Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Теорія організації (ID:25219)
| Размер: 15 кб. | Объем: 12 стр. | Стоимость: 40 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Еволюція теоретичних концепцій організації: органічна та механістична моделі 3
2. Методи дослідження зовнішнього середовища: зовнішнє та цільове спостереження, неформальний та формальний пошук 9
Список використаної літератури 12
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Теорія організації
  1. Організація і політична система суспільства 3 2. Основні наукові школи, що розглядають різні напрямки функціонування організації 9 3. Принципи управління організацією 15 Список використаних джерел 19

 2. Делегування відповідальності організації і теорія мотивації
  ВСТУП 3 1. ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ В ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ОРГАНІЗАЦІЇ 4 2. СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ 11 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕЛЕГУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В ОРГАНІЗАЦІЇ 15 ВИСНОВОК 25 ЛІТЕРАТУРА 26

 3. Поведінковий підхід у теорії організації, організаційна теорія Р. Лайкерта
  Вступ…………………………………………………………………….3 – 4 1. Поняття «організація». Сутність функції організації…………5 – 7 2. Основи теорії організації. Поведінковий підхід в теорії організації. Організаційна теорія Р. Лайкерта…………………………………7 – 11 Висновок…………………………………………………………………...12 Література………………………………………………………………….13

 4. Теорія ефективних податків (Теорія Рамсея та мінімізація неефективності ринкової економіки)
  Вступ. 3 1. Теоретичні погляди на систему ефективних податків. Теорія Рамсея. 5 1.1. Короткий огляд уявлень класиків економічної теорії про проблему ефективного оподаткування. 5 1.2. Теорія Рамсея. 7 2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи. 14 2.1. Принципи формування системи оподаткування. 14 2.2. Критерії оцінки системи оподаткування. 29 Висновки 37 Література. 39 Метою роботи є розкриття історичного погляду на теорію ефективного оподаткування та визначення сучасного поняття ефективності податків. Предметом дослідження для цієї роботи є погляди теоретиків економічної теорії та сучасних українських економістів на проблему ефективності оподаткування. Для написання роботи була вивчена теоретична база з економічної теорії, розглянуті погляди провідних економістів минулого та сучасності

 5. Еволюційна теорія та теорія прамонотеізму походження релігії

 6. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації
  1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3 2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12 3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19 Література 21

 7. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин (на прикладі окремих організації)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (МФО) ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1 Місце основних міжнародних фінансових організацій у глобальній економічній системі 6 1.2 Загальна характеристика міжнародних фінансових організацій 11 РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 20 2.1 Фінансова політика організацій та умови надання кредитних ресурсів 20 2.2 Особливості проведення структурних реформ у перехідних економіках 32 2.3 Загальне значення надання допомоги міжнародних фінансових організацій для здійснення структурної перебудови економіки 34 РОЗДІЛ 3. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 39 3.1 Механізм та умови надання фінансової допомоги Україні групою Світового банку та МВФ 39 3.2 Проблемні питання налагодження взаємовідносин між Україною та МФО 51 3.3 Перспективи залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій для України 54 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 66

 8. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків. Принципи організації міжбанківських розрахунків, прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків
  Вступ 2 1. Необхідність та значення міжбанківських розрахунків 3 2. Принципи організації міжбанківських розрахунків 7 3. Прямі кореспондентські розрахунки між комерційними банками 10 4. Роль НБУ в організації міжбанківських розрахунків 12 Висновок 13 Список використаної літератури 15

 9. Теорія конкурентноспроможності
  1.Теорія конкурентноспроможності. 3 1.1.Конкурентноспроможність продукції як міра прибутку підприємства. 5 1.2. Критерії та фактори конкурентноспроможності продукції 6 2. Особливості дослідження конкурентноспроможності 8 2.1. Принципи дослідження конкурентноспроможності товарів. 9 2.2. Порядок оцінки конкурентноздатності товарів 11 Список використаної літератури. 16

 10. Економічна теорія
  1. Порівняльні переваги господарювання ринкового способу 3 2. Фірма як суб'єкт ринкових відносин 7 3. Тестові завдання 13 Тест 1. Правильно сформулюйте закон пропозиції: Тест 2 До інтенсивних економічного зростання не відносяться: 4. Практичне завдання 14 Допустимо, що національне виробництво складається з двох товарів - X (споживчий товар); Y (засіб виробництва). В поточному році було виготовлено 800 одиниць X (ціна за одиницю - 3 у. г. о.) та 100 одиниць Y (ціна за одиницю - 10 у. г. о.). До кінця року 7 машин (товар Y) потрібно замінити новими. Розрахуйте: а) амортизацію; б) обсяг споживання; в) обсяг валових інвестицій; г) ВВП; Д) ЧНП; ж) обсяг чистих інвестицій. Література 16

 11. Економічна теорія
  1. Визначення понять 3 Продуктивні сили Попит Пропозиція Акція Інфляція 2. Теоретичне питання 4 Суспільне виробництво і його роль у забезпеченні життєдіяльності суспільства. Суспільний продукт, його структура. Класифікація економіч-них благ. Задача № 1 Населення міста - 3 млн. осіб. Серед них: 600 тис. осіб — діти та непра-цездатні інваліди; 800 тис. осіб - пенсіонери; 200 тис. осіб – безробітні; 100 тис. осіб - зайняті неповний робочий день і шукають роботу. Визначте: а) кількість працездатного населення; б) рівень безробіття. Задача № 2 Собівартість автомобіля становить 150 тис. грн. За якою ціною виробник продаватиме свою продукцію, щоб норма прибутку дорівнювалась 8%? 4. Тести 9 1. Яке з положень неправильно розкриває основні причини об'єктивного характеру дії економічних законів? 2. Роздержавлення економіки — це: 3. Головна мета економічної поведінки людини — це: 4. Одним із результатів державного контролю над зовнішньою торгівлею для зменшення дефіциту платіжного балансу буде: 5. Основою виробництва є : 6. Елементами продуктивних сил суспільства є: 7. Для визначення товарного виробництва найголовнішим е: 8. Яке з визначень еластичності як економічного терміну є найбільш чітке: 9. Урядова політика у сфері витрат і оподаткування — це: 10. Сутність сучасного поняття «маркетинг» — це: Перелік використаної літератури 12

 12. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 Графік представляє вибір споживача, який розподіляє свій доход між двома товарами - X та У. Початкова рівновага відповідає точці Е1. 1. Поясність, яка подія стала причиною зміни споживчого вибору? 2. Які ефекти виникли при цьому? 3. Яку добудову потрібно зробити до графіка, щоб визначити величини цих ефектів за версією Слуцького? 4. Проілюструйте графічно величини і спрямованість цих ефектів. 2. Розв'язати задачу 5 У галузі виробляються комп'ютери та принтери. У таблиці наведено ефективні варіанти зміни структури виробництва: 1. Зобразіть графічно криву трансформації виробничих можливостей галузі. 2. Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного додаткового комп'ютера в різних варіантах зміни структури виробництва. 3. Поясніть, як змінюються альтернативні витрати в міру розширення виробництва принтерів. Варіанти А В С D Е F G Принтери, шт. 6 5 4 3 2 1 0 Комп'ютери, шт. 0 8 15 21 26 30 33 3. Розв'язати задачу 7 На основі приблизного правила ціноутворення за методом "витрати плюс" визначте: 1) яку ціну повинен встановити монополіст, щоб максимізувати прибуток, якщо граничні витрати фірми - монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на продукцію фірми Еd= -5; 2) індекс Лернера для цієї фірми. Список використаних джерел 8

 13. Теорія менеджменту
  1. Функції управління. 2 2. Якісні характеристики сучасного управління. 5 3. Централізація і децентралізація управління. 10 4. Підбір працівників. 11 5. Створення оптимальних умов праці 13 Література 20

 14. Економічна теорія
  1. Надбудова: зміст та роль в економічному розвитку суспільства 3 2. Економіка і право і їх взаємний зв’язок 9 Список використаної літератури 17

 15. Економічна теорія
  1. Дати відповідь на запитання: 3 На графіку представлені зміни у стані ринкової рівноваги. 1. Поясніть, які події могли змістити криву попиту з положення D0 у D1 2. Проілюструйте графічно, як вплинуть на положення кривих D0 і S0 наступні події: a) зниження ціни товару-субституту; b) зниження цін на сировину для виробництва даного товару: c) підвищення податку на додану вартість; d) потужна реклама даного товару; e) скорочення доходів споживачів за умови, що товар нормальний. 2. Розв'язати задачу 8 Місто потребує реконструкції мосту через ріку, що розділяє його на 2 частини. Дві фірми представили проекти реконструкції, які відрізняються за термінами виконання робіт за витратами: Витрати 1 рік 2 рік 3 рік Витрати фірми 1 (тис. грн.) 2000 4000 0 Витрати фірми 2 (тис. грн.) 3000 2000 500 Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна ставка становить 10 %? 3.Розв'язати задачу 9 Фірмі, котра здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн.. Фірма очікує одержувати від його експлуатації наступні доходи протягом трьох років: у перший рік - 200 тис грн.., у другий рік - 100 тис грн.., у третій - 50 тис. грн.. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн.. Ставка проценту 10 %. Визначте, чи буде вигідна для фірми така покупка. Список використаних джерел 10

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua