Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: ТРЕНІНГОВЕ ЗАВДАННЯ Формування технічної бази підприємств (ID:25249)
| Размер: 42 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗміст ТЗ:
Вивчення техніко-технологічної бази підприємств та обґрунтування напрямків розвитку та оптимізація її структури.
Список використаних джерел
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЛІЗИНГУ ЯК ФОРМИ ОНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1 Лізинг: економічна сутність та види 5 1.2. Особливості та переваги лізингу в оновленні технічної бази підприємства 14 РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАНННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 19 2.1 Особливості організації технічної бази підприємства 19 2.2 Використання виробничих потужностей підприємств 23 2.3. Методика оновлення техніко-технологічної бази підприємства 28 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА 32 3.1 Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства 32 3.2. Організаційно-технічне управління технічним розвитком підприємства 34 ВИСНОВКИ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 43-57

 2. Лізинг як форма оновлення технічної бази підприємства
  Вступ 3 1. Основи використання механізмів лізингу в діяльності підприємства 4 1.1. Джерела фінансування реальних інвестицій 4 1.2. Сутність лізингових операцій та їх роль в діяльності сучасних підприємств 9 2. Фінансово-економічна діагностика діяльності підприємства ТОВ «Київдрук» 15 2.1. Коротка техніко-економічна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз майнового стану ТОВ «Київдрук» 16 2.3. Аналіз фінансових результатів, рентабельності і платоспроможності підприємства 19 3. Застосування лізингових операцій при формуванні основних фондів підприємства 24 3.1. Основні методичні підходи до формування лізингових механізмів на підприємстві 24 3.2. Обгрунтування проекту використання лізингу для формування та оновлення основних фондів підприємства 33 Висновки 37 Список використаної літератури 40

 3. Економіка туристичного підприємства Показники ефективності використання матеріально-технічної бази готелів
  1. Показники ефективності використання матеріально-технічної бази готелів 3 2. Валовий доход підприємства харчування. Прибуток та рентабельність у підприємствах харчування 7 3. Собівартість послуг та ціноутворення у готельному господарстві 10 4. Завдання 14 З метою фінансового оздоровлення туристичного підприємства розроблений комплекс заходів. Для його реалізації необхідно 100 тис. доларів США на один рік. Власні кошти складають 50 тис. дол. США. Вивчивши власні можливості, керівництвом було прийнято рішення щодо залучення кредитів банку. При цьому фінансовий менеджер, запропонував наступні варіанти. Банк №1. Кредит 70 тис. дол.США на 6 місяців - 20 % річних; Банк №2. Кредит 60 тис.дол. США на один рік - 15 % річних з погашенням рівними долями щомісячно. Банк №3. Кредит в 100 тис. дол. США на 3 роки - 7,5% річних. З урахуванням рівня інфляції - 25%. Допоможіть керівникам обрати найоптимальніший варіант. Список використаної літератури 16

 4. Провести статистичний аналіз розвитку туризму по регіонах на основі стану та розвитку матеріально-технічної бази
  Вступ 3 1. Теоретико-методологічні засади формування регіонального ринку туристичних послуг 4 2. Діагностика розвитку регіонального ринку туристичних послуг м. Києва 6 3. Обґрунтування напрямів вдосконалення організаційно-економічного механізму регулювання ринку туристичних послуг м. Києва 13 Висновки 18 Література 19

 5. Провести статистичний аналіз розвитку туризму по регіонах на основі стану та розвитку матеріально-технічної бази
  Вступ 3 1. Теоретичні та прикладні засади економічного оцінювання і регулювання туристичної привабливості території 4 2. Вплив розвитку туристичної інфраструктури на ефективність туристичної діяльності регіону 9 Висновки 20 Література 21

 6. Тренінгове завдання №17 Прогнозування обсягів виробництва та збуту продукції. Розрахунок критичного обсягу виробництва
  1. Основні відомості про ресторан «ххх» 2. Прогноз обороту ресторану «ххх»… 3. Прогноз витрат ресторану «ххх» 4. Визначення критичного обсягу виробництва Джерела інформації

 7. Формування технічної та соціальної політики фірми
  Формування технічної та соціальної політики підприємства. 3 Список літератури 8

 8. ЕКОНОМІКА ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств
  Завдання 1 3 1. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії 3 2. Економічний потенціал підприємства. Види ресурсів 5 3.Фактори, що впливають на прибуток і рентабельність підприємства 13 Завдання 2 17 Визначте обсяг платоспроможного попиту населення в цілому, в тому числі на туристичні послуги на основі даних: - фонд оплати праці за рік - 2980 млн.грн.; - інші доходи (від фонду оплати праці) - 8,65%; - нетоварні витрати від загальної суми всіх доходів - 15%, в т.ч. на туризм - 9,2%; - інорайонний попит від купівельних фондів - 6%. Література 18

 9. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії
  1. Мета, цілі та завдання підприємств туріндустрії 3 2. Основні показники економічної ефективності підприємств туріндустрії. 7 Список використаних джерел: 10

 10. Практичне завдання "фінанси підприємств"
  Зміст та обсяги контрольної роботи. Контрольна робота здійснюється за наведеним нижче планом: План контрольної роботи. Вступ Розділ 1 .Загальна характеристика підприємства Розділ 2. Аналіз стану майна та джерел його формування. Розділ 3 .Аналіз фінансової стійкості підприємства 3.1. За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування. 3.2. За критерієм ліквідності. 3.3. За структурою джерел формування майна підприємства Розділ 4. Аналіз ділової активності Розділ 5. Аналіз рентабельності Розділ б.Прогнозування імовірності банкрутства підприємства Висновки та пропозиції з покращення показників фінансового стану підприємства Список використаної літератури Додатки У Вступі розкривається значення аналізу фінансового стану підприємства, місце результа-тів аналізу при розробці управлінських рішень. Обсяг 1-2 сторінки. У розділі "Загальна характеристика підприємства" необхідно навести Інформацію про вид діяль-ності (галузь), назву підприємства, його форму власності, місце на ринку, основних конкурентів, коло споживачів продукції (робіт, послуг) підприємства, обсяги реалізації продукції у минулих періодах (останнє — не обов'язково). Обсяг 1-3 сторінки. У розділі "Аналіз стану майна та джерел його формування" слід скласти порівняльний аналі-тичний баланс^дшйснити необхідні розрахунки і зробити відповідні висновки. Складання порівняльного балансу розглянуто у вказівках до виконання. Обсяг 2-4 сторінки. У розділі "Аналіз фінансової стійкості підприємства" потрібно провести необхідні розра-хунки показників станом на початок та на кінець звітного періоду і зробити висновки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за критерієм покриття запа-сів стабільними джерелами фінансування" становить 2-3 сторінки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за критерієм ліквідності" ста-новить 2-3 сторінки. Обсяг підрозділу "Аналіз фінансової стійкості підприємства за структурою джерел форму-вання майна підприємства" становить 2-3 сторінки. У розділі "Аналіз ділової активності" слід провести розрахунки показників за період , що ана-лізується, та зробити необхідні висновки. Обсяг розділу становить 2-3 сторінки. У розділі "Аналіз рентабельності" слід провести розрахунки показників за період , що аналізується, та зробити необхідні висновки. Обсяг розділу становить 2-3 сторінки. У розділі "Прогнозування імовірності банкрутства підприємства" необхідно провести розра-хунки та зробити відповідні висновки. Обсяг розділу - 2-3 сторінки. У Висновках необхідно сформулювати загальну оцінку фінансового стану підприємства, мож-ливі напрямки його покращення та імовірність банкрутства підприємства, якщо керівництво підприємства не змінить своєї фінансової політики. Обсяг 2-3 сторінки. У Додатках необхідно навести заповнені форми №1 Баланс та №2 Звіт про фінансові результати, які слугували вихідними даними для виконання контрольної роботи. Оформлення контрольної роботи Робота виконується на аркушах формату А4 у друкованому вигляді або від руки з додержанням наступних вимог: Поля: ліве - 25 мм, верхнє, нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Робота починається з титульної сторінки. На другій сторінці викладається зміст (план) роботи із за-значенням сторінок початку розділів та підрозділів. З третьої сторінки викладається текст контрольної робо-ти. Нумерація сторінок контрольної роботи наскрізна: перша сторінка — титульна ( на ній номер не про-ставляється), друга — зміст і т.д. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті. Цифровий матеріал, як правило, оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати на-зву, що відображає її зміст. В кінці назви таблиці крапка не ставиться. Всі таблиці слід нумерувати. Пра-воруч над назвою з прописної букви пишуть слово "Таблиця" та її порядковий номер. Знак № перед цифрою не ставиться. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці у дано-му розділі. Наприклад: Таблиця 1.3 (третя таблиця першого розділу). Формули, які наводяться в роботі, слід нумерувати арабськими цифрами. Формули вирівнюються по центру сторінки відносно тексту. Порядковий номер наводиться в дужках праворуч від формули. Він повинен складатися з номера розділу і порядкового номера формули. Наприклад: (1.3) (третя формула першого розділу). ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 5 2 АНАЛІЗ СТАНУ МАЙНА ТА ДЖЕРЕЛ ЙОГО ФОРМУВАННЯ 10 3 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 15 3.1 За критерієм покриття запасів стабільними джерелами фінансування 15 3.2 За критерієм ліквідності 18 3.3 За структурою джерел формування майна підприємства 22 4 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ 27 5 АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 31 6 ПРОГНОЗУВАННЯ ІМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 38 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 41 ЛІТЕРАТУРА 46

 11. Практичне завдання "Звітність підприємств"
  12. III. Практичне завдання для контрольної роботи 2 Для виконання навчального завдання наведені умовні дані підприємства "Омега" за вересень звітного року, див, табл. 1 додатку 2. Підприємство відноситься до сфери матеріального виробництва. Методичні вказівки до написання контрольної роботи 2 Користуючись даними, наведеними в таблицях 1 та 2 додатку 2, зробити записи в журналі обліку господарських операцій підприємства за місяць. По кожній операції необхідно визначити кореспонденцію рахунків, здійснити самостійні розрахунки, а результати поставити у колонках, де стоїть знак питання. Усі затрати підприємства у Таблиці 2 поділяються на прямі та адміністративні. Прямі затрати відображаються по дебету рахунка 23 (проводки 27, 29, 39, 41, 43, 45, 48,49), адміністративні затрати відображаються по дебету рахунка 92 (проводки 24, 26, 28, 37,40, 42,44). До прямих затрат віднесені: • заробітна плата робітників, • відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, матеріальні затрати, • амортизація виробничого обладнання. До складу адміністративних затрат включені витрати на відрядження адміністративно-управлінського персоналу (АУП), заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати, заробітна плата АУП і відрахування на соціальне страхування від цієї заробітної плати. Адміністративні затрати не включаються до собівартості продукції, відносяться до затрат періоду та списуються прямо на рахунок фінансових результатів, (проводка.56). Нарахування податку на прибуток (проводки 57 і 58) здійснюється з податкового обліку. Податок на прибуток відноситься на затрати (рахунок98) з наступним списанням по дебету рахунка 79 "Фінансові результати". Бухгалтерський прибуток визначається як кредитове сальдо рахунка 791 "Результати основної діяльності". Далі зробити записи в Головній книзі, підрахувати дебетові обороти і визначити залишки по рахунках на кінець місяця. Скласти оборотну відомість за вересень. Користуючись даними Таблиці І журналу обліку господарських операцій та оборотної відомості, заповнити фінансову звітність: - "Баланс" (форма 1), - "Звіт про фінансові результати" (форма 2), - "Звіт про рух грошових коштів" (форма 3), - "Звіт про власний капітал" (форма 4) - «Примітки до фін. Звітності » (форма 5), - Заповнити податкову (декларація з податку на прибуток, декларація з ПДВ), спеціальну(розрахунок комунального податку, звіт про відрахування в фонд соц. Забезпечення: пенс. Фонд і соц. страх) та статистичну звітність (форма 1 ОЗ, АМОРТИЗАЦІЯ). - провести аналіз фінансового стану підприємства "Омега" за 2ХХХ рік При заповненні форми 1 "Баланс" необхідно звернути особливу увагу на такі моменти: 1) у рядках 120 "Незавершене виробництво" і 130 "Готова продукція" до залишків незавершеного виробництва і до вартості готової продукції, відповідно, не включені адміністративні витрати; 2) залишки по рахунках 301 "Каса в національній валюті", 311 "Поточні рахунки в національній валюті" 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" відображаються в-рядку 230; 3) залишки по рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" відображаються у рядках 550, 610 відповідно. При заповненні форми 2 "Звіт про фінансові результати" необхідно звернути увагу на наступне: 1) у рядку 010 відображаються кредитові обороти рахунка 701 (проводка 52); 2) у рядку 015 відображається ПДВ, який вираховується із доходу (проводка 53); 3) собівартість реалізованої продукції (рядок 040) відображена по дебету рахунка 901 (проводка 54) і списана потім по дебету рахунка 791; до собівартості не включені адміністративні витрати, вони відображені у рядку 070; 4) прибуток від операційної діяльності, одержаний як кредитове сальдо рахунка 791 до відображення податку на прибуток або як різниця між рядками 050 й 070; прибуток від звичайної діяльності (рядок 170) дорівнює прибутку від операційної діяльності, оскільки інші види діяльності в завданні не розглядаються; чистий прибуток (рядок 220), одержаний після вирахування податку на прибуток (рядок 180, проводки 57, 58) з прибутку до оподаткування (рядок 170); 5) для заповнення II розділу форми 2 "Елементи операційних витрат", витрати за елементами визначаються як кредитові обороти відповідних рахунків ("Виробничі запаси", "Розрахунки з оплати праці" тощо), списані в дебет рахунків обліку виробничих та адміністративних витрат -23 і 92. В завданні затрати за елементами визначались відповідно: - матеріальні затрати (рядок 230) - з проводки 46; - затрати на оплату праці (рядок 240) - проводки 26-29; - відрахування на соціальні заходи (рядок 250) - проводки 37-45 (перевірте: рядок 250 повинен дорівнювати 37,74% від рядка 240); - амортизація (рядок 260) - проводка 49; - інші затрати (рядок 270) - проводка 24. Підсумок за рядками 280 повинен відповідати сумі затрат по рахунках 23 і 92. Виконання завдання передбачає оформлення його у вигляді закінченої студентом роботи, яка має: - титульний аркуш (див. додаток 1 до робочої навчальної програми); зміст роботи, зміст конкретного завдання студента; вступ - обґрунтування необхідності розкриття теми; - основна частина - розкриття змісту виконаного завдання; - висновок (висновки) з розглянутого питання; - література; - додатки. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, до розгляду не приймається. Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу формату A4, зшита або скріплена іншим способом. Виконання контрольної роботи 5 Таблиця 3. Оборотно-сальдова відомість підприємства «Омега» за вересень 2011 року. 7 Баланс 8 Звіт про фінансові результати 10 Звіт про рух грошових коштів 12 Звіт про власний капітал 15 Примітки до річної фінансової звітності 17 Декларація з податку на прибуток за вересень 2011 року 23 ДЕКЛАРАЦІЯ з Податку на додану вартість за вересень 2011 р. 26 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України 29 Вихідні дані для Варіанту 1 з розрахованими показниками 40 Вихідні дані для виконання практичного завдання (початкові) 44 Список використаної літератури 48

 12. Практичне завдання звітність підприємств
  Варіант 2 Практична частина. Завдання. 2 Практична частина. Завдання. Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............... Виконання завдання 5 Література 18

 13. Практичне завдання з оподаткування підприємств
  Підприємство-резидент «Рондо» на підставі договору купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «Glori» одержало товар на суму 15569 дол. США, у тому числі транспортні послуги на території України на 1210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури). Даний товар обкладається митом за ставкою 9%, ставка митного збору 0,2%. Курс НБУ на дату оформлення вантажної митної декларації 7,75 грн/дол. США. Необхідно розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суми мита, митного збору та ПДВ.

 14. Практичні завдання з фінансів підприємств (4 варіант)
  Завдання 1 на тему «Основні фонди підприємства»……………………………..2 Задача№1. Визначення норми амортизаційних відрахувань на нове устаткування…………………………………………………………………………2 Задача№2. Кількісна оцінка фондовіддачі, фондомісткості продукції та фондоозброєності праці………………………………………………………………3 Завдання 2 на тему «Оборотні фонди підприємства»……………………………4 Задача№1. Розрахунок рівня ефективності використання оборотних коштів у по¬рівнюваних періодах……………………………………………………………...4 Задача№2. Визначення показників оборотності та вивільнення оборотних коштів внаслідок кращого їх використання……………………………………….5 Перелік літератури………………………………………………………………….7

 15. Практичне завдання звітність підприємств вар 2
  Варіант 2 (4,12,29) 2 Практична частина. Завдання. 2 Скласти: - початковий баланс, - оборотно-сальдову відомість за поточний звітний період, - заповнити Головну книгу, - скласти обов’язковий пакет фінансової, податкової і спеціальної звітності підприємства. Робота виконується студентами на базі матеріалів базового підприємства (за місцем роботи). В разі відсутності базового підприємства за основу береться віртуальне (умовне) підприємство (табл.. 1) Використана спеціальна література повинна бути останніх років видання. Таблиці, рисунки, розрахунки, фрагменти (витяги) з різних документів, регістрів, актів тощо оформлюються як додатки до роботи. Обов’язковими додатками мають бути зразки тих джерел, які в текстової частині розкривають сутність процесу формалізації звітності підприємства. Контрольна робота оформлюється на зшитих аркушів паперу формату А4 (210*297 мм). Вхідна інформація для виконання контрольної роботи (на базі віртуального підприємства ПАБ «Сиріус») Таблиця 1 1. Інвентарний баланс на 01.01. поточного року № запису Стаття (назва показнику) Сума, тис. грн. 1 2 3 РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА 1 Основні засоби і інші необоротні матеріальні активи: Первісна вартість 450 Знос 50 Залишкова вартість 400 2 Поточна дебіторська заборгованість покупців 15 3 Незавершене виробництво 7 4 Капітальні інвестиції 238 5 Фінансові інвестиціі в непов’язані сторони: Довгострокові 155 Поточні 6 6 Заборгованість за виданими авансами постачальникам 21 ............. Виконання завдання 5 Література 16

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua