Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Методи визначення вологості молока (сухе) (ID:25241)
| Размер: 49 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Короткі відомості 2
2. Методики які використовуються їх характеристика 3
3. Опис методів 4
4. Характеристика приладів та посуду 5
5. Відповідність госту 6
6. обробка результатів 8
Висновок 10
Список використаної літератури 12
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Методи визначення митної вартості
  Вступ 3 1. Основні положення формування та функціонування митної вартості 6 1.1. Поняття митної вартості 6 1.2. Методи визначення митної вартості товарів 8 1.3. Фінансове оцінювання митної вартості 13 2. Напрями удосконалення методів визначення митної вартості 18 2.1. Проблеми визначення митної вартості 18 2.2. Напрями удосконалення оцінки та контролю митної вартості 21 Висновки 25 Література 28 Додаток. Декларація митної вартості 30-36

 2. Вартість підприємства: сутність, методи визначення.
  Вступ 3 1. Концептуальні підходи визначення вартості підприємств 5 1.1 Економічна сутність вартості і цінності 5 1.2 Класифікація вартості 9 2. Методи визначення вартості підприємств 13 2.1 Мета та етапи проведення оцінки вартості підприємств 13 2.2 Основні методи оцінки вартості підприємств 14 3. Проблемні аспекти здійснення оцінки вартості майна підприємства 19 Висновок 27 Список використаної літератури 30

 3. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: СУТНІСТЬ І МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ .
  ВСТУП 3 1. ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. МЕТОДИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 5 2. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ « » 24 3. НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ З ВРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ 35 ВИСНОВКИ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 48 ДОДАТКИ 52

 4. Системи та методи визначення потужності підприємства
  1. Системи та методи визначення потужності підприємства 3 2. Умови оптимізації випуску продукції у конкурентному середовищі 7 Література 11

 5. Конкурентне середовище підприємства та методи визначення інтенсивності конкуренції
  ВСТУП 2 1. ПОНЯТТЯ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 4 2. СУТНІСТЬ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА МЕТОДИ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ 12 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНТЕНСИВНІСТЬ КОНКУРЕНЦІЇ 18 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 25 5. ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 29 6. СИСТЕМА ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 33 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37

 6. Види митних платежів і методи визначення митної вартості
  1. Загальні положення щодо митної вартості 3 2. Методи визначення митної вартості 5 3. Визначення митної вартості товару за ціною угоди з ввезеними товарами (метод 1) 7 4. Визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами (методи 2 і 3) 8 5. Визначення митної вартості на основі віднімання вартості (метод 4) 10 6. Визначення митної вартості на основі додавання вартості (метод 5) 12 7. Визначення митної вартості резервним методом (метод 6) 13 Джерела 18

 7. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві
  Зміст 1. Методи визначення необхідного обсягу та джерел фінансування капітальних вкладень на підприємстві 3 2. Задача 12 Визначити виробничу потужність токарної дільниці механічного цеху і плановий обсяг випуску продукції, якщо кількість токарних верстатів на дільниці 27, кількість робочих днів – 225, режим роботи в 2 зміни. Номінальна тривалість робочої зміни 8,2 години. Плановий час перебування верстатів у ремонті 7 %, норма часу на виготовлення одного виробу – 12 хв, планове використання виробничих потужностей – 85 %. Література 13

 8. Визначення оптимального обсягу виробництва при наявності умовно-постійних витрат за визначеною ціною. Методи ринкового ціноутворення
  1. Визначення оптимального обсягу виробництва при наявності умовно-постійних витрат за визначеною ціною. 3 2. Методи ринкового ціноутворення. 7 Задача 15 Собівартість виробу - 40 грн., рентабельність - 25%, ставка акцизного збору - 2 євро одиницю продукції, курс НБУ - 5 грн., за один євро, ПДВ - 20%. Визначити відпускну ціну виробника Список використаної літератури

 9. Дослідження ринку молока
  СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ 4 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ СКОРОЧЕНЬ 5 ПІДСУМКОВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КЕРІВНИЦТВА 6 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 10 1.1. Загальна характеристика та класифікація товару 10 1.2. Особливості технології виробництва товару 11 1.3. Якість та конкурентоспроможність товару 15 1.4. Стан та особливості розвитку даної галузі 18 РОЗДІЛ 2. СТАН СВІТОВОГО РИНКУ МОЛОКА 21 2.1. Ємність ринку 21 2.2. Динаміка за останні 3 роки 21 Доставлено на переробні підприємства молока (тис. т) по країнах 22 2007 - 2009 рр. 22 Молочний ринок ЄС, виробництво (тис. тон) 23 2.3. Основні країни, що виробляють молоко та продають його на глобальному ринку 23 2.4. Основні сегменти зовнішнього ринку 24 2.5. Список національних конкурентів та зарубіжних конкурентів, відомість торгових марок конкурентів, їх цінова політика 25 РОЗДІЛ 3. ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ 5 КРАЇН ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ) 27 3.1. Аналіз доцільності експорту молока на прикладі 5 країн за допомогою SLEPT-аналізу та конкурентоспроможності товару фірми порівняно з товарами конкурентів 27 3.2. Вибір країни для експорту молока 40 РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ 42 4.1. Сегмент ринку в Алжирі 42 4.2. Позиціювання продукції 42 4.3. Комплекс маркетингу 43 ВИСНОВКИ 48 РЕКОМЕНДАЦІЇ 50 ДЖЕРЕЛА ВТОРИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ 51 ІЛЮСТРАЦІЯ А 53

 10. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Вартість майна та вартість підприємства, методи їх визначення
  1. Підприємство як об'єкт купівлі-продажу. Вартість майна та вартість підприємства, методи їх визначення 3 2. Економічне регулювання та його важелі 8 Література 14

 11. Методи визначення обсягу виборки. Повторний і без повторний відбір. Кількісні і якісні ознаки
  Вступ 3 1. Методи визначення обсягу виборки. Повторний і без повторний відбір. Кількісні і якісні ознаки 4 2. Задача № 1 10 Визначити ємність ринку побутового приладу по кожному року за даними наведеними у таблиці. Рік Первинні продажі Зростання коефіцієнту технічної озброєності 1 53 0 2 55 0,07 3 58 0,15 4 61 0,2 5 67 0,3 При цьому оновлення техніки відбувається: через 2 роки – на 10%, через 3 роки – на 40%, через 4 роки – на 50%. 3. Задача № 2 12 Визначити ємність національного ринку товару (Е) за структурними складовими економіки, якщо виробництво товару у звітному періоді склало 278 тис. шт., експорт – 22 тис. шт.; імпорт – 37 тис. шт.; залишки на всіх стадіях товарообороту на початок та кінець періоду – 9 та 11 тис. шт. відповідно; державні запаси на початок року складали 13 тис. шт., на кінець – 19 тис. шт. 4. Задача № 3 13 На основі даних, наведених у таблиці даних про товарооборот регіону за 5 років визначити лінійне рівняння тренду попиту на товар та спрогнозувати значення збуту на наступний період. Рік Значення збуту 2006 2752 2007 3649 2008 4480 2009 6253 2010 6635 5. Задача № 4 16 У процесі маркетингового дослідження ринкової ситуації слід визначити, яка кількість анкет необхідна для отримання висновку з ймовірністю 97 % про попит на товар А (розрахувати розмір вибірки). Відомі такі дані: - масив покупців (генеральна сукупність) – 4100 тис. чол.. - дисперсія (визначена на основі «пілотного» дослідження) – 16,83 грн. - задана (гранична) помилка вибірки – 0,5. Висновки 18 Список використаної літератури 19

 12. Тенденції розвитку асортименту та оцінка конкурентоспроможності молока пряженого в Україні та за її межами
  ВСТУП 3 1. Стан споживання молочних товарів в Україні 6 2. Порівняльна оцінка конкурентоспроможності споживчих товарів 22 3. Оцінка якості, конкурентоспроможності пряженого молока вітчизняного виробництва 33 4. Прогнозування змін якості під час товароруху 36 5. Шляхи удосконалення асортименту та підвищення конкурентоспроможності пряженого молока вітчизняних виробників 38 ВИСНОВКИ 41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 45 ДОДАТКИ 48

 13. Статистичний аналіз прогнозування собівартості виробництва молока в даному районі, області
  Зміст Вступ 3 1. Система показників в статистиці тваринництва 5 1.1. Показники продукції тваринництва 5 1.2. Показники продуктивності сільськогосподарських тварин 6 1.3. Загальний зміст системи показників статистики тваринництва. 8 1.4. Класифікації в статистиці тваринництва 9 2. Статистична оцінка показників тваринництва та факторів 13 2.1. Статистичний аналіз виходу, продукції тваринництва 13 2.2. Статистичний аналіз продуктивності сільськогосподарських тварин 16 2.3. Ряди розподілу 18 2.4. Характеристика рядів розподілу 25 2.4.1.Характеристики центра розподілу 25 2.4.2. Характеристики варіації 25 3. Статистичні групування 41 Висновки 49 Список літератури 50 Метою курсової роботи є виявлення факторів, що впливають на собівартість, як позитивних, так і негативних, шляхів зменшення впливу несприятливих факторів. При цьому щоб більш точно визначити складні закономірності в собівартості ми проведемо аналіз за допомогою динамічних рядів. Це нам дасть можливість визначити тенденцію розвитку собівартості. Для виявлення тенденції скористаємося аналітичним методом. На собівартість впливає безліч факторів. Для виявлення їхнього впливу застосуємо регресійно-кореляційний аналіз.

 14. Методи спостереження та інтро інспекції (самоспостереження). Експеримент. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю)
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Методи спостереження та інтроінспекції (самоспостереження) 5 2. Експеримент 9 3. Методи опитування (анкетування та інтерв’ю) 13 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 15. Врахування і методи зниження інвестиційних ризиків. Основні методи виміру, якісний і кількісний аналіз проектних ризиків
  Вступ 3 1. Практичні методи обліку ризиків 5 1.1 Метод експертних оцінок 5 1.2 Оцінка ризиків на основі визначення періоду (терміну) окупності інвестицій 5 1.3 Метод аналогій 6 1.4 Метод ставки відсотка з поправкою на ризик 6 2. Якісний аналіз проектних ризиків 7 3. Методи кількісного аналізу 9 3.1 Метод аналізу чутливості 10 3.2 Аналіз сценаріїв 12 3.3 Метод Монте-Карло 13 4.Управління проектними ризиками 16 4.1 Диверсифікація 16 4.2 Страхування ризиків 17 4.3 Хеджування 17 Висновки 18 Список літератури 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua