Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
МатериалТема: Питання до заліку з предмета «Трудове право» (ID:25260)
| Размер: 74 кб. | Объем: 39 стр. | Стоимость: 90 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеI .Трудове право в правовій системі України.
2.Система трудового законодавства.
З .Загальна характеристика принципі трудового права.
4.Державні гарантії трудових прав за законодавством України.
5.Функції трудового права України.
б.Джерела трудового права, їх класифікація та види.
7.Конституція України - основне джерело трудового права.
8.Кодекс законів про працю як основний закон національного трудового законодавства. 9.Поняття та зміст права людини на працю та його конституційні гарантії в Україні. ІО.Міжнародноправове регулювання праці.
II .Поняття та види суб'єктів трудового права.
12.Громадяни як суб'єкти трудового права.
13. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин.
14.Трудовий колектив як суб'єкт трудового права.
15.Профспілковий орган підприємства, установи, організації як суб'єкт трудового права.
16.Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України.
17.Поняття та загальна характеристика трудових правовідносин.
18.3міст трудових правовідносин.
19.0сновні права та обов'язки громадян, закріплені в Конституції України, що визначають
принципи правового регулювання трудових відносин.
20.1ндивідуальні трудові відносини, їх склад та загальна характеристика.
21 .Колективні трудові відносини, їх склад та загальна характеристика.
22.Трудовий договір: поняття та загальна характеристика.
23 .Сторони та зміст трудового договору.
24.Порядок укладання трудового договору.
25.Контракт - особливий вид трудового договору.
26.Порядок укладання трудового договору з роботодавцем - фізичною особою.
27.0сновні трудові обов'язки сторін трудового договору.
28.Колективний договір: поняття, сторони, зміст.
29.Порядок укладання, строк дії колективного договору та відповідальність сторін за його виконанням.
ЗО.Поняття та види робочого часу.
З 1 .Режим та облік робочого часу.
32.Поняття та види часу відпочинку.
33.Правове регулювання відпусток.
34.Система заходів заохочення працівників як засіб забезпечення трудової дисципліни.
35. Нормативно-правове регулювання дисципліни праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
36. Підстави та умови дисциплінарної відповідальності.
37. Види дисциплінарної відповідальності та порядок її застосування.
38. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
39. Порядок розірвання трудового договору з ініціативи власника.
40. Юридична відповідальність за трудовим правом України.
41. Поняття та види матеріальної відповідальності за трудовим правом.
42. Колективна (бригадна) відповідальність.
43. Колективні трудові спори: поняття, предмет спору та порядок вирішення.
44. Сторони колективних трудових спорів.
45. Участь Національної служби посередництва і примирення у вирішенні колективних трудових спорів.
46. Правове регулювання проведення страйків.
47. Правове регулювання охорони праці.
48. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю.
49. Правове регулювання працевлаштування.
50. Державна служба зайнятості та її повноваження.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Екзаменаційні питання з предмета логістика
  1 .Поняття логістики та основні етапи її розвитку. 2.0собливості логістичної діяльності. З.Мета логістики та її загальні завдання. 4.Глобальні та локальні завдання логістики. 5.Основні завдання та функції менеджерів з логістики. 6.Напрямки діяльності логістичних компаній. 7.Рівні формування логістики. 8.Види логістики.9.Основні принципи підприємницької діяльності. 10.Сім правил логістики. 11 .Основні положення логістичної концепції. 12.Логістика як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства. 13.Сутність поняття «логістичний ланцюг» та його види. 14.Головні ланки логістичного ланцюга та фактори, що впливають на його організаційну побудову. 15.Визначення логістичної системи та основні її якості. 16.Властивості логістичних систем. 17 Види логістичних систем. 18.Етапи формування логістичної системи. 19.Визначення матеріального потоку та його основні характеристики. 20.Види матеріальних потоків. 21.Сутність інформаційних систем на рівні окремого підприємства. 22. Інформаційний потік та основні вимоги до інформації. 23.Фінансові потоки та їх класифікація. 24,Логістичні операції: сутність та види. 25.Функціональні сфери логістики. 26.3аготівельна логістика. 27.Виробнича логістика. 28.Розподільча логістика. 29. Посередницька логістика. ЗО.Логістика складування. 31 .Транспортна логістика. 32. Сервісна логістика. 33.Міжнародна логістика: сутність і завдання. 34.Роль логістики в міжнародному постачанні та розподілі. З5.Роль логістики в організації міжнародних перевезень. Зб.Інформаційне забезпечення міжнародної логістики. 37.Сутність і завдання глобальної логістики. 38.Логістика туризму: поняття та основні завдання. 39.Структура логістики туризму. 40.Логістика матеріально-технічної бази туризму. 41 .Логістика інформаційної інфраструктури туризму. 42.Логістика транспортної інфраструктури. 43.Логістика супутніх туристичних послуг. 44.Логістика виробництва та збуту туристичних товарів. 45.Сутність та завдання допоміжних потоків туристичного потоку. 46.Логістика туристичної сфери та її функціональні сфери. 47.0сновні завдання логістики кадрової сфери тур. підприємства. 48.Сутність та основні складові логістичної системи тур. підприємства. 49.Учасники логістичних рішень тур. підприємства та їх основні функції. 50.Логістична стратегія тур. підприємства. 51 .Традиційні логістичні канали просування турист. продукту. 52.0сновні складові логістичної розробки туру. 53.Логістичні етапи розробки туру. 54.Інформаційне забезпечення логістичної розробки туру. 55.Логістичний цикл обслуговування туристів у готелях. 56.Основні завдання логістики на підготовчій стадії обслуговування гостя готелю. 57.Основні завдання логістики на стадії в'їзду гостя готелю. 58.Основні завдання логістики на стадії перебування гостя готелю. 59.Основні завдання логістики на стадії виїзду гостя готелю.60. Основні етапи розвитку технологій обслуговування туристів у готелях. 61 .Інформаційні потоки в логістиці готельних послуг. 62.0сновні завдання застосування логістичного підходу в управлінні готелем. бЗ.Логістична система управління готелем. 64.0сновні критерії, за якими визначається вибір перевізника в туристичній сфері. 65.Особливості логістичного підходу при виборі виду транспорту для перевезень туристів. бб.Логістичний підхід при розробці автотранспортного маршруту. 67.Сутність та завдання інформаційної логістики в туризмі. 68.Сутність логістичної інформаційної системи та її підсистем. 69.Основні завдання та складові логістично-маркетингового комплексу. 70.Напрями розвитку інформаційних технологій в туризмі. 71 .Сутність та завдання фінансової логістики в туризмі. 72.0сновні функції фінансової логістики в туризмі. 73. Фінансові потоки в туризмі. 74.Логістичне управління фінансовими потоками в туризмі. 75.Логістика фінансового планування туристичної діяльності. 76.Формування продуктової стратегії підприємств сфери туризму. 77.Модель управління якістю турпродукту в системі виробничої логістики. 78.Моделювання збутових логістичних систем в туристичній сфері. 79.Недоліки функціонування туристичної логістики в Україні. 80.Проблеми розвитку логістики в Україні.

 2. Питання до заліку педагогічна психологія
  1. Основні напрямки і сучасний стан розвитку педагогічної психології 3 2. Основні розділи педагогічної психології 4 3. Методи педагогічної психології 5 4. Типи мислення та умови їх формування в процесі навчання 6 5. Методи навчання мислення 7 6. Проблемність у навчанні та її психологічна природа 8 7. Рівні проблемноеврістичного навчання та можливості його здійснення 9 8. Особистість як мета, об’єкт та суб’єкт виховання 10 9. Вікові аспекти виховання 11 10. Визначити переваги та недоліки кожного з напрямків педагогічної психології 13 11. Специфіка застосування методів педагогічної психології 14 Список літератури 17

 3. Питання до заліку з БЖД (42 білети)
  1. Техногенне середовище охоплює всі компоненти довкілля 2. Діяльність – це специфічний спосіб ставлення людини до світу. 3. Безпека життєдіяльності - це наука.. 4. Прийнятний рівень БЖД досягається.. ... 42. Основний принцип БЖД - мінімізація небезпеки для людини під час її діяльності.

 4. Питання до заліку Соціальне забезпечення
  1. Поняття та суть соціального забезпечення. 2. Соціальне забезпечення як складова соціального захисту населення. 3. Соціальне забезпечення як технологія соціальної роботи. 4. Поняття та суть соціальної допомоги. Соціальна допомога та соціальне забезпечення. 5. Система адресної соціальної допомоги. 6. Соціальна політика: поняття, суть та моделі. 7. Інструменти соціальної політики. Соціальне забезпечення та соціальна допомога як інструменти соціальної політики. 8. Рівні соціальної політики та соціальної допомоги. Класифікації соціальної допомоги за змістом, джерелами надання, причинами та порядком призначення. 9. Коротка характеристика основних різновидів соціальної допомоги в Україні. 10. Суть та основні терміни державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. 11. Характеристика цільових груп, яким надається допомога. Умови призначення та розмір допомоги. Порядок надання допомоги. 12. Суть та основні поняття державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми. 13. Характеристика цільових груп клієнтів, яким надається допомога. Умови призначення та розмір допомоги. Порядок надання допомоги. 14. Суть та терміни державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 15. Характеристика отримувачів та різновиди державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 16. Порядок надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 17. Технологізація соціального забезпечення та соціальної допомоги. 18. Поняття та суть технологій соціальної допомоги. 19. Алгоритм та інструментарій технологій соціальної допомоги. Суб’єкти реалізації технологій соціальної допомоги.

 5. Питання до заліку з предмету «Бухгалтерський облік»
  1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролю 3 2. Розвиток господарських зв’язків в умовах сучасного ринку 3 3. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів 4 4. Принципи бухгалтерського обліку та вимоги до бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів 4 5. Основні показники господарської діяльності підприємства 5 6. Оцінка та калькуляція. Оцінка матеріальних цінностей 5 7. Принципи оцінки господарських засобів і калькуляція 6 8. Документація господарських операцій. Її суть та значення 6 9. Оформлення документів і вимоги до їх змісту. Порядок складання документів 7 10. Класифікація бухгалтерських документів: грошові, матеріальні, розрахункові 7 11. Інвентаризація її значення: види порядок проведення та оформлення 8 12. Зміст і характер професійної діяльності бухгалтера- економіст, основні посадові інструкції 8 13. Організація і ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різної форми власності 9 14. Основи бухгалтерської звітності. Вимоги до звітності 9 15. Регулювання бухгалтерського обліку 10 16. Організація контрольно-ревізійної служби права та обов’язки ревізорів 10 17. Визначення виявленого в процесі ревізії матеріального збитку, матеріальна відповідальність працівників 11 18. Місцеві контрольно-ревізійні служби 11 19. Організація аудиторської служби 12 20. Види аудиту. Класифікація об’єктів аудиту 12 21. Методи і прийоми організації аудиту. Аудиторський ризик 13 22. Особливості обліку в банках 13 23. Бухгалтерські системи банківських установ України 14 24. Операційна робота в банку 14 25. Об’єкти фінансового обліку (активи, капітал, зобов’язання) 15 26. План рахунків та особливості його побудови. Структура пасивів плану рахунків 15 27. Види обліку. Господарський облік. Основні функції та вимоги 16 28. Функції бухгалтерського обліку 16 29. Принципи підготовки фінансової звітності 17

 6. Питання до заліку фінансовий облік (білети)
  1. Нарахування та відрахування заробітної плати. 3 2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками. 3 Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 4 Облік розрахунків по авансах та претензіях. 4 5. Облік розрахунків з підзвітними особами. 4 6. Облік розрахунків з різними дебіторами та кредиторами. 5 7. Облік розрахунків по соціальному страхуванню. 6 8. Облік розрахунків з бюджетом. 6 9. Облік кредитів банків. 7 10. Облік власного капіталу. 7 11. Облік нерозподіленого прибутку. 8 12. Облік вилученого капіталу. 8 13. Облік статутного капіталу. 9 14. Облік доходів і витрат від реалізації готової продукції. 9 15. Облік доходів і витрат від реалізації товарів. 10 16. Облік доходів і витрат від виконання робіт і надання послуг. 10 17. Облік інших доходів і витрат операційної діяльності. 11 18. Облік короткострокових кредитів банків. 11 19. Визнання, оцінка та класифікація зобов'язань. 12 20. Класифікація та визнання доходів. 12 21. Облік фінансових результатів. 13 22. Класифікація та визнання витрат. 13 23. Система оподаткування в Україні. 14 24. Облік податкових зобов'язань. 14 25. Облік податкового кредиту. 15 26. Облік розрахунків за ПДВ. 15 27. Облік розрахунків за комунальним податком. 16 28. Облік розрахунків за акцизним збором. 16 29. Податок з доходів фізичних осіб та відображення його результату на рахунках бухгалтерського обліку. 17 30. Визначення, оцінка та класифікація зобов'язань. 18 31. Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками. 18 32. Облік розрахунків із покупцями. 19 33. Облік розрахунків по авансах та претензіях. 19 34. Облік інших довгострокових фінансових зобов'язань. 20 35. Довгострокові облігації випущені за номінальною вартістю. 20 36. Довгострокові облігації випущені зі знижкою (дисконтом при емісії). 21 37. Умови та форми кредитування підприємств установами банків. 21 38. Облік короткострокових кредитів банків. 22 39. Облік нарахування відсотків за короткостроковими кредитами. 22

 7. Питання до заліку управлінський облік (білети)
  1. Роль обліку в управлінні підприємством. 5 2. Суть і функції управлінського обліку. 5 3. Базові моделі управлінського обліку. 6 4. Взаємозв'язок функцій управління та управлінського обліку. 7 5. Порівняння управлінського та фінансового обліку. 8 6. Етапи розвитку управлінського обліку. 10 7. Організація управлінського обліку на підприємстві. 11 8. Роль бухгалтера-аналітика на підприємстві. 11 9. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. 12 10. Класифікація витрат для оцінки запасів та визначення фінансового результату. 13 11. Класифікація витрат для здійснення процесу контролю та регулювання. 14 12. Групування і облік витрат за економічними елементами. 15 13. Групування і облік витрат за статтями калькуляції. 15 14. Мета та завдання обліку витрат. 16 15. Об'єкти обліку витрат, об'єкти калькулювання. 17 16. Характеристика рахунків для обліку матеріальних витрат. 17 17. Характеристика рахунків для обліку витрат на оплату праці. 18 18. Характеристика рахунків для обліку відрахувань на соціальні заходи. 18 19. Характеристика рахунків для обліку загальновиробничих витрат. 18 20. Характеристика рахунків для обліку адміністративних витрат. 19 21. Характеристика рахунків для обліку витрат на збут. 20 22. Процес підготовки і прийняття рішень. 21 23. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення. 22 24. Визначення функції витрат за методом аналізу рахунків. 23 25. Визначення функції витрат за методом вищої-нижчої точки. 23 26. Система виробничого обліку. 24 27. Облік і розподіл виробничих накладних витрат. 25 28. Характеристика основних методів калькулювання собівартості продукції. 25 29. Система обліку і калькулювання за замовленнями. 28 30. Система обліку і калькулювання за процесами. 29 31. Система обліку і калькулювання на основі діяльності. 30 32. Облік і калькулювання за системою директ-кост. 31 33. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 33 34. Цільове калькулювання. 34 35. Проблеми вдосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 35 36. Розподіл витрат допоміжних підрозділів. 36 37. Мета та методи аналізу "витрати, обсяг, прибуток". 37 38. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" на основі прибутку після оподаткування. 37 39. Точка беззбитковості та її розрахунок за допомогою рівнянь. 39 40. Графічний аналіз взаємозв'язку "Витрати, обсяг, прибуток". 40 41. Аналіз чутливості прибутку до змін обсягу діяльності. 41 42. Аналіз "витрати, обсяг, прибуток" в умовах виробництва декількох видів продукції. 42 43. Аналіз варіантів альтернативних рішень. 42 44. Рішення про спеціальне замовлення. 43 45. Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів. 43 46. Рішення про розширення чи скорочення сегментів діяльності. 44 47. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. 44 48. Цінові рішення. 45 49. Інвестиційні проекти та стадії їх аналізу. 45 50. Облік фінансових та капітальних інвестицій. 46 51. Методи оцінки інвестиційних проектів та програм. 46 52. Суть бюджетування. Види бюджетів. 47 53. Гнучкі і фіксовані бюджети. 49 54. Складання та взаємоузгодження бюджетів. 50 55. Бюджетування через приріст, бюджетування "з нуля". 51 56. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень. 52 57. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація. 52 58. Облік за центрами відповідальності. 53 59. Облік відповідальності на основі стандартних витрат. 53 60. Класифікація та контроль відхилень. 55 Список використаної літератури 56

 8. Питання до заліку організація і методика проведення аудиту
  Ринкова економіка та аудит. 3 Основні принципи організації аудиту в Україні. 3 Зовнішній, державний і внутрішній аудит. 4 Міжнародні, національні та внутрішньо фірмові стандарти і нормативи з аудиту. 4 5. Організація аудиторських фірм в Україні. 5 6. Нормативні документи, що регулюють зовнішній аудит в Україні. 5 7. Вимоги до створення аудиторських фірм. 6 8. Внутрішньо фірмові стандарти аудиту. 6 9.Оптимальні розміри, укомплектування штатів та розпорядок роботи аудиторських фірм. 7 10. Організація роботи аудиторських фірм. 7 11. Особливості організації і методики роботи індивідуальних аудиторів. 8 12. Порядок та основні шляхи встановлення договірної ціни на аудит чи аудиторські послуги. 8 13. Ознайомлення аудитора з завданням, обсягом роботи, програмою та окремими питаннями аудиту. 9 14. Методика коригування програми та складання робочого плану аудиту. 9 15. Загальна методика проведення аудиту на підприємстві. 10 16. Етика аудитора на підприємстві. 11 17. Методика спілкування аудитора з керівником підприємства, головним бухгалтером та іншими працівниками. 11 18. Методика оформлення, передачі та обговорення чернеток та інших робочих документів аудиту. 12 19. Методика складання аудиторського звіту га аудиторського висновку. 12 20. Методика обговорення проекту, оформлення аудиторського висновку та акту виконаних робіт. 13 21. Складання аудиторських програм та методик. 13 22. Особливості програми та методики аудиту для перевірки основних галузей 14 промисловості. 14 23. Особливості програми та методики для аудиту торговельних закладів. 14 24. Програма та методика аудиту банків та страхових компаній. 14 25. Програма та методика аудиту зовнішньоекономічної діяльності та діяльності спільних підприємств. 15 26. Програма та методика аудиту сільськогосподарських та інших підприємств. 16 27. Методика проведення аудиту для комісії з цінних паперів 16 28. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 16 29. Аналіз основних фінансових показників 17 30. Загальна оцінка фінансового стану підприємства та стану обліку і звітності. 17 31. Випадки та порядок оформлення різних типів аудиторських висновків 18 32. Сучасний перехідний етап та необхідність внутрішнього аудит 18 33. Зміст та основні напрямки внутрішнього контролю та аудиту 19 34. Аналіз сучасного стану внутрішнього контролю та аудиту 19 35. Стандарти внутрішнього аудиту 20 36. Необхідність організації внутрішнього бухгалтерського контролю та 20 аудиту. 20 37. Головний бухгалтер — організатор внутрішнього контролю та аудиту 22 38. Працівники бухгалтерії у виконанні контрольно-аудиторських функцій 22 39. Матеріально відповідальні особи у виконанні контрольно-аудиторських функцій та самоконтролю. 23 40. Контрольні функції керівника підприємства. 23 41. Аудиторський контроль спеціаліста з контролю за збереженням та раціональним використанням майна та інших ресурсів підприємства. 24 42. Аудиторський контроль керівників підрозділів та керівників виробництв. 24 43. Необхідність виборів і функціонування ревізійної комісії підприємства з колективною власністю. 25 44. Порядок виборів, склад і строки повноважень ревізійної комісії. 25 45. Голова ревізійної комісії та його функції. 25 46. Права, обов'язки та відповідальність ревізійної комісії. 26 47. Порядок і методика роботи ревізійної комісії. 26 48. Державне керівництво роботою ревізійних комісій. 27 49. Поняття інвентаризації та порядок призначення інвентаризаційної комісії та інвентаризації. 29 50. Загальний порядок проведення інвентаризації та оформлення її наслідків. 29 51.Особливості проведення інвентаризації на різних ділянках діяльності підприємства. 29 52. Порядок прийняття рішень за наслідками інвентаризації та аудит правильності прийняття рішень. 30 53. Поняття контрольно-аудиторської інформації та її класифікація. 31 54. Використання загальної контрольної інформації. 31 55. Використання спеціальної контрольної інформації. 32 56.Графік документообороту — основа контролю за забезпеченням підприємства контрольно-аналітичною інформацією. 32 57. Міжнародні стандарти аудиту. 33 58. Національні стандарти аудиту. 34 59. Внутрішньо фірмові стандарти 34

 9. Питання до заліку з української мови (шпора по укрмове)
  1. Поняття про національну мову. Форми української національної мови 4 2. Літературна мова, її форми і функції 6 3. Роль І. П. Котляревського та Т. Г. Шевченка у формуванні української літературної мови 7 4. Поняття про норму літературної мови. Типи норм сучасної літературної мови 8 5. Стилістична диференціація мови. Мовний стиль 9 6. Функціональні стилі та їх ознаки 11 7. Офіційно – діловий стиль. Сфера вживання і форма реалізації 12 8. Характерні риси офіційно – ділового стилю 13 9. Поняття про документ, реквізит і формуляр. Функції документів 14 10. Види документів за рядом ознак 16 11. Загальні вимоги до складання і оформлення ділових паперів 17 12. Офіційно ділова лексика. Терміни і професіоналізми 18 13. Книжна та іншомовна лексика. Правила вживання іншомовних слів у діловій документації 20 14. Синоніми і пароніми у діловому мовленні 21 15. Роль словників у складанні ділових паперів 23 16. Словотвір. Способи словотворення в українській мові 24 Словотвір - розділ мовознавчої науки, що вивчає структуру слів i способи їх творення. 24 17. Словотвір у діловій мові 26 18. Фразеологізми і їх вживання у офіційно – діловому стилі 27 19. Морфологія. Самостійні і службові частини мови 28 20. Граматична основа ділових документів 30 21. Особливості використання іменників у ділових паперах 31 22. Числівники у діловому мовленні 32 23. Усталені прийменникові конструкції ділового стилю. Прийменник по в діловому мовленні 33 24. Синтаксис і речення. Поняття про просте і складне речення 35 25. Складне речення. Засоби поєднання простих частин у складному реченні 37 26. Синтаксичні особливості ділових паперів 38 27. Синтаксичні структури у діловому мовленні 39 28. Складноскорочені слова і абревіатури 40 29. Правопис географічних назв у ділових паперах 42 30. Вставні слова і словосполучення в діловому мовленні, їх значення і правопис 43 31. Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви. Підготуйте зразок заяви 44 32. Що таке резюме? Яких правил слід дотримуватися під час складання резюме? 45 33. Автобіографія та її реквізити 46 34. Що таке характеристика? Основні реквізити характеристики 47 35. Лист як поширений вид документації. Класифікація службових листів 48 36. Анотація та рецензія. Мета анотації та рецензії 49 37. Довідка, її реквізити. Види довідок 50 38. Службові записки. Доповідна та пояснювальна записка. Зразок пояснювальної записки 51 39. Оголошення. Зразок оголошення 53 40. Повідомлення. Реквізити. Зразок повідомлення. 55 41. Договір. Типи договорів 58 42. Що таке контракт? Порядок укладання контракту. Структура тексту контракту 59 43. Трудова угода, її реквізити 60 44. Доручення, види доручень. Зразок доручення 61 45. Розписка. Види розписок. Реквізити розписки 63 46. Акт. Реквізити акту 64 47. Етика ділового спілкування. Загальноприйняті норми ділового етикету 65 48. Мовленнєвий етикет як національне явище. Етикетні формули згоди і відмови, подяки та відповіді на подяку (наведіть по 5-7 формул) 67 49. Етикетні формули типових комунікативних ситуацій: їх визначення і основна мета. Наведіть по 5- 7 етикетних формул знайомства і прощання, прохання і вибачення 68 50. Мовленнєва культура. Засоби розвитку мовлення 69 Список літератури 71

 10. Питання до заліку організація обліку на малих підприємствах
  Зміст 2 1. Організація аналітичного обліку затрат за економічними елементами і статтями калькуляції. 4 2. Організація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків по оплаті праці та інших виплатах. 4 3. Організація бухгалтерського обліку посередницьких операцій. 5 4. Ведення відомості 1-м. 5 5. Визначення прибутку до оподаткування. 5 6. Організація відображення в обліку розрахунків по оплаті праці. 6 7. Відомість обліку запасів (2-м). 7 8. Відомість обліку заробітної плати (розділ II відомості 3-м). 7 9.Відомість обліку розрахунків (розділ І відомості 3-м). 8 10.Відомість 4-м та порядок її заповнення. 8 11. Відомість обліку витрат на виробництво (розділи І та II відомості 5-м) та порядок її заповнення. 9 12. Відомість обліку доходів і фінансових результатів (розділ III відомості 5-м). 9 13. Організація документального оформлення операцій за рухом запасів. 10 14. 3агальновиробничі витрати їх розподіл. 10 15. Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності. 11 16. Організація, методи і принципи автоматизації підприємств малого бізнесу. 11 17. Методи та організація обліку зносу (амортизації) основних засобів. 12 18. Нормативно-правова база регулювання організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу. 12 19. Організація обліку використання прибутку. Організація обліку списання непокритих збитків. 13 20. Організація обліку використання робочого часу. 13 21. Організація обліку виробітку на підприємствах різних видів діяльності (виробничі, невиробничі). 14 22. Організація обліку нарахувань на оплату праці. 14 23. Організація обліку наявності та руху основних засобів. Організація аналітичного та синтетичного обліку основних засобів. 15 24. Організація обліку операцій по страхуванню персоналу. 15 25. Організація обліку фінансових результатів на підприємствах малого бізнесу. 16 26. Організація обліку безготівкових коштів. 16 27. Організація обліку доходів і витрат за П(С)БО. 17 28. Організація обліку касових операцій. 17 29. Організація обліку операцій по реалізації продукції, визначення фінансових результатів від продажу продукції. 18 30. Організація оподаткування фізичних і юридичних осіб. 18 31. Організація обліку праці її оплата на малих підприємствах. 18 32. Основи побудови організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу. Облікова політика. 19 33. Особливості організації обліку запасів на підприємствах малого бізнесу. 19 34. Особливості організації обліку наявності та руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх зносу. 20 35. Організація обліку затрат на малих підприємствах. 20 36. Особливості побудови процесу узагальнення даних бухгалтерського обліку. 21 37. Організація відображення інформації комісійних договорів. 21 38. Організація відображення інформації про договір доручення. 22 39. Організація обліку діяльності селянських (фермерських) господарств 22 40. Оцінка запасів відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". 23 41. Первинні документи по обліку заробітної плати. 24 42. План рахунків, особливості використання. 24 43. Податкова звітність. Книга обліку доходів і витрат. 25 44. Поняття посередницьких операцій. 26 45. Поняття та класифікація нематеріальних активів. Організація обліку нематеріальних активів за П(С)БО 8. 26 46. Порядок обліку витрат відповідно до П(С)БО 16. 27 47. Порядок складання оборотне - сальдової відомості. 27 48. Регістри бухгалтерського обліку. 28 49. Організація синтетичного обліку формування фінансових результатів. 28 50. Склад і оцінка основних засобів відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби". 29 51 .Склад та групування затрат. 29 52.Організація складання звітності відповідно до П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства". Баланс. Звіт про фінансові результати. 30 ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 31 53. Особливості організації обліку при спрощеній системі оподаткування. 32 54.організація обліку при об'єднанні підприємств. 32 55.Організація нарахування та обліку торгової націнки. 33 56. Організація розрахунку та обліку транспортно-заготівельних витрат. 34 57. Форми ведення бухгалтерського обліку. 34 58. Характеристика сучасного програмного забезпечення 35

 11. Питання до заліку центральний банк і грошово-кредитна політика
  ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Центральний банк і грошово-кредитна політика» _ 1. Призначення, статус та основи організації діяльності НБУ. 2. Основні напрями діяльності та операції НБУ. 3. Стан та організація готівкового грошового обороту в Україні. 4. Прогнозування готівкового грошового обороту (світовий досвід та досвід України). 5. Система й органи управління центральних банків (світовий досвід та досвід України). 6. Створення центральних банків (необхідність, шляхи) і форми їх організації. 7. Необхідність, сутність і методи кредитування центральними банками комерційних банків. 8. Центральний банк — «банк банків». 9. Розвиток кредитних відносин НБУ з комерційними банками. 10.НБУ — емісійний центр готівкового грошового обороту. 11.Роль НБУ в забезпеченні функціонування платіжної системи країни. 12. Банківський нагляд: необхідність, завдання і форми здійснення. 13. Визначення рейтингової оцінки діяльності банків за системою CAMEL. 14. Система гарантування банківських депозитів (світовий досвід та досвід України). 15. Організація системи банківського регулювання і нагляду (світовий досвід та досвід України). 16. Сутність та порядок ліквідації комерційних банків. 17. Сутність та порядок реорганізації комерційних банків. 18. Порядок видачі банкам ліцензій і письмових дозволів на виконання операцій. 19. Зміст, типи і цільова спрямованість грошово-кредитної політики. 20. Місце грошово-кредитної політики в загальноекономічній політиці держави. 21. Кейнсіанський та монетаристський підходи до грошово-кредитної політики. 22. Процентна політика центрального банку (світовий досвід та досвід України). 23. Політика операцій на відкритому ринку (світовий досвід та досвід України). 24. Політика обов'язкових резервних вимог як інструмент грошово-кредитної політики (світовий досвід та досвід України). 25. Характеристика інструментів грошово-кредитної політики. 26. Інструменти валютного регулювання. 27. Курсова політика НБУ. 27. Роль НБУ на ринку державних цінних паперів. 28. Золотовалютні резерви: проблеми формування та управління. 29. НБУ — фінансовий агент уряду. 30. Проблеми формування і використання резервів на покриття кредитного ризику. 31. Проблеми формування і використання резервів на покриття ризику від проведення операцій з цінними паперами. 32. Роль НБУ у запровадженні Національної системи масових електронних платежів. 33. Державний борг України та роль НБУ в управлінні ним. 34. Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують капітальну базу банків (світовий досвід та досвід України). 35.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують ліквідність банків (світовий досвід та досвід України). 36.Сутність, призначення та порядок розрахунку економічних нормативів, що регламентують кредитний ризик банків (світовий досвід та досвід України). 37. Сутність, призначення та порядок розрахунку нормативів, що регламентують інвестиційний ризик та ризик відкритої валютної позиції банків (світовий досвід та досвід України). 38. Розвиток системи касового виконання державного бюджету в Україні і роль НБУ у забезпеченні функціонування цієї системи. 39. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства. 40. Нагляд НБУ за проблемними банками.

 12. Трудове право
  1. Поняття та порядок укладення трудового договору. 3 2. Переведення на іншу роботу. 7 3. Підстави припинення трудового договору. 9 Задача 1 13 Приймаючи Щербакову на посаду бухгалтера, власник запропонував їй подати такі документи: 1) трудову книжку; 2) документ про освіту; 3) паспорт; 4) зобов’язання про те, що вона протягом 2-х років не претендуватиме на отримання житла; 5) характеристику з попереднього місця роботи. Чи правомірні вимоги власника? Задача 2 14 Наказом директора заводу майстер цеху Моховенко був переведений у травні на 20 днів на посаду заступника начальника цеху, який був відсутній у зв’язку з захворюванням. У вересні Моховенко знов був переведений на один місяць на цю ж посаду для заміщення заступника начальника цеху, що перебував у відпустці. Через 10 днів такого заміщення Моховенко звернувся до власника з проханням повернути його на попереднє місце роботи. Чи повинен власник задовольнити прохання Моховенка? Задача 3 15 Тесленко вирішила звільнитись з роботи за власним бажанням, про що попередила власника у розмові з ним 5 вересня. Через два тижні вона не вийшла на роботу, хоча власник не видав наказ про її звільнення. Чи правомірні дії сторін? Список використаної літератури 17

 13. Трудове право
  1. Рівність прав громадянина у праці, заборона дискримінації 3 2. Законодавство про зайнятість населення, поняття, форми зайнятості 5 3. Методи регулювання заробітної плати 9 Література 15

 14. Трудове право
  Доповідь. Власник або уповноважений ним орган в трудових правовідносинах 3 Бібліографія 9

 15. Трудове право
  1. Сторони колективного договору та сфера його укладання 3 2. Види та порядок застосування дисциплінарних стягнень 10 Список використаної літератури: 20

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua