Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів (ID:25216)
| Размер: 804 кб. | Объем: 77 стр. | Стоимость: 125 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 4
1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 7
2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛАД ДЖЕРЕЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 18
4. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 23
5. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 30
6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42
ВИСНОВКИ 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51
ДОДАТКИ 58

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження і вибуття основних засобів
  ВСТУП 4 1. Економічна сутність , визнання, класифікація, оцінка основних засобів 7 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 13 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ «ххх» 21 4. Документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів 24 5. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів 29 6. Удосконалення обліку надходження та вибуття основних засобів 40 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 57

 2. Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податками
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ 6 1.1. Податки, їх види, порядок нарахування та сплати 6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел 17 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 20 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ххх» 25 2.1. Облік прямих податків 25 2.2. Облік непрямих податків 30 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 44

 3. Теоретичні засади та практика фінансового обліку коштів на рахунках у банку
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ 7 1.1. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ЗАТ «ххх» 15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Формування фактографічної інформації 19 2.2. Узагальнення інформації про наявність та рух коштів на рахунках в банку 26 2.3. Формування звітності про рух грошових коштів 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42

 4. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку зносу (амортизації) основних засобів 5 1.1. Економічна сутність зносу та амортизації основних засобів 5 1.2. Аналіз нормативної бази з бухгалтерського обліку зносу (амортизації) основних засобів 10 Розділ 2. Методика та практика відображення в обліку процесу зносу (амортизації) основних засобів 15 2.1. Норми та методи нарахування амортизації. 15 2.2. Документальне оформлення амортизації основних засобів. 19 2.3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів підприємства. Відображення амортизації (зносу) у звітності. 22 Розділ 3. Аналіз і контроль процесів нарахування амортизації 26 3.1. Аналіз ефективності використання методів нарахування амортизації для різних видів і груп основних фондів. 26 3.2. Контроль своєчасності та повноти нарахування амортизації і достовірного відображення в обліку й звітності підприємств. 30 Висновки 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36

 5. Облік зносу (амортизації) основних засобів
  Вступ 3 1. Основні засоби - складова частина необоротних активів підприємства 5 1.1. Сутність основних засобів та їх характеристика 5 1.2. Сучасне нормативне регулювання обліку основних засобів 7 1.3.Актуальні проблеми обліку та оцінки основних засобів 8 2. Облік основних засобів 10 2.1. Визнання та оцінка основних засобів 10 2.2.Характеристика бухгалтерських рахунків обліку основних засобів 13 2.3. Необхідність здійснення обліку зносу (амортизації) основних засобів 17 3. Методика та практика проведення процесу амортизації основних засобів 21 3.1. Порядок проведення процесу амортизації та вибір методу для амортизаційної політики підприємства 21 3.2. Відображення процесу амортизації основних засобів у звітності 42 Висновок 44 Список використаних джерел 46

 6. Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Вступ 3 1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточної дебіторської 5 заборгованості 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 12 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «ххх» 17 4. Порядок документального оформлення операцій з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 22 5. Фінансовий облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ «ххх» 32 6. Шляхи удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 37 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 47 Додатки 52

 7. Організація обліку амортизації основних засобів
  ВСТУП 3 1. Економічна сутність амортизації та зносу. 4 2. Документування обліку амортизації основних засобів 10 3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів 12 4. Податковий облік амортизації основних засобів. 15 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

 8. Методи нарахування амортизації основних засобів у закордонних країнах
  Вступ 3 1. Амортизації основних засобів, порядок її нарахування в зарубіжних странах 4 2. Порядок нарахування амортизації основних засобів, в зарубіжних странах 8 3. Сутність методів нарахування амортизації основних засобів 10 Висновки 18 Список використаної літератури. 19

 9. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів (на прикладі ТОВ)
  1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку у ТОВ “Дельфіс” 3 2. Технологія обліку на окремій ділянці підприємства. 8 3. Характеристика первинних документів обліку. 10 4. Технологія синтетичного і аналітичного обліку. 11 5. Характеристика вихідних документів обліку. 14 Висновки 15 Список використаної літератури 16 Додатки 17 Фірма займається оптовою та роздрібною торгівлею тютюновими та алкогольними виробами та продуктами харчування, а також отримує дохід від надання послуг в сфері ресторанного бізнесу через кафе. Роздрібна торгівля ведеться через магазини.

 10. Облік, аналіз і аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів
  Вступ 2 Розділ 1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів і нематеріальних активів 4 1.2. Огляд нормативної бази та спеціальної літератури нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів 13 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства. 20 Розділ 2. Організація та методика бухгалтерського обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ Назва 36 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ „Назва”. 36 2.2. Організаційні аспекти обліку і контролю амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва”. 42 2.3. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 56 Розділ 3. Аналіз и аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів на підприємстві ВАТ „Назва” 61 3.1. Характеристика нормативних, організаційних та методичних засад проведення економічного аналізу та аудиту амортизації основних засобів і нематеріальних активів 61 3.2. Аналіз ефективності амортизаційної політики підприємства ВАТ „Назва”, її вплив на стан основних засобів. 71 3.3. Аудит амортизації основних засобів і нематеріальних активів та узагальненням його результатів. 81 Висновки. 90 Список використаних джерел. 95 Додатки 101

 11. Аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах
  Вступ 3 Розділ І. Теоретичні основи аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах 5 1.1. Амортизація основних засобів та методи їх нарахування 5 1.2. Огляд законодавчої бази аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємствах 10 Розділ ІІ. Методологія проведення аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 12 2.1. Організація та методика аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 12 2.2 Внутрішній аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів 18 Розділ ІІІ. Проведення аудиту застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 22 3.1. Аудит застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів на підприємстві ТОВ „Назва” 22 3.2. Заключні процедури та складання аудиторського висновку 27 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35-48 ПЛАН АУДИТУ ПРОГРАМА АУДИТУ Тести внутрішнього контролю Звіт про структуру внутрішнього контролю Аудиторський висновок Перевірка правильності застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів Робочий зошит аудитора групування результатів застосування різних методів нарахування амортизації основних засобів підприємства ЗВІТНІСТЬ

 12. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  Вступ 3 1. Організація аудиту в Україні 5 2. Огляд нормативно-правової документації та спеціальної літератури аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 9 3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 14 4. Узагальнення результатів аудиторської перевірки 22 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Додатки 30-51 Об’єктом дослідження обране приватне підприємство

 13. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів
  Вступ 3 1. Зміст аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5 1.1. Мета та завдання аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 5 1.2. Організація аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 6 1.3. Методика аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 13 2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17 2.1. Джерела інформації проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 17 2.2. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 18 3. Проведення аудиту амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за допомогою комп’ютерної техніки 24 Висновки 27 Список використаної літератури 29 Додатки 31-47

 14. порядок ведення обліку основних засобі та амортизаційних відрахувань (зносу) за допомогою відомості форми №4-М
  ВСТУП 3 1. Облік основних засобів та амортизаційних відрахувань 5 1.1 Методи нарахування амортизації 9 1.2 Порядок нарахування амортизації 10 1.3 Бухгалтерські рахунки обліку основних засобів та амортизаційних відрахувань на підприємствах малого бізнесу. 11 2. Порядок заповнення Відомості 4-м 13 ВИСНОВОК 15 Список літератури 16 Додаток А 18

 15. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua