Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження і вибуття основних засобів (ID:25217)
| Размер: 256 кб. | Объем: 77 стр. | Стоимость: 135 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 4
1. Економічна сутність , визнання, класифікація, оцінка основних засобів 7
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 13
3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ «ххх» 21
4. Документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів 24
5. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів 29
6. Удосконалення обліку надходження та вибуття основних засобів 40
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53
ДОДАТКИ 57
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів
  ВСТУП 4 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 7 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛАД ДЖЕРЕЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13 3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 18 4. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 23 5. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 30 6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 58

 2. Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податками
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ 6 1.1. Податки, їх види, порядок нарахування та сплати 6 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел 17 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 20 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ххх» 25 2.1. Облік прямих податків 25 2.2. Облік непрямих податків 30 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 44

 3. Теоретичні засади та практика фінансового обліку коштів на рахунках у банку
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ 7 1.1. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ЗАТ «ххх» 15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Формування фактографічної інформації 19 2.2. Узагальнення інформації про наявність та рух коштів на рахунках в банку 26 2.3. Формування звітності про рух грошових коштів 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42

 4. Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Вступ 3 1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточної дебіторської 5 заборгованості 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 12 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «ххх» 17 4. Порядок документального оформлення операцій з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 22 5. Фінансовий облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ «ххх» 32 6. Шляхи удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 37 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 47 Додатки 52

 5. Облік вибуття основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні та методичні положення вибуття основних засобів 11 1.1. Економічна сутність основних засобів 11 1.2. Теоретичні основи вибуття основних засобів 19 Розділ 2. Організація обліку вибуття основних засобів 21 2.1. Документальне оформлення вибуття основних засобів 21 2.2. Організація обліку вибуття основних засобів 27 2.3. Відображення основних засобів у фінансовій звітності 28 Розділ 3. Удосконалення організації обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві (ТОВ "__") 31 Висновки 34 Список використаних джерел 35 Додатки 37-54

 6. Облік вибуття основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Загальні теоретичні та методичні положення вибуття основних засобів 5 1.1. Економічна сутність основних засобів 5 1.2. Теоретичні основи вибуття основних засобів 9 Розділ 2. Проблеми теорії та практики вибуття основних засобів 13 2.1. Документальне оформлення вибуття основних засобів 13 2.2. Проблеми податкового обліку вибуття основних засобів 17 Розділ 3. Особливості вибуття основних засобів на підприємстві 22 3.1. Структура бухгалтерії та розподіл роботи 22 3.2. Здійснення обліку вибуття основних засобів на ТОВ “Славута” 26 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Д о д а т к и 33 (Звітність) Метою курсової роботи є розгляд стану обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: - розглянути економічний зміст та нормативне регулювання вибуття основних засобів в Україні; - розглянути теоретичні та методологічні основи вибуття основних засобів; - розглянути проблеми теорії та практики вибуття основних засобів; - вивчити організацію бухгалтерського обліку вибуття основних засобів на базовому підприємстві; - за результатами проведеної роботи зробити висновки. Предметом дослідження є результати від вибуття основних засобів базового підприємства. Об'єктом дослідження є ТОВ “Славута”. Теоретичну основу дослідження питань склали закони України, постанови, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як: Білуха М.Т., Грабова Н.Н., Добровський В.Н., Крамаровський Л.М., Криницький Р.І., Лушкин В. А., Пономарьов В. Д., Ялдин І.В., Ачкасов А. Е., Носова С. С., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

 7. Облік надходження основних засобів в розрізі господарської діяльності підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 1. Загальний розділ. 4 1.1 Загальна характеристика підприємства. 4 1.2 Структура підприємства. 5 1.3 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 7 2. Технологичний роздил. 14 2.1 Економічна сутність об’єкта обліку. 14 2.2 Облікові операції об’єкта обліку та послідовність їх виконання. 17 2.3 Документальне оформлення облікових операцій. 20 2.4 Відображення даних об’єкта обліку в статях фінансової звітності. 23 3. Розрахунковий розділ. Формування балансу господарської діяльності підприємства за звітний період. 28 3.1 Складання балансу на початок звітного періоду. 28 3.2 Аналіз аналітичних рахунків господарської діяльності 30 3.3 Побудова журналу господарських операцій. 31 3.4 Відкриття рахунків, визначення оборотів та кінцевого сальдо. 34 3.5 Складання оборотно-сальдових відомостей. 37 3.6 Складання балансу на кінець звітного періоду. 40 4. Заключний розділ. Оформлення форми фінансової звітності №1 "Баланс". 41 4.1 Заповнення частини Балансу "Активи". 41 4.2 Заповнення частини Балансу "Пасив". 42 ВИСНОВОК 44 Список літератури 46 ДОДАКТИ 47

 8. Завдання для контрольної вар 27 Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів
  7. Основні фонди та основні засоби підприємств. Методи оцінки, обліку основних фондів та основних засобів 3 20. Поняття ринку праці. Класифікація персоналу підприємства 5 Задача 2 8 Визначите темпи росту фондовіддачі, якщо у звітному році: вартість валової продукції в оптових цінах — 8 550 тис. грн., вартість основного капі-талу — 4 200 тис. грн., частка активної частини — 0,6, коефіцієнт заванта-ження — 0,7. У плановому році: частка активної частини — 0,65, коефіцієнт завантаження — 0,75. Задача 12 10 Визначити показники використання оборотних засобів на підприємстві в 1 і 2 кварталах і суму оборотних засобів, що вивільняються, якщо: Показники Значення Обсяг реалізованої продукції в 1 кварталі, тис. грн. 180 Залишок оборотних засобів у 1 кварталі, тис. грн. 60 Індекс зросту обсягу реалізації в 1 кварталі 1,1 Час прискорення обороту оборотних засобів, днів 1 Задача 22 12 Підсобний працівник обслуговує трьох основних працівників. Його го-динна тарифна ставка — 2,9 грн. при восьмигодинному робочому дні. Змінна норма виробітки кожного з основних працівників склала 55 шт. деталей за зміну, а фактичне виконання склало: у першого робітника — 105%; другого — 99 %; третього — 100%. Визначити фактичний денний заробіток підсоб-ного працівника. Перелік використаної літератури 13

 9. Поняття класифікація й оцінка запасів в АТП у разі їх надходження і вибуття
  Вступ……………………………………………………………………….……… 3 1. Визнання, оцінка, класифікація запасів на автотранспортних підприємствах………………………………………………………………….. 4 2. Оцінка вибуття запасів на автотранспортних підприємствах…………. 9 Висновки..……………………………………………………………………….. 14 Список використаних джерел………………………………………….………. 15

 10. Організація обліку основних засобів
  Вступ 3 1.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. 4 1.1.Економічна характеристика підприємства ПП „Радун”. 4 1.2.Форма організації обліку і порядок розподілу обов’язків їх ведення бухгалтерського обліку на підприємстві ПП „Радун”. 5 1.3.Обгрунтування вибору і характеристика форми бухгалтерського обліку, що застосовується на підприємстві ПП „Радун”, її переваги та недоліки. 6 ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА. 8 2.1.Штатний розпис. 8 2.2.Положення про організацію бухгалтерської служби. 9 2.3.Наказ про облікову політику підприємства ПП „Радун”. 11 2.4.Посадова інструкція спеціаліста з обліку основних засобів. 13 2.5.Наказ про звільнення з посади головного бухгалтера. 15 2.6.Наказ про прийняття на роботу головного бухгалтера. 15 2.7.Контракт з новопризначеним головним бухгалтером. 16 2.8.Акт приймання-передачі бухгалтерських справ. 20 2.9.Графік документообігу ПП „Радун”. 21 Висновки. 22 Список використаної літератури. 23

 11. АУДИТ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Вступ 3 1. Зміст аудиту обліку основних засобів 5 1.1. Мета та завдання аудиту обліку основних засобів 5 1.2. Організація аудиту обліку основних засобів 6 1.3. Методика аудиту обліку основних засобів 13 2. Характеристика діяльності ТОВ “Міранда” 18 2.1. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “Міранда” 18 2.2. Організація облікового процесу ТОВ “Міранда” 21 3. Проведення аудиту основних засобів ТОВ „Міранда” 25 3.1. Джерела інформації проведення аудиту обліку основних засобів ТОВ “Міранда” 25 3.2. Аудит обліку основних засобів ТОВ “Міранда” за 2004 рік 26 Висновки та пропозиції 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38-49

 12. Аудит обліку основних засобів
  Вступ 3 Розділ 1. Зміст та методика аудиту обліку основних засобів 5 1.1. Мета та завдання аудиту обліку основних засобів 5 1.2. Організація аудиту обліку основних засобів 6 1.3. Методика аудиту обліку основних засобів 10 Розділ 2. Техніко – економічна характеристика діяльності ТОВ “ ” 15 Розділ 3. Проведення аудиту основних засобів ТОВ „ ” 27 3.1. Джерела інформації проведення аудиту обліку основних засобів ТОВ „ ” 27 3.2. Аудит обліку основних засобів ТОВ „ ” за 2007 рік 29 Висновки та пропозиції 39 Список використаної літератури 41 Додатки 43 - 70

 13. Організація обліку амортизації основних засобів
  ВСТУП 3 1. Економічна сутність амортизації та зносу. 4 2. Документування обліку амортизації основних засобів 10 3. Синтетичний і аналітичний облік амортизації основних засобів 12 4. Податковий облік амортизації основних засобів. 15 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

 14. Організація обліку наявності та руху основних засобів
  ВСТУП 3 1. Визначення та оцінка основних засобів 4 2. Організація бухгалтерського обліку основних засобів на підприємстві. 7 3. Документування операцій з обліку наявності та руху основних засобів 10 4. Облік руху основних засобів 13 4.1 Облік надходження основних засобів на підприємство 13 4.2 Облік ремонту основних засобів 14 4.3 Облік вибуття основних засобів. 16 4.4 Облік переоцінки основних засобів. 16 ВИСНОВОК 18 Список літератури 18

 15. Організація обліку, аудиту та аналізу основних засобів
  Вступ 2 Розділ 1.Методологічні та організаційні основи обліку основних засобів 5 1.1. Класифікація та оцінка основних засобів 5 1.2. Документальне оформлення руху основних засобів 19 1.3. Передумови раціональної побудови обліку основних засобів 28 Розділ 2. Облік основних засобів на базі Приватного малого підприємства фірми "Вілс" (ПМП фірми "Вілс") 36 2.1. Аналітичний облік основних засобів 36 2.2. Облік руху основних засобів 38 2.3. Облік амортизації (зносу) основних засобів 50 2.4. Облік ремонту, модернізації, переоцінки основних засобів 61 Розділ 3. Аудит основних засобів 65 3.1. Завдання, мета, джерела аудиту основних засобів. Нормативна база. 65 3.2. Аудит руху основних засобів 70 3.3. Аудит зносу основних засобів 72 3.4. Аудит капітального ремонту основних засобів 76 Розділ 4. Аналіз основних засобів 78 4.1. Методи, прийоми, задачі та джерела інформації для аналізу використання основних фондів. 78 4.2. Аналіз зношення основних засобів та використання амортизаційних відрахувань 80 4.3. Структурний аналіз основних засобів. 86 4.4. Аналіз технічного стану основних фондів. 88 Висновки 94 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 97 Додатки. 101

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua