Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Контрольна робота з теорії економічного аналізу Статистичні методи, які застосовуються в аналізі (ID:25207)
| Размер: 74 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Статистичні методи, які застосовуються в аналізі 2
2. Дати визначення терміну "управлінське рішення" 11
3. Задача №6 16
Визначити ступінь залежності (щільність зв'язку) між виручкою від реалізації та витратами на рекламу. Побудувати рівняння регресії, що буде відбивати залежність між виручкою від реалізації та витратами на рекламу.
Показник Місяць

1 2 3 4 5 6
1 . Виручка від реалізації, тис. грн. 46 48 56 52 50 48
2. Витрати на рекламу, тис. грн. 3,4 3,6 4,6 4,2 3,8 3,5

Список використаних джерел 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі
  1. Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі 3 Вступ 3 Статистичні методи, що застосовуються в економічному аналізі 3 Висновок. 13 Завдання 1. 14 Оцінити вплив зміни витрат матеріальних ресурсів і матеріаловіддачі на зміну обсягу випуску товарної продукції у звітному періоді порівняно з плановим, використовуючи спосіб ланцюгової підстановки та абсолютних різниць. Показник План Факт Обсяг випуску товарної продукції, ОП. тис. грн. 1525 1425 Матеріаловіддача, Мвід, грн. /грн. 2,76 2,99 Завдання 2 16 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми місць і відстані до еталону). Підприємство Динаміка показників, % до МИНУЛОГО року Обсяг реалізації Оборотність капіталу Продуктивність праці Рівень матеріальних витрат 1 107 98 99 103 2 105 100 103 97 3 100 101 100 104 4 89 102 102 101 5 103 99 108 105 Література. 18

 2. Контрольна робота з теорії економічного аналізу
  1. Функціонально-вартісний аналіз 3 2. Метод трендів 4 3. Задачі 6 Визначить вплив факторів на рентабельність виробництва інтегральним методом: Проранжуйте підприємства методом відстаней і методом сум на основі таких даних: Список використаної літератури 9

 3. Контрольна робота з теорії економічного аналізу
  1. Аналіз балансового прибутку 2 1.1. Аналіз формування прибутку, його структури і динаміки 2 1.2. Аналіз резервів підвищення прибутку 5 1.3. Аналіз використання прибутку з точки зору ефективності 7 2. Резерви збільшення випуску продукції (надання послуг) та фондовіддачі 9 3. Практичні завдання 13 Задача 1. Визначити показники що характеризують ефективність використання основних фондів підприємства. Дані для розрахунку: 1. Вартість виробленої продукції за звітний період - 100 тис. грн. 2. Балансова вартість основних фондів на кінець звітного періоду - 1550 тис грн 3. Балансовий прибуток за звітний період 85 тис. грн. 4. Середньоспискова чисельність працюючих за звітний період 50 осіб Задача 2. Розрахувати коефіцієнт платоспроможності та дати оцінку стану та динаміки платоспроможності фірми за звітний період. Дані для розрахунку: Грошові кошти Наступні платежі Вид коштів Звітний період Вид платежів Звітний період Початок Кінець Початок Кінець Каса 10 15 Податки 150 150 Розрахунковий рахунок 550 600 Оплата праці 60 70 Інші грошові кошти 50 50 Інші витрати 200 220 Всього: 610 665 Всього: 410 440 Список використаної літератури

 4. Контрольна робота з теорії економічного аналізу
  1. Ситуаційний аналіз: його зміст та методика проведення 2 2. Способи ранжування об’єктів дослідження 4 3. Задачі 6 Визначте вплив факторів на середньорічну зарплату інтегральним методом: 2. За допомогою різних критеріїв визначте найкращу стратегію для підприємства на основі наведеної таблиці виграшей та якщо показник песимізму - оптимізму дорівнює 0,4: Список використаної літератури 9

 5. Контрольна робота з теорії економічного аналізу
  Зміст 1. Застосування в аналізі господарської діяльності економіко - математичних методів 3 2. Аналіз ритмічності виробництва продукції харчового підприємства 12 Список використаної літератури 15

 6. Контрольна з теорії економічного аналізу
  1. Планування, виконання та контроль аналітичних робіт на підприємстві 3 2. Задача 9 Наведено інформацію про динаміку показників, що характеризують господарську діяльність підприємств. Розрахувати показник комплексної оцінки діяльності підприємств, проранжувати підприємства та вибрати найкраще (методами суми різниць і відстані до еталону). Підрозділ Показник Виконання плану на випуск продукції Виконання плану продуктивності праці Виконання плану прибутку Ритмічність виробництва Виконання плану фондовіддачі Цех 1 101,5 102,7 101,8 88,9 100 Цех 2 101,6 101,6 110,6 91,6 104,5 Цех 3 101,4 101,7 108,4 95,5 101,7 Цех 4 99,4 102,6 81,8 86,9 99,2 Література 11

 7. Метод і методика економічного аналізу. Системний підхід в економічному аналізі
  1. Метод і методика економічного аналізу. Системний підхід в економічному аналізі 3 2. Організація аналітичних досліджень в умовах застосування інформаційно – комп'ютерних технологій 6 3. Методика аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та аналізу ефективності їх використання. Аналіз продуктивності праці 12 Література 17

 8. Зв’язок теорії пізнання та економічного аналізу
  Вступ 2 1. Зміст теорії пізнання 3 2. Методи теорії пізнання. 5 3. Теорія пізнання в економічному аналізі. 6 Висновок 9 Список використаної літератури 10

 9. Контрольна робота методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
  1. Сутність управлінського рішення та різні його аспекти. Мета і функції управлінських рішень. Управлінські рішення в системі управління. Взаємозв’язок управлінських рішень і функцій управління 3 2. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику 13 3. Нелінійні програмування 22 Література 26

 10. Методи економічного аналізу
  1. Метод економічного аналізу та його характеристики. 3 2. Логічні методи економічного аналізу. 4 3. Методи комплексної економічної оцінки. 6 4. Графічні методи економічного аналізу. 7 5. Застосування економіко-математичних методів і моделей у розв'язку аналітичних задач. 10 6. Методи експертної оцінки 11 Список використаних джерел: 12

 11. Методи економічного аналізу
  Вступ 3 1. Предмет і завдання економічного аналізу 4 2. Види економічного аналізу 5 3. Методи економічного аналізу 8 Висновки 13 Список використаної літератури 14

 12. Методи і прийоми економічного аналізу
  1. Методи і прийоми економічного аналізу 3 2 Методика факторного аналізу. 8 3. Способи вивчення стохастичних зв'язків в аналізі господарської діяльності. 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20

 13. Контрольна робота з економічного аналізу
  Теорія. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та ефективність їх використання. Задачі. 14. Проаналізувати роботу цеха за допомогою числа аритмічності за такими даними: Декада кварталу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Обсяг випуску продукції, шт. 30 38 49 40 46 48 45 46 47 За планом цех повинен випускати щодекади 45 виробів. 36. Методом ланцюгових підстановок та інтегральним методом розрахувати вплив на фондоозброєність у звітному періоді порівняно з планом таких факторів: - зміни середньоквартальної вартості основних виробничих фондів; - зміни середньоквартальної чисельності промислово-виробничого персоналу (ПВП); Вихідні дані: Показник План Звіт Середньоквартальна чисельність ПВП, осіб 240 195 Середньоквартальна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.: На 1 січня 347,8 246,5 На 1 лютого 350,0 348,3 На 1 березня 359,6 350,2 На 1 квітня 350,8 350,7

 14. Контрольна робота з економічного аналізу
  43. Аналіз забезпечення тварин приміщеннями. 3 66. Аналіз капітальних вкладень на формування основного стада. 5 17. Аналіз забезпеченості підприємства тракторами та їх використання (на конкретному прикладі). 15 Вправа 10. 17 За наведеними нижче даними КСП ім. Шевченка провести аналіз забезпечення та використання основних фондів. Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції… Вправа 22. 19 За нижченаведеними даними проаналізувати співвідношення між рівнем зростання продуктивності праці і її оплатою (табл. 21). Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції. Вправа 38. 21 За наведеними нижче даними провести аналіз виконання плану собівартості основних видів продукції (табл. 37). Заповнити таблицю, написати висновки та пропозиції. Література. 23

 15. Контрольна робота з економічного аналізу
  Зміст 1. Аналіз оборотних коштів на підприємстві 3 2. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства 5 3. Методика аналізу 9 Задача. 12 Проаналізувати динаміку ефективності господарської діяльності підприємства і зробити відповідні висновки, виходячи з наведених даних (млн.грн.): Показник Базисний період Звітний період Відхилення Відсоток відхилення Обсяг реалізованоі продукції 52660 62790 Балансовий прибуток 2374 3700 Середні зилишки основних засобів 1828 1644 Середні залишки оборотних засобів 24466 26573 Фонд оплати праці 5288 6316 Коефіцієнт приведення затрат основних засобів до року 0,2 0,2 Список використаної літератури. 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua