Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Страхування (ID:25175)
| Размер: 51 кб. | Объем: 9 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1.1.1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Розрахунково-графічну роботу виконують протягом семестру як різновид самостійної роботи під час вивчення студентом курсу «Страхування». Метою її виконання є закріплення знань, і придбання навичок практичної діяльності.
Розрахунково-графічну роботу оформляють у вигляді розрахунково-пояснювальної записки рукописним чи машинописним способом на папері формату А4 (210×297 мм) аналогічно до правил оформлення науково-розрахункового есе. Титульний аркуш виконують за встановленою формою:

ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ
Варіант 3

Таблиця 2.5 – Дані для розрахунку до І частини

Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б
Роки
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Число об’єктів, які застраховані (n), од. 100 150 170 200 220 400 420 430 440 450
Страхова сума об’єктів, які застраховані (C), тис. грн. 470,0 850,0 950,0 1050,0 1130,0 8950,0 9340,0 9562,0 9852,0 10088,0
Число страхових випадків (А), од. 30 25 40 42 48 40 50 60 70 80
Страхове відшкодування (В), тис. грн. 82,5 50,0 120,0 147,0 168,0 616,0 660,0 660,0 1078,0 1408,0


Таблиця 2.6 – Дані для розрахунку до ІІ частини

Найменування показника Страхова компанія А Страхова компанія Б
Середня вартість об'єкта (Сст), тис. грн. 5,0 22,0
Імовірність страхового випадку (Р), од. 0,22 0,14
Питома вага навантаження, % 25 30
Постійні витрати (ПЗ), тис. грн. 400,0 1500,0
Змінні витрати (ПерЗ), тис. грн. 1,10 23,08

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб
  Теоретична частина 1. Договір страхування, його зміст 2. Страхування майна фізичних осіб Практична частина Вихідні дані: R1, років R2, років С1, грн. t1, діб t2, діб В, грн. Т, % 33 77 11 000 5 19 320 000 0,6 V, % Fy, % Z1, грн. Z2, грн Fбу, % С2, грн. Тн, коп. 67 3,2 110 000 8 200 3,8 100 000 10,8 1. На якій термін можна заключити договір страхування життя, якщо страхувальнику на день подачі заяви на страхування виповнилось: а) R1 років; б) R2 років. Поясніть чому. R1 = 33 років R2 = 77 років 2. Громадянин А. уклав договір страхування від нещасних випадків зі страховою компанією на один рік на суму С1 грн. Під час дії договору громадянин зазнав травми, що спричинило втрату працездатності протягом: а) t1 діб; б) t2 діб. Яким буде розмір страхової виплати Q1 та Q2, якщо за кожну добу тимчасової непрацездатності (стаціонарне лікування) страховик виплачує 0,5% страхової суми. Якщо страхової виплати не буде, то поясніть чому. С1 = 11000 грн t1 = 5 діб t2 = 19 діб 3. Господарське товариство має намір застрахувати своє майно строком на один рік у страховому товаристві згідно з правилами страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Вартість майна складає В грн. Майно страхується на V % від його вартості. Розмір тарифної ставки за даним видом страхування складає Т % страхової суми. Розрахувати розмір страхового платежу Р, який належить сплатити страхувальнику страховому товариству. В = 320000 грн V = 67 % Т = 3,2 % 4. Підприємство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі Fy% від страхової суми. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fy = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 5. Господарське товариство застрахувало своє майно на повну його вартість В грн. За договором страхування передбачена безумовна франшиза в розмірі Fбу% від суми збитку. Розрахувати розмір страхового відшкодування Q1 та Q2 за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: а) Z1 грн; б) Z2 грн. В = 320000 грн Fбу = 3,2 % Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 6. Господарське товариство застрахувало своє майно в розмірі V% його балансової вартості. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою пропорційної відповідальності за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. V = 67 % В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 7. Господарське товариство застрахувало своє майно на С2 грн. Вартість майна складає В грн. Розрахувати суму страхового відшкодування Q1 та Q2 за системою страхового забезпечення першого ризику за шкоду, заподіяну майну, якщо розмір збитків складає: : а) Z1 грн; б) Z2 грн. С2 = 100000 грн В = 320000 грн Z1 = 110000 грн Z2 = 8200 грн 8. Розрахувати розмір тарифної ставки Тбр, якщо нетто-ставка становить Тн грн., а питома вага навантаження в структурі страхового тарифу складає Н%. Тн = 10,8 коп Н = 30 % 9. Розрахувати розмір нетто-ставки, якщо відома кількість виплат Кв за період (рік), кількість укладених договорів Кд у даному році, середня виплата на один договір , середня страхова сума на один договір . Кв = 23 за період (рік) Кд = 230 шт. = 2650 грн. = 28000 грн. 10. За даними балансу страхової компанії річна сума прибутку становить грн., а сума доходів за рік склала грн. Розрахувати рентабельність страхової компанії. = 160000 грн = 2510000 грн Список використаної літератури

 2. Сутність страхування, основні види страхування
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ 4 2. ОСНОВНІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ 11 3. ОГЛЯД СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ 17 ВИСНОВКИ 24 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 25 ДОДАТКИ 26

 3. Система державного соціального страхування. Фонди соціального страхування
  1. Сутність системи державного соціального страхування. 2 2. Формування бюджету джерел соціальних виплат, гарантованих державою 3 3. Види соціальних виплат, гарантованих державою, з урахуванням їх джерела 6 Висновок. 8 Література. 10

 4. Страхування
  1. Ризики в страхуванні. Зміст, класифікація, оцінювання, прогнозування та керування страховими ризиками 3 2. Страхування майна (основних і оборотних фондів підприємства). Страхова відповідальність і оцінка активів. Зміст, форми та особливості укладання і виконання договору страхування 9 3. Страхування життя. Довгострокові договори страхування. Особливості ризиків, визначення страхових сум і внесків. Форми виплат за особистим накопичу вальним страхуванням. особливості укладання і виконання договору страхування. 16 4. Страхування відповідальності. Види відповідальності за зміст страхування. Відповідальність як об’єкт страхових відносин. Особливості реалізації страхування відповідальності та стан необхідності для цього правової бази в державі. Напрямки розвитку страхування відповідальності. 26 Практична частина 31 1. Застраховано прямий і побічний збиток по системі першого ризику. Повна страхова сума встановлена в 24 000 грн. Умовна франшиза по прямому збитку – 2,5%. Безумовна франшиза по побічній збитку – 1%. Прямий збиток складає 12 500 грн. Побічний збиток 900 грн. Найти суму виплати. 2. При страхуванні майна громадян на протязі року в страховій компанії були одержані такі показники: • кількість страхових подій L = N, де N – це дві останні цифри номеру залікової книжки (в нашому випадку N = 27); • число об’єктів страхування n = 1000; • число застрахованих об’єктів, що постраждали внаслідок страхового випадку m = 100; • сума виплаченого страховиком відшкодування збитків на 1 об’єкт Вт = 700 грн.; • страхова сума, що припадає на один пошкоджений об’єкт страхової сукупності Ст. = 1000 грн.; • сума виплаченого страхового відшкодування для всіх об’єктів, що постраждали, В = 400 000 грн.; • страхова сума для всіх об’єктів страхування С = 1 200 000 грн.; • сума зібраних страхових премій Р = 12 000 грн. Знайти. Оцінити діяльність страхової компанії по страхуванню майна громадян на підставі розрахунку наступних статистичних показників: частоти страхових подій Чсп; коефіцієнта кумуляції Кк; коефіцієнт збитковості Кзб; збитковість страхової суми З; середньої страхової суми Сс; норма збитковості Nз; частота збитків Чз. 3. Розрахувати річну брутто-ставку страхового тарифу (в відсотках) при страхуванні автомобілів на підставі теорії імовірності при заданих величинах наступних параметрів: • кількість виплат за рік Кв = 200; • кількість укладених за рік договорів страхування Кд = 1000; • середня величина страхового відшкодування на 1 договір Св = 5000 грн.; • середня страхова сума на один договір Сс = 12000 грн.; • частина навантаження в абсолютній сумі Нс – не встановлюється; • частина навантаження, встановлена у відсотках, складає Но = Nо, де Nо – це остання цифра номеру залікової книжки (у нашому випадку Nо = 7). 4. Для оцінки платоспроможності за звітний період страхової компанії були надані: • вартість майна, тобто загальна сума активів, становить СА = 100 000 грн.; • сума нематеріальних активів становить НА = 7 000 грн.; • технічні резерви складають ТР = 50 000 грн.; • сума страхових премій за звітний період складає СП = 180 000 грн.; • сума виплат за звітний період складає СВ = 60 000 грн.; • операції по перестрахуванню не виконувалися. Знайти. Виконати відповідні розрахунки і визначити – чи виконується для цього Страховика вимога Закону України „Про страхування” про перевищення фактичного запасу платоспроможності понад нормативного. Список використаної літератури 37

 5. Страхування
  Страховий ринок України в умовах фінансової кризи 3 Література 7 Додаток 8

 6. Страхування
  1. Класифікація страхування 3 1.1. Значення класифікації страхування для практичної діяльності страхових компаній 3 1.2. Ризикові обставини і страховий випадок 6 1.3. Особливості ліцензування страхової діяльності в Україні. 8 1.4. Класифікація ризиків, що беруться на страхування. 9 2. Страховий ринок України 11 2.1. Розвиток окремих галузей страхування в Україні: аналітичний огляд. 11 2.2. Проблеми становлення страхового ринку України. 15 2.3 Розвиток страхового ринку України: стан, проблеми і перспективи. 19 2.4. Роль посередників на страховому ринку України. 20 2. 5 Порівняння страхового ринку України зі страховими ринками розвинутих країн світу 23 2.6 Особливості рейтингування страхових компаній. 25 Список використаної літератури: 28

 7. Страхування
  1. Страхування експортно-імпортних ризиків 3 2. Особливості страхування вантажоперевезень 7 Задача 15 16 Визначити фактичний та нормативний запас платоспроможності страхової компанії на підставі таких даних: вартість активів страхової компанії за балансом становить 6500 тис.грн.. , в тому числі нематеріальних активів - 0,1 тис.грн., сумарна вартість зобов'язань - 0,5 тис.грн., страховою компанією було зібрано страхових премій на суму 0,7 тис.грн., з них перераховано перестраховикам 0,2 тис.грн., сума страхових виплат за попередні 12 календарних місяців становила - 0.3 тис.грн., в тому числі виплат здійснених перестраховиками - 0,1 тис. грн.. Для розрахунку нормативного запасу платоспроможності скористатися законодавче визначеними коефіцієнтами Задача 27 18 Згідно з договором споживчого кредитування фізична особа придбала в магазині плиту кухонну за ціною 2100 грн.. м'ясорубку за ціною 350 грн., міксер вартістю 200 грн. За програмою споживчого кредитування передбачається знижка при купівлі в розмірі 8% від роздрібної ціни, оплата товару 30% вартості - за рахунок покупця, 2% комісійні за кредитування, 27% річних - плата за кредит, 3% - сукупна тарифна ставка за повною програмою страхування, 10% - безумовна франшиза. Розрахувати вартість кредиту (відсотки та комісійні), страховий платіж на річний період страхування. Література 19

 8. Страхування
  1. Розвиток нових технологій у страхуванні 3 2. Страховий захист особистого майна громадян 7 Задача 9 12 Розрахувати розмір страхової суми, страхового платежу та розміру страхового відшкодування за заподіяну шкоду майна господарюючого суб'єкта за системою пропорційної відповідальності згідно з такими даними: Таблиця 2 № з/п Назва показника Варіанти І II III 1 Обсяг відповідальності страховика, % 90 85 70 2 Фактична вартість майна, тис. грн.. 1200,0 5800,0 7500,0 3 Тарифна ставка, % 1,25 2,0 1,75 4 Знижка до тарифу, % - - 15,0 5 Розмір фактичних збитків, тис. грн.. 800,0 1000,0 2350,0 Задача 23 14 Акціонерне товариство застрахувало у страховій компанії отриманий від комерційного, банку кредит в сумі 550 тис. грн.. строком на 6 місяців. Плата за користування кредитом - 22%. Межа відповідальності страховика - 80 %. Тарифна ставка — 8 %. Позичальник після закінчення терміну дії кредитного договору не повернув банку ні боргу, ні процентів за користування кредитом. Розрахувати суму страхових платежів і страхового відшкодування за договором страхування відповідальності позичальника за непогашений кредиту. Література 15

 9. Страхування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Принцип граничної сумлінності 4 2. Структура страхового тарифу і призначення її компонентів 5 3. Страхування професійної відповідальності 14 Висновки. 23 Література 24

 10. Страхування
  1. Ринок страхових послуг в України: проблеми і перспективи розвитку 3 2. Формування страхового інтересу суб’єктів підприємництва в умовах ринкової економіки 4 3. Страхування нерухомого майна громадян 7 4. Змішане страхування життя 15 5. Фінансова надійність страховика, шляхи її забезпечення 19 Список використаної літератури 24

 11. Страхування
  1. Рекламна робота страхової компанії 3 2. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні 5 3. Собівартість страхової послуги та її економічний зміст 8 4. Обовязкові види особистого страхування та їх значення 10 5. Необхідність функціонування міжнародної системи "Зелена карта" 14 Задачі 16 Варіант 6 Визначити обсяг резерву незароблених премій страховика та долі перестраховика в резерві незароблених премій страховика на 01.11.06 та 01.12.06 виходячи з наступних даних: Період Місяць/рік Надходження страхових премій за договорами страхування (тис.грн.) Надходження страхових премій за договорами перестрахування (тис.грн.) Страхові премії, які належать перестраховикам (тие.грн.) Лютий 2006 - 600 - Березень 2006 90 - 60 Квітень 2006 240 360 120 Травень 2006 240 120 90 Червень 2006 360 - - Липень 2006 240 240 120 Серпень 2006 480 360 240 Вересень 2006 120 - - Жовтень 2006 600 120 360 Листопад 2006 - 240 - Грудень 2006 720 - 480 Варіант 16. 1. Розрахувати суму першого та другого ризику із страхування домашнього майна. За результатами зробити висновки. Вартість домашнього майна 120 тис.грн. страхова сума 70 тис.грн. сума збитку 95 тис.грн. 2. Розрахувати суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності. Вартісна оцінка автомобіля 48 тис.грн., страхова сума 35 тис.грн., збиток страхувальника за результатами експертизи 39 тис.грн. Варіант 26 Визначити величину заробленої страхової премії за 2006 рік, виходячи із таких даних: тис. грн. Сума резерву незароблених премій на 01.01.2006р 760 Сума резерву незароблених премій на 31.12.2006р 350 Доля перестраховика в резерві незаробленої премії страховика на 01.01.2006 430 Доля перестраховика в резерві незаробленої премії страховика на 31.12.2006 100 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах страхування 90 Сума премій, що надійшли протягом року по договорах перестрахування 200 Сума премій сплачених перестраховикам протягом року 80 Сума комісійної винагороди за передачу ризиків в перестрахування 10 Відрахування в централізовані резервні фонди 320 Термінологія 22 Література 27

 12. Страхування
  1. Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності. Органи нагляду за страховою діяльністю 3 2. Порядок формування, розміщення та використання страхових резервів 9 3. Проаналізувати співвідношення валових страхових премій та ВВП за 2005-2007рр. 21 Список використаної літератури 23

 13. страхування
  1.Порядок створення, функціонування та ліквідації страхових компаній 3 2. Тенденції розвитку страхових ринків 6 3. Основні положення та класифікація видів майнового страхування 11 Список використаної літератури 17

 14. Страхування
  1. Що явилось базою для законодавчого розмежування суб'єктів страхування? 3 2. Які причини можуть викликати невиконання страховиком його зобов'язань щодо страхувальника згідно з Законом "Про страхування"? 5 3. Які права і обов'язки є у страховика і страхувальника? 7 4. Які принципи лежать в основі страхування відповідальності в системі морського страхування? 8 5. Резюме фіксованого виступу 11 6. Питання на самостійне опрацювання 15 Література 20

 15. Страхування
  1. Індивідуальне пенсійне страхування 3 2. Страхування електронної техніки та комп'ютерних баз даних 8 3. Страхування відповідальності морського перевізника за вантаж 17 Список використаної літератури 24

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua