраждали внаслідок настання страхових випадків – 10; Середня сума виплаченого страхового відшкодування – 30 000 грн.; Середня страхова сума об'єкта страхування – 50 000 грн.; Частина навантаження – 10%. Розрахувати такі статистичні показники та страхові тарифи: • страховий нетто-тариф (Тн); • страховий брутто-тариф (Тб). III. Розрахунок показників платоспроможності страховика Виконати відповідні розрахунки і визначити, чи виконується для вибраного страховика згідно із Законом України "Про страхуван¬ня" вимога про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативний. № п/п Назва страхової організації Активи на 01.10.04, тис. грн. Страхові платежі на 01.10.04, тис. грн. Страхові платежі, що належать перестраховикам, тис. грн. Страхові виплати на 01.10.04, тис. грн. Страхові резерви на 01.10.04, тис. грн. 1 "Лемма" 972708.9 424073 319754 46177.3 229721

 4. Тема: Задачі "страхування" Варіант 13
  Задача 1 Розрахувати розмір частини страхової премії, поверненої страхувальникові у разі дострокового припинення дії договору страхування; розмір страхової премії у разі збільшення страхової суми; розмір страхової премії у разі зменшення страхової суми. Термін дії договорів — І рік. У розрахунках використати дані, наведені в табл. 2 та 3. Дані для розрахунків наведено в таблиці Розмір страхової премії П1, грн. Розмір нової страхової премії П2, грн. N (в місяцях) К1К2 Збільшення страхової суми Зменшення страхової суми 130 150 100 5 0,65 Задача 2 Розрахувати суму страхового відшкодування для страхування майна з використанням системи пропорційної відповідальності за наведеними нижче даними: Варіант 13 Вартісна оцінка об’єкта страхування, грн., W Страхова сума за договором, грн., S Фактична сума збитків, грн., Т 4 500 3 000 4 200 Задача З Розрахувати суми першого та другого ризику при страхуванні домашнього майна за даними, поданими в таблиці: Варіант 13 Вартість домашнього майна, грн. Страхова сума за догово-ром, страхування грн., Сума завданих збитків, грн., Т 14 000 9 000 11 000 Задача 16 Під час пожежі в квартирі повністю згорів холодильник, який було оцінено страховою компанією за товарним чеком на суму 2500 грн. Ступінь спрацювання холодильника на день укладення договору – 35%. Придатних деталей для використання не залишилось. Визначити розмір збитку та суму страхового відшкодування за системою «першого ризику», якщо холодильник було застраховано на 1500 грн.

 5. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб
  Теоретична частина 1. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб Практична частина Вихідні дані: R1, років R2, років С1, грн. t1, діб t2, діб В, грн. Т, % 33 77 11 000 5 19 320 000 0,6 V, % Fy, % Z1, грн. Z2, грн Fбу, % С2, грн. Тн, коп. 67 3,2 110 000 8 200 3,8 100 000 10,8 1. На якій термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхувальнику на день подачі заяви на страхування виповнилось: а) R1 років; б) R2 років. Поясніть чому. R1 = 33 років R2 = 77 років 2. Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою компанією на один рік на суму С1 грн. Під час дії договору громадянин зазнав травми, що спричинило втрату працездатності протягом: а) t1 діб; б) t2 діб. Яким буде розмір страхової виплати Q1 та Q2, якщо за кожну добу тимчасової непрацездатності (стаціонарне лікування) страховик виплачує 0,5% страхової суми. Якщо страхової виплати не буде, то поясніть чому. С1 = 11000 грн t1 = 5 діб t2 = 19 діб 3. Господарське товариство має намір застрахувати своє майно строком на один рік у страховому товаристві згідно з правилами страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Вартість майна складає В грн. Майно страхується на V % від його вартості. Розмір тарифної ставки за даним видом страхування складає Т % страхової суми. Розрахувати розмір страхового платежу Р, який належить сплатити страхувальнику страховому товариству. В = 320000 грн V = 67 % Т = 3,2 % 4. Підприємство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі Fy% від страхової суми. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fy = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 5. Господарське товариство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Fбу% від суми збитку. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fбу = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 6. Господарське товариство застрахувало своє майно в розмірі V% його балансової вартості. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою пропорційної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. V = 67 % В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 7. Господарське товариство застрахувало своє майно на С2 грн. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою страхового забезпечення першого ризику за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. С2 = 100000 грн В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 8. Розрахувати розмір тарифної ставки Тбр, якщо нетто-ставка становить Тн грн., а питома вага навантаження в структурі страхового тарифу складає Н%. Тн = 10,8 коп Н = 30 % 9. Розрахувати розмір нетто-ставки, якщо відома кількість виплат Кв за період (рік), кількість укладених договорів Кд у даному році, середня виплата на один договір , середня страхова сума на один договір . Кв = 23 за період (рік) Кд = 230 шт. = 2650 грн. = 28000 грн. 10. За даними балансу страхової компанії річна сума прибутку становить грн., а сума доходів за рік склала грн. Розрахувати рентабельність страхової компанії. = 160000 грн = 2510000 грн Список використаної літератури

 6. Сутність страхування, основні види страхування
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 4 2. ОСНОВНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ 11 3. ОГЛЯД СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 26

 7. Система державного соціального страхування. Фонди соціального страхування
  1. Сутність системи державного соціального страхування. 2 2. Формування бюджету джерел соціальних виплат, гарантованих державою 3 3. Види соціальних виплат, гарантованих державою, з урахуванням їх джерела 6 Висновок. 8 Література. 10

 8. страхування
  1.Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній 3 2. Тенденції розвитку страхових ринків 6 3. Основні положення та класифікація видів майнового страхування 11 Список використаної літератури 17

 9. Страхування
  1. Ризики в страхуванні. Зміст, класифікація, оцінювання, прогнозування та керування страховими ризиками 3 2. Страхування майна (основних і оборотних фондів підприємства). Страхова відповідальність і оцінка активів. Зміст, форми та особливості укладання і виконання договору страхування 9 3. Страхування життя. Довгострокові договори страхування. Особливості ризиків, визначення страхових сум і внесків. Форми виплат за особистим накопичу вальним страхуванням. особливості укладання і виконання договору страхування. 16 4. Страхування відповідальності. Види відповідальності за зміст страхування. Відповідальність як об’єкт страхових відносин. Особливості реалізації страхування відповідальності та стан необхідності для цього правової бази в державі. Напрямки розвитку страхування відповідальності. 26 Практична частина 31 1. Застраховано прямий і побічний збиток по системі першого ризику. Повна страхова сума встановлена в 24 000 грн. Умовна франшиза по прямому збитку – 2,5%. Безумовна франшиза по побічній збитку – 1%. Прямий збиток складає 12 500 грн. Побічний збиток 900 грн. Найти суму виплати. 2. При страхуванні майна громадян на протязі року в страховій компанії були одержані такі показники: • кількість страхових подій L = N, де N – це дві останні цифри номеру залікової книжки (в нашому випадку N = 27); • число об’єктів страхування n = 1000; • число застрахованих об’єктів, що постраждали внаслідок страхового випадку m = 100; • сума виплаченого страховиком відшкодування збитків на 1 об’єкт Вт = 700 грн.; • страхова сума, що припадає на один пошкоджений об’єкт страхової сукупності Ст. = 1000 грн.; • сума виплаченого страхового відшкодування для всіх об’єктів, що постраждали, В = 400 000 грн.; • страхова сума для всіх об’єктів страхування С = 1 200 000 грн.; • сума зібраних страхових премій Р = 12 000 грн. Знайти. Оцінити діяльність страхової компанії по страхуванню майна громадян на підставі розрахунку наступних статистичних показників: частоти страхових подій Чсп; коефіцієнта кумуляції Кк; коефіцієнт збитковості Кзб; збитковість страхової суми З; середньої страхової суми Сс; норма збитковості Nз; частота збитків Чз. 3. Розрахувати річну брутто-ставку страхового тарифу (в відсотках) при страхуванні автомобілів на підставі теорії імовірності при заданих величинах наступних параметрів: • кількість виплат за рік Кв = 200; • кількість укладених за рік договорів страхування Кд = 1000; • середня величина страхового відшкодування на 1 договір Св = 5000 грн.; • середня страхова сума на один договір Сс = 12000 грн.; • частина навантаження в абсолютній сумі Нс – не встановлюється; • частина навантаження, встановлена у відсотках, складає Но = Nо, де Nо – це остання цифра номеру залікової книжки (у нашому випадку Nо = 7). 4. Для оцінки платоспроможності за звітний період страхової компанії були надані: • вартість майна, тобто загальна сума активів, становить СА = 100 000 грн.; • сума нематеріальних активів становить НА = 7 000 грн.; • технічні резерви складають ТР = 50 000 грн.; • сума страхових премій за звітний період складає СП = 180 000 грн.; • сума виплат за звітний період складає СВ = 60 000 грн.; • операції по перестрахуванню не виконувалися. Знайти. Виконати відповідні розрахунки і визначити – чи виконується для цього Страховика вимога Закону України „Про страхування” про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативного. Список використаної літератури 37

 10. Страхування
  Вступ 3 1. Поняття „обов'язкове страхування” 4 2. Можливості та передумови застосування обов’язкового страхування в Україні 12 3. Огляд ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів: історія та практика сьогодення 18 Висновки 22 Література 25

 11. Страхування
  1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю 3 2. Порядок формування, розміщення та використання страхових резервів 9 3. Проаналізувати співвідношення валових страхових премій та ВВП за 2005-2007рр. 21 Список використаної літератури 23

 12. Страхування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Принцип граничної сумлінності 4 2. Структура страхового тарифу і призначення її компонентів 5 3. Страхування професійної відповідальності 14 Висновки. 23 Література 24

 13. Страхування
  1. Що явилось базою для законодавчого розмежування суб'єктів страхування? 3 2. Які причини можуть викликати невиконання страховиком його зобов'язань щодо страхувальника згідно з Законом "Про страхування"? 5 3. Які права і обов'язки є у страховика і страхувальника? 7 4. Які принципи лежать в основі страхування відповідальності в системі морського страхування? 8 5. Резюме фіксованого виступу 11 6. Питання на самостійне опрацювання 15 Література 20

 14. Страхування
  1. Ринок страхових послуг в України: проблеми і перспективи розвитку 3 2. Формування страхового інтересу суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки 4 3. Страхування нерухомого майна громадян 7 4. Змішане страхування життя 15 5. Фінансова надійність страховика, шляхи її забезпечення 19 Список використаної літератури 24

 15. Страхування
  Страховий ринок України в умовах фінансової кризи 3 Література 7 Додаток 8

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua