Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за податками (ID:25218)
| Размер: 556 кб. | Объем: 58 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ 6
1.1. Податки, їх види, порядок нарахування та сплати 6
1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел 17
1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства 20
РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ххх» 25
2.1. Облік прямих податків 25
2.2. Облік непрямих податків 30
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40
ДОДАТКИ 44

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теоретичні засади та практика фінансового обліку коштів на рахунках у банку
  ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ 7 1.1. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків в установах банків 7 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 12 1.3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ЗАТ «ххх» 15 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ КОШТІВ НА РАХУНКАХ В БАНКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 19 2.1. Формування фактографічної інформації 19 2.2. Узагальнення інформації про наявність та рух коштів на рахунках в банку 26 2.3. Формування звітності про рух грошових коштів 29 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38 ДОДАТКИ 42

 2. Теоретичні засади та практика фінансового обліку амортизації та зносу основних засобів
  ВСТУП 4 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗНОСУ ТА АМОРТИЗАЦІЇ 7 2. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛАД ДЖЕРЕЛ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13 3. КОРОТКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ТОВ « » 18 4. ПЕРВИННИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 23 5. СИНТЕТИЧНИЙ ТА АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ 30 6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ТА ЗНОСУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 42 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 51 ДОДАТКИ 58

 3. Теоретичні засади та практика фінансового обліку надходження і вибуття основних засобів
  ВСТУП 4 1. Економічна сутність , визнання, класифікація, оцінка основних засобів 7 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд джерел спеціальної літератури 13 3. Коротка організаційно-економічна характеристика базового підприємства ТОВ «ххх» 21 4. Документальне оформлення надходження і вибуття основних засобів 24 5. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів 29 6. Удосконалення обліку надходження та вибуття основних засобів 40 ВИСНОВКИ 49 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 53 ДОДАТКИ 57

 4. Теоретичні засади та практика фінансового обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
  Вступ 3 1. Економічна сутність, класифікація та оцінка поточної дебіторської 5 заборгованості 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 12 3. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «ххх» 17 4. Порядок документального оформлення операцій з обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 22 5. Фінансовий облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги ТОВ «ххх» 32 6. Шляхи удосконалення обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на підприємстві 37 Висновки та пропозиції 43 Список використаних джерел 47 Додатки 52

 5. Облік розрахунків за податками і платежами
  Вступ 3 Розділ 1. Основи бухгалтерського обліку грошових коштів 5 1.1. Економічна сутність податків їх класифікація 5 1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури 9 Розділ 2. Фінансовий облік розрахунків по податкам і платежам на підприємстві ТОВ „***” 13 2.1 Техніко – економічна характеристика підприємства ТОВ „***” 13 2.2. Облік розрахунків по податкам і платежам підприємства ТОВ „***”. 17 2.3. Звітність підприємства ТОВ „***” за податками і платежами 24 Розділ 3. Удосконалення обліку розрахунків за податками і платежами 28 3.1. Огляд сучасних комп’ютерних технологій бухгалтерського обліку 28 3.2. Застосування комп’ютерних технологій для організації обліку розрахунків за податками і платежами на підприємстві ТОВ „***” 29 Висновки 32 Список використаної джерел 34 Додатки 36-38 Метою даної роботи є всебічний розгляд економічних і організаційних засад обліку розрахунків підприємства за податками і платежами. Предметом дослідження є: методологія та діюча практика обліку розрахунків підприємства за податками і платежами, регістри бухгалтерського обліку, звітність підприємства та інші документи, які пов’язані з обліком розрахунків підприємства за податками і платежами. Об’єктом дослідження обране товариство з обмеженою відповідальністю „***”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)БO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „***”.

 6. Облік розрахунків з бюджетом за податками
  Вступ 3 1. Методичні основи обліку розрахунків з бюджетом за податками 5 1.1. Визначення та класифікація розрахунків з бюджетом за податками 5 1.2. Документальне оформлення розрахунків з бюджетом за податками 9 1.3. Порядок проведення інвентаризації розрахунків з бюджетом за податками 12 2. Облік розрахунків з бюджетом за податками 14 2.1 Характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків з бюджетом за податками підприємства 14 2.2 Облік розрахунків з бюджетом за податками підприємства 16 3. Характеристика показників діяльності підприємства ТОВ “Назва” 26 3.1. Загальна характеристика підприємства ТОВ “Назва” 26 3.2 Аналіз показників виробничо-фінансової діяльності ТОВ “Назва” 29 Висновки 33 Список використаних джерел 35 Додатки 39

 7. Облік розрахунків з бюджетом за податками
  Вступ 3 1. Теоретичні основи обліку податків і платежів 6 1.1. Економічна сутність податків їх класифікація 6 1.2. Аналіз нормативної бази з обліку розрахунків з бюджетом за податками 10 2. Облік розрахунків з бюджетом за податками 14 2.1. Організаційно – економічна характеристика ТОВ “Назва” 14 2.2. Рахунок 64 «Розрахунки за податками та платежами» в системі розрахунків з бюджетом за податками 19 2.3. Облік розрахунків з бюджетом за прямими податками 23 2.4. Облік розрахунків з бюджетом за непрямими податками 28 2.5. Облік розрахунків з бюджетом за місцевими податками 31 3. Застосування комп’ютерних технологій для обліку розрахунків за податками і платежами 34 3.1. Сучасні комп’ютерні технології бухгалтерського обліку 34 3.2. Застосування комп’ютерних технологій для обліку розрахунків за податками на підприємстві ТОВ „Назва” 37 Висновок 42 Список використаної літератури 44 Додатки 48

 8. Аудит розрахунків за податками та платежами
  Вступ 3 1. Загальна методика проведення аудиту розрахунків за податками і платежами 5 2. Проведення аудиту розрахунків за податками і платежами 18 3. Організація аудиту розрахунків за податками і платежами (на основі комп’ютерного аудиту) 28 Висновок 32 Список використаних джерел 34 Додатки 36-46

 9. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 21 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 27 2.1. Загальна побудова обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 27 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 35 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 38 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 44 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 58 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 58 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 69 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 72 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 75 ВМСНОВКИ 77 Список використаних джерел 80 Додатки 83-85

 10. Облік і аудит розрахунків з податками підприємства в ринкових умовах
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ УКРАЇНИ 6 1.1. Поняття податку та сутність розрахунків за податками як об'єкту обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку і аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 22 РОЗДІЛ 2. ПОБУДОВА ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 26 2.1. Загальна побудова обліку розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 26 2.2. Особливості обліку розрахунків за податком на прибуток 30 2.3. Особливості обліку розрахунків за податком на додану вартість 41 2.4. Особливості обліку розрахунків за податком з доходів фізичних осіб 55 РОЗДІЛ 3. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ 65 3.1. Загальна концепція аудиту розрахунків за податками підприємства в ринкових умовах 65 3.2. Методика аудиту розрахунків по податку на прибуток 71 3.3. Методика аудиту розрахунків по податку на додану вартість 74 3.4. Методика аудиту розрахунків по податку з доходів фізичних осіб 76 ВИСНОВКИ 79 Список використаних джерел 82 Додатки 86

 11. Реферат з економічного аналізу. Економічний аналіз розрахунків за податками та платежами
  Вступ 3 1. Економічний аналіз розрахунків за податками та платежами 4 1.1. Поняття, завдання і принципи фінансово-економічного аналізу 4 1.2 Економічний зміст, функції та класифікація податків 8 1.3 Особливості економічного аналізу розрахунків за податками та платежами 15 2. Аналіз та аудит розрахунків за податками та платежами 20 Висновки 24 Список використаної літератури 25

 12. Теоретичні засади та методи політичної іміджології
  Теоретичні засади та методи політичної іміджології Література

 13. Облік і аудит розрахунків з бюджетом за податками підприємства в ринкових умовах (на прикладі підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Основи побудови обліку розрахунків з бюджетом за податками 6 1.1. Економічна сутність та види податків, принципи побудови системи оподаткування в Україні 6 1.2. Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань обліку та аудиту розрахунків з бюджетом за податками 16 Розділ 2. Облік розрахунків з бюджетом за податками в сучасних умовах господарювання 24 2.1. Рахунок 64 «Розрахунки за податками та платежами» в системі розрахунків з бюджетом за податками 24 2.2. Облік розрахунків з бюджетом за прямими податками 28 2.3. Облік розрахунків з бюджетом за непрямими податками 46 2.4. Облік розрахунків з бюджетом за місцевими податками 55 2.5. Облік розрахунків з бюджетом за спрощеною системою оподаткування підприємств 58 Розділ 3. Методика аудиту розрахунків з бюджетом за податками в сучасних умовах господарювання 63 3.1. Планування та організація аудиту розрахунків з бюджетом за податками 63 3.2. Методика аудиту розрахунків з бюджетом за податками підприємства 67 Висновки 76 Список використаних джерел 79 Додатки 83

 14. Теоретичні основи фінансового забезпечення економічного розвитку
  1. Проаналізувати взаємозв’язок між Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Європейською хартією місцевого самоврядування та Бюджетним Кодексом України. 3 2. Визначити проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення. 9 3. Вказати можливі шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні. 13 4. Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку міста. 18 Список використаної літератури 23

 15. Теоретичні основи фінансового забезпечення економічного розвитку
  1. Проаналізувати взаємозв’язок між Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Європейською хартією місцевого самоврядування та Бюджетним Кодексом України. 3 2. Визначити проблеми функціонування фінансового механізму на місцевому рівні та можливі шляхи їх вирішення. 6 3. Вказати можливі шляхи вдосконалення управління фінансів на місцевому рівні. 9 4. Розглянути діяльність місцевих органів влади щодо забезпечення соціального розвитку міста. 13 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua