Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ НА ТУР ПІДПРИЄМСТВІ (ID:25196)
| Размер: 538 кб. | Объем: 87 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ НА
ТУРИСТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 5
1.1. Роль документообігу у сучасній організації 5
1.2. Характеристика системи документів в туристичному
підприємстві 10
1.3. Методологія керування документообігом на туристичному
підприємстві 17
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ
ДОКУМЕНТООБІГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА 23
2.1. Загальна характеристика ТОВ « » 23
2.2. Аналіз фінансових результатів діяльності ТОВ « » 25
2.3. Діагностика системи документообігу 38
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ
ДОКУМЕНТООБІГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО
ПІДПРИЄМСТВА 45
3.1. Недоліки формування системи документообігу в діяльності
туристичного підприємства 45
3.2. Напрямки вдосконалення системи документообігу в діяльності
туристичного підприємства 50
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 63
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 68
ДОДАТКИ 71

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Система керування документообігом у туристичному підприємстві
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Роль документообігу в системі управління діяльності туристичних підприємств 5 1.2. Система керування документообігом в діяльності туристичних підприємств 8 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВЕДЕННЯ ТА КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 14 2.1. Коротка характеристика діяльності туристичного підприємства 14 2.2. Аналіз та оцінка процесу організації документообігу в діяльності туристичного підприємства 23 2.3. Систематизація документів в діяльності туристичного підприємства 32 РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 36 3.1. Проблеми формування системи документообігу в діяльності туристичного підприємства 36 3.2. Напрямки вдосконалення системи документообігу в діяльності туристичного підприємства 44 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 64 ДОДАТКИ 69

 2. Управління якістю продукції та послуг на тур підприємстві
  Вступ 3 1. Якість продукції та послуг і шляхи її забезпечення 5 1.1. Поняття, показники та класифікація якості продукції та послуг 5 1.2 Управління якістю продукції 12 1.3 Стандартизація та сертифікація продукції 18 2. Аналіз управління якістю на ТОВ “Загір’я” 26 2.1. Відомості про організацію 26 2.2. Політика в області якості 28 2.3. Аналіз системи управління якістю 29 3.Сучасний стан, проблеми та перспективи подальшого розвитку забезпечення якості в туризмі 41 Висновок 47 Список використаних джерел 49

 3. Система керування персоналом на прикладі ТОВ “Манхетен”
  Вступ 3 1. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЇЇ ВИДИ 5 1.1. Зв'язок системи керування персоналом з цілями організації. 8 1.1.1. Відповідність систем керування персоналом стану зовнішнього середовища і культурі організації. 10 1.1.2. Цілісність системи керування персоналом. 11 1.1.3. Участь керівництва організації в процесі керування персоналом. 12 1.1.4. Служба керування персоналом. 13 1.2. Етапи реорганізації системи керування персоналом 15 2. СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРИКЛАДІ ТОВ “МАНХЕТТЕН” 22 2.1. Аналіз людських ресурсів на ТОВ “Манхетен” 26 2.2. Оптимізація чисельності співробітників 35 2.3. Добір персоналу і керування людськими ресурсами в ТОВ “Манхетен” 39 2.4. Заробітна плата 42 2.5. Приклад упровадження фірмою програм розвитку персоналу 50 3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ “МАНХЕТЕН” НА ПРИКЛАДІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 51 Висновки та пропозиції 57 Використана література: 61 Додатки 64

 4. Система управління витратами на підприємстві
  Вступ 3 1. Загальна характеристика витрат на виробництво продукції ( надання послуг) 6 1.1. Еволюція теорії управління витратами 6 1.2. Теоретичні основи управління витратами на великому багатопрофільному промисловому підприємстві 15 1.3. Методологія логістики і її систем в управлінні витратами великого багатопрофільного промислового підприємства 19 2. Аналіз управління витратами на ВАТ «Назва» 24 2.1. Загальні відомості про підприємство 24 2.2. Аналіз системи витрат ВАТ «Назва» 30 2.3. Напрями вдосконалення управління витратами у ВАТ «Назва» 36 Висновки 41 Література 43-45

 5. Удосконалення система мотивації праці на підприємстві
  ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ 7 1.1. Еволюція наукових поглядів на природу та зміст мотивації праці 7 1.2. Мотиваційний процес та характеристика його складових 18 1.3. Форми і методи мотивації персоналу підприємства 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ НАЯВНИХ МОТИВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" ("P&G") 34 2.1. Діагностика виробничо-економічного стану корпорації 34 2.2. Аналіз середовища функціонування корпорації 46 2.3. Дослідження процесів мотивації співробітників різних рівнів корпорації 53 РОЗДІЛ 3. ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМКІВ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ МОТИВАЦІЇ В КОРПОРАЦІЇ "ПРОКТЕР ЕНД ГЕМБЛ" 61 3.1. Визначення шляхів вдосконалення механізмів мотивації в корпорації 61 3.2. Розробка і обгрунтування альтернатив щодо вдосконалення механізмів мотивації 71 3.3. Запровадження найбільш прийнятної проектної альтернативи 82 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 101 Обравши дану тему для написання магістерської дипломної роботи, можна сформулювати мету роботи: по-перше: розкрити теоретичні аспекти мотивації праці персоналу на підприємстві, при цьому визначивши еволюцію формування наукових поглядів на природу та зміст мотивації праці; по-друге: визначити сутність та особливості розвитку мотиваційних процесів на підприємстві, подати характеристику його складових, розкрити форми і методи мотивації персоналу; по-третє: провести дослідження та детальний аналіз мотивації та конкурентних переваг різних рівнів управління на підприємстві, подати оцінку мотиваційних процесів, здійснити фінансову та економічну діагностику та анализ застосовуваних на підприємстві механізмів мотивації; по-четверте: виявити проблемні сторони мотиваційного процесу на підприємстві, можливі шляхи вдосконалення його напрямків; по-п’яте: обгрунтувати доцільність запропонованих заходів щодо покращення системи мотивації в трудовому колективі корпорації „Проктер енд Гембл” (P&G), дослідити очікуваний вплив на діяльність корпорації реалізації розроблених альтернатив, здійснити вибір найбільш прийнятної та оцінити наслідки запровадження проектних рекомендацій для компанії. Завданням даної роботи є формування: 1) цілісного уявлення про організацію процесу мотивації в корпорації на основі опрацьованої наукової літератури, про особливості здійснення управління персоналом корпорації та реалізації мотиваційних моделей на різних її рівнях; 2) вміння аналітично оцінити ефективність мотивації персоналу корпорації та її вплив на загальний рівень управління корпорацією 3) проектних альтернатив щодо вдосконалення мотиваційного механізму розвитку корпорації та оцінка їх ефективності з метою вибору оптимального варіанту. Виходячи з поставлених цілей та завдань роботи можна вказати на об’єкт дослідження магістерської дипломної роботи, яким виступає процес мотивації корпорації, окремі його етапи, елементи, методи. Предметом дослідження даної роботи виступає персонал корпорації, порядок взаємовідносин між співробітниками. Структура роботи: В першому розділі проводиться аналіз теоретичних аспектів процесів мотивації персоналу підприємства. В цій частині акцентується увага на теоретичних аспектах мотивації праці персоналу на підприємстві, при цьому визначаються еволюція формування наукових поглядів на природу та зміст мотивації праці, подається характеристика складових мотиваційного процесу, розкриваються форми і методи мотивації персоналу. Другий розділ „Аналіз мотивації та конкурентних переваг корпорації” магістерської дипломної роботи (на прикладі корпорації „Проктер енд Гембл”) присвячений огляду управління процесом мотивації в корпорації, визначенню механізмів мотивації персоналу відносно стратегічних цілей організації, основні напрямки корпоративного навчання в середовищі компанії, етапи проектування системи мотивації та методи відбору персоналу, здійснено фінансову та економічну діагностику діяльності корпорації та аналіз існуючих в компанії механізмів мотивації. У третьому розділі „Обґрунтування перспективних шляхів управління мотивацією корпорацією” визначаються основні шляхи підвищення мотивації в корпорації „Проктер енд Гембл”, аналізується доцільність розроблених пропозицій для корпорації, досліджується очікуваний вплив на діяльність підприємства реалізації розроблених альтернатив. Дослідження даної теми проведено на основі теоретичних матеріалів, викладених в підручниках та навчальних посібниках. Всі автори по-різному підходять до управління процесом мотивації в корпораціях. Особливої уваги заслуговує підручник Мескона М.Х. „Основы менеджмента”, в якому автор визначає сутність мотивації як однієї з важливих функцій управління корпорацією, Пітера Доля „Менеджмент: стратегия и тактика”, Дубчака І.В. „Мотивація персоналу як складова ефективного функціонування транснаціональних корпорацій в сучасному економічному середовищі”. У роботі багато уваги було приділено періодичній літературі. Використано метеріали статей Андрусенка Т. „Новые программы корпоративного обучения в среде управления знаниями: опыт зарубежных компаний” (журнал „Генеральный директор”), Жалило Б. „Как построить систему отбора?” та Попова Д. „Мотивация руководителей” ( журнал „Управление компанией”), Козака Н. „Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації” (журнал „Економіка України”), Хлебникова Д.В. „Применение пирамиды иерархии потребностей Маслоу при проектировании системы мотивации” (журнал „КапиталЪ”), Хорошильцевой Н. „Исследование структуры мотивации специалистов при построении системы оплаты труда” (журнал „Корпоративный менеджмент”). Окрім підручників та наукових статей, базою для написання магістерської дипломної роботи стали Закон України "Про зайнятість населення" від 27.04.1998, Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995, Закон України "Про колективні договори і угоди" від 03.06.2003, практичні матеріали компанії „P&G”. Достовірність отриманих результатів ґрунтується на використанні таких статистичних і фактографічних джерел: www.management.com.ua, http: // www.dcz.gov.ua

 6. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД)
  1. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД) 3 2. Комп'ютеризована реєстрація документів 8 3. Створити зразок заповіту 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16

 7. Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД)
  1 Класифікація програмного забезпечення систем управління електронним документообігом (СУЕД) 3 2 Комп'ютеризована реєстрація документів 8 ЛІТЕРАТУРА 14

 8. Система стратегічного планування виробничої діяльності на підприємстві автомобільного бізнесу
  План Вступ 3 1. Загальна характеристика підприємства 6 2. Характеристика ринку 10 3. Характеристика послуг 12 4. Виробничий план 15 4.1. Обладнання 15 4.2. Технологічний процес 19 5. Організаційна структура підприємства 20 5.1. Організаційна структура і повноваження працівників 20 5.2. Оперативна схема виконання функцій працівників 22 5.3. Заробітна плата і системи стимулювання 26 6. Економічне моделювання діяльності 27 6.1. Фінансовий план проекту 27 6.2. Розрахунок точки беззбитковості 32 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Мета даної роботи – розробити стратегічний план діяльності на прикладі конкретного господарюючого суб'єкту. Об’єктом роботи виступає виробниче підприємство з надання послуг по ремонту автомобілів.

 9. економіка тур підприємства
  Формування попиту на послуги підприємств харчування та методи його обчислення і прогнозування 3 Задача 1. 9 Розрахуйте поріг рентабельності і запас фінансової міцності туристичного підприємства на основі даних за звітний період: Виручка від реалізації - 100 тис.грн.; Змінні витрати - 55 тис.грн.; Постійні витрати - 22 тис.грн. Задача 2 10 Визначте розмір зміни рівня витрат на оплату праці у звітному періоді на основі даних: рівень витрат на оплату праці в минулому році - 34%; темпи приросту у звітному році: продуктивності праці- 14,6%; середньої заробітної плати - 9, 8%. Література 11

 10. Організація тур діяльності
  1. Охарактеризуйте найбільш перспективні регіони України для розвитку рекреаційного туризму 3 2. Дайте характеристику змісту та особливостей програми обслуговування туристів на екологічному спеціалізованому турі та представте авторський програмний продукт з вищеозначеної тематики 9 Література 15

 11. Економаналіз діяльності тур підприємств
  1. Зміст та задачі економічного аналізу діяльності туристичних підприємств в умовах формування ринкових відносин в Україні 3 2. Аналіз рентабельності продукції (послуг) 8 Література 12

 12. Контрольна з організації тур діяльності
  Завдання 1. Запропонуйте перелік комунікаційних засобів, що може використати туристична агенція в таких ситуаціях: 2 Завдання 2. Проаналізуйте зовнішнє середовище реального підприємства (туристичне) 8

 13. Організація роботи тур фірми
  1. Організація роботи тур фірми 3 2. Планування маршруту подорожі 12 Список використаної літератури 18

 14. Економ аналіз тур підприємств
  1. Аналіз обсягу виробництва та виручки від реалізації продукції (послуг) на туристичному підприємстві 3 2. Аналіз платоспроможності туристичного підприємств 16 Задача. 21 Проаналізувати дебіторську заборгованість. Визначити склад та розміри дебіторської заборгованості. Зробити висновки. Література 23 Додаток 1 Баланс підприємства 25

 15. Економічний аналіз діяльності тур підприємств
  1. Загальний та факторний аналіз динаміки обсягу випуску продукції (надання послуг) в асортиментному розрізі. 3 2.Оцінка ефективності використання власного та позикового капіталу. Ефект фінансового важеля. 6 Задача 12 Проаналізувати показники технічного стану основних засобів підприємства. виходячи з наведених у таблиці даних. Аналіз зносу основних засобів у ВАТ «Готель Славутич» в 2000 році… Список літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua