Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів (на прикладі ТОВ “Фіолент”) (ID:2519)
| Размер: 43 кб. | Объем: 33 стр. | Стоимость: 0 грн. | Добавлена: 21.08.2003 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика основних фондів 5
РОЗДІЛ 2. Інформаційна основа проведення аналізу основних засобів 13
РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів 16
3.1. Характеристика об’єкту дослідження 16
3.2. Аналіз основних засобів ТОВ “Фіолент” 17
3.2.1. Аналіз обсягу, динамікі і структури основних фондів 17
3.2.2. Аналіз зносу і відновлення основних фондів 20
3.2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 22
ВИСНОВКИ 29
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Просмотр
Просмотр Просмотреть с сайта...
Скачивание
См. также:
 1. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

 2. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та структура основних фондів 5 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства 13 3. Напрямки підвищення ефективності використання 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 3. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Дослідження теоретичних підходів до визначення основних засобів підприємства 5 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників ефективності використання основних засобів підприємства 12 1.3 Проблеми ефективного використання основних засобів підприємства 18 2. Аналіз і оцінка ефективності використання основних фондів ТОВ «...» 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ТОВ «...» 22 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства 29 3. Шляхи підвищення ефективності використанні основних фондів ТОВ «...» 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 44

 4. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 1. Сутність і значення необоротних активів на підприємстві 5 2. Основні фонди, як складова необоротних активів та методи їх аналізу 12 3. Визначення показників складу і руху основних фондів (на матеріалах ТОВ «Агроекопродукт») 20 4. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві 29 5. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 35 Висновки 44 Список використаних джерел 47 Додатки 50-52 Метою дослідження є виявлення наявного рівня використання основних фондів та можливих резервів поліпшення їх використання. Об’єктом дослідження є процес виробничої діяльності виробничого підприємства. Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти формування та використання основних фондів підприємства. Робота насичена графічним матеріалом

 5. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 6. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.2 Методика аналізу стану і ефективності використання основних фондів 6 2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ «3-й Київський авторемонтний завод» 13 2.1 Коротка характеристика підприємства 13 2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів 14 2.3 Економічна ефективність роботи підприємства 16 3. Аналіз стану і використання основних фондів ВАТ «///» 18 3.1 Аналіз динаміки і структури основних фондів 18 3.2 Аналіз стану і руху основних фондів 21 3.3 Економічна ефективність використання основних фондів 25 3.4 Резерви поліпшення використання основних фондів 26 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 41

 7. Економічна ефективність використання основних фондів підприємства і резерви її підвищення
  Вступ 3 1. Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація та оцінка 5 2. Аналіз складу, структури та технічного стану основних фондів 13 3. Аналіз забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання 19 4. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 29 Висновки 35 Використана література 38 Об’єктом дослідження є матеріальні ресурси виробництва у вигляді основних засобів. Метою курсової роботи є розкриття ролі основних фондів за допомогою механізмів економічного аналізу і аудиту для покращення діяльності господарських суб’єктів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: визначити сутність основних фондів підприємства, їх класифікації та оцінки; здійснити аналіз складу, структури, технічного стану основних фондів, забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання; розкрити методику планування основних фондів; дослідити резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Вирішення завдань дасть змогу практичним шляхом покращити ефективність використання основних засобів на аналізуємому підприємстві, збільшуючи, в кінцевому підсумку, результати діяльності.

 8. Фінансова оцінка ресурсів підприємства, шляхи підвищення ефективності їх залучення та використання
  Зміст Вступ 3 1. Класифікація джерел фінансування 5 2. Рух фінансових ресурсів 6 3. Оцінка фінансових ресурсів 8 Висновок 14 Список літератури 16

 9. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства туристської сфери
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 5 1.1. Значення трудових ресурсів в діяльності підприємства 5 1.2. Структура персоналу підприємства 9 1.3. Показники ефективності використання трудового потенціалу 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОТЕЛЮ „САЛЮТ" 16 2.1.Склад і динаміка персоналу підприємства. 16 2.2. Оцінка інтенсивності використання трудових ресурсів 17 2.3. Аналіз рентабельності персоналу 20 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ 24 3.1. Організація праці як умова підвищення її ефективності 24 3.2. Конструювання моделі системи мотивації та управління персоналом готелю "Салют" 26 ВИСНОВКИ 32 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34 Додатки 36

 10. Рекламна діяльність роздрібного торговельного підприємства і шляхи підвищення її ефективності (на прикладі ПП)
  ВСТУП 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти організації рекламної діяльності підприємства 6 Розділ 2. Аналіз рекламної програми підприємства та рекламних засобів 17 Розділ 3. Оцінка ефективності реклами в магазині. 24 Висновки. 41 Список використаної літератури 43

 11. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці
  Вступ 3 1. Сутність внутрішніх резервів підприємства 4 2. Поняття і класифікація резервів 8 3. Принципи виявлення та мобілізації резервів 12 4. Резерви зростання продуктивності праці 19 Висновок 22 Література 23

 12. Шляхи підвищення ефективності підприємств готельної галузі з іноземними інвестиціями (на прикладі готелю)
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні аспекти дослідження ефективності підприємств готельного господарства 6 1.1. Сутнісна характеристика та вимірювання ефективності виробництва 6 1.2. Умови ефективності структури управління підприємств готельно-ресторанного бізнесу. 14 1.3. Інтеграція стратегій управління продуктивністю та якістю обслуговування в готельному підприємстві 20 Розділ ІІ. Аналіз ефективності діяльності ВАТ «Назва» 26 2.2. Аналіз ефективності діяльності підприємства 30 2.3. Аналіз конкурентоспроможності готельних послуг 38 Розділ ІІІ. Розробка рекомендацій і заходів з вдосконалення ефективності ВАТ «Назва» 43 3.1. Напрями вдосконалення формування готельних послуг 43 3.2. Напрями вдосконалення зовнішнього фінансування готельного господарства 48 Висновки і пропозиції 51 Список використаної літератури 55 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» .. 58

 13. Аналіз використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  Вступ 4 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 2. Аналіз використання основних фондів ВАТ «__» 12 Висновки 19 Список використаної літератури 21 Додатки 23

 14. Удосконалення використання основних фондів
  Вступ 3 1. Методи оцінки і амортизації основних фондів 5 1.1. Поняття основних фондів 5 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 8 1.3. Оцінка вартості основних фондів 14 2. Аналіз створення і використання основних фондів у ВАТ «Назва» 17 2.1. Загальні відомості про підприємство 17 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 25 2.3. Роль основних фондів у діяльності підприємства 27 3. Напрями вдосконалення використання основних фондів 33 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 33 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 35 Висновки 39 Література 42-44

 15. аналіз використання основних фондів підприємства
  ВСТУП 3 1. Основні фонди як економічна категорія 4 2. Інформаційна база аналізу ефективності використання основних засобів 8 3. Загальний аналіз основних засобів та їх зносу 11 4. Факторний аналіз основних засобів та їх зносу 15 ВИСНОВОК 20 Список літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua