Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Темперамент як психологічна основа особистості (ID:25204)
| Размер: 384 кб. | Объем: 119 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ ЯК БІОЛОГІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ ОСОБИСТОСТІ 6
1.1. Сутність та основні властивості темпераменту 6
1.2. Фізіологічні основи темпераменту 15
1.3. Психологічна характеристика типів темпераменту 22
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І 31
РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ ТЕМПЕРАМЕНТУ 34
2.1. Організація та проведення емпіричних досліджень 34
2.2. Методики проведення досліджень 35
2.3. Аналіз та узагальнення результатів дослідження 42
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ 67
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМКИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ЩОДО КОРЕКЦІЇ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШИХ ПІДЛІТКІВ З РІЗНИМИ ТЕМПЕРАМЕНТАМИ 68
3.1. Розробка корекційної програми 68
3.2. Результати корекційної програми 73
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ 78
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 80
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 86
ДОДАТКИ 91

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Темперамент особистості і його експериментальне дослідження
  Вступ 3 1. Фізіологічна основа темпераменту 4 2. Психологічна характеристика темпераментів 5 3. Експериментальні методи дослідження темпераменту - практика 7 (Для дослідження можна використовувати опитувальник формально-динамічних властивостей індивідуальності (ОФДВІ) В.М. Русалова) Висновок 13 Список використаної літератури 14

 2. Сім’я як основа в розвитку особистості
  Вступ 3 1. Значення сім’ї в розвитку особистості дитини 4 2. Негативні чинники у вихованні дітей в сім’ї 6 3. Напрями та зміст соціально-педагогічної роботи з проблемними сім'ями 8 Висновок 10 Список використаної літератури 11

 3. Психологічна характеристика творчої особистості
  План 1.Діагностика інтелектуальних здібностей 2.Вивчення креативності як риси особистості 3.Дослідження творчої оригінальності -вивчення інтенсивності та рівня пізнавальної потреби -визначення рівня прояву здібностей -вивчення рівня розвитку Список використаної літератури Мета дослідження. Дати психологічну характеристику творчої особистості. Об’єкт дослідження. Структура інтелекту творчої особистості. Місце проведення дослідження. Українська академія мистецтв, Смирнова-Ласточкіна вул.20; факультет Образотворчого мистецтва. Контингент. 20 студентів(10 чол., 10 жін.). Вік від 18 до 24 років. Проведення дослідження. Для діагностики інтелекту ми використовуємо дорослий варіант методики Д. Векслера (WAIS), проведеної ЗАТ «Іматон». Список використаної літератури. 1.Блейхер В.М., Бурлачук Л.Ф. Психологическая диагностика интеллекта и личности.–К.,1978.–175с. 2.Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности.–Псков,1994.–421с. 3.Корольчук М.С., В.І. Осьодло. Психодіагностика. –К.,2004.–400с. 4.Мельников В.М., Ямпольский Л.Т. Введение в эксперементальную психологию личности.–М.,1985.–319с. 5.Развитие и диагностика способностей. Под ред. В.Н. Дружинина.–М.,1991.–179с.

 4. Психологічна корекція особистості засобами мистецтва
  План. Вступ. 2 Розділ I.Психокорекція і її місце серед методів психотерапії 4 1.1.Зміст психокорекції 4 1.2.Організація психокорекційної роботи 5 Розділ II.Психологічна корекція особи засобами мистецтва. 11 2.1. Історія застосування арттерапії в психоррекции 11 2.2. Форми і методи арттерапії 13 2.3. Свідчення до арттерапії 19 2.4. Протипоказання до арттерапії 20 2.5. Методика застосування арттерапії 20 Висновки і практичні рекомендації 27 Список використаної літератури 28 Мета дослідження. Отже виходячи з вищесказаного ми обрали метою нашої роботи виявити місце засобів мистецтва у психологічній корекції особистості. Об’єкт дослідження. Система методів психологічної корекції особистості. Предмет дослідження. Місце засобів мистецтва у психологічній корекції особистості.

 5. Диференційно - психологічна характеристика психічних процесів особистості
  Зміст 1. Індивідуальні різниці психічних процесів особистості 3 2. Спадковість і середа в індивідуальному розвитку 6 3. Методи дослідження індивідуальних різниць 8 4. Природа й структура інтелекту 10 5. Взаємодія генотипу й середовища 12 6. Групові різниці індивідуальних психічних процесів 14 Перелік використаної літератури 16

 6. Темперамент і характер
  ЗМІСТ ВСТУП 2 1. ТЕМПЕРАМЕНТ 5 1.1 Загальне поняття про темперамент 5 1.2. Фізіологічна основа темпераменту 6 1.3 Психологічна характеристика темпераментів 9 1.4 Темперамент і особистість 12 2. ХАРАКТЕР 13 2.1 Загальне поняття про характер. 13 2.2 Фізіологічні основи характеру 14 2.3 Типове й індивідуальне в характері 15 2.4 Риси характеру 15 2.5 Формування характеру в дітей і шляхи його виховання 18 III. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ І ТИПУ ТЕМПЕРАМЕНТУ 22 3.1. Опис вибірки 22 3.2. Опис і обґрунтування вибору використовуваних методик 22 3.3. Аналіз отриманих результатів 30 3.4. Висновки й рекомендації з результатів дослідження 30 ВИСНОВКИ 39 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39 Серед дослідників які займалися вивченням темпераменту й характеру можна виділити Павлова І.П., Кречмера Э., Лазурецкого А. Ф., Леонтьева А.Н., Личко А.Е., Райгородского Д. Я., Рубинштейна С.Л., Теплова Б.М. Дана робота присвячена вивченню сутності й структури темпераменту й характеру, дослідженню характерологічних тенденцій і особливостей особистостей і їхній взаємозв'язок з типом темпераменту. Об'єктом нашого дослідження є особистість. Предметом нашого дослідження є тип темпераменту й характерологічні особливості особистості. Ціль дослідження полягає в тому, щоб установити особливості взаємозв'язку між темпераментом і домінантністю, як характерологічною особливістю особистості. Гіпотеза дослідження: оскільки основою типу темпераменту є властивості нервової системи, а характер – результат умов виховання, то домінантність як риса характеру особистості не залежить від типу темпераменту. Для досягнення цілі дослідження й перевірки гіпотези вирішувалися наступні задачі: 1. Вивчити наукової літератури по даному питанню. 2. Розглянути основні характеристики характеру. 3. Розглянути основні характеристики темпераменту. 4. Провести емпіричне дослідження типу темпераменту. 5. Провести емпіричне дослідження характерологічних особливостей і тенденцій. 6. Виявити зв'язок між типом темпераменту й домінантністю, як характерологічною особливістю особистості. 7. Проаналізувати результати й зробити висновки. Для рішення поставлених задач використовувалися наступні методи дослідження: - порівняльний метод; - експеримент, що констатує; - тестування; - методи первинної й вторинної обробки даних.

 7. Темперамент, характер, личность
  ПЛАН ВВЕДЕНИЕ 3 1. ТЕМПЕРАМЕНТ 3 1.1. Общее понятие о темпераменте 3 1.2. Физиологическая основа темперамента 5 1.3. Психологическая характеристика темпераментов 7 1.4. Темперамент и личность 9 2. ХАРАКТЕР 10 2.1 Общее понятие о характере 10 2.2. Физиологические основы характера 11 2.3. Типичное и индивидуальное в характере 12 2.4. Черты характера 13 ВЫВОД 16 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 17

 8. Темперамент у дітей дошкільного віку
  Вступ 3 1. ТИП ВНД І ЙОГО ПРОЯВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА 4 2. ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ ДИНАМІКИ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 7 3. ВРАХУВАННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 11 Висновки 17 Список використаної літератури 18

 9. Емоційно-вольова сфера та психічні властивості людини: темперамент, характер, задатки, здібності - їх вплив на безпеку життєдіяльності
  1. Емоційно-вольова сфера та психічні властивості людини: темперамент, характер, задатки, здібності - їх вплив на безпеку життєдіяльності. 3 2. Організація спостереження і лабораторного контролю за надзвичайною ситуацією. 9 3. Міжнародні організації та інститути в галузі безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення. 15 Список використаної літератури 18

 10. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ СТАНДАРТИЗОВАНОГО БАГАТОФАКТОРНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СМІЛ (АДАПТОВАНОГО ТЕСТУ ММРI)
  Жіночий варіант методики 3 1.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідної 3 2.1 Підрахунок балів за кожною шкалою 26 2.3. Профільний лист 27 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 28 Чоловічий варіант методики 33 2.1. Реєстраційний бланк відповідей піддослідного 33 2.2. Підрахунок балів за кожною шкалою 65 2.3. Профільний лист 66 2.4. Інтерпретація отриманих в ході дослідження результатів 67 Висновок 72 Список використаної літератури 73 В ході дослідження за допомогою стандартизованого багатофакторного методу дослідження особистості СМІЛ (адаптованого тесту ММРI ) нами було проведено методику для двох осіб (чоловічої і жіночої статі) та оброблені результати тестування. Підрахувавши отримані сирі бали, ми перевели їх у Т-бали і склали особистісний профіль наших піддослідних.

 11. Психологічна думка 18-20 ст.
  1. Психологічні ідеї епохи Просвітництва 3 2. Зародження та розвиток психології як науки у ХІХ ст. 6 3. Напрями психології в ХХ ст. 9 Список використаної літератури 14

 12. психологічна експертиза
  Вступ 2 1. Основні проблеми, що потребують психологічної експертизи 4 2. Психологічні вимоги до експерту-психолога 6 3. Медико-педагогічна експертиза 8 Висновки 12 Список літератури 13

 13. Підприємство – основа економіки
  ВСТУП 3 1. Цілі, напрямки діяльності підприємства та правові основи функціонування. 4 2. Сутність і значення лізингової діяльності підприємства. 7 3. Підприємство в сфері ринкових відносин. 9 ВИСНОВОК 12 Задача 13 За 2000р. фірма має такі фактичні показники: Матеріальні витрати 1000 Інші витрати 200 Витрати на оплату праці 3800 Амортизація 800 Виручка від реалізації 19200 Доходи від одержання виплат за відсотками 100 Витрати з виплати відсотків 400 Скласти кошторис витрат за виробничими елементами та визначити крапку беззбитковості. Список літератури 15

 14. Психологічна характеристика конфлікту
  1. Сутність поняття конфлікт 3 2. Причини виникнення конфліктів 4 3. Характеристика поведінки людини в конфліктній ситуації 6 4. Розв’язання конфліктів в організації 11 Список використаної літератури 14

 15. Психологічна природа спілкування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Спілкування як одна з нагальних потреб людини 4 2. Спілкування як обмін інформацією 8 3. Спілкування як сприймання та розуміння одне одного 12 4. Роль міжособистих взаємин у спілкуванні 14 Висновок 17 Список використаної літератури 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua