Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку (ID:25197)
| Размер: 59 кб. | Объем: 23 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
1.Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку та перспектив його розвитку. 3
2. Аналіз показників фінансової стійкості організації. 6
3. Проведіть аналіз факторів і резервів збільшення обсягів виробництва і реалізації продукції підприємства (на конкретному прикладі 10
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 22
ДОДАТКИ 23

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Оцінка конкурентних позицій туристичного підприємства на регіональному ринку послуг
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ 5 1.1. Сутність та основні характеристики конкурентних переваг підприємств 5 1.2. Взаємозв’язок конкурентних переваг та конкурентної позиції підприємства 8 1.3. Персонал як важлива конкурентна перевага підприємства ресторанного господарства 10 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ РЕСТОРАНУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ 13 2.1. Загальна характеристика ресторану 13 2.2. Аналз конкурентного середовища ресторану 15 2.3. Оцінка конкурентних позицій ресторану СП ТОВ „Назва” 21 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ РЕСТОРАНУ СП ТОВ «Назва» 25 3.1. Заходи підвищення конкурентних позицій ресторану СП ТОВ «Назва» 25 3.2. Оцінка запропонованих заходів 28 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36 ДОДАТКИ 40

 2. Шляхи нарощування конкурентних позицій на ринку металопродукції
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу конкурентоспроможності української металопродукції 6 1.1. Теоретичні основи дослідження проблеми галузевої конкурентоспроможності 6 1.2. Теоретико-методологічні аспекти аналізу конкуренто-спроможності продукції металургійної галуз 9 1.3. Теоретико-методичні засади оцінювання управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств 12 2. Аналіз конкурентоспроможності української металопродукції 16 2.1 Аналіз світового ринку сталі 16 2.2 Аналіз українського ринку сталі 29 3. Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств 35 Висновки 41 Література 43

 3. Аналіз актуального стану та перспектив розвитку індустрії азарту в Україні (казино, букмекерські контори, більярдні, тощо)
  Вступ 3 1. Аналіз актуального стану індустрії азарту в Україні 4 2. Особливості державного регулювання та оподаткування ігорного бізнесу 13 3. Новітні технології в українській індустрії азарту 19 4. Перспективи розвитку ігорного бізнесу в Україні 21 Висновок 24 Список використаних джерел 26

 4. Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства в розробці тактики та стратегії антикризового управління
  Використання концепцій життєвих циклів підприємства, його продукції та послуг, а також конкурентних переваг підприємства (КП11) в розробці тактики та стратегії антикризового управління 3 Завдання №2 9 Підприємство має можливість реалізувати один з двох бізнес-проектів. Перевага надається бізнес-проекту, який забезпечує підприємству у короткостроковому періоді більшу суму прибутку, а у довгостроковому періоді - більший запас економічної безпеки. У кожному із запропонованих до розв'язання варіантів (№№1 -- 14) наведено числові дані показників господарської діяльності підприємства за двома можливими організаційними моделями реалізації бізнес-проектів. Зміст завдання: 1 .Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. 2. Визначити більш привабливий для підприємства бізнес-проект у короткостроковому періоді /за критерієм більшої маси прибутку/. 3. Розрахувати запас безпеки підприємства для обох варіантів ведення бізнесу та оцінити загрозу втрати прибутку, якщо ціна реалізації одиниці продукції /послуги/ за 1-м варіантом зменшиться на 20%, а за 2-м -на 15%. 4. Проаналізувати, які чинники внутрішнього та зовнішнього /мікро-та макро-/ середовища можуть суттєво вплинути на вибір тої чи іншої бізнес-моделі. 5. Яку частину сукупних витрат зможе покривати підприємство за умови реалізації кожного з двох бізнес-проектів за умови зменшення ціни Примітка до розв 'язання задачі: 1 .Постійні витрати для кожної організаційної моделі залишаються незмінними. 2. Запас безпеки підприємства - це розмір допустимого зниження виробництва та реалізації продукції /послуг/ у вартісному /або натуральному/ виразі під дією кон'юнктурних чинників розвитку товарного ринку, який дозволяє підприємству здійснювати беззбиткову операційну діяльність. Фактично, "запас безпеки" визначає той обсяг виробництва та реалізації продукції, який знаходиться у межах між обсягом, що забезпечує заплановану (або досягнуту) сум <<...>> у валового прибутку, та обсягом, що забезпечує беззбитковість його операційної діяльності. 1. Розрахувати всі параметри господарського процесу та заповнити пусті клітинки поданої таблиці. Варіант 4 Література 14

 5. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Управління засобом вибору стратегічних позицій
  Завдання 1. 3 1. Управління засобом вибору стратегічних позицій 3 2. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства. Оцінка привабливості СЗГ (стратегічної зони господарювання) 9 3. Планування продуктивності. Людський чинник у виробництві. Стратегія підвищення якості товару (послуги). 15 Завдання 2. 21 Туристична фірма «Оріон» займається продажем екскурсійних турів до Санкт-Петербургу. Щороку вона планує закуповувати блок місць на 45 номерів у готелі «М» міста. Визначте, яку з чистих стратегій випуску продукції задіяти туристичній фірмі «Оріон». Відповідь обгрунтуйте. Література 22

 6. Рівень розвитку виробничого маркетингу і конкурентних переваг товару підприємства
  Вступ 3 1. Розвиток виробничого маркетингу 4 2. Конкурентні переваги товару 6 Висновки 19 Література 20

 7. СТАН РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙ В ЙОГО РОЗВИТКУ
  Предмет: стратегічний менеджмент в туризмі ЗМІСТ ВСТУП 3 І. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ України. 6 1.1. Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств туристичної індустрії України. 6 1.2. Технологічні нововведення на підприємствах розміщення, їх роль та ефективність використання. 13 ІІ. ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА „МИР” 18 2.1. Аналіз параметрів та особливостей програмного комплексу „Fidelio 8”. 18 2.2. Переваги та недоліки програми „Fidelio 8”, його ефективність. 23 ІІІ. ДОЦІЛЬНОСТЬ ВВЕДЕННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ГОТЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА. 27 ВИСНОВКИ 33 Список використаної літератури 36 Мета даної роботи дослідити сучасний стан ринку туристичних послуг та вплив на його розвиток інновацій. Об’єктом роботи стала система автоматизації готельного підприємства як приклад інноваційних новвовведень. Для того, щоб розкрити тему роботи слід було виконати конкретні завдання: • Проаналізувати сучасний стан ринку туристичних послуг, з’ясувати динаміку його розвитку; • Визначити вплив інновацій на розвиток ринку туристичних послуг; • Розглянути приклади іноваційних новвовведень в області туризму; • Проаналізувати роботу комп’ютерної комплексної системи керування готелем; • Визначити її ефективність в роботі готельного підприємства. Під час роботи було опрацьовано чималу кількість літератури щодо нововведень та інноваційних змін, які відбуваються протягом останніх років в індустрії гостинності та туризму в цілому. Основним джерелом інформації стали описи програмних розробок, інформаційних технологій провідних компаній, приклади аналізу ефективності використання новітніх технологій в туристичних підприємствах консалтингових груп, інтернет-ресурси, а також галузеві періодичні видання, а саме: „Гостиничный и ресторанный бизнес”, „Отель”, „Гостиница и ресоран”, „Туризм: практика и бизнес”, „Пять звезд” тощо. Структурно робота складається зі вступу, трьох розділів, висновку та списку використаної літератури.

 8. Види та пошук конкурентних переваг на ринку
  Вступ 3 1. Конкурентоспроможність та її значення на сучасному етапі економічного розвитку 4 2. Аналіз стану та тенденцій розвитку вітчизняного ринку електрозв’язку 8 3. Механізм оцінки та шляхи підвищення конкурентоспроможності послуг електрозв’язку 12 Висновки 16 Література 17 Задача: 19 Проаналізуйте чинники, що впливають на конкуренцію на вітчизняному ринку мобільного звя’зку. Зробіть SWOT-аналіз конкурентного середовища компанії UMC. Результати занесіть у таблицю

 9. Аналіз розвитку ринку державних цінних паперів в Україні
  1. Аналіз розвитку ринку державних цінних паперів в Україні 3 2. Аналіз тактичних та стратегічних напрямків розвитку фінансового ринку України 9 Задача 6 14 А) Інвестор купив опціон на продаж на Х-акції з ціною виконання 90 г.о. і премією 4 г.о. Визначити прибутки (збитки) покупця опціону за умови, що поточна ціна Х-акцій на момент закінчення терміну дії опціону складатиме: 80 г.о. 83 г.о. 86 г.о. 89 г.о. 92 г.о. 95 г.о. 98 г.о. 101 г.о. 104 г.о. Задача 16 16 А) Тільки-но випущений 26-тижневий вексель Казначейства США номіналом 10000 дол. продається за 9675 дол. Визначте: а) Яка річна ставка дисконту цього векселя? б) Яка річна ставка доходності векселя. Б) Акція продається на ринку за 1700 г.о. Останній сплачений дивіденд за акціями становив 150 г.о. Компанія щороку збільшує суму дивідендів на 10%. Необхідний рівень доходності даного типу становить 25%. Визначте поточну ринкову вартість акції. Що слід робити інвестору - купувати, чи продавати акцію? Література 19

 10. Дослідження конкурентних переваг ВАТ „Назва” на ринку та розробка стратегій щодо їх посилення
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 6 1.1. Сутністна характеристика конкурентних переваг підприємства 6 1.2. Класифікація конкурентних переваг підприємства 18 1.3. Технологія формування конкурентних переваг малого підприємства 29 РОЗДІЛ II. АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВАТ «Назва» 43 2.1. Дослідження параметрів ринку та тенденцій його розвитку 43 2.1.1. Аналіз ринку ювелірних виробів в Україні 43 2.1.2. Основні сучасні тенденції розвитку ринку ювелірних виробів в Україні 46 2.2. Аналіз діяльності ВАТ «Назва»: маркетинговий та економічний аспекти 49 2.2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників ВАТ «Назва» 49 2.2.2. Дослідження товарної політики підприємства 53 2.2.3. Аналіз цінової політики підприємства 63 2.2.4. Дослідження системи збуту і просування підприємства 66 2.3. Моніторинг поточних можливостей ВАТ «Назва» методом графоаналітичної оцінки потенціалу 68 2.4. Оцінка конкурентоспроможності продукції ВАТ «Назва» 83 2.5. Кореляційно-регресійний аналіз ВАТ «Назва» 86 РОЗДІЛ IIІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ВАТ «Назва» 93 3.1. Характеристика можливих напрямків зміцнення конкурентної позиції ВАТ «Назва» на ринку ювелірних виробів м. Київа 93 3.2. Обгрунтування маркетингових заходів 98 3.2.1. Розширення асортименту заводу 98 3.2.2. Розробка рекламної кампанії 99 3.2.3. Розробка заходів щодо прийняття участі у виставках-ярмарках 101 3.3. Розрахунок економічної доцільності впровадження заходів 103 3.3.1. Економічна доцільність маркетингового заходу рекламної кампанії 103 3.3.2. Економічна доцільність проведення виставок 108 3.3.3. Економічна доцільність маркетингового заходу щодо оптимізації асортименту 110 3.3.3.1. Розрахунок прогнозованого обсягу продаж 110 3.3.3.2. Вплив заходу на основні показники діяльності підприємства 111 3.4. Вплив запропонованих заходів на діяльність підприємства 111 ВИСНОВКИ 113 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 118 ДОДАТКИ 127 Звітність

 11. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку водних подорожей в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ 6 1.1. Поняття водних подорожей 6 1.2. Розвиток водних подорожей в Україні 16 1.3. Нормативно-правова база водних подорожей в Україні 24 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ РОЗВИТКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УКРАЇНІ 34 2.1. Сучасний стан розвитку водних перевезень в Україні 34 2.2. Дослідження стану розвитку річкових і подорожей в Україні 40 2.3. Дослідження стану розвитку морських перевезень і подорожей в Україні 50 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УКРАЇНІ 62 3.1. Проблеми водних подорожей в Україні та шляхи їх вирішення 62 3.2. Перспективи розвитку водних подорожей в Україні 71 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 80 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85 ДОДАТКИ 91

 12. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку ринку водних подорожей в Україні
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ 6 1.1. Поняття водних подорожей 6 1.2. Обслуговування туристів на судні 15 1.3. Відповідальність сторін при туристичних перевезеннях на водному транспорті 24 РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИТКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УКРАЇНІ 34 2.1. Розвиток водних подорожей в Україні 34 2.2. Основні характеристики ринку водних подорожей в Україні 42 2.3. Основні компанії які займаються водними подорожами в Україні 57 РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ВОДНИХ ПОДОРОЖЕЙ В УКРАЇНІ 67 3.1. Проблеми водного туризму в Україні 67 3.2. Перспективи та основні напрямки розвитку водних подорожей в Україні 76 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 88 СПИСОК ВИКОРИТАНИХ ДЖЕРЕЛ 93 ДОДАТКИ 99

 13. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства
  1. Капітал підприємства та джерела його формування. Показники використання капіталу підприємства. 3 2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 12 Задача 1. Складіть платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкту на перший тиждень місяця. Дані для розрахунку: Виручка, одержана господарюючим суб'єктом від реалізації продукції складає 80% суми усіх грошових надходжень. Інші показники наведено у таблиці 1. Платіжний календар розрахункового рахунку господарюючого суб'єкта на перший тиждень місяця. Задача 2. Визначити дивідендну віддачу акції. Дані для розрахунку: За акціями AT виплачується дивіденди 10грн. на одну акцію;01.01. акція продавалась на фондовій біржі за ціною - 250 грн., а 2.07.- 300 грн. Список літератури 16

 14. Вибір інноваційної стратегії підприємства в залежності від його конкурентної позиції на ринку
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 14 ВИСНОВКИ 19 ЛІТЕРАТУРА 20

 15. Вплив темпів розвитку ринку на маркетинговій стратегії підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади стратегічного маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем 4 2. Дослідження передумов формування стратегій маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем 7 3. Вибір стратегій маркетингу підприємства на ринку металопластикових віконних систем 11 Висновки 16 Література 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua