Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Якість салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів (ID:25245)
| Размер: 1702 кб. | Объем: 48 стр. | Стоимость: 115 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. Аналітичний огляд літератури. Сучасні аспекти виробництва салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів, та їх значення у харчуванні людини. 5
1.1. Фізіологічне значення салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів. 5
1.2. Асортимент, класифікація і особливості салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів 14
2. Сучасні напрями підвищення якості салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів Технологічні особливості підвищення якості салатів з використанням субтропічних та тропічних плодів 18
2.1. Розробити новітні технології та 4 апаратурно-технологічні схеми на салати з використанням субтропічних та тропічних плодів 18
2.2. Дослідити їх якість та проаналізувати результати експериментів 35
3. Технологічні карти на слати з тропічних плодів 41
Висновки 46
Список використаних джерел 48

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів
  Вступ 3 1. Сутність фінансового контролю, як економічної категорії 5 1.1. Сфери та види фінансового контролю держави 6 1.2. Фінансовий контроль за використанням державних коштів як одна з галузей фінансового контролю. 13 2. Основні суб’єкти фінансового контролю за використанням державних коштів 16 2.1. Державне казначейство 16 2.2. Державна контрольно-ревізійна служба 18 2.3. Рахункова палата України 22 2.4. Контроль за використанням бюджетних коштів на місцевому рівні 24 3. Стан контролю за використанням бюджетних коштів в Україні та його удосконалення 26 3.1. Аналіз стану виконання бюджету України протягом 2000-2004 рр. 26 3.2. Зарубіжний досвід організації фінансового контролю за використанням бюджетних коштів 35 3.3. Проблеми здійснення та шляхи вдосконалення фінансового контролю 36 Висновок 41 Список використаної літератури 42

 2. Діловодство з використанням комп’ютерной техніки
  РОЗДІЛ 1 3 ДОКУМЕНТУВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 3 РОЗДІЛ 2 13 ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ 13 РОЗДІЛ 3 16 РОЗПОРЯДЧІ ДОКУМЕНТИ 16 ЛІТЕРАТУРА 18

 3. УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ВИКОРИСТАННЯМ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМТСВ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Управління фінансовими результатами підприємства: його механізми 6 1.2. Управління джерелами формування прибутку 16 1.3. Використання фінансових результатів підприємств 24 Висновки до розділу І 34 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 35 2.1. Оцінка обсягів та структури прибутку ТОВ «Назва» 35 2.2. Аналіз управління формуванням прибутку ТОВ «Назва» 47 2.3.Оцінка управління розподілом та використанням прибутку ТОВ «Назва» 58 Висновки до розділу ІІ 65 РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ТОВ «Назва» 67 3.1. Оптимізація обсягів та структури прибутку 67 3.2. Удосконалення управління формуванням прибутку 77 3.3.Удосконалення управління використанням прибутку 84 Висновки до розділу ІІІ 91 ВИСНОВКИ 93 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 97 ДОДАТКИ 104 Доповідь АНОТАЦІЯ Роздатковий матеріал

 4. Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку та контролю запасів 7 1.1. Економічна сутність запасів та їх класифікація 7 1.2. Оцінка запасів в бухгалтерському обліку 14 1.3. Організація і методика обліку руху запасів на підприємстві 20 1.4. Особливості організації та методики обліку незавершеного виробництва і малоцінних та швидкозношуваних предметів 26 1.5. Організація і методика внутрішнього та зовнішнього контролю за використанням запасів 32 Розділ 2. Організаційно-методичні аспекти обліку запасів і контроль за їх використанням на ПП “Назва” 39 2.1. Організація документування операцій з обліку запасів на ПП “Назва” 39 2.2. Організація і методика обліку виробничих запасів на ПП “Назва” 47 2.3. Особливості контролю за використанням запасів на ПП “Назва” 62 Розділ 3. Удосконалення методики обліку запасів та контролю за їх використанням на ПП “Назва” 72 3.1. Шляхи вдосконалення документообігу за операціями з руху виробничих запасів 72 3.2. Удосконалення методики обліку запасів в умовах застосування новітніх інформаційних технологій 81 3.3. Шляхи удосконалення операцій контролю за використанням запасів 93 Висновки та пропозиції 106 Список використаних джерел 110 Додатки 115

 5. Класифікація необоротних активів підприємства за їх складом і використанням
  Класифікація необоротних активів підприємства за їх складом і використанням Література

 6. Управління формування та використанням фінансових ресурсів туристичного підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування та використання фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 6 1.1. Сутність та види фінансових ресурсів 6 1.2. Склад та структура фінансових ресурсів 15 1.3. Джерела формування та їх характеристика 18 2. Діагностика формування та використання фінансових ресурсів на прикладі туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства ТОВ «Туристична фірма «САМ» 22 2.2. Дослідження фінансових ресурсів за джерелами їх формування 29 2.3. Аналіз фінансового стану та ефективності використання фінансових ресурсів 31 3. Шляхи покращення фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.1. Виявлення проблеми використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 48 3.2. Пропозиції щодо покращення формування та використання фінансових ресурсів ТОВ «Туристична фірма «САМ» 54 Висновки 59 Список літератури 63 Додаток 1. Баланс 67 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 69-70

 7. Управління формуванням і використанням фінансових ресурсів у комерційному банку
  ВСТУП 3 Розділ 1. Концептуальні положення управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційними банками 8 1.1. Сутність та класифікації ресурсів комерційних банків 8 1.2. Сучасні підходи до управління формуванням та використанням ресурсної бази комерційного банку 24 1.3. Особливості формування і розміщення ресурсної бази вітчизняних банків на сучасному етапі 36 розділ 2. Аналіз формування і розміщення ресурсів кб “донбіржбанк” 43 2.1. Аналіз ефективності управління формуванням ресурсів банку 43 2.1. Аналіз розміщення ресурсів 51 2.3. Аналіз ефективності управління кредитним портфелем 62 розділ 3. Підвищення ефективності управління формуванням і використанням банківських ресурсів 76 3.1. Формування і управління поточними коштами та міжбанківськими кредитами 76 3.2. Вдосконалення управління кредитними операціями 83 3.3. Застосування управління гепом при формуванні і розміщенні ресурсів 84 3.4. Вдосконалення методики аналізу кредитоспроможності позичальника як необхідна умова поліпшення ефективності розміщення залучених ресурсів 94 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106

 8. Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів туристичного підприємства
  ВСТУП 3 Розділ І. Сутність фінансів туристичного підприємства 4 1.1. Поняття туристичної індустрії 4 1.2 Фінансова база туризму 6 Розділ ІІ: Управління формуванням фінансових ресурсів на туристичному підприємстві 15 2.1 Сучасні проблеми класифікації витрат на виробництво послуг туристичної фірми. 15 2.2 Необхідність планування витрат. Витрати турагенства “Надія” 17 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 24 Список використаної літератури 26

 9. Статистичне вивчення основного капіталу з використанням методу зведення та групування
  Зміст Вступ 3 1. Статистичне вивчення основного капіталу 4 1.1 Статистика основного капіталу 4 1.2 Задачі статистики основного капіталу 13 1.3. Статистичні показники основного капіталу 15 1.3.1. Показники використання устаткування 15 1.3.2. Показники озброєності робітників основними фондами і статистичне вивчення робочих місць 18 2. Групування і зведення при дослідженні основного капіталу 24 2.1 Метод групування 24 2.2 Зведення даних 27 2.3 Статистична таблиця та статистичні графіки 28 3. Застосування методу зведення та групування статистичних даних при вивченні основного капіталу 32 3.1. Аналітичне та типологічне групування 32 3.2. Динаміка основного капіталу 36 Висновок 40 Список використаної літератури 42 Додатки. 44 Метою даної роботи є визначення сутності, ролі та закономірностей статистичної та економічної діяльності. Завдання полягає в з’ясуванні сутності статистичних процесів Україні; дослідженні сучасного стану, динаміки, основних засад. Об’єкт дослідження. Основний капітал в будь-якій галузі виробництва Україні потребує аналізу з точки зору статистики. Предметом дослідження є теоретичні й практичні проблеми статистичного аналізу й характеристика економічної діяльності в Україні

 10. Контроль фінансової служби підприємства за раціональним використанням оборотних коштів ( на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ КОШТАМИ 5 1.1. Сутність, склад і структура оборотних коштів 5 1.2. Класифікація та джерела формування оборотних коштів 9 1.3.Методика оцінки ефективності використання оборотних коштів 14 РОЗДІЛ ІІ. СТАН І ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ НА ТОВ «НАЗВА» 20 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 20 2.2. Аналіз структури, джерел формування та ефективності використання оборотних коштів ТОВ «НАЗВА» 25 РОЗДІЛ ІІІ. НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 34 3.1. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства 34 3.2. Резерви і шляхи поліпшення використання оборотних коштів 36 ВИСНОВКИ 39 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41 ДОДАТКИ 45 Звітність 46-55

 11. Організація маркетингових досліджень з використанням комп’ютерних технологій обробки інформації
  1. Маркетингова інформаційна система 3 2. Використання комп’ютерів при проведенні експерименту як одного з видів маркетингових досліджень 8 Список літератури 13

 12. Розробка і аналіз реального проекту з використанням засобів Майкрософт проджект, СРМ, IERT
  ВСТУП 3 1. Обґрунтування вибору типу проекту 7 2. Розробка змісту проекту 8 2.1. Розробка робочої структури проекту 8 2.2. Розробка організаційної структури проекту 9 2.3. Розробка затратної структури проекту 13 2.4. Розробка системи кодування 13 3. Процеси часу в проекті 15 3.1. Сіткове планування 15 3.2. Оптимізація сіткового графіка 21 22 3.3. Календарне планування проектів 23 4. Управління вартістю 24 4.1. Оцінка і планування ресурсів 24 4.2. Моделювання і календарне планування ресурсів 24 4.3. Планування затрат 25 5. Якість проекту 26 6. Запобігання ризикам проекту 27 7. Матеріально-технічне забезпечення проекту 29 ВИСНОВКИ 30 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 32 Мета проекту – розробити у часі план створення юридичної клініки з використанням мінімального обсягу ресурсів.

 13. Якість та конкурентноспроможність банків
  Вступ 3 Якість та конкурентоспроможність банків 4 1. Особливості конкурентоспроможності банку та управління якістю його послуг 4 2. Методи оцінки конкурентоспроможності банків 9 3. Зарубіжний досвід оцінки конкурентоспроможності банку 14 Висновки 22 Література 24

 14. Якість менеджменту організації
  1. Якість менеджменту організації 3 2. Діагностування якості менеджменту організації 8 3. Система показників оцінювання результативності і якості менеджменту організації 13 4. Практичне завдання 18 Вимагає чіткого визначення та розв’язання аналітико-розрахункової задачі з поясненням. (Оцінюється за трибальною системою). Що є критерієм оцінки управлінської праці? Розрахуйте цей показник, якщо чистий прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) за поточний рік у Вашому підприємстві становив 1200 тис. грн. , а витрати від здіснення управлінської праці відповідно становили 700 тис. грн.. Список використаної літератури 19

 15. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
  1. Загальна характеристика продукції (послуг) 3 2. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг) 6 Задача 13 На автомобільному заводі змонтовано автоматичну лінію складання кузова легкового автомобіля. Це дало змогу використати у виробництві досконалішу технологію зварювання окремих деталей, яка забезпечує істотне підвищення продуктивності праці і зниження поточних валових витрат. При застосуванні нової технології зварювання валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшилися (зменшилася) з 3680 до 3520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 4100 грн. Нову автоматичну лінію розраховано на випуск 120 000 кузовів щорічно. На її придбання і введення в дію витрачено 75 280 тис. грн. інвестицій. Обгрунтувати економічну доцільність застосування нової технології зварювання кузова легкового автомобіля, для чого розрахувати: 1) коефіцієнт економічної ефективності реалізації технологічного проекту; 2) строк окупності капітальних вкладень; 3) рівень рентабельності нової автоматичної лінії. Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua