Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Предмет та області застосування системного аналізу (ID:25214)
| Размер: 56 кб. | Объем: 18 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Предмет та області застосування системного аналізу 3
2. Кількісні та якісні методи описувальних систем 9
3. Обгрунтувати відмінності методів "Делфі" та "Мозкової атаки" 16
Література 18

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Аналіз потреб та областей застосування системного аналізу
  27. Аналіз потреб та областей застосування системного аналізу 3 69. Поняття моделі та основні етапи її побудови 8 94. Суть метода «дерева цілей» та особливості його застосування при прийнятті рішень 12 ЛІТЕРАТУРА 17

 2. Контрольна робота з системного аналізу
  1. У яких випадках виникає потреби в системному аналізі 4 2. Що таке аналогія та як вона використовується в моделюванні 7 3. Основні процедури аналізу та синтезу 11 Список використаних джерел 14

 3. Рішення про спеціальні замовлення як приклад управлінського рішення (теорія систем і системного аналізу в прийнятті управлінських рішень)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 6 1.1. Суть та види управлінських рішень 6 1.2. Процес прийняття управлінських рішень 16 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІШЕННЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІ ЗАМОВЛЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 23 2.1. Рішення про спеціальне замовлення 23 2.2. Приклади рішення про спеціальне замовлення на підприємстві 27 ВИСНОВКИ 33 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

 4. Ефективність застосування функціонально-вартісного аналізу
  Вступ 3 1. Функціонально-вартісний аналіз як інструмент підвищення ефективності виробництва 4 2. Ефективність функціонально-вартісного аналізу та евристичний метод виявлення резервів зниження вартостей та поліпшення якості об’єкта 13 2.1 Класифікація методів пошуку нових рішень 17 2.2. Метод „мозкового штурму”, його різновиди 18 Висновок 20 Література 21

 5. Методика застосування СВОТ-аналізу на підприємстві
  ЗМІСТ 1. Необхідність проведення SWOТ-аналізу на підприємстві 3 2. Методика проведення SWOТ-аналізу на підприємстві (ВАТ „Фармак”) 7 Література 15 Додатки 16-20 1. ФАКТОРИ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВАТ "ФАРМАК" 2. СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ВАТ "ФАРМАК"

 6. Напрями застосування кореляційно - регресійного аналізу у фінансах
  Зміст 1. Напрями застосування кореляційно - регресійного аналізу у фінансах 3 2. Прийняття управлінськіх рішень за допомогою кореляційно-регресивного аналізу. 14 Задача 1. 16 Побудувати рівняння регресії обсягу продаж від величний основних засобів, перевірити можливість застосування цієї моделі через знаходження коефіцієнтів варіації і кореляції (через коваріацію і стандартні відхилення) як по генеральній сукупності по наступним даним: х 10 11 14 13 13 17 10 22 20 у 31 32 31 27 20 19 18 19 17 Рік Величина основних фондів (хі) Обсяг продаж (уі) 1 10 31 2 11 32 3 14 31 4 13 27 5 13 20 6 17 19 7 10 18 8 22 19 9 20 17 Задача 2. 17 Оцінити вплив факторів на чистий прибуток методом ланцюгових підстановок та методом виявлення ізольованого впливу фактору. Факторна модель має наступний вигляд: ЧП=ТО*ФР*Кавт/Оа де ТО - товарооборот, ФР - доходність власного капіталу, Кавт - коефіцієнт автономії, Оа -оборотність активів. Базові величини факторів по порядку: 1224540, 69%, 12,8%, 1,366. В плановому періоді передбачається збільшення ТО до 1310000 гри. та зменшення ФР на 4%, коефіцієнт автономії передбачається збільшити до 14,5%, а оборотність активів є константою. По кожному методу мають бути продемонстровані всі проміжкові розрахунки. Задача 3. 18 Здійснити аналіз змін фінансового стану фінансової установи або підприємства, на якому працює студент, або на матеріалах якого виконує дипломну роботу. Порівняння має бути, здійснено не менше ніж за два періоди. Аналіз кожно групи показників здійснити за допомогою наступних коефіцієнтів: платоспроможності - коефіцієнти абсолютної і швидкої ліквідності; платоспроможності та поточного покриття; ліквідності тривалості обороту запасів, обороту дебіторської заборгованості, операційного циклу та обороту кредиторської заборгованості; фінансової стабільності - коефіцієнти автономії, маневреності власного капіталу, фінансування, забезпеченості відсотків до оплати; ділової активності — оборотності оборотних коштів, активів, коефіцієнт сталеності економічного зросту; прибутковості — стабільність активів, доходність власного капіталу, валова рентабельнім оборотних активів та продаж; ринкової активності (якщо підприємство, що аналізується,— акціонерне товариство) — доход на акцію, доходність акції, цінність акції; майнового стану фондоємність коефіцієнти оновлення, зносу, реальної вартості основних засобів в майні. Список літератури 22

 7. Механізми формування комплексу неповноцінності як предмет аналізу в індивідуальній психології А. Адлера
  Зміст Вступ 4 1. Комплекс неповноцінності. 5 2. Компенсація й зверхкомпенсація. Невротичний характер. 10 3. Механізми формування комплексу неповноцінності 13 Висновок 17 Література 18

 8. Аналіз і оцінка внутрішніх сильних та слабких сторін підприємства (застосування SWOT-аналізу)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФІРМИ 5 1.1. Поняття внутрішнього середовища фірми 5 1.2. Методичні основи проведення аналізу стану внутрішнього середовища 8 1.3. Побудова матриці SWOT 15 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАТ «ххх» ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ 20 2.1. Коротка характеристика діяльності підприємства 20 2.2. Огляд ринку підприємства 23 2.3. Оцінка внутрішнього середовища ЗАТ «ххх» за допомогою проведення SWOT-аналізу 25 РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ШЛЯХІВ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ЗАТ «ххх» НА РИНКУ 30 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 40

 9. Методика та організація обліку, аналізу, та контролю необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 7 1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка необоротних активів 7 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 22 1.3. Передумови організації та методології обліку та економічного аналізу необоротних активів 28 Висновки до розділу 1. 34 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗА УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 36 2.1. Інформаційні системи і технології фінансового обліку необоротних активів 36 2.2. Інформаційні системи узагальнення інформації про необоротні активи у звітності санаторію «xxx» 64 2.3. Інформаційні системи і технології управлінського обліку необоротних активів 68 2.4. Удосконалення організації обліку необоротних активів за умов застосування сучасних інформаційних систем 75 Висновки до розділу 2 81 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ТА НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 83 3.1. Джерела, основні показники та методи аналізу і контролю необоротних активів 83 3.2. Розробка та апробація методики аналізу необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій 90 3.3. Розробка та апробація методики контролю необоротних активів в умовах застосування інформаційних технологій 99 Висновки до розділу 3 109 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В САНАТОРІЇ «xxx» 111 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в санаторію «xxx» 111 4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці 123 4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці в санаторію «xxx» 130 Висновки до розділу 4 135 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 137 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 139 ДОДАТКИ 144

 10. Методика та організація обліку, аналізу, та контролю кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 8 1.1. Економічна сутність, визнання, класифікація та оцінка кредиторської заборгованості 8 1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури 14 1.3. Передумови організації та методології обліку та економічного аналізу кредиторської заборгованості санаторію «ххх» 21 Висновки до розділу 1 26 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 28 2.1. Організація обліку бюджетних та бюджетно-фінансових зобов’язань 28 2.2. Інформаційні системи узагальнення інформації про кредиторську заборгованість у звітності санаторію «ххх» 52 2.3. Удосконалення організації обліку кредиторської заборгованості за умов застосування сучасних інформаційних систем 55 Висновки до розділу 2 60 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ТА НАЯВНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 62 3.1. Джерела, основні показники та методи аналізу і контролю кредиторської заборгованості 62 3.2. Розробка та апробація методики аналізу кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій 69 3.3. Розробка та апробація методики контролю кредиторської заборгованості в умовах застосування інформаційних технологій 74 Висновки до розділу 3 88 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ В САНАТОРІЇ «ххх» 89 4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в санаторію «ххх» 89 4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці 101 4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці в санаторію «ххх» 108 Висновки до розділу 4 113 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 115 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 119 ДОДАТКИ 125

 11. Предмет, об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу зовнішньоекономічної діяльності, його цілі та завдання
  1. За даними бухгалтерського балансу (див. дод. 1) розрахувати і проаналізувати динаміку коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства ЗЕД. Порівняти розрахункові коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. 11. Проаналізувати використання оборотного капіталу за експортними операціями. Собівартість реалізованих товарів за кордон за минулий рік – 25 800 тис. грн., у звітному році – 31 210 тис. грн. Залишки обороних засобів при здійсненні експортних поставок у звітному році, тис. грн. Вид оборотних засобів на 01.01 на 01.04 на 01.07 на 01.10 на 01.01 Грошові кошти 540 521 577 508 460 Запаси 895 870 854 924 998 Дебіторська заборгованість 1990 1098 2000 1987 2200 Разом 3425 2489 3431 3419 3658 .....................

 12. Особливості застосування методики швидкого аналізу рішення (методики FAST)
  Вступ 3 1. Застосування різних методик прийняття рішень в менеджменті 3 2. Автоматизація процесу прийняття рішень в менеджменті 5 3. Методика швидкого аналізу рішення 9 Висновок 12 Література 13

 13. Проблема выбора системного анализа
  Вступление 3 1. Сущность и принципы системного подхода 4 2. Проблемы согласования целей 5 3. Проблемы оценки связей в системе 6 4. Моделирование как метод системного анализа 7 5. Процессы принятия управляющих решений 9 6. Общие положения этапов системного анализа 10 7. Виды задач системного анализа 11 Выводы 17 Использованная литература 18

 14. Основні завдання та принципи системного підходу
  1. Основні завдання та принципи системного підходу 3 2. Навести приклади класифікації систем 13 3. Розкрити етапи процесу прийняття рішень 21 Список використаних джерел 31

 15. Основні завдання та принципи системного підходу
  1. Основні завдання та принципи системного підходу 3 2. Навести приклади класифікації систем 10 3. Розкрити етапи процесу прийняття рішень 12 Список використаних джерел 19

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua