Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва (ID:25246)
| Размер: 1214 кб. | Объем: 38 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеБізнес-план ресторану
Загальна характеристика ресторану
Послуги, які реалізуються в ресторані
Цільовий ринок споживачів ресторану:
Географічне розташування:
Непряму конкуренцію ресторану як закладу громадського харчування можуть становити:
Приблизне меню ресторану
Бюджет рекламної кампанії ресорану
Прогноз максимального одноденного товарообороту
ресторану
Виробничий план
Структура управління рестораном
Прогноз витрат ресторану
Ризики, що виникають у діяльності ресторану та способи їх мінімізації.
Джерела інформації
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва 17
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції 3 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 6 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту. 9 Джерела інформації: 12

 2. Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Визначити та обґрунтувати розмір прогнозних обсягів виробництва та збуту продукції. 2. Здійснити розрахунок критичного обсягу виробництва для обраного виду підприємницької діяльності. 3. Співставити отриманий результат розрахунку критичного обсягу із прогнозними показниками виробництва для прийняття управлінських рішень у сфері виробництва та збуту.

 3. Тренінгове завдання №17 Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Основні відомості про ресторан «ххх» 2. Прогноз обороту ресторану «ххх»… 3. Прогноз витрат ресторану «ххх» 4. Визначення критичного обсягу виробництва Джерела інформації

 4. Аналіз обсягу виробництва продукції у натуральному та вартісному виразі
  Вступ 3 1. Сутність умовно-натуральних показників в економічному аналізі 4 2. Аналіз виробничої програми. 6 3. Методики аналізу випуску продукції 8 Список літератури та використаних джерел 15

 5. Скласти проект виробництва нової продукції на основі існуючого виробництва, задіюючи основні виробничі сили
  1. Поставлені задачі (випуск нової продукції) 3 2. Оперативне і стратегічне планування 6 3. Прогнознування можливого споживача 8 4. Можливий дохід, збиток і ризик 12 Висновок 14 Література 16

 6. Аналіз обсягу виробництва і реалізація продукції на підприємствах харчової промисловості (на прикладі підприємства харчової промисловості)
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи аналізу виробництва та реалізації продукції і маркетингової діяльності підприємства 5 1.1. Значення та завдання аналізу маркетингової діяльності і реалізації продукції 5 1.2. Аналіз конкурентоспроможності продукції 13 1.3. Значення, завдання і джерела аналізу виробництва продукції 15 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції на ЗАТ «Назва» 21 2.1. Характеристика підприємства 21 2.2. Діяльність підприємства зі збільшення виробництва та реалізації продукції 24 2.3. Аналіз ефективності збутової діяльності 29 3. Напрями удосконалення системи управління виробництвом і реалізацією на підприємстві 36 Висновки 41 Література 43 Додаток. Фінансова звітність ЗАТ «Назва» за 2008 р. 45

 7. Визначення оптимального обсягу виробництва при наявності умовно-постійних витрат за визначеною ціною. Методи ринкового ціноутворення
  1. Визначення оптимального обсягу виробництва при наявності умовно-постійних витрат за визначеною ціною. 3 2. Методи ринкового ціноутворення. 7 Задача 15 Собівартість виробу - 40 грн., рентабельність - 25%, ставка акцизного збору - 2 євро одиницю продукції, курс НБУ - 5 грн., за один євро, ПДВ - 20%. Визначити відпускну ціну виробника Список використаної літератури

 8. Основні принципи, аналіз та прогнозування організаційно – технічного рівня виробництва
  1. Основні принципи організаційно–технічного рівня виробництва 3 2. Aналіз організаційно-технічного рівня виробництва 4 3. Прогнозування організаційно - технічного рівня виробництва 7 Використана література: 8

 9. Статистичний аналіз прогнозування собівартості виробництва молока в даному районі, області
  Зміст Вступ 3 1. Система показників в статистиці тваринництва 5 1.1. Показники продукції тваринництва 5 1.2. Показники продуктивності сільськогосподарських тварин 6 1.3. Загальний зміст системи показників статистики тваринництва. 8 1.4. Класифікації в статистиці тваринництва 9 2. Статистична оцінка показників тваринництва та факторів 13 2.1. Статистичний аналіз виходу, продукції тваринництва 13 2.2. Статистичний аналіз продуктивності сільськогосподарських тварин 16 2.3. Ряди розподілу 18 2.4. Характеристика рядів розподілу 25 2.4.1.Характеристики центра розподілу 25 2.4.2. Характеристики варіації 25 3. Статистичні групування 41 Висновки 49 Список літератури 50 Метою курсової роботи є виявлення факторів, що впливають на собівартість, як позитивних, так і негативних, шляхів зменшення впливу несприятливих факторів. При цьому щоб більш точно визначити складні закономірності в собівартості ми проведемо аналіз за допомогою динамічних рядів. Це нам дасть можливість визначити тенденцію розвитку собівартості. Для виявлення тенденції скористаємося аналітичним методом. На собівартість впливає безліч факторів. Для виявлення їхнього впливу застосуємо регресійно-кореляційний аналіз.

 10. Облік, аналіз і аудит витрат виробництва продукції
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1 5 Теоретичні аспекти витрат на виробництво продукції 5 1.1. Економічна сутність витрат та класифікація витрат 5 1.2. Критичний огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 25 1.3. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ „Віліс” 32 Розділ 2 38 Організація обліку витрат на виробництво продукції на підприємстві 38 2.1. Первинний облік витрат на виробництво 38 2.2. Фінансовий облік витрат на виробництво 42 2.3. Управлінський облік витрат на виробництво 53 Розділ 3 58 Організація аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції на підприємстві 58 3.1. Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво продукції на підприємстві 58 3.2. Загальний аналіз витрат на виробництво продукції 63 3.3. Факторний аналіз витрат на виробництво продукції 69 3.4. Організація та проведення аудиту витрат на виробництво на підприємстві 73 Висновки та пропозиції 101 Список використаної літератури 104 Додатки 111-120 Метою дипломної роботи є дослідження організації та методики обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства в сучасних умовах. Цільове спрямування роботи обумовило постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва підприємства; - визначити сутність, місце та роль витрат підприємства як економічної категорії, об'єкту фінансового та податкового обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок формування витрат на виробництво продукції підприємства та організаційно-економічні засади управління ними; Предметом дослідження є методологія та діюча практика обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво продукції підприємства. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань бухгалтерського обліку аналізу і аудиту витрат виробництва продукції підприємства ТОВ „Віліс”. Інформаційною базою дослідження стали закони та інші урядові нормативні документи з питань економічної політики, M(C)BO, П(С)БО, статистичні матеріали, планова та звітна інформація підприємства ТОВ „Віліс”, розробки науково-дослідних установ та особисті спостереження автора. В процесі використовувались роботи вчених з питань обліку витрат на виробництво продукції підприємства, матеріали науково-практичних конференцій та семінарів. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки витрат на виробництво продукції підприємства. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 11. АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ДОЦІЛЬНОСТІ ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 7 1.1. Визначення основних етапів аналізу доцільності освоєння виробництва нової продукції 7 1.2. Типові підходи та методи проведення досліджень на етапах аналізу 10 1.3. Алгоритм оцінки ефективності освоєння виробництва нової продукції 36 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАЗОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ТЕКСТЕМП” 44 2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ “Текстемп” 44 2.2. Фінансовий аналіз діяльності підприємства 55 2.3. Висновки щодо фінансового стану ВАТ “Текстемп” 65 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ОСВОЄННЯ ВИРОБНИЦТВА НОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 69 3.1. Дослідження та вибір напрямків удосконалення 69 3.2. Розробка концепції нового продукту 73 3.3. Розробка бізнес-плану проекту 84 3.4. Оцінка економічної ефективності виробництва нової продукції 93 ВИСНОВКИ 97 ЛІТЕРАТУРА 103

 12. Контроль і ревізія виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції
  Зміст Вступ 3 1. Теоретичні основи виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 5 1.1. Визначення готової продукції та доходу від реалізації готової продукції 5 1.2. Собівартість промислового виробництва як економічна категорія 8 2. Організаційно - економічна характеристика діяльності підприємства ТОВ „Віліс” 12 3. Контроль і ревізія виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 18 3.1 Завдання, об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми ревізії і контролю виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції 18 3.2. Ревізія випуску і реалізації готової продукції 24 3.2. Перевірка обґрунтованості витрат і собівартості продукції 29 Висновки 33 Список використаної джерел 36 Додатки 38 Метою курсової роботи є дослідження контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції. Цільове спрямування роботи обумовили постановку наступних завдань: - вивчити законодавчі та нормативні документи контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції; - визначити сутність, місце та роль виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції як економічної категорії, об'єкту фінансового та внутрішньовиробничого обліку в ринкових умовах; - дослідити порядок контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції; Предметом дослідження є методологія та діюча практика контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції на прикладі ТОВ „Віліс”. Об'єктом дослідження є комплекс теоретичних і практичних питань контролю і ревізії виробництва, реалізації та собівартості промислової продукції на ТОВ „Віліс”. Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативно-правові акти з питань бухгалтерського обліку на підприємстві, статистичні матеріали Держкомстату України, Державної податкової адміністрації. В роботі використані загальнонаукові методи дослідження: аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, порівняння. Дослідження ґрунтувалось на положеннях діалектичного методу пізнання процесів і явищ у їх взаємозв'язку та розвитку, використовувались методи та прийоми економічного аналізу при дослідженні рівня та динаміки прибутку. Основним принципом проведеного дослідження є системний підхід до узагальнення економічної інформації у відповідності з поставленими завданнями.

 13. Маркетингова програма організації виробництва і реалізації інноваційної продукції
  Вступ 3 1. Стратегія розвитку цільового ринку 4 2. Сильні і слабкі сторони роботи підприємства 10 3. Мета і завдання підприємства у відношенні інноваційної продукції 10 4. Маркетингова стратегія 11 5. Товарна стратегія 12 6. Стратегія формування і розвитку каналів збуту та товароруху 14 7. Цінова стратегія 15 8. Стратегія формування попиту і стимулювання збуту 17 9. Бюджет маркетингу 19 Висновки 21 Список використаних джерел 22

 14. Удосконалення технологічного процесу виробництва універсальної продукції ресторанного господарства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 5 1.1. Роль і місце овочів та страв з них в харчуванні людини 5 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА КАФЕ «Назва» 13 2.1. Характеристика кафе «Назва» 13 2.2. Аналіз існуючих технологій виробництва універсальної продукції ресторанного господарства в кафе «Назва» 22 2.3. Біохімічні зміни харчових речовин в процесі приготування 29 3.1. Характеристика нових технологій овочевих страв у ресторанному господарстві 33 3.2. Переваги нової технології 40 ВИСНОВКИ 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 49 ДОДАТКИ 52-58

 15. Планування виробництва і реалізації продукції на підприємстві (підприємство харчової промисловості)
  ВСТУП 3 1. ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 6 1.1. Планування виробництва та аналіз собівартості продукції, як основа планування. 6 1.2. Аналіз реалізованої продукції 8 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "***" 13 2.1. Організаційно-правова форма підприємства 13 2.2. Потужність та асортимент продукції 14 2.3. Основні показники діяльності підприємства 15 2.4. Сировинна база 17 2.5. Збут продукції 18 2.6. Організаційна структура управління підприємства 19 2.7. Виробнича структура та організація основного процесу виробництва. Інфраструктура підприємства 19 2.8. Аналіз господарської діяльності ВАТ «***» 24 3. ЗАХОДИ, ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДКУЦІЇ 36 ВИСНОВКИ 43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 46 Додатки 48 Ключові слова – економічне зростання, ринкова ефективність, конкурентоспроможність, фінансовий стан, кредити, обігові кошти , платоспроможність, прибутковість, фінансова стабільність, фінансова активність, фінансово-економічні результати. Об’єкт досліджень – виробничо-господарської і комерційної діяльності, показники фінансового і техніко-економічного рівня виробництва ВАТ “***”. Мета дослідження – виявлення резервів покращення фінансово-економічних результатів виробничо-господарської діяльності ВАТ “***”

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua