Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Управління ефективністю використання основних фондів (ID:25283)
| Размер: 500 кб. | Объем: 92 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. 8
СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ ФОНДІВ 8
1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 8
1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 17
1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 24
РОЗДІЛ 2. 31
АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЙОГО ПІДВИЩЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ « » 31
2.1. Коротка характеристика ТОВ « » та основні показники його діяльності 31
2.2. Аналіз обсягу, динаміки і структури основних фондів 38
2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів ТОВ « » 43
2.4. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання основних фондів на підприємстві ТОВ « » 53
РОЗДІЛ 3. 68
ОХОРОНА ПРАЦІ 68
3.1.Організація охорони праці на підприємстві ТОВ « » 68
3.2.Оцінка стану охорони праці 72
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 85
ДОДАТКИ 88

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Удосконалення використання основних фондів
  Вступ 3 1. Методи оцінки і амортизації основних фондів 5 1.1. Поняття основних фондів 5 1.2. Роль основних фондів в діяльності підприємства 8 1.3. Оцінка вартості основних фондів 14 2. Аналіз створення і використання основних фондів у ВАТ «Назва» 17 2.1. Загальні відомості про підприємство 17 2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності 25 2.3. Роль основних фондів у діяльності підприємства 27 3. Напрями вдосконалення використання основних фондів 33 3.1. Оновлення основних фондів як засіб забезпечення конкурентоспроможності підприємства 33 3.2. Основні фонди як головний чинник інноваційного розвитку 35 Висновки 39 Література 42-44

 2. аналіз використання основних фондів підприємства
  ВСТУП 3 1. Основні фонди як економічна категорія 4 2. Інформаційна база аналізу ефективності використання основних засобів 8 3. Загальний аналіз основних засобів та їх зносу 11 4. Факторний аналіз основних засобів та їх зносу 15 ВИСНОВОК 20 Список літератури 22

 3. Відтворення і використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні засади відтворення та використання основних фондів 5 1.1. Сутність та класифікація основних фондів 5 1.2. Причини та види зносу основних фондів 12 1.3. Способи відтворення основних виробничих фондів 15 2. Показники оцінки ефективності використання основних фондів підприємства 18 3. Підвищення ефективності використання та відтворення основних фондів 25 Висновки 30 Список використаних джерел 32 Додатки 35

 4. Використання основних фондів у поліграфічній промисловості
  Вступ 3 1. Основні засоби як визначальний чинник ефективності діяльності поліграфічних підприємств 5 1.1. Сутність основних засобів та їх відтворення 5 1.2. Показники стану та ефективності основних засобів 10 1.3. Знос і амортизація основних засобів 13 1.4. Аналіз використання основного капіталу у поліграфічній промисловості 23 2. Аналіз використання основних фондів у ВАТ «Назва» 26 2.1. Загальні відомості про підприємство 26 2.2. Аналіз фінансовго стану ВАТ «Назва» 28 2.3. Аналіз стану та використання основних фондів 38 2.4. Удосконалення процесу формування та ефективності використання основного капіталу підприємств 40 Висновки 44 Література 47 Додаток. Фінансова звітність ВАТ «Назва» 50

 5. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Загальна характеристика основних фондів 4 2. Інформаційна основа проведення аналізу основних засобів 11 3. Аналіз основних засобів 14 3.1. Характеристика суб’єкту дослідження 14 3.2. Аналіз основних засобів ТОВ “Сигма” 14 3.2.1. Аналіз обсягу, динамікі і структури основних фондів 14 3.2.2. Аналіз зносу і відновлення основних фондів 17 3.2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 19 Висновки та пропозиції 26 Література 29

 6. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Сутність, цілі та задачі аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.2 Методика аналізу стану і ефективності використання основних фондів 6 2. Характеристика і аналіз виробничо-фінансових показників роботи ВАТ «3-й Київський авторемонтний завод» 13 2.1 Коротка характеристика підприємства 13 2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів 14 2.3 Економічна ефективність роботи підприємства 16 3. Аналіз стану і використання основних фондів ВАТ «///» 18 3.1 Аналіз динаміки і структури основних фондів 18 3.2 Аналіз стану і руху основних фондів 21 3.3 Економічна ефективність використання основних фондів 25 3.4 Резерви поліпшення використання основних фондів 26 Висновки 35 Список використаної літератури 37 Додатки 41

 7. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів
  Вступ 3 1. Сутність і значення необоротних активів на підприємстві 5 2. Основні фонди, як складова необоротних активів та методи їх аналізу 12 3. Визначення показників складу і руху основних фондів (на матеріалах ТОВ «Агроекопродукт») 20 4. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємстві 29 5. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 35 Висновки 44 Список використаних джерел 47 Додатки 50-52 Метою дослідження є виявлення наявного рівня використання основних фондів та можливих резервів поліпшення їх використання. Об’єктом дослідження є процес виробничої діяльності виробничого підприємства. Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти формування та використання основних фондів підприємства. Робота насичена графічним матеріалом

 8. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні основи аналізу стану і ефективності використання основних фондів 5 1.1 Дослідження теоретичних підходів до визначення основних засобів підприємства 5 1.2 Методичні підходи до розрахунку показників ефективності використання основних засобів підприємства 12 1.3 Проблеми ефективного використання основних засобів підприємства 18 2. Аналіз і оцінка ефективності використання основних фондів ТОВ «...» 20 2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства 20 2.2 Аналіз складу і структури основних фондів ТОВ «...» 22 2.3 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства 29 3. Шляхи підвищення ефективності використанні основних фондів ТОВ «...» 31 Висновки 38 Література 40 Додатки 44

 9. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства
  Вступ 3 1. Сутність та структура основних фондів 5 2. Аналіз стану та ефективності використання основних фондів підприємства 13 3. Напрямки підвищення ефективності використання 24 Висновки 33 Список використаної літератури 35

 10. Економічна ефективність використання основних фондів підприємства і резерви її підвищення
  Вступ 3 1. Сутність основних фондів підприємства, їх класифікація та оцінка 5 2. Аналіз складу, структури та технічного стану основних фондів 13 3. Аналіз забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання 19 4. Резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства 29 Висновки 35 Використана література 38 Об’єктом дослідження є матеріальні ресурси виробництва у вигляді основних засобів. Метою курсової роботи є розкриття ролі основних фондів за допомогою механізмів економічного аналізу і аудиту для покращення діяльності господарських суб’єктів. Для цього потрібно вирішити наступні завдання: визначити сутність основних фондів підприємства, їх класифікації та оцінки; здійснити аналіз складу, структури, технічного стану основних фондів, забезпеченості основними фондами та аналіз їх використання; розкрити методику планування основних фондів; дослідити резерви підвищення ефективності використання основних фондів підприємства. Вирішення завдань дасть змогу практичним шляхом покращити ефективність використання основних засобів на аналізуємому підприємстві, збільшуючи, в кінцевому підсумку, результати діяльності.

 11. Розрахунки використання основних виробничих фондів: екстенсивний і інтенсивний чинник
  Список літератури 1. Современная экономика / Под ред. Мамедова О.Ю. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 2. Экономика / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2002. 3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория. – М.: Юрайт, 2001. – 384с. 4. Экономика предприятия / Под ред. Сафронова Н.А. – М.: Юристъ, 1999. – 584с.

 12. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів (на прикладі ТОВ “Фіолент”)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Загальна характеристика основних фондів 5 РОЗДІЛ 2. Інформаційна основа проведення аналізу основних засобів 13 РОЗДІЛ 3. Аналіз основних засобів 16 3.1. Характеристика об’єкту дослідження 16 3.2. Аналіз основних засобів ТОВ “Фіолент” 17 3.2.1. Аналіз обсягу, динамікі і структури основних фондів 17 3.2.2. Аналіз зносу і відновлення основних фондів 20 3.2.3. Аналіз ефективності використання основних фондів 22 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32

 13. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ)
  Вступ 3 Розділ 1. Техніко-економічна характеристика підприємства 5 1.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 5 1.2 Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства 10 1.3 Діагностика банкрутства підприємства 15 1.4 Економічна сутність основних фондів 28 Розділ 2. Аналіз ефективності використання основних фондів ЗАТ „Фудс Компані” 32 2.1 Аналіз основних показників ефективності використання виробничих фондів підприємства 32 2.2 Резерви підвищення ефективності використовування основних засобів харчової галузі промисловості 39 Висновки 48 Список використаної літератури 50 Додатки 52-60 Основна мета даної роботи полягає у дослідженні ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості. Об`єкт дослідження – ефективність виробництва на підприємствах харчової промисловості у сучасних умовах. Предмет дослідження – аналіз ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства харчової промисловості. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 14. Порівняльна оцінка доцільності фінансування придбання основних фондів по лізингу та основи використання кредитних ресурсів
  Вступ 3 1. Економічна сутність і функції лізингу 4 2. Кредит або лізинг? 6 3. Організаційно-економічні основи лізингу повітряних суден 13 Висновки 17 Література 18

 15. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі підприємства)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондів 5 1.2. Ефективність відтворення основних фондів підприємства 7 1.3. Ефективність використання основних фондів підприємства 14 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 19 2.1. Коротка характеристика підприємства 19 2.2. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20 РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 23 3.1. Аналіз основних фондів підприємства 23 3.2. Ефективність використання основних фондів підприємства 24 РОЗДІЛ ІV. МАТЕМАТИЧНИЙ РОЗДІЛ (РОЗРАХУНОК НА ЕОМ) 29 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37 ДОДАТКИ 40

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua