Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Обґрунтування основного завдання, складових виробничого плану БП та їх зміст (ID:25248)
| Размер: 35 кб. | Объем: 20 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
1. Основні відомості про виробництво та застосування газобетону…………… 3
2. Устаткування для виробництва газобетону. Порівняння характеристик пінобетону і газобетону…………………………………………………………… 8
3. Основний перелік устаткування виробничого циклу…………………………13
4. Ціни виробничого обладнання ………………………………………………..15
Джерела інформації:……………………………………………………………… 20

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Зміст і завдання фінансового плану
  Вступ…………………………………………………………………………………2 1. Зміст, завдання та методи фінансового планування…………………………...3 2. Зміст фінансового плану та порядок його складання………………………….5 3. Зміст і значення оперативного фінансового плану…………………………….7 Висновок……………………………………………………………………………14 Список використаної літератури………………………………………………….17

 2. Зміст, мета, завдання системи оперативно-календарного плану на підприємстві
  Зміст Вступ 3 1. Зміст, мета, завдання системи оперативно-календарного плану (окп) на підприємстві 5 1.1. Особливості окп 5 1.2. Основи опк в одиничному виробництві 8 1.3. Основи опк в серійному виробництві 10 1.4. Основи окп в масовому виробництві 15 2. Основні календарно-планові розрахунки 19 Висновок 29 Список літератури 33 Мета роботи – вивчення змісту, мети, завдань системи оперативно-календарного плану на підприємстві. Об’єкт роботи – система оперативно-календарного планування на під-приємстві. Предмет роботи – зміст, мета, завдання системи оперативно-календарного планування на підприємстві.

 3. Основи підприємництва Завданням ДКР є написання виробничого розділу (плану виробництва) бізнес-плану створення (розвитку) малого підприємства з виробництва пінобетону
  Вступ 3 1. Опис продукції .(асортимент, всі дані, що стосуються продукції, яку планується випускати); 3 2. Опис виробничого процесу 5 3. Технологія виробництва 7 4. Виробничі приміщення; 8 5. Наявність постачальників сировини 8 6. Визначити перелік обов'язкового обладнання (ОФ) і оборотних засобів (ОБЗ) 9 7. Здійснити калькуляцію собівартість продукції; 9 8. Сформувати ціну продукції (визначити метод ціноутворення) 10 9. Розрахувати ефективність діяльності підприємства 10 Література 12

 4. Зміст та значення принципів інвестування основного розміщення коштів страхових резервів
  Вступ 3 1. Інвестиційна політика страховика 5 2. Інвестиційна діяльність страхових компаній 10 Висновок 21 Література 22

 5. Розробка плану захисту виробничого персоналу від СДОР на підприємствах харчової промисловості ВАТ "Назва маслозавод"
  1. Характеристика можливої хімічної обстановкина підприємстві, прогноз хімічної обстановки. 3 2. Порядок оповіщення виробничого персоналу. 8 3. Заходи захисту виробничого персоналу. 10 4. Сили і засоби, що залучаються для ліквідації наслідків аварії. 16

 6. Призначення, зміст та особливості розробки бізнес-плану
  Вступ 3 1. Сутність та призначення бізнес-плану 5 2. Структура, логіка розробки та оформлення бізнес-плану 13 3. Особливості розробки бізнес-планів залежно від призначення 22 Висновки 34 Література 36 Додатки 38-43

 7. Зміст завдання економічного планування
  Вступ 3 1. Поняття та зміст економічного планування. Планування на великих підприємствах. 4 2. Бізнес-план. Планування на невеликих фірмах. 6 3. Принципи та методи планування. 9 Висновок 13 Список використаної літератури. 14

 8. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ЮРИСТА
  1. Поняття та завдання професійної етики юриста. 3 2. Особливості професії юриста та їх моральне значення. 5 3. Принципи професійної етики юриста. 7 4. Зміст і значення судової етики. 9 Бібліографія 11

 9. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  1. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин 3 Список використаної літератури 9

 10. Зміст і завдання економічного аналізу в умовах формування ринкових відносин
  ВСТУП 3 1. Суть і зміст економічного аналізу за умов ринкових відносин 4 2. Завдання економічного аналізу. 10 ВИСНОВОК 12 Задача 13 Визначити логарифмічним методом ступінь впливу на обсяг валової продукції зміни кількості верстатів, відпрацьованого часу та випуску продукції за одну верстато-годину. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: Показник Од. фіз. вел. За планом Фактично Обсяг валової продукції А Млн.. крб.. 724000 791200 Кількість верстатів Ф1 Од. 20 22 Кількість відпрацьованих верстато-годин Ф2 Тис. год 600 605 Випуск продукції за 1 верстато-годину Ф3 Тис. крб 60,33 59,44 Список літератури 14

 11. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту
  1. Мета, завдання та зміст робіт з аналізу соціальних аспектів на різних стадіях життєвого циклу проекту 3 2. Практичне завдання 11 Розглядається проект створення невеликого підприємства по виробництву товару Х. Для реалізації проекту треба придбати устаткування на суму 200 тис. грн. (у 0 рік проекту). Термін експлуатації обладнання 5 років. Амортизація нараховується рівномірно. Передбачається, що на кінець п’ятого року устаткування можна буде продати за 45 тис. грн. (за його ліквідаційною вартістю). Виробництво продукту Х планується здійснювати у відповідності з графіком нарощування виробничої потужності: у перший рік - 30 тис. од.; у другий рік - 60 тис. од.; з третього по п’ятий роки - по 100 тис. од. щороку. У перший рік проекту планується продавати продукцію по 2,5 грн., а у наступні роки - знизити ціну до 2,3 грн. за одиницю. Данні технічного аналізу дозволяють планувати повну (з амортизацією) собівартість одиниці продукції на рівні 1,7 грн. Для реалізації проекту необхідно інвестувати в оборотний капітал компанії додатково 70 тис. грн. Ставка податку на прибуток дорівнює 25%. Дисконтна ставка 18%. 2.1. Визначте грошові потоки за проектом. Список використаної літератури 14

 12. Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу
  1.Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу. 3 2. Основні види інформації, яка потрібна клієнту. 13 3. Розробити алгоритм пошуку потенційних клієнтів для вашої компанії. 16 Список використаної літератури 20

 13. Зміст і роль консалтингу. Основні види і завдання консалтингу
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ КОНСАЛТИНГУ 5 1.1. Еволюція становлення консультування 5 1.2. Зміст і роль консалтингу 7 1.3. Основні види і завдання консалтингу 13 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 19 2.1. Загальна характеристика проблемної області підприємства „Назва” 19 2.2. Необхідність запрошення консультантів для вирішення проблем підприємства 20 2.3. Діагностика роботи підприємства, поставлена консультантами 23 РОЗДІЛ 3. ҐГРУНТОВНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ КОНСУЛЬТАНТІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ВИКОНАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 28 3.1. Основні пропозиції та рекомендації консультантів 28 3.2. Ситуація на підприємстві після проекту 33 ВИСНОВКИ 36 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40

 14. СТАТИСТИКА ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ
  Введення 3 1. Поняття, склад й оцінка основного капіталу 4 2. Зношування й амортизація основних коштів 9 3. Баланси основних фондів 13 4. Показники стану й руху основних фондів 16 5. Показники використання основних фондів 19 6. Взаємозв'язок продуктивності праці й показників використання основних фондів 21 7. Статистичне вивчення динаміки фондовіддачі 22 8. Аналіз впливу ефективності використання основних фондів на ріст обсягу продукції 24 Висновок 26 II. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА №№ п/п Розряд Стаж роботи, повних років З/п за вересень 2004 р., грн. Цех №1 1 4 5 539 2 1 1 507 3 4 7 564 4 2 2 507 5 1 1 490 .... Завдання 1 Побудувати комбінаційний розподіл робочих заводу за загальним стажем роботи і заробітною платою. Завдання 2 Розрахувати середній розряд, середню заробітну плату й середній виробничий стаж робочих цеху №2. Завдання 3 Розрахувати дисперсію тарифного розряду робочих у цеху №1 й №2. Визначити коефіцієнт варіації тарифного розряду робочих по цехах. Зробити висновки. Завдання 4 З імовірністю 0,954 визначити помилку вибірки для середнього тарифного розряду робочих заводу і для робочих, що мають четвертий розряд. Вказати межі цих показників в генеральній сукупності. Завдання 5 1. За допомогою графічного методу визначити форму зв'язку між виробничим стажем і заробітною платою робочі цехи №1 з №21 по №40 включно (п=20). 2. Обчислити параметри рівняння регресії, що характеризує залежність між виробничим стажем робочих й їхньою заробітною платою. Пояснити зміст отриманих параметрів. 3. Визначити ступінь тісноти зв'язку між розглянутими ознаками.

 15. Формування ефективного бізнес-плану. Структура бізнес-плану
  Список літератури 1. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов. – М.: „Ось-89”, 2002. – 864с. 2. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. Учебно-методическое пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. 3. Бухалков М.М. Внутрифирменное планирование. Учебник. – М.: Инфра-М, 2003.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua