Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Українська мова (варіант 10) (ID:25279)
| Размер: 268 кб. | Объем: 10 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів 3
2. Анотація як науковий документ. Структура тексту, найголовніші мовні засоби 5
3. Використовуючи прийменники та префіксальні слова, кладіть документ, у якому йдеться про те, що викладачам та співробітникам університету необхідно подати довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів до відділу кадрів 7
4. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Введіть 2-3 словосполучення в речення 8
5. Перекладіть українською мовою 8
Список літератури 10

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Українська мова (варіант 2)
  1. Українська національна та літературна мова. Територіальні та соціальні діалекти 3 2. Уживання службових слів у професійному мовленні 10 3. Практичне завдання 15 3.1. Визначте стиль і стильовий різновид поданого тексту. Аргументуйте свою думку (укажіть мовні та позамовні засоби, характерні для цього стилю). 3.2. Відредагуйте словосполучення та сполучення слів. Моя автобіографія; внести внески; по закону; заходи по поліпшенню умов проживання у гуртожитку; іспит по історії; по завершенню занять; археологічні досліди; завідуючий кафедрою права; студент, перемігший у олімпіаді з історії 3.3. Визначте рід незмінюваних іменників. За потребою скористуйтесь словником іншомовних слів. МОНУ, МЗС, райвно, гупі, аташе, хобі, гінді, какаду, міледі, каное,денді, бюро, Капрі (острів), какао, поні, Оріноко (річка), алібі, танго, динго, комюніке, сабо, паспарту, івасі, фламінго, денді, урду, журі кольрабі, гризлі, кенгуру. 3.4. Поставте іменники у формі родового відмінка однини залежно від значення: Термін (період, поняття), камінь (збірне; одиничне), акт (документ, дія), знак (позначка, вияв чого-небудь), образ (зовнішній вигляд, ікона), буркун 3.5. Провідміняйте кількісні числівники 84 876; 5,43. 84 876 Список літератури 20

 2. Ділова українська мова варіант 20
  1. Особливості вживання займенників у ділових паперах. 2. Мова і стиль службових документів. 3. Інструкція, її реквізити та правила написання. 4. Напишіть творчу роботу на тему: Чому ви обрали професію юриста? 5. Перекладіть текст українською мовою. 6. Від поданих слів утворіть нові за допомогою префіксів пре-, при-,прі-. 7. Складіть усі можливі словосполучення (вирази) з наведених слів. Поясніть свій вибір. 8.Встановивши стрижневе слово, випишіть синоніми, згрупувавши їх у синонімічні ряди; поясніть відтінки значень та емоційне забарвлення кожного з них. 9. Визначте слово за його лексичним значенням. У якій сфері людської діяльності використовуються ці слова? 10. Вставте пропущені букви, з'ясуйте правопис префіксів.

 3. Українська мова за професійним спрямуванням Варіант № 2
  1. Використання юридичної термінології в діловому мовленні 3 2. Наказ як розпорядчий документ, його реквізити та правила написання 7 3. Напишіть оголошення про вечір, присвячений Дню юриста 15 4. Перекладіть українською мовою 16 5. Підберіть форми слова й однокореневі слова, у яких відбулося чергування приголосних 17 Список літератури 18

 4. Українська мова професійного спрямування. Варіант 9
  1. Поняття культури мови і культури мовлення 3 2. Способи ускладнення простих речень 10 3. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології 12 4. Короткий тлумачний словник професійних термінів 15 Список використаної літератури 28

 5. Українська мова професійного спрямування. Варіант 3
  1. Документи щодо особового складу 3 2. Правопис слів іншомовного походження 11 3. Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення морфології 14 4. Короткий тлумачний словник професійних термінів 16 Список використаної літератури 32

 6. Українська мова (варіант 10) Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів
  1. Стилістичні норми української мови у текстах наукових праць та ділових паперів 3 2. Анотація як науковий документ. Структура тексту, найголовніші мовні засоби 5 3. Використовуючи прийменники та префіксальні слова, кладіть документ, у якому йдеться про те, що викладачам та співробітникам університету необхідно подати довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів до відділу кадрів 7 4. Знайдіть помилки у побудові словосполучень. Запишіть правильні варіанти. Введіть 2-3 словосполучення в речення 8 Дякуючи підтримці Займатися своєю справою Заставити повернути долг ..... 5. Перекладіть українською мовою 8 Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Убытки, которые причинены Обществу или Банку в этом случае, возмещаются в порядке, определенном действующим законодательством Украины. Банк не несет ответственности перед Обществом, если убытки являются следствием действий, совершенных в соответствии с письменными распоряжениями Общества. Список літератури 10

 7. Українська мова
  1. Особливості вживання родових форм іменників у професійному мовленні. Рід іменників на позначення назв осіб за професією, посадою, званням. Рід незмінюваних іменників, абревіатур. 3 2. Вживання вставних слів і словосполучень у фаховому мовленні. 8 Література 17

 8. Українська мова
  1. За якими ознаками класифікуються ділові документи? Назвіть групи документів за традиційною класифікацією. 3 2. Подайте дефініцію понять, номінованих термінами: тур, флотель, туроператор, контракт, гідропарк, віза, транзит, експедитор. 8 3. Відредагуйте запропоновані вислови: 8 4. Укладіть пояснювальну записку від власного імені про причину невчасної ліквідації академзаборгованості - заліку з .... 9 5. Перекладіть уривок фахового тексту з російської мови на українську. Розставте розділові знаки. Поясніть написання підкреслених слів. 10 Література: 12

 9. українська мова 10
  1. Основні вимоги до мовлення. Мовний етикет 3 2. Призначення і оформлення особистого доручення (навести зразок) 4 3. Навести зразок складної заяви про зарахування на роботу 6 4. Скласти власне резюме 7 5. Перекласти текст українською мовою, правильно розставити розділові знаки 7 6. Записати правильно слова, вставляючи, де потрібно, пропущені літери 8 Лук’ян, сузір’я, з’ясувати, святковий, ручці, рученьці, голівоньці.... 7. Утворити форму родового відмінка однини 8 Гомель – Гомеля, горизонт – горизонту, велосипед – велосипеда, градус – градуса, штаб – штабу.... 8. Утворити форму кличного відмінка 9 Анатолій Іванович – Анатолію Івановичу.... 9. Провідміняти числівники 9 4322 459 45,67 10. Перекласти українською мовою 10 По собственному желанию – за власним бажанням, по требованию – на .... Література 11

 10. українська мова кр
  Завдання 1. Поясніть, у яких стилях мови автор може виявити індивідуальність? 3 Завдання 2. Складіть вправу на закріплення знань однокурсників з теми «Засоби милозвучності української мови». 5 Завдання 3. Напишіть невеликий роздум-есе на тему: «В чому трагедія Еллочки-Людоїдки або скільки слів достатньо знати для повного щастя?». 5 Завдання 4. Придумайте вислів за даним початком: «Крила виростають…» 7 Завдання 5. Запишіть по одному прикладу кожного з морфологічних і неморфологічних способів словотвору. 7 Список використаної літератури 9

 11. Українська мова
  1. Лексико – семантичний спосіб творення слів 3 2. Правопис сполучників 5 3. Вставні слова і речення 8 Список літератури 13

 12. Українська мова
  1. Складіть зразок заяви про надання матеріальної допомоги 3 2. Знайдіть українські відповідники до слів 4 3. Перекладіть українською мовою 5 4. Записати речення фонетичною транскрипцією. Зробити фонетичний розбір підкреслених слів 6 5. Вставити пропущені букви. Розкрити дужки, пояснити правопис слів, зробити морфемний розбір підкреслених слів 7 6. Записати правильно складні слова. Пояснити їх правопис 8 7. Наведені іменники поставити в орудному відмінку однини, пояснити правопис відмінкових закінчень 9 Список використаної літератури 11

 13. Українська мова
  1. Ознаками культури мовлення є: 2. Правильно вжито прийменники у - в у словосполученні: 3. Літеру ґ слід писати в усіх словах рядка: 4. Усі власні назви треба брати в лапки у рядку 5. Прикметники із суфіксом -зьк- утворюються від іменників: 6. Відредагуйте словосполучення. 7. Поясніть значення фразеологізмів. ІІІ рівень ( кожна правильна відповідь -1 б.) Б.Установіть відповідність між іменниками та родами, до яких вони належать. д), 9. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. 10. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть її в таблицю. IV рівень ( кожна правильна відповідь 11. Запишіть правильно слова, знявши скісну риску. 12. Складіть текст про літературну норму з п'яти рядків за схемою:

 14. Кр українська мова
  1. Охарактеризуйте типові помилки, пов’язані з уживанням прийменників у фахових військових текстах. з’ясуйте причини порушення норм; подайте зразки нормативного вживання зворотів військовими. 3 2. Яку літеру – и чи і – треба вставити замість крапок? Запишіть слова. 7 3. Перекладіть українською типові мовні звороти, уживані в текстах пояснювальних записок. 8 4. Провідміняйте сполуку, утворену Вашим прізвищем, іменем і по батькові. Зважте на можливий паралелізм закінчень у давальному й місцевому відмінках. 9 5. Складіть резюме. Прокоментуйте оформлення основних компонентів резюме. 10 Список використаної літератури 12

 15. Кр українська ділова мова
  1. Поняття культури мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації студентів та спеціалістів. 3 2. Документи з кадрово-контрактних питань (автобіографія, резюме): типи, види, реквізити, правила написання. 7 3. Скласти зразок автобіографії. 12 4. Виправити мовностилістичні помилки 12 Список використаної літератури 13

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua