Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Управління акціонерним товариством (ID:25284)
| Размер: 44 кб. | Объем: 40 стр. | Стоимость: 100 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. Акціонерна власність в економічній системі України 5
1.1.Поняття акціонерного товариства. Сутність та структура акціонерного товариства 5
1.2. Тезовий аналіз Закону України «Про акціонерні товариства» 9

РОЗДІЛ 2. Характеристика правового статусу акціонерів 20
2.1. Права та обов’язки акціонерів 20
2.2. Збори акціонерів – вищий орган управління акціонерним товариством 25

РОЗДІЛ 3. Органи управління акціонернім товариством 28
3.1. Основні принципи управління акціонерним товариством 28
3.2. Поняття корпоративного управління 29
3.3. Характеристика системи корпоративного управління акціонерними товариствами 32

ВИСНОВОК 37
ЗАКОНИ УКРАЇНИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 39
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Типи і категорії цінних паперів, що випускаються акціонерним товариством
  1. Типи і категорії цінних паперів, що випускаються акціонерним товариством 3 2. Структура органів управління акціонерного товариства 8 3. Зазначте повноваження спостережної ради акціонерного товариства 13 ТЕСТИ 16 1. До органів спеціальної компетенції що здійснюють регулювання діяльності корпоративних господарських товариств відносяться: а) Фонд державного майна України. Антимонопольний комітет України. КМУ; б) ВРУ. Фонд державного майна України. Антимонопольний комітет України, КМУ; в) Міністерство економіки України, Фонд державного майна України, Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку; г) Антимонопольний комітет України. 2. Фонд державного майна України має наступні повноваження: а) Орендує державне майно; б) Забезпечує захист майнових прав ТОВ; в) Виступає від імені держави засновником господарських товариств; г) Здійснює повноваження власника приватних підприємств. 3. Органами управління АТ виступають: а) Загальні збори акціонерів; б) Наглядова рада та виконавчий орган; в) Загальні збори акціонерів; Наглядова рада, виконавчий орган; Фонд державного майна України; г) відповіді «а» і «б» вірні. 4. Підставами для реорганізації можуть бути: а) Рішення вищого органу господарського товариства; б) Постанова Антимонопольного комітету про примусовий поділ господарського товариства, рішення господарського суду в ході розгляду справи про банкрутство. в) Рішення вищого органу господарського товариства; постанова Антимонопольного комітету про примусовий поділ господарського товариства, рішення господарського суду в ході розгляду справи про банкрутство. г) Рішення вищого органу господарського товариства; постанова Антимонопольного комітету про примусовий поділ господарського товариства, рішення господарського суду в ході розгляду справи про банкрутство, вимога Міністерства економіки України. 5. Самостійне проведенні зборів забезпечує такий пакет акцій: а) 50% + 1 акція: б) 60% + 1 акція; в) 75% + 1 акція: Список літератури 18

 2. Управління товариством з обмеженою відповідальністю
  Вступ 3 1. Історія виникнення й розвитку підприємництва на Україні 6 2. Господарчі товариства з обмеженою відповідальністю як об'єкт управління 28 2.1 Сутність господарчих товариств та їх різновиди 28 2.2. Створення господарчих товариств з обмеженою відповідальністю. 36 3. Існуючий стан управління ТОВ «назваБанк» 46 3.1 Дослідження організаційної структури товариства. 46 3.2 Характеристика системи методів управління, використовуваних у 51 ТОВ «назваБанк». 51 3.3 Аналіз процесу прийняття рішень у ТОВ «назваБанк» 64 4. Вдосконалення управління ТОВ «назваБанк» 71 4.1 Раціоналізація організаційної структури 71 4.2 Вдосконалення використання систем методів управління ТОВ «назваБанк» 74 4.3 Оптимізація процесу прийняття рішень у ТОВ «назваБанк» 78 Висновки та пропозиції 83 Література 89 Додаток 1.Баланс ТОВ «Комерційний банк «назва» 94 Додаток 2. Звіт про фінансові результати 95

 3. Особливості управління акціонерним туристичним підприємством
  Зміст Вступ 3 1. Акціонерне туристичне підприємство як об’єкт управління 5 1.1. Сутність, зміст, види акціонерних туристичних підприємств 5 1.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності акціонерного туристичного підприємства 15 2. Аналіз управління туристичним підприємством в Україні 17 2.1. Економічний аналіз фінансового стану підприємства ЗАТ «Торнаро» 17 2.2. Аналіз управління туристичним підприємством 20 3. Шляхи вдосконалення системи управління акціонерним туристичним підприємством 27 Висновки 34 Список використаної літератури 36 Додатки 38 Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є висвітлення методичних підходів до управління комерційною діяльністю турис¬тичних підприємств на основі загальних методичних прийомів і принципів, специфіки господарсько-фінансової діяльності підприємств туристичної галузі. Для досягнення поставленої мети вирішені наступні задачі: - показати особливості управління туристичною фірмою; - провести достатній аналіз діяльність туристичного підприємства; - запропонувати шляхи вдосконалення системи управління туристичним підприємством. Об'єктом дослідження є діяльність ЗАТ «Торнаро». Предмет дослідження – підвищення ефективності управління туристичною фірмою.

 4. Особливості управління акціонерним туристичним підприємством
  Вступ 3 1. Акціонерне туристичне підприємство як об’єкт управління 5 1.1. Сутність, зміст, види акціонерних туристичних підприємств 5 1.2. Нормативно-правове забезпечення діяльності акціонерного туристичного підприємства 12 1.3. Особливості управління туристичним акціонерним підприємством 15 2. Особливості управління туристичним підприємством в Україні 19 2.1. Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Торнаро» 19 2.2. Управління акціонерним туристичним підприємством 22 2.3. Шляхи вдосконалення системи управління акціонерним туристичним підприємством 26 Висновки та пропозиції 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35-39 Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи є висвітлення методичних підходів до управління комерційною діяльністю турис¬тичних підприємств на основі загальних методичних прийомів і принципів, специфіки господарсько-фінансової діяльності підприємств туристичної галузі. Об'єктом дослідження є діяльність ЗАТ «Торнаро». Предмет дослідження – управління туристичною фірмою та визначення шляхів його покращення. Джерельною базою служать підручники Бутнік-Сіверського О.Б. «Як управляти акціонерним капіталом», Валуева С.А., Ігнатьєвої А.В «Организационный менеджмент», Кредісова А., Панченко Є. «Менеджмент для керівників», Алейникова Г. М. «Организация и управление турбизнесом», Ефремова О.В., Цопа Н.В. «Ефективність управління туристичним комплексом»

 5. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 6. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління. 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління. 4 Література 12

 7. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління 7 Література 15

 8. Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління. Інформація та її роль в процесі управління
  Вступ 3 1. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки 3 2. Основні фактори розвитку інформаційної економіки в сучасних умовах 9 3. Передумови і можливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства 13 4. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства на основі побудови його інформаційно-керуючої системи 17 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 9. Оцінка складності управління Методологічний підхід до вироблення принципів управління
  1. Методологічний підхід до вироблення принципів управління 3 2. Теорія визначення множини задач управління 16 Практичне завдання 1 23 На Підприємстві працює т=400 робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві, - n=350. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2 24 Підприємство характеризується показниками: т=535 - кількість робітників; п=490 - кількість одиниць технологічного обладнання; М=40 - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількосгі робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 4 25 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 7 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Контроль вироб¬ництва у цеху № 1 у першому кварталі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 28

 10. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 11. Управління якістю. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації
  1. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації 3 2. Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю 6 Список використаних джерел 18

 12. Менеджмент Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління
  Вступ 3 1. Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління 4 2. Основні вимоги, яким повинні відповідати структури управління 10 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 13. Психологія управління Поняття про психологію управління
  1. Поняття про психологію управління. 3 2. Види управлінських рішень. 10 Список використаної літератури 16

 14. Організаційно-правові аспекти управління венчурними фондами. Вибір оптимального варіанту організаційної системи управління венчурним підприємством.
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи становлення венчурного бізнесу в Україні 4 2. Напрями вдосконалення механізмів управління суб'єктами венчурного бізнесу 9 Висновки 17 Література 19 Завдання № 6 20 КЕЙСОВЕ ЗАВДАННЯ: «Apple - як творилась історія»

 15. Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 4 1.1. Особливості корпоративного управління 4 1.2. Основні принципи корпоративного управління 9 1.3. Моделі корпоративного управління 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АБ «назва» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Система корпоративногоу правління підприємства 22 3 РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 31 3.1. Стан системи корпоративного управління в Україні 31 3.2. Напрями розвитку корпоративного управління в Україні 37 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 45

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua