Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Ессе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці (ID:25254)
| Размер: 17 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЕссе. Правове регулювання заробітної плати за умовою відхилення від нормальних умов праці. 3
Практичне завдання. Скласти проект списку професій і посад із ненормованим робочим часом. 12
Список використаної літератури. 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Фонд оплати праці, його склад. Державне регулювання заробітної плати
  Вступ 3 1. Фонд оплати праці та його склад 4 2. Державне регулювання заробітної плати 13 3. Задачі до теми 22 Задача № 1 На підставі наведених у таблиці даних розрахувати місячний Фонд оплати праці підприємства ВАТ «Бурчик» (таблиця 3). Таблиця 3 Вихідні дані Працівники Ставка, грн. Директор 1800 Головний бухгалтер 1700 Секретар 1000 Юрист 1500 Робітники ( 5 осіб) 1000 Розмір премії - 20%. Інші заохочувальні виплати дорівнюють 2000 грн. щомісяця Задача № 2 На підставі наведених даних у задачі один розрахувати структуру фонду оплати праці. Висновки 24 Список використаної літератури 26

 2. Облік праці і заробітної плати у Російській Федерації
  ВСТУП ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ В ПРАКТИЦІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ЛІТЕРАТУРА

 3. Економіка підприємства Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві
  1. Дайте розгорнуту відповідь на питання 3 1.1 Планування діяльності підприємства 3 1.2 Організація заробітної плати та мотивація праці на підприємстві 9 1.3 Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства 14 2. Тести 19 Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь: 2.1. До основного капіталу належить: 2.2. Здібності до підприємництва - це 2.3. Що найбільш повно характеризує витрати виробництва? 3. Розрахункове завдання 20 Задача 1. У звітному році підприємство реалізувало продукції на суму 280 тис. грн за наявності середньорічної суми оборотних коштів 60 тис. грн. У наступному році передбачається збільшити обсяги продажу на 15 %. Визначити на скільки днів та в який бік зміниться тривалість обороту оборотних коштів за умови незмінності суми обігових коштів? Задача 2. Визначити середньорічну вартість основних фондів підприємства, фондовіддачу, фондомісткість, коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів підприємства, якщо їх вартість на початок року становила 50 млн. грн., а річний обсяг випуску продукції підприємства 15500 млн. грн. З 1 березня поточного року було введено основних фондів на суму 300 млн. грн., з 1 вересні - на 400 тис. грн.. азі травня вибули основні фонди на суму 170 млн. грн. Література 23

 4. Удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників
  Вступ 3 Розділ І. Заробітна плата в системі мотивації трудової діяльності 6 1.1. Сутність та функції заробітної плати 6 1.2. Принципи організації та структура заробітної плати 12 1.3. Механізм узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 20 Висновки до розділу І 23 Розділ ІІ. Аналіз механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників 25 2.1. Аналіз стану матеріальної мотивації на підприємстві 25 2.2. Аналіз та оцінка ефективності вибору показників преміювання 27 2.3. Аналіз та оцінка ефективності установлення розмірів преміювання. 30 Висновки до розділу ІІ 32 Розділ ІІІ. Пропозиції щодо удосконалення механізму узгодження заробітної плати з результатами праці працівників. 34 3.1. Підвищення ефективності розроблення показників і встановлення розмірів преміювання персоналу 34 3.2. Пропозиції щодо запровадження системи преміювання на основі управління за цілями 37 3.3. Пропозиції щодо запровадження преміювання за результатами роботи за рік. 40 Висновки до розділу ІІІ 42 Висновки 45 Література 47

 5. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві
  Вступ ......3 1. Сутність та форми заробітної плати .....4 2. Аналіз продуктивності праці 9 3. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві .......11 Висновки 14 Список використаної літератури ......................15

 6. Скласти карту умов праці по Постанові № 41 1992 року Міністерства праці України від лиця студента
  Скласти карту умов праці по Постанові № 41 1992 року Міністерства праці України від лиця студента

 7. Дослідження кореляційної залежності між темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні
  Вступ. 3 Дослідження кореляційної залежності мієж темпами збільшення продуктивності праці і реальної заробітної плати в Україні 4 Висновки 18 Література 21

 8. Правове регулювання відшкодування збитків від забруднення навколишнього водного середовища
  Доповідь ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 7 1.1. Поняття збитків від забруднення навколишнього водного середовища 7 1.2. Правове закріплення відшкодування збитків від забруднення навколишнього водного середовища в нормативно-правових актах 17 РОЗДІЛ ІІ. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 24 2.1. Подання цивільного позову про відшкодування збитків від забруднення навколишнього водного середовища 24 2.2. Порядок обчислення збитків від забруднення навколишнього водного середовища 28 2.3. Цивільна відповідальність за забруднення навколишнього природного середовища 49 ІІІ. ПРОБЛЕМИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ВІДШКОДУВАННІ ЗБИТКІВ ВІД ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ЦИВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ 72 3.1. Проблема зближення законодавства України у сфері відшкодування збитків від забруднення навколишнього водного середовища із світовим законодавством 72 3.2. Проблеми методики розрахунку збитків, завданих забрудненням навколишнього водного середовища 80 ВИСНОВКИ 83 Перелік використаних джерел 88 ДОДАТОК 1 94

 9. Аудит розрахунку із заробітної плати
  Вступ 3 1. Аудит як форма контролю, його сутність, об'єкти і методи 8 2. Організація та методика аудиту розрахунку із заробітної плати 11 2.1.Мета і завдання аудиту розрахунку із заробітної плати. 11 2.2. Джерела інформації та об’єкти аудиту розрахунку із заробітної плати. 12 2.3. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. 13 2.4. План та програма аудиту розрахунку із заробітної плати. 16 2.5. Проведення аудиту розрахунку із заробітної плати 19 3. Аудиторський висновок з аудиту розрахунку із заробітної плати 23 Висновок 27 Список використаної літератури 30 Додатки 32-39 Метою курсової роботи є дослідження аудиту розрахунку із заробітної плати на підприємстві. Предметом дослідження є методологія та діюча практика аудиту розрахунку із заробітної плати підприємства ТОВ „ДН”

 10. Диференціація заробітної плати в організації та її ефективність
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО ДОХОДІВ ПРАЦІВНИКІВ 7 1.1. Соціально-економічна сутність заробітної плати та її функції 7 1.3. Чинники диференціації заробітної плати 20 1.4. Системи преміювання працівників 25 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В МІНІСТЕРСТВІ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 31 2.1. Загальна характеристика МПСПУ 31 2.2 Організація оплати праці 47 2.3. Аналіз диференціації заробітної плати 61 РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ В МПСПУ 72 3.1 Досвід зарубіжних країн з організації оплати праці 72 3.2 Вдосконалення оплати праці державних службовців 77 3.3 Пропозиції щодо вдосконалення диференціації заробітної плати 84 ВИСНОВКИ 91 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 96 ДОДАТОК А 101-105

 11. Методика аналізу фонду заробітної плати
  Методика аналізу фонду заробітної плати....2 Список використаної літератури.............8

 12. Методика аналізу фонду заробітної плати
  ВСТУП 3 1. Поняття «Фонд оплати праці». Задачі, джерела та напрямки аналізу. 4 2. Аналіз фонду оплати праці. 7 ВИСНОВОК 12 Список літератури 15 Задача 18. На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних: тис.грн. ПОКАЗНИК Базисний період Звітний період 1 . Запаси сировини на початок періоду 380 410 2. Надходження сировини 10800 12350 3. Інше вибуття сировини 60 40 4. Запаси сировини на кінець періоду 410 280

 13. Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні
  Сутність поняття «мінімальна заробітна плата» 3 Проблеми в питаннях мінімальної заробітної плати в Україні. 3 Динаміка мінімальної заробітної плати в Україні 4 Перспективи встановлення мінімальної заробітної плати в Україні 6 Список використаної літератури 8

 14. Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні
  Шляхи удосконалення заробітної плати в Україні. 3 Список літератури 10

 15. Облік і аудит розрахунків із заробітної плати (ЖКГ)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 7 1.1. Економічна сутність оплати плати види та завдання обліку 7 1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази та літературних джерел з обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати 27 1.3. Основи бухгалтерського обліку і аудиту розрахунків із заробітної плати комунального підприємства 35 РОЗДІЛ 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХХХ 42 2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ХХХ 42 2.2. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства КП УЖГ Святошинського району 48 2.3. Аналіз фінансового стану розрахунків із заробітної плати підприємства ХХХ 50 РОЗДІЛ 3. МЕДОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ХХХ 61 3.1. Документування господарських операцій з обліку розрахунків із заробітної плати 61 3.2. Бухгалтерський облік розрахунків із заробітної плати комунального підприємства 66 3.3. Аудит розрахунків із заробітної плати комунального підприємства 79 РОЗДІЛ 4. ООРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ 93 ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 101 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 104 ДОДАТКИ 110-139 У архіві: Додатки Презентація Доповіль Роздатковий матеріал

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua