Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: СВІТОВІ ФІНАНСОВІ КРИЗИ ЇХ ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ В ГЛОБАЛЬНИХ УМОВАХ (ID:25190)
| Размер: 168 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВступ 2
1. Сутність, принципи та види фінансових криз 3
2. Основні передумови світових фінансових криз 7
3. Вплив світової фінансової кризи на економіку України 13
Висновок 15
Список використаних джерел 16

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Світові фінансові центри
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження світових фінансових центрів 6 1.1. Поняття світових фінансових центрів 6 1.2. Світове розмежування та види світових фінансових центрів 10 1.3. Специфіка роботи світових фінансових центрів 16 Розділ 2. Сучасний стан функціонування світових фінансових центрів 24 2.1. Лондонський фінансовий центр 24 2.2. Нью-Йоркський фінансовий центр 30 2.3. Токійський фінансовий центр 34 Розділ 3. Перспективи залучення України до світових фінансових центрів 37 ВИСНОВКИ 42

 2. Фінансові кризи і світовий фінансовий ринок
  ВСТУП 2 1. СТРУКТУРА СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ 3 1.1. Фінансовий ринок: економічний зміст, функції, інструменти 3 1.2. Сегментація фінансового ринку 7 2. ФІНАНСОВІ КРИЗИ ТА СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК 12 2.1. Фінансова криза та її вплив на безпеку держави 12 2.2. Оцінка впливу фінансової глобалізації на національний та світогосподарський розвиток 16 3. СВІТОВИЙ ФІНАНСОВИЙ РИНОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ 22 3.1. Тенденції та суперечності розвитку світового фінансового ринку в умовах глобалізації 22 3.2. Основні засади підвищення фінансової безпеки України 27 ВИСНОВКИ 38 ЛІТЕРАТУРА 39-41

 3. Економічні кризи в умовах глобалізації
  ВСТУП 3 1. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ: ЦИКЛІЧНІСТЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 4 1.1. Циклічність як об’єктивна закономірність економічного розвитку 4 1.2. Історія середніх і малих циклів 6 1.3. Довгі хвилі в економіці та їхній вплив на структуру суспільного виробництва 11 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 14 2.1. Криза світового господарства як криза нової економіки 14 2.2. Причини кризи світової економіки 18 2.3. Перебіг економічної кризи 22 2.4. Наслідки економічної кризи 28 ВИСНОВКИ 31 ЛІТЕРАТУРА 32 Мета дослідження: з’ясувати сутнісні характеристики кризових явищ та ступінь їхнього реального впливу на трансформаційні процеси країн. Об’єктом дослідження є процес функціонування кризових явищ в умовах глобалізації.. Предмет дослідження – кризовість як закономірне явище процесу економічного розвитку країни.

 4. Економічні кризи в умовах глобалізації
  Вступ 3 Економічні кризи в умовах глобалізації 4 1. Поняття економічних криз 4 2. Економічні кризи в умовах глобалізації 6 3. Шляхи розвитку методів виходу з фінансової кризи 19 Висновки 31 Література 32

 5. Обгрунтуйте актуальність проблеми існування підприємства в умовах кризи
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ КРИЗИ. ВИДИ КРИЗ НА СУЧАСНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 5 2. ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 8 3. МЕХАНІЗМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 14 ВИСНОВОК 21 ЛІТЕРАТУРА 22 ДОДАТКИ 23

 6. Проблема гарантій політичних і громадняських прав Лівії в умовах глобальної економічної кризи
  Вступ 3 1. Причини лівійської революції 4 2. Якою буде нова Лівія 12 Висновок 17 Список використаних джерел 20

 7. Формування маркетингової стратегії фірми в умовах кризи, на прикладі інтернет-магазину цифрової фототехніки
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Сутність і види маркетингових стратегій 6 1.2.Аналіз ресурсів і конкурентних можливостей підприємства 14 1.3. Основні етапи розробки стратегії підприємства 29 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 40 2.1. Загальна характеристика підприємства 40 2.2. Аналіз маркетингової стратегічної діяльності фірми 51 2.3. Аналіз конкурентного середовища 64 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ 73 3.1. Стратегічні рішення в ціновій політиці 74 3.2. Вибір оптимальної комунікаційної політики 79 3.2. Оцінка запропонованих заходів 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 99 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 105-126

 8. Фінансові ресурси підриємств та їх формування і використання в умовах ринкових відносин
  Зміст ВСТУП 4 1. Теоретичні основи формування та використання фінансових ресурсів готельних підприємств 6 1.1. Сутність та склад фінансових ресурсів готельного підприємства 6 1.2. Політика управління формуванням фінансових ресурсів підприємства готельного господарства та основні етапи його розробки 12 2. Аналіз фінансових ресурсів ГК “Турист” 19 2.1. Аналіз обсягів, динаміки використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 19 2.2. Склад джерел формування фінансових ресурсів ГК «Турист» 26 Аналіз структури капіталу ГК «Турист» 32 3. Шляхи вдосконалення використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 33 3.1. Проблеми визначення та формування фінансових ресурсів ГК «Турист» 33 3.2. Напрямки вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів ГК «Турист» 37 Висновки та пропозиції 42 Список використаних джерел 45 Метою проведення дослідження є виявлення сутності та складу фінансових ресурсів, послідовності розробки політики управління ними як в цілому, так і на конкретному підприємстві. Виходячи з мети написання роботи необхідно вирішити наступні задачі: 1. Дати теоретичне обґрунтування управління формуванням та використанням фінансових ресурсів готельного підприємства. 2. Аналіз динаміки, обсягів та складу джерел фінансових ресурсів підприємства - об’єкта дослідження, факторів, що на них вплинули, а також оцінка достатності їх формування. 3. Розглянути механізми політики управління фінансовими ресурсами готельного підприємства та можливих обсягів їх формування та визначення шляхів забезпечення необхідного розміру формування фінансових ресурсів. Об’єктом дослідження в роботі є готельний комплекс “Турист”, який належить до найбільших підприємств готельного господарства столиці України. Підприємство добре відомо як у Києві, так і за межами міста., що займається діяльністю з надання готельних послуг

 9. ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВ ЇХ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН
  Вступ 3 1. Поняття фінансових ресурсів підприємства 6 2. Джерела формування фінансових ресурсів 12 3. Методичні підходи до формування фінансових ресурсів підприємства 18 4. Аналіз фінансового стану підприємства 25 5. Напрями вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів 34 Висновки 39 Список використаної літератури 42 Додатки 45-50

 10. Вікові особливості та кризи професійного самовизначення
  Вступ 3 1. Вікові особливості людини. Взаємозв’язок життєвих та професійних криз особистості. 4 2. Характеристика криз професійного самовизначення в ході розвитку особистості. Шляхи їх розв’язання. 10 3. Чинники криз професійного самовизначення. 16 Висновки 22 Література 23

 11. Фінансові особливості створення і діяльності акціонерних товариств
  Список використаної літератури 1. Закон України “Про господарські товариства”, №1576-12, від 19/09/1991 2. Мочерний С.В. Основи економічних знань. – К., 2001. – 312 с. 3. Білорус О. Г., Рогач В. І. Акціонерні товариства: організація і управління. - К.: Техніка. – 1992. – 144с. 4. Акціонерні товариства.// “Українська Інвестиційна Газета”. – К. – 1997. – 344с. 5. Гольцберг. Акционерные общества. Фондовая биржа, Операции с ценными бумагами. – К.: Текст. – 1992. – 94с.

 12. Особливості фінансового аналізу в умовах інфляції
  Вступ 3 1. Сутність та види інфляції 4 2. Врахування впливу інфляції на фінансову звітність 8 3. Аналіз фінансового стану та інфляція 15 Висновок 21 Завдання №1 22 Варіант № 7 Завдання №1 На підставі наведених у таблиці даних здійснити аналіз наявності стану і руху основних засобів підприємства, зробити висновки. Таблиця. Вихідна інформація Завдання № 2 25 Розрахувати та оцінити показники: 1. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) 2. Власний оборотний капітал 3. Співвідношення капіталізованих коштів і чистого робочого капіталу 4. Маневреність власного капіталу 5. Коефіцієнт швидкої платоспроможності (швидкої ліквідності) 6. Маневреність запасів 7. Забезпеченість оборотних активів готовими засобами платежу 8. Коефіцієнт оборотності запасів 9. Чиста рентабельність продаж 10. Частка основних засобів в активах Література 30

 13. ВИДИ БАНКІВ У ЯПОНІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОПЕРАЦІЇ. СПЕЦІАЛЬНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ УСТАНОВИ: ЇХ ВИДИ ТА ФУНКЦІЇ
  Зміст 1. Сучасна кредитна система Японії 3 2. Центральний банк Японії, його структура та функції 7 3. Спеціальні кредитно-фінансові установи: їх види та функції 10 Список використаної літератури 19

 14. Договір позички і його особливості в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Загальні положення про договори 5 1.1. Поняття договору, його зміст та форма 5 1.2. Класифікація договорів 7 2. Договір позички в законодавстві України 10 2.1. Поняття та загальна характеристика договору позички 10 2.2. Сторони договору позички, їх права та обов’язки 15 2.3. Підстави розірвання та припинення договору позички 19 2.4. Відмінність договору позички від інших договорів: дарування, зберігання, позики та найму (оренди) 24 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 15. Особливості договору купівлі-продажу в сучасних умовах
  Вступ 3 1. Поняття договору купівлі-продажу та його правове регулювання. 5 2. Істотні умови договору. 12 3. Права та обов'язки сторін. 27 4. Окремі види договору купівлі-продажу. 34 Висновок 42 Список використаної літератури 44

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua