Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ЗадачаТема: Використання виробничих запасів на підприємстві характеризується даними, наведеними в таблиці. Методика визначення транспортно-заготівельних витрат на використані виробничі запаси (ID:25281)
| Размер: 6 кб. | Объем: 2 стр. | Стоимость: 30 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗадача.
Використання виробничих запасів на підприємстві характеризується даними, наведеними в таблиці.
Методика визначення транспортно-заготівельних витрат на використані виробничі запаси

Показники Собівартість, грн. Транспортно-заготівельні витрати, грн. Вартість,
грн.
Залишок виробничих запасів на початок місяця 30150,00
1790,00
31940,00
Придбано виробничих запасів 52115,00 4637,00 56752,00
Використано виробничих запасів структурним підрозділом 62219,00 4860,89 67079,89
Залишок виробничих запасів на кінець місяця 20046,00 1566,11 21621,11

Виконати відповідні розрахунки в таблиці. Визначити транспортно-заготівельні витрати в частині використаних виробничих запасів.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили.
  Задача За даними таблиці, проаналізувати використання фонду робочого часу з метою виявлення втрат і причин, які їх зумовили. Використання фонду робочого часу ЗАТ «Готельний комплекс . Турист Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення (+,-) люд./год %до підсумку люд./год %до підсумку абсолютне відносне % Номінальний фонд робочого часу 1918254 100,00 1918254 100,00 Неявки з поважних причин, зокрема: 199705, 210216 -чергові відпустки 128062 125551 -тимчасова непрацездатність 65759 79812 -неявки, передбачені за¬конодавством 3414 2829 -навчальні відпустки 2470 2024 Втрати робочого часу, зокрема: 516087 491511 -простої 0,00 0,00 -прогули 297 328 -неявки з дозволу адмі¬ністрації 515790 491183 Реальний фонд робочого часу 1202462 1216527

 2. Облік та аудит виробничих запасів підприємства, аналіз їх використання
  АНОТАЦІЯ РЕФЕРАТ Доповідь Роздатковий матеріал Вступ 5 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 8 1.1. Економічний зміст виробничих запасів 8 1.2. Класифікація і оцінка виробничих запасів в обліку 12 1.3. Критичний аналіз нормативно-правової та спеціальної літератури з питань обліку, аналізу і аудиту виробничих запасів 23 Висновки до розділу 1. 25 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 27 2.1. Загальна техніко - економічна характеристика підприємства TOB „Назва" 27 2.2. Організація обліку наявності, руху та збереження виробничих запасів на місцях їх зберігання 33 2.2. Аналітичний облік виробничих запасів 41 2.3. Синтетичний облік виробничих запасів 47 2.4. Організації та методології обліку виробничих запасів в умовах застосування АРМ 57 Висновки до розділу 2. 61 РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 63 3.1. Завдання та побудова аналізу використання виробничих запасів 63 3.2. Факторний аналіз використання виробничих запасів 71 3.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів 75 РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 83 4.1. Організація проведення аудиту виробничих запасів 83 4.2. Методика проведення аудиту виробничих запасів 90 4.3. Складання аудиторського висновку аудиту виробничих запасів 100 Висновки та пропозиції 104 Список використаної літератури 108 Додатки 113-128

 3. Класифікація виробничих витрат на підприємстві ТОВ
  Вступ 3 Розділ 1. Витрати підприємства: економічний природа витрат 6 Розділ 2. Виробничі витрати на підприємстві ТОВ „Назва” 11 2.1. Класифікація витрат 11 2.2. Кошторис витрат на виробництво та планової (нормативної) калькуляції 16 Розділ 3. Процес обліку витрат на підприємстві ТОВ „ Назва” 24 3.2. Облік витрат на виробництво на підприємстві ТОВ „ Назва” 24 3.2. Розподіл загальновиробничих витрат підприємства ТОВ „ Назва” 30 Висновок 33 Список використаної літератури. 36 Додатки 39

 4. За даними таблиці провести факторний аналіз фонду робочого часу, використавши наступну детерміновану модель:
  Задача. За даними таблиці провести факторний аналіз фонду робочого часу, використавши наступну детерміновану модель: ФРЧ = Чп * Дpn * Тс, де ФРЧ - фонд робочого часу; Чп - середньооблікова чисельність штатних працівників; Дpп - середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником за рік; Тс - середня тривалість робочого дня. Вихідні дані для визначення впливу факторів на фонд робочого часу: Показники Попередній рік Звітний рік Відхилення Абсолютне Відносне Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб. 1020 971 Відпрацьовано віма працівниками, людино-днів 150307 156331 Відпрацьовано всім працівниками, людино-год 1202462 1216527 Середня кількість днів, відпрацьованих одгним працівником за рік Середня кількість годин, відпрацьованих одгним працівником за рік Середня тривалість робочого дня, годин

 5. Аудит виробничих запасів
  Вступ 3 1. Мета і завдання аудиту виробничих запасів 4 2. Нормативна база аудиту виробничих запасів 7 3. Предметна область аудиторського досліджень 14 4. Проведення аудиту виробничих запасів 22 4.1. Програма аудиту виробничих запасів 23 4.2. Перевірка стану збереження запасів 24 4.3. Перевірка повноти оприбуткування, правильності списання, оцінки та обліку запасів 26 4.4. Списання виробничих запасів 29 4.5. Перевірка дотримання податкового законодавства 32 Висновок 37 Список використаної літератури 39 Мета роботи. Описати процес аудиту виробничих запасів. Предметом дослідження курсової роботи являється аудит виробничих запасів підприємства.

 6. Облік надходження та наявності виробничих запасів
  ВСТУП 3 1.Характеристика виробничих запасів 4 2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 6 3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 7 4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 10 5.Документування руху виробничих запасів 14 6.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства 16 Висновки та пропозиції 24 Список використаних джерел 25

 7. Особливості побудови обліку виробничих запасів на МП
  ВСТУП 3 1. Документування обліку виробничих запасів. 4 2. Облік виробничих запасів та 7 малоцінних і швидкозношуваних предметів 7 ВИСНОВОК 10 Список літератури 11

 8. Автоматизація обліку виробничих запасів в «1С: Підприємство»
  Лабораторна робота № 6 Мета роботи: виконати завдання з обліку виробничих запасів за умов використання програмно-технологічного комплексу. Завдання 1. Сформувати потрібну нормативно-довідкову інформацію (методичні поради до лабораторної роботи № 4). 2. Виконати оприбуткування надходження товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ). 3. Виконати внутрішнє переміщення ТМЦ. 4. Виконати переоцінку собівартості та облікової ціни ТМЦ. 5. Провести інвентаризацію оборотних активів за матеріально відповідальними особами. 6. Виконати операції вибуття та переведення оборотних активів у необоротні. 7. Сформувати звіти з наявності та руху товарно-матеріальних цінностей. Література

 9. Оцінка та облік виробничих запасів підприємств
  ВСТУП 3 1.Економічна сутність виробничих запасів 5 1.1.Характеристика виробничих запасів 5 1.2.Класифікація запасів та визначення їх вартості 7 1.3.Оцінка виробничих запасів (надходження, вибуття) 8 1.4.Облік виробничих запасів (надходження, вибуття) 12 1.5.Документування руху виробничих запасів 16 1.6.Інвентаризація виробничих запасів 21 2.Економіко – правовий аналіз діючих нормативних актів 24 3.Організаційно – економічна характеристика фінансового-господарської діяльності підприємства ПП “ЯВ” 27 4.Організація фінансового та податкового обліку виробничих запасів підприємства ПП “ЯВ” 31 6.Удосконалення бухгалтерського обліку виробничих запасів з використанням ПЕОМ 39 Висновки та пропозиції 41 Список використаних джерел 43 Додатки 45-72

 10. Аналіз стану виробничих запасів підприємства (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 6 1.1. Сутність та основні характеристики виробничих запасів 6 1.2. Класифікація виробничих запасів підприємств 8 1.3. Оцінка виробничих запасів 11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СТАНУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 17 2.1. Організаційно-економічна характеристика базового підприємства 17 2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 23 2.3. Аналіз стану виробничих запасів підприємства 30 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА 37 3.1. Ефективна управління виробничими запасами на підприємстві 37 3.2. Організація обліку виробничих запасів підприємства із використанням комп’ютерних технологій 46 ВИСНОВКИ 50 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 58-70 Звітність

 11. Нормування виробничих запасів як важливий етап управління ними
  Зміст Завдання 1 2 Умови завдання. Нормування виробничих запасів як важливий етап управління ними. Завдання 2 8 Умови завдання. Практична частина (Вимагає чіткого визначення та вирішення аналітико-розрахункової задачі з поясненням. Оцінюється за трибальною системою). На основі даних підприємства визначити вплив на обсяг виробництва зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених даних у таблиці 1. Таблиця 1. Вихідні дані Показник Базовий період Звітний період Запаси сировини на початок періоду 860 640 Надходження сировини 14700 18360 Інше вибуття сировини 370 1040 Запаси сировини на кінець періоду 15190 17960 Завдання 3 10 Умови завдання. Розв'язання практичних завдань вимагає пояснення та обгрунтування задач. Задача. Розрахуйте необхідні показники та зробіть факторний аналіз рентабельності капіталу фірми. В процесі аналізу визначте ступінь впливу на рівень рентабельності капіталу наступних чинників: 1. Рівень прибутку на гривню виручки. 2. Коефіцієнт обертаємості оборотних засобів. 3. Фондовіддача основних фондів. Дані для розрахунку наведені у таблиці 2. Таблиця 2. Умови завдання Показники Період Відхилення базисний звітній Прибуток, тис. грн. 9600 11340 + 1740 Виручка, тис. грн. 60000 70000 + 10000 Розмір прибутку у розрахунку на одну гривню виручки,тис. грн. 0,16 0,162 + 0,002 Середній залишок оборотних засобів, тис. грн.. 5000 5385 + 385 Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн. 37500 38890 + 1390 Загальна сума капіталу, тис. грн. 52100 55615 + 3515 Рівень рентабельності капіталу, % 18,4 20,3 + 1,9 Коефіцієнт обертаємості оборотних засобів, оберти 12 12,9 + 0,9 Фондовіддача основних засобів, грн. 1,6 1,79 + 0,19 Перелік літератури 13

 12. Первинні документи, що являються підставою для складання Відомості виробничих запасів, готової продукції та товарів за формою №2-м
  ВСТУП 3 1. Порядок заповнення Відомості 2-м 4 2. Документування в обліку виробничих запасів 5 3. Документування в обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів та товарів 13 ВИСНОВОК 17 Список літератури 18

 13. Визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ТА ВИРОБНИЧИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 6 1.1. Інвестиції: їх суть, склад та структура 6 1.2 Особливості управління виробничими інвестиціями 13 1.3. Чинники підвищення використання капітальних вкладень та фінансових інвестицій 18 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ТА ВИРОБНИЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ „КЕРАМІКА” 25 2.1. Організаційно - економічна характеристика ТОВ “Кераміка” 25 2.2 Аналіз фінансового стану ТОВ „Кераміка” 30 2.3 Оцінка ефективності фінансових та виробничих інвестицій ТОВ „Кераміка” 37 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ 51 3.1 Необхідність застосування інформаційних систем і програмних засобів в процесі управління реальними інвестиціями 51 3.2 Впровадження інформаційних систем з підтримки прийняття рішень на ТОВ “Кераміка” 60 3.3 Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ТОВ “Кераміка” 63 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 73 Додатки 80-88 Метою дипломної роботи є - на основі аналізу економічної літератури та практичного матеріалу визначити основні напрямки ефективного управління інвестиціями, проявити розуміння особливостей інвестування, здійснити економічний аналіз інвестиційних проектів і способів його фінансування з використанням відповідних методів оцінки, для підготовки управлінського рішення про доцільність включення проекту в інвестиційний план (бюджет капіталовкладень) підприємства. В першому розділі розглядаються теоретичні основи інвестування, розкривається зміст та структура фінансових та виробничих інвестиції, залежність обсягу інвестицій від зовнішніх факторів. В другому розділі на основі виробничих даних підприємства ТОВ “Кераміка”, що спеціалізується на виготовленні облицювальних матеріалів, зроблені дослідження по розробці та оцінці привабливості реального інвестиційного проекту згідно стадіям передінвестиційного етапу життєвого циклу проекту: проаналізовано вибір пріоритетних напрямків реального інвестування, здійснена розробка бізнес-плану інвестиційного проекту, проаналізовано вибір приорітетних напрямків реального інвестування, здійснено аналіз фінансових показників. Третій розділ містить дослідження можливості підвищення ефективності управління реальними інвестиціями за допомогою інформаційних систем з підтримки прийняття рішень. Обґрунтована доцільність застосування сучасних інформаційних систем, зроблений порівняльний аналіз характеристик та можливостей програм з підтримки прийняття рішень, приведений приклад застосування інформаційних систем на підприємстві ТОВ “Кераміка”. У висновках зроблено підсумки та узагальнення по зроблених дослідженнях, ступеню виконання поставлених завдань

 14. Організація і методика обліку запасів і контроль за їх використанням
  Вступ 5 Розділ 1. Теоретико-методичні основи обліку та контролю запасів 7 1.1. Економічна сутність запасів та їх класифікація 7 1.2. Оцінка запасів в бухгалтерському обліку 14 1.3. Організація і методика обліку руху запасів на підприємстві 20 1.4. Особливості організації та методики обліку незавершеного виробництва і малоцінних та швидкозношуваних предметів 26 1.5. Організація і методика внутрішнього та зовнішнього контролю за використанням запасів 32 Розділ 2. Організаційно-методичні аспекти обліку запасів і контроль за їх використанням на ПП “Назва” 39 2.1. Організація документування операцій з обліку запасів на ПП “Назва” 39 2.2. Організація і методика обліку виробничих запасів на ПП “Назва” 47 2.3. Особливості контролю за використанням запасів на ПП “Назва” 62 Розділ 3. Удосконалення методики обліку запасів та контролю за їх використанням на ПП “Назва” 72 3.1. Шляхи вдосконалення документообігу за операціями з руху виробничих запасів 72 3.2. Удосконалення методики обліку запасів в умовах застосування новітніх інформаційних технологій 81 3.3. Шляхи удосконалення операцій контролю за використанням запасів 93 Висновки та пропозиції 106 Список використаних джерел 110 Додатки 115

 15. За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює _підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня
  Практичні завдання: Г.За даними про активи та джерела їх утворення на підприємстві, яке здійснює _підприємницьку діяльність у сфері виробництва на 1 вересня 200Х р.:_ Активи та джерела їх утворення Сума грн. 1. Будівля цеху 12300 2. Кіоск 3000 3. Обладнання 15800 4. Знос основних засобів (актив-сторно) 5000 5. Малоцінні і швидкозношувані предмети 150 6. Фінансові вкладення в акції 1000 7. Статутний капітал 10000 8. Сировина і матеріали 4630 9. Незавершене виробництво 1270 10. Готова продукція 2040 11. Товари 625 12. Заборгованість до бюджету по податках 4870 13. Каса 300 14. Заборгованість постачальникам 2540 15. Заборгованість покупців по одержаних векселях 735 16. Розрахунковий ( поточний) рахунок 2900 17. Короткострокові кредити банку 25400 а) здійснити групування* активів та джерел їх утворення підприємства; б) визначити розмір власного капіталу; с) визначити суму зобов'язань підприємств. *Групування оформити таблицею: Активи Сума грн.. Джерела утворення активів Сума грн. Задача 2 Зміни в балансі, що їх спричинюють розглянуті типи господарських операцій, ілюструє табл. Задача 3 Станом на 1 жовтня підприємство мало такий баланс:

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua