Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання (ID:25257)
| Размер: 16 кб. | Объем: 13 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконання 3
2. Колективна (бригадна) відповідальність 8
Література: 13

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Поняття та види трудового договору, порядок його укладання
  Вступ 3 1. Поняття трудового договору 5 1.1. Термінологічне визначення “трудового договору” 5 1.2. Сторони трудового договору 8 2. Види трудового договору 13 2.1. Класифікація за терміном дії 13 2.2. Контракт, як особливий вид трудового договору 14 2.3. Класифікація за характером і кількістю виконуваних працівником трудових функцій 18 2.4. Договори, укладені з іноземцями, державними службовцями, молодими фахівцями, неповнолітніми, інвалідами та ін. 21 3. Порядок укладення трудового договору. 30 Висновок 38 Список використаної літератури 40

 2. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору
  Вступ 3 1. Поняття, правові підстави та умови матеріальної відповідальності 4 2. Види матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації 7 3. Визначення розміру шкоди та порядок її покриття 16 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 3. Поняття та зміст колективного договору та угод
  Вступ 3 1. Поняття колективного договору 7 2. Колективні угоди 12 2.1. Поняття колективних угод 12 2.2. Види колективних угод 13 3. Укладення колективного договору 17 3.1. Передумови укладання колективного договору 17 3.2. Колективні переговори 19 3.3. Реєстрація колективного договору 21 3.4. Підписання колективного договору 22 3.5. Зміст колективного договору 23 3.6. Порядок дії колективного договору 26 4. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 28 Висновок 31 Список використаної літератури 35 Мета дослідження. Метою даної роботи є комплексне дослідження стану правового регулювання визначення, укладення, змісту, порядку дії та контролю за виконанням колективних договорів та угод, їх недоліки та переваги, визначення перспектив у цій сфері. Об’єкт дослідження. Об’єктом даної роботи є правовідносини в сфері колективного договору, а саме правовідносини, пов’язані із укладенням, дією та контролем за виконанням колективних договорів та угод та інші, пов’язані з цим правовідносини. Відносини в сфері колективних договорів та угод входять у предмет трудового права. Предмет дослідження. Предметом дослідження є нормативно-правові акти, які стосуються правового регулювання колективних договорів та угод, а також наукові джерела, які стосуються теоретичного обґрунтування доцільності застосування, а також інших проблем правового регулювання колективних договорів та угод. Колективні договори і угоди (укладення, реєстрація, сторони, зміст, строк дії та ін.) регулюються Законом України "Про колективні договори і угоди", Кодексом законів про працю України (глава 2 "Колективний договір"), постановами Кабінету Міністрів України. Колективний договір є і надалі залишається основним документом локальної дії на підприємствах. Укладення колективного договору значною мірою сприяє регулюванню виробничих і трудових відносин, підвищенню ефективності виробництва та зміцненню дисципліни, поліпшенню умов та охорони праці, посиленню соціального захисту трудящих та їх сімей, пом‘якшує соціально-економічну напругу в умовах переходу до ринку.

 4. Особливості укладання договору найма жилого приміщення
  Введение 3 1. Правовое регулирование найма жилья 6 2. Договор найма (аренды) как форма реализации права на жилище 17 3. Понятие и условия (содержание) гражданско-правового договора найма (аренды) жилья 21 4. Права и обязанности участников договора найма (аренды) жилья и правовые средства обеспечения их надлежащей реализации 29 Выводы 34 Список литературы: 36

 5. Юридичні властивості колективного договору як традиційного інституту трудового права
  Юридичні властивості колективного договору як традиційного інституту трудового права 2 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20 Тести 22 Чи правильні відповіді з питань цивільного права: Задача 23 При укладанні договору контрактації сільськогосподарської продукції між колективним сільськогосподарським підприємством “Жнива” і районною заготівельною організацією виникла проблема: кожна із сторін намагалася перекласти відповідальність за транспортування продукції на приймальний пункт одна на одну. Які вимоги закону з приводу вищевказаної проблеми? За вищенаведеною умовою написати договір контрактації сільськогосподарської продукції.

 6. Порядок укладення колективних договорів, контроль за виконанням його умов та відповідальність за порушення
  1. Порядок укладення колективного договору і його зміст 3 2. Контроль за виконанням колективного договору і види відповідальності за невиконання його зобов'язань 9

 7. Трудове право. Надурочні роботи і ненормований робочий день. Поняття колективного договору
  1. Надурочні роботи і ненормований робочий день 3 2. Поняття колективного договору 11 Література 15

 8. Поняття довіреності. Зміст та форми довіреності. Строк дії довіреності
  Вступ 3 1. Поняття та підстави представництва 6 1.1. Види представництва 10 2. Довіреність 11 2.1. Види довіреностей 13 2.2. Форма довіреності 14 2.3. Строк дії довіреності 15 2.4. Передоручення 16 2.5. Особливості видачі довіреності юридичними особами 17 2.6. Припинення довіреності та його наслідки 20 2.7. Представництво без повноважень 22 Висновки 23 Література: 24

 9. Внутрішній трудовий розпорядок та основні трудові обов’язки сторін трудового договору
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ. 5 1.1. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 5 1.2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 7 1.3. Обов’язки сторін трудового договору 10 РОЗДІЛ ІІ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРИ ПОРУШЕННІ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 14 2.1. Поняття дисциплінарного проступку 14 2.2. Дисциплінарна відповідальність та її види 17 2.3. Методи забезпечення трудової дисципліни 24 ВИСНОВОК 27 ЛІТЕРАТУРА 29

 10. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним
  Вступ 3 1. Порядок укладення та зміст шлюбного договору. Підстави розірвання та визнання шлюбного договору недійсним 4 2. Розірвання шлюбу в судовому порядку та в державних органах реєстрації актів цивільного стану 8 Висновок 12 3. Задача 13 Авраменко та Гончарова за порадою своїх друзів після трьох років подружнього життя вирішили укласти шлюбний договір. Оскільки Авраменко був змушений негайно виїхати за кордон, він попросив дружину самостійно піти та нотаріально посвідчити шлюбний договір. Якими мають бути дії нотаріуса? Чи має право нотаріус посвідчити договір, якщо дружина надасть йому документальне підтвердження неможливості чоловіка звернутися особисто? З якого моменту набуває чинності шлюбний договір? Яким чином вносяться зміни до шлюбного договору? Хто має право відмовитися від шлюбного договору? Література: 14

 11. Відповідальність сторін за порушення касових операцій та розрахункової дисципліни
  ЗМІСТ Відповідальність сторін за порушення касових операцій та розрахункової дисципліни 3 Задача 1 11 Чи сплачується податок з доходу фізичної особи, якщо вона здає в оренду житло громадянину? Обгрунтуйте вашу відповідь з посиланням на чинне законодавство. Задача 2 12 В грудні 2003 року Верховна Рада України затвердила Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік». На підставі ознайомлення з цим законом і вивченням консолідованого Державного бюджету України дайте відповіді на такі питання: 1. Які функції і завдання Державного бюджету України? 2. Назвіть яку питому вагу у видатках Державного бюджету України на 2004р. займає фінансування соціально-культурних заходів. Задача 3 20 Старший науковий працівник наукової установи Петренко К.Н. щомісячно отримує заробітну плату 600 грн. Ким і в якому розмірі сплачується збір на обов'язкове соціальне страхування. Дайте мотивовану відповідь з посиланням на чинне законодавство. Список використаної літератури 24

 12. Договірне право: Поняття та способи забезпечення виконання договору
  1. Поняття та способи забезпечення виконання договору. 3 2. Укладення договорів на публічних торгах (аукціонах). 5 3. Поняття цивільно-правової відповідальності за порушення договірних зобов’язань. 9 Завдання 13 У листопаді 2010 р. державне комерційне підприємство «Світанок» (позивач) звернулось з позовом до ТОВ ««Мрія» (відповідача) про звільнення орендованого приміщення, у зв’зку з закінченням строку дії договору оренди. Під час судового розгляду справи були встановлені наступні обставини. 21 січня 2007 року між відповідачем та позивачем було укладено договір оренди, за умовами якого позивач передав, а відповідач отримав в тимчасове користування нежитлове приміщення для розміщення магазину. Термін дії договору за згодою сторін визначено до 21 жовтня 2010 р. За тиждень до закінчення терміну дії договору позивач повідомив відповідача про свій намір використовувати означене нежитлове приміщення для власних потреб, та у зв’язку із цим просив відповідача про звільнення означеного примішення відразу після закінчення терміну дії договору оренди. Відповідач відмовився звільняти орендоване приміщення, обґрунтовуючи це тим, що він належним чином виконував свої договірні обов’язки та має намір на укладення договору оренди на новий термін, що є його переважним правом. Яке рішення має постановити суд ? Чи може державне підприємство виступати орендодавцем за договором оренди державного майна ? Чим відрізняється поновлення (пролонгація) договору оренди від укладення договору оренди на новий термін ? Література 17

 13. Підстави і порядок припинення трудового договору
  Література: 1. Кодекс законів про працю України. 2. Коментар до Кодексу законів про працю України. К., 2002 р. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів.

 14. Порядок виконання державного бюджету за видатками
  Вступ 3 1. Бюджетна класифікація видатків 4 2. Стадії виконання Державного бюджету за видатками 6 3. Функції та організація роботи Міністерства фінансів і органів Державного казначейства в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за видатками 13 Висновок 21 Список використаної літератури 22

 15. Порядок виконання покарань у виді штрафу
  Порядок виконання покарань у виді штрафу Література

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua