Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Міжнародні організації праці (ID:25258)
| Размер: 23 кб. | Объем: 14 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Міжнародні організації праці. 3
2. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин. 10
Список використаної літератури 14

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Міжнародні організації в системі регулювання міжнародних економічних відносин (на прикладі окремих організації)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ (МФО) ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 6 1.1 Місце основних міжнародних фінансових організацій у глобальній економічній системі 6 1.2 Загальна характеристика міжнародних фінансових організацій 11 РОЗДІЛ 2. ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ СТРУКТУРНИХ РЕФОРМ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 20 2.1 Фінансова політика організацій та умови надання кредитних ресурсів 20 2.2 Особливості проведення структурних реформ у перехідних економіках 32 2.3 Загальне значення надання допомоги міжнародних фінансових організацій для здійснення структурної перебудови економіки 34 РОЗДІЛ 3. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 39 3.1 Механізм та умови надання фінансової допомоги Україні групою Світового банку та МВФ 39 3.2 Проблемні питання налагодження взаємовідносин між Україною та МФО 51 3.3 Перспективи залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій для України 54 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 60 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 63 ДОДАТКИ 66

 2. Міжнародні страхові організації
  Вступ 2 Розділ 1. Міжнародний страховий ринок 3 Розділ 2. Формування єдиного ринку 9 Розділ 3. Європейський комітет зі страхування 13 Список використаної літератури 15

 3. Міжнародні економічні організації
  Вступ 3 1. Міжнародні економічні організації, як суб’єкт міждержавних економічних відносин 4 2. Поняття, класифікація та система міжнародних економічних організацій 5 3. Міжнародна правосуб'єктність та міжнародно-правовий статус міжнародних економічних організацій 7 4. Міжнародні неурядові економічні організації 10 5. Характеристика міжнародних економічних організацій 15 Висновок 24 Завдання 25 1. Визначте особливості європейського ринку синтетичних миючих засобів у 80-ті роки. Чому провалилися спробні продажі рідкого СМЗ у Європі ? 25 2. Сформулюйте цілі рекламної кампанії щодо просування СМЗ «Чистюля» на європейський ринок. 26 3. Сформулюйте стратегію, яку використовував Київський завод побутової хімії, виводячи «Чистолю» на ринок 27 4. Визначте проблеми, які зустрілись новому СМЗ у Європі та причини їх виникнення 27 5. Оцінить ступінь новизни «Чистолі» 27 6. Проаналізуйте маркетингову політику заводу щодо зміцнення позицій свого нового товару на європейському ринку 28 7. Розробіть рекомендації із стратегічного позіціонування другої марки СМЗ в Європі 28 Список літератури 30-31

 4. Міжнародні організації як суб
  Міжнародні організації як суб'єкти міжнародного туристичного права План Вступ 3 1. Інструменти регулювання міжнародного туризму в Україні 3 2. Співробітництво України з міжнародними туристичними організаціями 7 Висновок 10 Література 12

 5. Міжнародні організації і Україна
  ВСТУП 3 1. Взаємовідносини України з європейськими регіональними фінансовими організаціями 4 2. Фінансування МФО малого і середнього бізнесу в Україні 12 Список літератури 20

 6. Міжнародні фінансово-кредитні організації
  Вступ 3 1. МІЖНАРОДНИЙ ВАЛЮТНИЙ ФОНД І ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 4 2. СВІТОВИЙ БАНК 7 3. РЕГІОНАЛЬНІ МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-ФІНАНСОВІ ІНСТИТУЦІЇ 10 4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ 16 5. БАНК МІЖНАРОДНИХ РОЗРАХУНКІВ 19 Література 24

 7. Міжнародні організації, їх юридична природа та види
  Вступ 3 1. Загальна характеристика міжнародних організацій 5 1.1. Поняття й класифікація міжнародних організацій 5 1.2. Порядок створення міжнародних організацій і припинення їхнього існування 7 2.3. Міжнародна правосуб'єктність міжнародних організацій 9 2. ООН як універсальна міжурядова міжнародна організація 14 2.1. ООН та її функціонування 14 2.2. Спеціалізовані установи ООН 21 3. Деякі регуональні міжнародні організації 32 3.1. Рада Європи: цілі і основні напрямки діяльності 32 3.2. Європейський Союз 33 3.3. Співдружність Незалежних Держав (СНД) 40 Висновки 45 Список використаної літератури 48-50 Метою даної роботи є огляд та дослідження основних аспектів еволюції міжнародних організацій та їх роль у сьогоденні. Об’єктом дослідження є аналіз виникнення та розвитку міжнародних організацій, їх види. Предметом дослідження є юридична природа міжнародних організацій, напрями їх діяльності та роль у сучасному світі. Методологічну основу даної роботи складає загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого можливо охарактеризувати поняття та сутність можливо охарактеризувати поняття та сутність міжнародних організацій. Системний метод дає змогу розглянути види міжнародних організацій, а також їх роль і місце у системі. За допомогою історичного методу було досліджено виникнення та розвиток міжнародних організацій

 8. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  Вступ 3 Розділ 1. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я 5 1.1. Фінансове забезпечення охорони здоров'я в розвинених країнах з позиції ВООЗ 5 1.2. Системи медичного страхування в країнах Європи 7 Розділ 2. Фінансування закладів охорони здоров'я в Україні 15 2.1. Роль бюджетного фінансування у розвитку системи охорони здоров'я, особливості їхнього планування і фінансування 15 2.2. Альтернативні форми фінансування закладів охорони здоров'я 22 Висновок 29 Список літератури 32-33

 9. Міжнародні моделі організації та фінансування охорони здоров’я
  Вступ 3 1. Фінансування охорони здоров’я в європейських країнах 5 1.1. Історія розвитку європейської системи фінансування охорони здоров’я 5 1.2. Сучасна європейська модель фінансування системи охорони здоров’я 8 2. Фінансування охорони здоров’я в країнах Центральної та Східної Європи 12 2.1. Загальна проблематика фінансування медичних послуг 12 2.2. Російський досвід фінансування сфери охорони здоров’я 13 2.3. Система фінансування медичної сфери у постсоціалістичних країнах 16 3. Шляхи подальшого розвитку моделей фінансування охорони здоров’я 24 Висновок 28 Використана література 30 Метою роботи є дослідження основних напрямків у фінансуванні охорони здоров’я в різних країнах світу.

 10. Міжнародні економічні організації з регулювання МЕВ, їх класифікація
  Вступ 3 1. Група економічних організацій системи ООН 5 2. Світова організація торгівлі, її роль у МЕВ 8 3. Організація економічного співробітництва та розвитку 12 4. Міжнародний валютний фонд 13 5. Група Світового банку 18 6. Банк міжнародних розрахунків 24 Висновок 27 Список використаної літератури 28

 11. Міжнародні організації як субєкти міжнародного туристичного права
  Вступ 3 1. Міжнародне співробітництво в галузі туризму 3 2. Міжнародні туристичні організації 6 3. Роль міжнародних організацій у розвитку туризму 10 Висновок 14 Література 14

 12. Облік у зарубіжних країнах Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку
  1. Міжнародні організації з питань нормативного регулювання і контролю обліку. 3 2. Поняття, визначення й оцінка доходів відрізних видів діяльності. 9 3. Особливості обліку природних ресурсів на прикладі зарубіжних країн. 14 Список використаної літератури. 16

 13. Міжнародна кооперація праці та спеціалізація України ( суть та приклади).Спільні підприємства. Міжнародні науково-технічні програми
  Зміст Вступ 3 1. Міжнародна кооперація як рушій світової економіки 3 2. Міжнародна науково-технічна інтеграція 7 3. Аналіз участі України в процесі міжнародної науково-технічної інтеграції 9 Висновки 19 Список літератури 20

 14. Економіка праці в організації
  1.У чому полягає сутність резервів зниження трудомісткості продукції? 3 2. Розкрийте суть системи "оцінка заслуг"? 5 Задача. 10 Визначіть розмір нормативного часу ОП, якщо Тзм становить 480 хв, ПЗ - 5 % ОП, Т обс - 4 % ОП, Пнн - 20 хв, Прн - 4 % Тзм. Список використаної літератури: 11

 15. Економіка праці організації
  1. Назвіть основні процеси руху кадрів 3 2. Розкрийте поняття «заробітна плата як ціна робочої сили» 9 Задача 13 Бригада будівельного управління виконала за квітень і листопад звітно-го року такі роботи: Вид робіт Обсяг робіт Норма часу на ви-мірювач робіт, людино-год. Сума, нормо-год. Бетонні, м3 20200 0,44 8888 Арматурні, т 11400 8,3 94620 Опалубні, м2 240200 0,65 156130 Разом - - 259638 Визначіть виконання норм виробітку цією бригадою. Перелік використаної літератури 14

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua