Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Створення та повноваження професійної громадської організації аудиторів (ID:25180)
| Размер: 354 кб. | Объем: 50 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 6
1.1. Поняття аудиту та аудиторської діяльності 6
1.2. Управління аудиторською діяльністю в Україні 16
РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ 20
2.1. Характеристика діяльності АПУ 20
2.2. Характеристика САУ 26
2.3. Структура САУ 29
2.4. Основні функції та діяльність САУ 33
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТУ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 37
3.1. Проблеми аудиту в Україні 37
3.2. Перспективи аудиторської діяльності в Україні 42
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 44
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 46
ДОДАТКИ 48

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Створення Організації Об'єднаних Націй та її вплив на розвиток МЕВ
  Вступ 3 1. Історія створення ООН 4 2. Вплив ООН на середовище міжнародних економічних відносин 8 Висновок 19 Література 20

 2. Створення сучасної системи влади і лідерства в організації ПІІ "Назва"
  ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ВЛАДИ і ЛІДЕРСТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Сучасні підходи до розвитку системи управління підприємством 6 1.2. Характеристика типів влади на підприємстві 17 1.3. Типи та стилі лідерства у системі менеджменту 26 Висновок до першого розділу 36 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ ВЛАДИ і ЛІДЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ПП « » 38 2.1. Загальна характеристика господарської діяльності підприємства 38 2.2. SWOT-аналіз підприємства 50 2.3. Оцінки результативності діючої системи влади і лідерства на підприємстві 58 Висновок до другого розділу 72 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВЛАДИ І ЛІДЕРСТВА ПП « » 74 3.1. Обгрунтування доцільності формування ефектвиносї системи управління підприємством 74 3.2. Розробка оновленої структури системи менеджменту підприємства 82 3.3 Практичні рекомендації та економічне обґрунтування впровадження елементів ефективної системи управління підприємством 88 Висновки до третього розділу 100 ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ підприємство швидкого харчування

 3. Мета створення та напрямки діяльності організації країн експортерів нафти (ОПЕК)
  Зміст 1. Створення ОПЕК 3 2. Політика ОПЕК на світовому нафтовому ринку 5 Список використаної літератури 8

 4. Професійна етика аудиторів
  Вступ 3 1. Принципи аудиторської етики 5 1.1. Об’єктивність та рішення етичних конфліктів 5 1.2. Професійна компетентність. Конфіденційність аудиту 7 1.3. Податкова практика. Закордонна діяльність. Самореклама. Незалежність 10 1.4. Діяльність, несумісна з практикою аудитора 12 2. Грошові відносини аудитора і клієнта 13 2.1. Винагорода та комісійні 13 2.2. Грошові суми клієнтів 15 3. Етика відносин з іншими аудиторами. Реклама 17 3.1. Взаємовідносини з іншими аудиторами 17 3.2. Реклама і пропозиція послуг 23 Висновок 27 Список літератури 29 Мета роботи – аналіз теоретичних положень професійної етики аудито-рів. Об’єкт роботи – аудиторська діяльність. Предмет роботи – положення професійної етики аудиторів. Хронологічні рамки роботи охоплюють 2004-2005 роки. Літературна база роботи охоплює такі джерела: Бутинець Ф.Ф. Аудит; міжнародні стандарти аудиту; Усач Б.Ф. Аудит; Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту та інші.

 5. Підготовка аудиторів в Україні
  Вступ 3 1. Розвиток і становлення аудиту 5 2. Нормативно-правові аспекти аудиту 10 3. Організація аудиторської діяльності в Україні 13 4. Організація забезпечення контролю якості аудиту і надання послуг 17 4.1. Забезпечення якості аудиторської перевірки заходами на етапі її організації 17 4.2. Виконання процедур поліпшення особисто-фахових якостей персоналу 21 4.3. Урахування фактора якості при призначенні співробітників на аудиторську перевірку 33 4.4. Перевірка дотримання вимог якості 35 Висновки 37 Список використаної літератури 39 Мета курсової роботи. Охарактеризувати процес підготовки аудиторів в Україні. Предмет курсової роботи. Система підготовки та процедура поліпшення особисто-фахових якостей аудиторів в Україні.

 6. Методи оцінки системи внутрішнього контролю підприємства та удосконалення співпраці зовнішніх та внутрішніх аудиторів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи внутрішнього контролю 5 1.1. Внутрішній контроль: суть та класифікація 5 1.2. Характеристика підприємства ВАТ „Огляд” та його облікова політика 14 1.3. Огляд нормативних та законодавчих документів, які регламентують внутрішній контроль 18 Розділ 2. Аудит фінансової звітності ВАТ „Огляд” 21 2.1. Оцінка стану внутрішнього контролю на підприємстві ВАТ „Огляд” 21 2.2. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту 27 Розділ 3. Проведення внутрішнього аудита в комп’ютерному середовище 32 3.1. Організація і вимоги до аудиту в комп’ютерному середовище 32 3.2. Методика проведення аудиту в комп’ютерному середовище 35 Висновки 40 Список використаної літератури 42 Додатки 44-47 (тести внутрішнбого котролю, звіт контролю) Мета курсової роботи – розглянути і докладно проаналізувати всі аспекти системи внутрішнього контролю підприємства співпраці зовнішніх та внутрішніх аудиторів. Предмет курсової роботи полягає в дослідженні економічних, організаційних, інформаційних аспектів аудиту фінансової звітності. Для розкриття теми використовуються теоретичні, розрахункові і аналітичні методи

 7. Соціологія громадської думки
  1. Виникнення соціологія громадської думки 3 2. Соціологічна дослідження громадської думки в Україні 10 3. Роль громадської думки як суб’єкта соціального управління 14 Список використаної літератури 16

 8. Соціологія громадської думки
  Вступ 3 1. Доіндустріальне традиційне суспільство Нових часів і його суб’єкти громадської думки. 4 2. Мета та способи маніпулювання громадською думкою. 11 Висновки 19 Література 20

 9. Соціологія громадської думки
  Вступ 3 1. Класифікація громадської думки 5 2. Джерела і специфіка формування громадської думки 7 3. Суб”єкти і об”єкти громадської думки 9 Висновки 11 Література 12

 10. Соціологія громадської думки
  1. Предмет, об'єкти і функції соціології громадської думки 3 2. Суб'єкти та об'єкти громадської думки 6 3. Функції та канали висловлювання громадської думки 8 4. Теоретичні та практичні аспекти громадської думки в зарубіжній та вітчизняній соціології 11 Список літератури 16

 11. Злочини проти громадської безпеки
  Вступ 3 1. Поняття злочину у кримінальному праві 5 2. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем 11 а) Об’єкт злочину 12 б) Предмет злочину 14 в) Об’єктивна сторона злочину 19 г) Суб'єктивна сторона 20 Висновки 22 Список літератури 24

 12. Програма опитування громадської думки
  Вступ 3 1. Анкета – основний інструмент соціологічного дослідження. 4 2. Вибірка в соціологічному дослідженні. 6 3. Ескіз проекту соціологічного дослідження громадської думки на тему: „Матеріальний добробут: оцінки і сподівання”. 12 Висновки 18 Література 19

 13. Контрольна робота соціологія громадської думки
  1. Теоретичний зміст питання об’єкти громадської думки 3 2. Основні форми виявлення громадської думки 6 Список літератури 14

 14. Суспільна небезпечність злочинів проти громадської безпеки
  Зміст Вступ 3 1. Суспільна небезпечність 5 1.1. Поняття суспільної небезпечності 5 1.2. Значення суспільно небезпечних наслідків 6 2. Злочини проти громадської безпеки 8 2.1. Загальний огляд та визначення суспільної небезпечності злочинів проти громадської безпеки 8 2.2. Характеристика складів злочинів проти громадської безпеки 9 3. Кримінально-правова боротьба з тероризмом: міжнародні, національні та порівняльні аспекти 24 Висновки 34 Список використаної літератури 37 Об'єктом даної роботи є злочини проти громадської безпеки. Мета та основні задачі дослідження. Метою дослідження є вивчення злочинів проти громадської безпеки як особливої групи злочинів, що містять підвищену суспільну небезпечність. Для реалізації сформульованої мети дослідження в курсовій роботі передбачається вирішення наступних задач: - розкрити поняття та сутність суспільної небезпечності; - осмислити суспільну небезпечність злочинів проти громадської безпеки; - охарактеризувати види злочинів проти громадської безпеки; - проаналізувати і розкрити суть кримінально-правової боротьби з тероризмом. Загально-методологічну основу дослідження становить діалектичний метод наукового пізнання. Як загальнонаукові методи в курсовій роботі використані структурно-функціональний, історико-логічний. До використаних в роботі спеціально-наукових методів належать логіко-нормативний, порівняльно-правовий та інші методи

 15. Роль громадської думки в соціально-політичному житті суспільства
  Вступ 3 1. Предмет, об'єкт і функції соціології громадської думки 3 2. Суб'єкти та об'єкти громадської думки 5 3. Засоби висловлювання громадської думки 7 4. Громадська думка як елемент соціального контролю 9 Висновок 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua