Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Туризм як складова соціальної політики держави (ID:25268)
| Размер: 19 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Туризм як складова соціальної політики держави. 3
2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 8
Список використаних джерел 17

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Туризм як складова соціальної політики держави
  1. Туризм як складова соціальної політики держави 3 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні 9 ЛІТЕРАТУРА 20

 2. Публічне адміністрування. Туризм як складова соціальної політики держави
  1. Туризм як складова соціальної політики держави. 3 2. Місце і роль громадських організацій у публічному адмініструванні. 8 Список використаних джерел 17

 3. МИТНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
  ВСТУП 3 1. МИТНО-ТАРИФНІ СИСТЕМИ В СУЧАСНОМУ СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ 4 2. ПРАВО МИТНИХ ПІЛЬГ 8 3. РЕГУЛЮВАННЯ МИТНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РЕЖИМУ 9 4. КОНТРОЛЬНО-ОПЕРАЦІЙНІ МИТНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВ (МІЖНАРОДНИЙ МИТНИЙ ПРОЦЕС) 12 ВИСНОВОК 13 ЛІТЕРАТУРА 14

 4. Макроекономічний зміст соціальної політики держави (за матеріалами країн перехідної економіки)
  Зміст Вступ 3 Розділ 1 Макроекономічний зміст соціальної політики: мета соцальної політики, її складові і зміст 7 1.1. Політика державного регулювання як складова частина господарської системи 7 1.2. Політика економічного розвитку: державне коригування економіко-соціального розвитку суспільства 9 1.3. Соціально-економічні передумови формування соціальних гарантій 13 Розділ 2. Засоби державної соціальної політики їх ефективність 23 2.1. Соціальна структура сучасної Німеччини 23 2.2. Самостійні, буржуазний середній клас, селяни 24 2.3. Прошарки у сфері послуг 26 2.4. Еліта та шлях до неї 28 2.5. Прошарки, що проживають на межі бідності 29 Розділ 3 Макроекономічні наслідки соціальної політики в Україні, заходи спрямовані на зайнятість, зростання доходів бідних, гарантії мінімального споживання 34 3.1. Довгострокова стратегія розвитку України та пріоритети діяльності Уряду на 2006-2007 роки 34 3.2. Соціальна політика як важливий чинник зростання української економіки 38 Висновок 43 Література 45 Теоретичною базою дослідження стали роботи чималої кількості вчених Росії: З.Бербешкіної, Ф.Бурджанова, Н.Грищенка, Н.Денісова, І.Домніної, Є.Капустіна, О.Козловського, Л.Кунельського, Є.Мальгінової, К.Микульського, Л.Ржаніциної, Н.Римашевської, А.Римашевського, В.Роіка, Г.Слезингера. Однак, незважаючи на значну кількість публікацій по різних аспектах соціального захисту населення, серед вчених дотепер не досягнуто єдності у визначенні категоріального статусу соціальних гарантій, організаційно-фінансових джерел, форм та механізму їх реалізації в умовах трансформації економічної системи. Актуальність проблеми формування та реалізації ефективної системи соціальних гарантій, її теоретична та практична значущість, високий ступінь дискусійності, необхідність осмислення та використання вітчизняної і закордонної теоретичної спадщини й практичного досвіду в цій сфері зумовили вибір теми, мету та задачі роботи. Метою курсової є визначення функціональної ролі інтегрального комплексу соціальних гарантій та розробка механізму його забезпечення в процесі становлення в Україні ринкових відносин. Виходячи з цієї мети, в роботі поставлено та вирішено такі задачі: - визначено місце, роль та функціональні можливості розподільного механізму у відтворювальному процесі як економічної основи соціального захисту; - здійснено порівняльний аналіз базових соціальних моделей захисту населення в країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою; - проаналізовано сучасну соціально-економічну ситуацію в Україні; - визначено шляхи та методи формування механізму реалізації соціальних гарантій в Україні. Об’єктом дослідження виступають економічні та соціальні процеси, а також відносини, що виникають при реалізації системи соціальних гарантій в конкретних соціально-економічних умовах. Предметом дослідження є соціальні гарантії як економічна категорія та механізм їх забезпечення в системі соціального захисту населення. Хронологічними рамками дослідження є період незалежності України. У вступі необхідно виправити роботи, замінити на слово - курсову

 5. Основні проблеми розвитку соціальної сфери та здійснення соціальної політики в Україні
  Вступ 3 1. До визначення поняття „соціальна політика” 5 2. Проблеми розвитку сучасної соціальної політики України 10 3. Проблеми сімейної політики в Україні 12 Висновок 17 Список використаної літератури 19

 6. Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики
  ВСТУП 3 1. Співвідношення і взаємозв’язок політики і соціальної політики 4 2. Пріоритети соціальної політики України 9 ВИСНОВКИ 15 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 17

 7. РR (ПР) - як складова частина комунікативної політики підприємства на міжнародному ринку
  Відгук РЕФЕРАТ 3 ВСТУП 5 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 8 1.1. Сутність міжнародних маркетингових комунікацій 8 1.2. Поняття та сутність паблік рілейшнз 15 1.3. РR - як складова частина загальної стратегії підприємства 23 Розділ 2. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ РR-ЗАХОДІВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ 30 2.1. Особливості організації діяльності PR-підрозділів у закордонних компаніях 30 2.2. Адаптація ідеології підприємства до психології та культури країни на території якої працює підприємство 40 2.3 Управління процесом паблік рілейшнз 44 2.4 PR і взаємовідносини підприємства з суб’єктами ринку 51 2.5 Аналіз основних методів пороведення PR-кампаній на міжнародних ринках 65 Розділ 3. АНАЛІЗ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОЛІТИКИ КОМПАНІЇ KAWASAKI ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 81 3.1. Загальна характеристика об’єкта дослідження 81 3.2. Аналіз основних методів здійснення зовнішніх комунікацій компанії та резерви підвищення їх ефективності 84 Висновок 106 Перелік використаної літератури 108 Додаток 1. Алгоритм успішного проведення кампаній, їхнього планування, організації, контролю й оцінки ефективності, результативності 113 Додаток 2. Технічна характеристика Kawasaki Ninja ZX-12R 114 Додаток 2. Технічна характеристика Kawasaki Ninja ZX-12R 114 Додаток 3. Прес-реліз компании «Ультра Сі» 115 Додаток 4. Список ЗМІ для запрошення на прес-конференцію і презентацію 116 Додаток 5. Бюджет проведення презентації 118

 8. Кр основи соціальної політики
  Вступ 3 1. Умови реалізації соціальної політики 4 2. Принципи реалізації соціальної політики 8 Висновок 14 Список використаної літератури 15

 9. Контрольна з соціальної політики
  1.1. Проаналізуйте умови формування ринку праці Вашого регіону 2 1.2.Що, на Вашу думку, необхідно зробити, щоб рівень розвитку соціальної політики в Україні був не лише наслідком, а й фактором прискорення економічного розвитку нашої держави та Вашого регіону 4 1.3.Визначте особливості, характерні для функціонування ринку праці в адміністративно-командній та ринковій економічних системах 7 1.4.Надайте оцінку моделі соціального захисту в Україні 9 1.5. Назвіть у яких формах та методах впроваджується соціальний діалог у вашому регіоні, наведіть приклади діяльності територіальних тристоронніх соціально-економічних рад 11 Список використаної літератури 14

 10. Основи соціальної політики
  Вступ 3 1. Умови реалізації соціальної політики 4 2. Принципи реалізації соціальної політики 6 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 11. Основні напрямки державної соціальної політики
  Зміст Вступ 3 1. Цілі та завдання соціальної політики 4 2. Державне регулювання ринку праці 7 3. Механізм державного регулювання соціальної політики в умовах соціально-економічних перетворень 11 Висновок 13 Список використаної літератури 14

 12. Формування технічної та соціальної політики фірми
  Формування технічної та соціальної політики підприємства. 3 Список літератури 8

 13. Порівняльна характеристика соціальної політики США і України
  Вступ 3 1. Соціальна держава другої половини ХХ ст. 3 2. Основні типи “держав добробуту” 7 3. Особливості української соціальної політики 9 Висновки 13 Література 18

 14. Сприяння соціально-економічного процесу затвердження соціальної політики
  ЗМІСТ Вступ 4 1. Оцінка сучасної суспільної ситуації 7 2. Трансформаційний процес: сутність і результати 8 3. Соціальний механізм трансформаційного процесу 12 4. Модель соціальної політики, згідно європейських стандартів 14 Висновки 17 Список використаної літератури 20

 15. Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Поняття охорони праці як основного напрямку соціальної політики України 5 2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії 8 3. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці 14 Висновок 20 Список використаної літератури 22

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua