Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Звітність підприємства (ID:25191)
| Размер: 102 кб. | Объем: 30 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВихідні дані:
1. Знов створене підприємство розпочало свою господарську діяльність у третьому кварталі звітного року. Стан засобів і джерел підприємства на 01 грудня звітного року характеризується даними, що наведені у табл. 1.
Таблиця 1
Стан залишків на початок звітного періоду
№ рахунка Сальдо на початок звітного періоду
дебет кредит
10 6998,00 -
131 - 136,00
20 529,00 -
23 78,00 -
26 385,50 -
301 8,00 -
311 978,00 -
313 - -
36 0,00 -
372 57,00 -
375 48,00 -
377 88,00 -
40 - 7279,90
44 - 268,00
60 - 0,00
63 - 298,00
641/1 (прибуток) - 128,00
641/2 (ПДВ) - 48,00
641/3(прибутковій податок - 68,00
644 -
651 - 209,20
652 - 23,60
653 - 10,80
656 - 6,00
661 - 640,00
662 - 20,00
685 - 34,00
Всього 9169,50 9169,50

2. За грудень місяць звітного року на підприємстві мали місце наступні господарських операції, наведені у журналі господарських операцій за грудень місяць у табл. 2.
Журнал реєстрації господарських операцій за Грудень звітного року
№ з/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит часткова повна
1 2 3 4 5 6
1 Отримані кошти у касу на відрядження і заробітну плату 301 311 760,0
2 Видано в підзвіт 372 301 65,0
3 Внесена нестача підзвітною особою 301 375 30,0
....
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Звітність підприємства
  1. Питання № 7. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємства 3 2. Питання № 17. Собівартість реалізованої продукції та показники відповідних декларацій і розрахунків 14 3. Питання № 37. Характеристика структури та змісту податкової звітності про акцизний збір, комунального податку та інших податків 18 Список використаної літератури 25

 2. Звітність підприємства
  Вступ 3 1. Структура Звіту про власний капітал. 4 2. Порядок подання Декларації з податку на прибуток. 9 Практична частина 14 На основі даних оборотного балансу скласти Баланс та Звіт про фінансові результати (тис. грн.) Оборотний 6aланс рахунок Варіанти Г23 Сальдо на початок Оборот за період Д-т К-т Д-т К-т 1 2 3 4 5 10 48600 - 867,4 1300 11 400 - - - ... Скласти Звіт про власний капітал за 2007 рік на основі балансових даних і господарських операцій, що вплинули на структуру і розмір власного капіталу. Список використаної літератури. 24

 3. Звітність підприємства
  І. Теоретичні питання 3 1.1. Склад та елементи фінансової звітності 3 1.2. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації 12 ІІ. Практичне завдання 16 Вихідні дані – Варіант 6 16 На підставі вихідних даних про господарську діяльність підприємства за звітний рік (звітний період), наведених у таблицях 1-2 , необхідно скласти і заповнити такі форми фінансової звітності: - форму 1 «Баланс»; - форму 2 «Звіт про фінансові результати»; - форму 3 «Звіт про рух коштів»; - форму 4 «Звіт про власний капітал». Усі вищевказані форми фінансової звітності заповнюються в гривнях з точністю до одного десяткового знаку. 1. Стан залишків на початок звітного періоду (варіант 6) Складемо таблицю залишків звітного періоду, враховуючи варіант № 6 (табл. 2.3). Таблиця 2.3 Стан залишків на початок звітного періоду № рахунка Сальдо на початок звітного періоду дебет кредит 10 7000-6 = 6994 - 131 - 136 20 531-6=525 - 23 80-6=74 - .... Завдання 19 1. Стан залишків на початок звітного періоду (варіант 6) 20 2. Журнал господарських операцій 21 3. Синтетичні рахунки 24 3. Оборотно-сальдова відомість 29 4. Форми звітності 30 Баланс 30 Список літератури 44

 4. Звітність підприємства
  1. Структура активу балансу. 3 2. Формування і облік резервів наступних витрат і платежів. 6 ЗАВДАННЯ 2. 12 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ "Ремонт Авто" за січень № з/п Зміст господарської операції Сума, грн. Бухгалтерський запис Д-т К-т 1 2 3 4 5 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 8107,40 301 703 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. 8107,40 311 301 5 Виплачено зарплату на картки 20273,12 313 311 20273,12 661 313 8 Отримано оплату за послуги 35749,42 311 377 ............. ЗАВДАННЯ 3. 18 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ВАТ “Харчовик” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1 - 5 Журнал операцiй ВАТ "Харчовик" за 1 кв. 200_ р., грн № п/п Зміст операції Проводка Сума, грн. Д-т К-т 1 Придбання запасів за кошти (перша подія – передоплата Проведена передоплата постачальникам 371 311 12000,00 Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 644 2000,00 Отримані виробничі запаси 201 631 10000,00 Відображено податковий кредит з ПДВ 644 631 2000,00 2 Придбання запасів за кошти (перша подія – отримання запасів) Отримані виробничі запаси 201 631 100000,00 Нараховано податковий кредит з ПДВ 641 631 20000,00 Проведена оплата постачальникам 631 311 120000,00 ................... Список використаної літератури. 46

 5. Звітність підприємства
  1. Питання № 6. Загальні положення порядку заповнення звітних форм 3 2. Питання № 16. Порядок визначення показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших вирахувань з доходу 14 3. Питання № 36. Характеристика структури і складу відомості про нараховані та виплачені особам сум доходів і сум утриманих з них податків 19 Список використаної літератури 24

 6. Звітність підприємства
  1. Питання № 3. Склад, структура та характеристика звітності з питань розрахунків із фондами соціального страхування 3 2. Питання № 13. Загальна характеристика пасиву балансу 14 3. Питання № 33. Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання 17 Список використаної літератури 24

 7. Звітність підприємства Варіант 5
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 174000 грн., в т.ч. ПДВ - 29000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 ............ Розв’язання 11 Список літератури 39

 8. Звітність підприємства Варіант 2
  1. Зміст, мета, принципи підготовки фінансової звітності. 3 Практичні частина. Варіант 2. 9 Завдання 1. Залишки на рахунках ВАТ „АЛВІ" за станом на 31.12.200_р. були такими: № Назва рахунку Сума (тис. грн.) 1 Витрати на збут 14310 2 Розрахунки з оплати праці 990 3 Товари на складі 2585 4 Видатки з податку на прибуток від звичайної діяльності 2944 5 Каса в національній валюті 685 6 Емісійний дохід 13560 7 Поточні рахунки в національній валюті 68760 8 Розрахунки з податку на прибуток 2944 9 Статутний капітал 91 440 10 Вилучені акції 5400 11 Розрахунки з вітчизняними партнерами (дебітори) 4560 12 Інший додатковий капітал 10842 13 Розрахунки з вітчизняними партнерами (кредитори) 12870 14 Знос основних засобів 12600 15 Основні засоби 70290 16 Резерв сумнівних боргів 168 17 Адміністративні витрати 3360 18 Дохід від реалізації товарів (за вирахуванням ПДВ) 52920 19 Собівартість реалізованих товарів 25440… Завдання 2. Наведена інформація про доходи та витрати підприємства за 200_р. Завдання 3. Складіть звіт про рух грошових коштів підприємства „Z" із застосуванням непрямого методу на основі наведених даних. Підприємство „Z" займається торгівельною діяльністю. Залишок коштів на рахунку підприємства за станом на 1 січня 2003 року становив 143 тис. грн, а прибуток до оподаткування за 2003 рік - 1141 тис. грн. Завдання 4. ВАТ „ВС" на початок 2003 року має такий власний капітал: Список використаної літератури. 22

 9. Звітність підприємства Варіант 6
  Вихідні дані 5 № варіанта Літери, з яких починаються прізвища студентів Завдання варіанта контрольної роботи, за операціями 8 та 9 додатку 2 Списано продажну вартість реалізованих товарів, в тис. грн. , в т.ч. ПДВ 1 А, Б, В Сума 150000 грн., в т.ч. ПДВ - 25000 грн. 2 Г, Д, Е Сума 156000 грн., в т.ч. ПДВ - 26000 грн. 3 Є, Ж, З Сума 162000 грн., в т.ч. ПДВ - 27000 грн. 4 І, Ї, Й Сума 168000 грн., в т.ч. ПДВ - 28000 грн. 5 К, Л, М Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 6 Н, О, П Сума 180000 грн., в т.ч. ПДВ - 30000 грн. 7 Р, С, Т Сума 186000 грн., в т.ч. ПДВ - 31000 грн. 8 У, Ф, Х Сума 192000 грн., в т.ч. ПДВ - 32000 грн. 9 Ц, Ч, Ш Сума 198000 грн., в т.ч. ПДВ - 33000 грн. 10 Щ, Ю, Я Сума 204000 грн., в т.ч. ПДВ - 34000 грн. Методичні вказівки до написання контрольної роботи Користуючись даними, наведеними в Таблиці 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, а цифри за операціями 8 та 9 самостійно розрахувати, виходячи з встановлених даних за відповідним варіантом і поставити у розрахунку з операціях, починаючи з операції 19. Заповнити фінансову звітність підприємства Промінь”: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - “Звіт про рух грошових коштів” (форма 3), - “Звіт про власний капітал” (форма 4) Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); - зміст роботи, зміст конкретного варіанта завдання студента; - вступ – обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина – розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату А4, зшита або скріплена іншим способом. Дано: 1. Дані про підприємство, табл. 1 : Таблиця 1 Характеристика діяльності підприємства Показники Зміст характеристики підприємства Назва ЗАТ “Промінь” Територія М. Київ Форма власності Колективна Галузь Торгівля Вид економічної діяльності Роздрібна торгівля Одиниця виміру грн., коп. Адреса Україна, 03149, м. Київ, вул. Портова, буд. 13 2. Господарські операції підприємства “Промінь” за 2ХХХ р., табл. 2. Господарські операції підприємства “Промінь”, здійснені протягом 2ХХХ р. Таблиця 2. Но-мер опе-ра-ції Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн. При-мітки 1 2 3 4 5 6 1 Придбано принтер Deskjet 610С вартістю 595 грн. ПДВ 119 грн. 595,00 119,00 2 Отримано від учасників у погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу: ксерокс Canon - 1000,00 грн. комп`ютер Funai - 1500,00 грн. 2500,00 .............. 1. Інші вихідні дані Підприємство використовує рахунки класу 8 та 9. Ставка податку на прибуток підприємств - 30 %. Нарахування дивідендів з суми чистого прибутку - 10 % чистого прибутку. Відрахування чистого прибутку до резервного капіталу підприємства - 5 % від суми чистого прибутку без суми дивідендів. Завдання: За даними, викладеними вище: 1) здійснити бухгалтерські проведення за господарськими операціями (заповнити стовпчики 3 та 4 табл. 2) 2) заповнити Головну Книгу (використовуючи табл. 2 та 3 виконати відповідні записи у таблицях 4.1 – 4.37) 3) заповнити оборотно-сальдову відомість за формою табл. 5 Таблиця 5 Оборотно-сальдова відомість операцій підприємства “Промінь” за 2ХХХ рік №№ субрахунків Назва рахунків та субрахунків с-до на початок, Д-т с-до на початок,К-т оборот за рік, Д-т оборот за рік, К-т с-до на кінець, Д-т с-до на кінець, К-т 1 2 3 4 5 6 7 8 - Разом 4) використовуючи дані табл. 1, 2, 3, 4, 5 та допоміжних розрахунків скласти фінансову звітність підприємства “Промінь”: Баланс Звіт про фінансові результати Звіт про рух грошових коштів Звіт про власний капітал Розв’язання 11 Список літератури 39

 10. Контрольна робота звітність підприємства (10 варіант)
  ЗАВДАННЯ 1 На підставі вступного балансу (на 31 грудня 200__ року) та наведених нижче господарських операцій ТОВ “Ремонт Авто” за 200_ рік необхідно скласти бухгалтерську звітність підприємства станом на 1 квітня 200_ року у складі форм №№ 1М, 2М. БАЛАНС на 31 грудня 200_ року, тис.грн Статті Варіант 10 Незавершене будівництво 0,9 Основні засоби 10,0 Знос 3,5 Довгострокові фінансові інвестиції 38,00 Виробничі запаси 4,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 2,7 Грошові кошти та їх еквіваленти: в національній валюті 5,5 Інші оборотні активи 1,9 Статутний капітал ? Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 12,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 11,8 Поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом 11,0 зі страхування 0,95 з оплати праці 22,5 Витрати майбутніх періодів 1,8 Журнал операций ТОВ "Ремонт Авто" за январь 200_ р., грн № з/п Зміст операцій Варіант 10 1 Касова виручка (отримана протягом місяця) 9407,34 4 Виручка від послуг здано на розр./рах. ? 5 Виплачено зарплату на картки 20350,50 8 Отримано оплату за послуги 31972,42 10 ПДВ ? 11 Послуги банку 319,27 12 Оплачено за отримані послуги 3223,00 13 Сплачено: ? -постачальникам 840,80 - кредиторам 527,2 -податки 11127,19 -пенсійний фонд 471,51 -соцстрах 195,6 № з/п Зміст операцій Варіант 10 -ФСС НВВ 417,21 -безробіття 104,74 14 Пред’явленно рахунки за надані послуги 43014,66 15 ПДВ в послугах ? 16 Виконанні послуги визнанні доходом звітного періоду ? 17 Закупленно матеріали: -ч/з підзвітних осіб 297,00 ПДВ ? -молоко за шкідливі умови (передоплата) 185,35 ПДВ ? -мастильні матеріали - -ПДВ - -запчастини 5939,43 -ПДВ ? -інструменти - -ПДВ - -матеріали 80,65 -ПДВ ? 18 Нарахованна з/пл за січень: - адмін. та обслугов. Персоналу 4533,55 - робітникам 19128,73 - лікарнянні за рахунок підприємства 182,79 - лікарняні за рах. соцстрах. 201,04 - Харчування ліквідаторам ЧАЕС 620,0 19 Утриманно з з/пл. - податок з доходів фізичних осіб 2983,08 - пенсійне страхування 479,71 - соціальне страхування 119,58 - на випадок безробіття 106,46 -утримана позика 200,00 - аліменти 423,64 20 Нарахованно на з/пл. ФСС НВВ 423,21 21 Нарахованно оплату за оренду за січень2003р. 4420,75 22 - ПДВ ? 23 ТО касового аппарату 25,50 24 - ПДВ ? 26 Інформац. Консультативні послуги - 27 Заправка катриджа 2500,00 28 -ПДВ ? 29 Нарахованно єдиний податок 2219,00 30 Нараховано аморт. ОЗ 100,75 Списуються витрати майб.періода (подписка) 60,00 31 Отримане молоко списується на витрати ? ПДВ ? 34 Матеріали списуються для виконання послуг 5939,43 35 Адміністративні витрати списуються на зменшення доходу 36 Списуються в реалізацію послуг прямі витрати 37 Собівартість списується на зменшення доходу 38 Фінансовий результат

 11. Звітність підприємства, білети, питання до екзаменів
  1. Сутність, значення та види звітності підприємств 3 2. Загальні вимоги до фінансової звітності підприємств 5 3. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби 7 4. Порядок та строки подання фінансової звітності 8 5. Підготовка облікових даних для складання звітності. Поняття облікової політики 9 6. Побудова і зміст діючої форми балансу. 11 7. Характеристика розділів і статей активу балансу 13 8. Характеристика розділів і статей пасиву балансу 16 9. Загальні умови визнання доходів і витрат 19 10. Класифікація та оцінка доходів у звіті про фінансові результати. 21 11. Класифікація та оцінка витрат у Звіті про фінансові результати. 23 12. Склад і структура елементів операційних витрат у Звіті про фінансові результати. 25 13. Сутність грошового потоку. Класифікація грошових потоків. 27 14. Джерела інформації для складання Звіту про рух грошових коштів. 29 15. Загальна характеристика методів (прямого і непрямого) складання звіту про рух грошових коштів. 31 16. Складові власного капіталу та їх характеристика. 32 17. Джерела інформації для складання Звіту про власний капітал 33 18. Зміст статей звіту про власний капітал. 35 19. Загальні положення та структура приміток до річної фінансової звітності (форма №5) 37 20. Поняття звітного сегменту. Структура форми №6 «інформація за сегментами» 39 21. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку та фінансових звітах. 41 22. Особливості побудови і змісту фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва 43 23. Види, зміст, структура і порядок складання декларації про прибуток підприємства 44 24. Види, зміст, структура і порядок складання декларації з податку на додану вартість 46 25. Характеристика основних форм державної статистичної звітності підприємств 48

 12. Питання з Організація обліку, Звітність підприємства, Фінансовий аналіз
  3.1. З дисципліни "Організація обліку" 3 1. Основи організації бухгалтерського обліку. 3 2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку. 4 3. Організація облікового процесу. 5 4. Організація обліку власного капіталу. 5 5. Організація обліку зобов'язань. 6 6. Організація обліку та аналізу довгострокових активів. 6 7. Організація обліку та аналізу оборотних активів. 7 8. Організація обліку та аналізу витрат, доходів і результатів діяльності підприємств. 8 9. Організація праці персоналу, зайнятого бухгалтерським обліком, контролем і аналізом. 9 10.Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і аналізу. 10 11. Планування перспективного розвитку бухгалтерського обліку. 11 1. Організація обліку розрахунків з бюджетом 12 2. Організація обліку безготівкових розрахунків 13 3. Організація обліку грошових коштів підприємства 14 4. Організація обліку нематеріальних активів 14 5. Організація обліку виробничих запасів 15 6. Організація обліку готової продукції (робіт, послуг), товарів та їх реалізації 16 7. Організація обліку витрат виробництва 17 8. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами 18 9. Організація обліку оплати праці 19 10.Організація обліку довгострокових зобов'язань підприємства 19 11.Організація обліку відстрочених податкових зобов'язань 20 12.Документування господарських операцій, його значення в організації 20 бухгалтерського обліку 20 13.Первинні документи 21 14. Організація обліку на позабалансових рахунках 22 15.Організація обліку доходів майбутніх періодів 22 16.Організація обліку поточної дебіторської заборгованості 22 17.Організація обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з 23 бюджетом 23 18. Організація обліку відстрочених податкових активів 24 19. Методика нарахування зносу малоцінних необоротних матеріальних активів 24 20.Організація обліку довгострокової дебіторської заборгованості 24 21.Організація обліку поточних зобов'язань підприємства 25 22.Організація обліку необоротних активів 26 23.Організація обліку оборотних активів 27 24. Структура Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій 28 25.Організація обліку забезпечення майбутніх витрат і платежів 28 26.Принципи організації бухгалтерського обліку 29 27.Форми організації бухгалтерського обліку на підприємстві 30 28.Облікова політика підприємства 31 29.Організація обліку фінансових інвестицій 31 30.Нормативна база, що регулює організацію бухгалтерського обліку. 32 3.2. З дисципліни "Звітність підприємства" 33 підлягають вивченню такі теми: 33 1. Загальні вимоги до звітності 33 2. Баланс підприємства 33 3. Звіт про фінансовіі результати 34 4. Звіт про рух грошових коштів 34 5. Звіт про власний капітал 35 6. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 36 7. Зведена і консолідована фінансова звітність 37 8. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва 38 9. Податкова звітність 39 10. Статистична і спеціальна звітність 39 1. Мета і склад фінансової звітності 41 2. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності 41 3. Характеристика фінансової звітності 42 4. П(С)БО № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності'" 42 В П(С)БО № 1 визначено: 42 1) Мета фінансової звітності 42 2) Склад та елементи фінансової звітності 42 3) Звітний період 42 4) Якісні характеристики фінансової звітності 43 5) Принципи підготовки фінансової звітності 43 5. Принципи складання фінансової звітності 43 6. Загальна характеристика активів балансу 43 7. Загальна характеристика пасивів балансу 44 8. Узгодженість плану рахунків зі статтями активу і пасиву балансу 46 9. Структура і зміст Звіту про фінансові результати 47 10. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 47 11 .Визначення фінансових результатів операційної діяльності підприємства 48 12.Розрахунок фінансових результатів звичайної діяльності підприємства 49 13.Узгодженість статей Звіту про фінансові результати з планом рахунків 50 14.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті 50 операційної діяльності підприємства 50 15.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства 51 16.Порядок визначення даних про рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності підприємства 52 17.Узгодженість показників Звіту про рух грошових коштів з балансом 52 18.Порядок складання Звіту про власний капітал 53 19. Види податкової звітності 54 20. Нормативна база для складання Декларації про прибуток підприємства 54 21.Порядок складання Декларації про прибуток підприємства 55 22.Порядок складання Податкової декларації про податок на додану вартість 56 23. Розрахунок акцизного збору 56 24. Звітність про платежі на соціальні заходи 57 25. Розрахунок податку з реклами і комунального податку 58 Порядок розрахунку суми комунального податку 58 26. Здійснення річних перерахунків прибуткового податку 58 27. П(С)БО № 6 Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 59 28. Інформація у примітках до фінансової звітності 60 29. Порядок складання консолідованої фінансової звітності 61 30. Фінансова звітність суб'єктів малого підприємництва 62 3.4. З дисципліни "Фінансовий аналіз" 63 до програми підготовки спеціалістів з обліку і аудиту передбачені такі теми: 63 1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 63 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 63 3. Аналіз фінансової стійкості. 64 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності. 64 5. Аналіз грошових потоків. 65 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 66 7. Аналіз ефективності використання капіталу. 67 8. Оцінювання виробничо - фінансового левереджу. 67 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства. 68 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. 69 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 70 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків. 70 1. Предмет, об'єкт та суб'єкт фінансового аналізу. Основні види фінансового аналізу. 72 2. Методи та прийоми фінансового аналізу. 72 3. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства. 73 4. Аналіз структури капіталу підприємства. 74 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства. 74 6. Ефект фінансового важеля. 75 7. Основні показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика. 76 8. Аналіз руху грошових коштів. 77 9. Оцінка оптимального рівня грошових коштів. 77 10.Оцінка ануїтетів. 78 11. Оцінка ефективності управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу. 79 12.Основна мета та методи аналізу грошових потоків. 79 13.Основні завдання та методи оцінки інвестиційних проектів. 80 14.Оцінка вартості капіталу підприємства. 80 15.Аналіз показників ліквідності і платоспроможності. 81 16.Аналіз ліквідності балансу. 82 18. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи стійкості. 82 19. Аналіз відносних показників фінансової стійкості. 83 20.Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства. 83 21.Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо. 84 22.Аналіз інвестиційних проектів в умовах інфляції та ризику. 84 23.Поняття, мета організації та проведення комплексного фінансового аналізу. 85 24.Основні напрями оцінки ділової активності підприємства. 86 25. Попередній аналіз фінансового стану підприємства. 86 26. Ціна основних джерел капіталу підприємства. 87 27. Леверидж і його роль у фінансовому аналізі. 89 28.Аналіз кредитоспроможності позичальника. 89 29.Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу підприємства. 90 30.Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів. 90

 13. Фінансова звітність підприємства. Вимоги, класифікація та склад фінансової звітності на даний момент в Україні
  Вступ 3 1. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності 5 2. Класифікація та регламентація звітності підприємства 9 3. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації 14 Висновок 23 Список використаної літератури 25

 14. Бухгалтерська звітність
  1. Коротка характеристика підприємства 3 2. Залишки на рахунках бухгаотерського обліку на початок звітнього періода 8 3. Журнал реестрації господарських операцій 9 4. Відкрити рахунки і відобразити господарську діяльність на рахунках 13 5. Оборотна відомість (форма1 балансу, ф.2,ф3, ф4) 30 6. Розрахунок заробітної плати 46 7. Розрахувати фінансові коефіцієнти на початок і кінець 47 Висновки по роботі 55 Список використаної літератури 57 Суб'єктом досліджень є підприємство ТОВ. Головною метою підприємства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку та більш повне насичення ринку високоякісними товарами промисловості та сільського господарства, а також надання різноманітних послуг підприємствам, установам, організаціям і приватним особам. Підприємство має право здійснювати зовнішньо – економічну діяльність. До штату підприємства входить 30 чоловік.

 15. Фінансова звітність
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 4 2. БАЛАНС 8 3. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 15 4. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 21 5. ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 27 ВИСНОВОК 28 ЛІТЕРАТУРА 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua