Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Управління холдинговими компаніями (ID:25289)
| Размер: 704 кб. | Объем: 139 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 6
1.1. Холдингові компанії в ринковій економіці 6
1.2. Основні види та типи холдингових компаній 17
1.3. Особливості створення холдингових компаній в Україні 26
Висновки до розділу 1 35
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ « » 37
2.1.Управління холдинговим об'єднанням 37
2.2. Аналіз моделі управління ХК « » 50
2.3. Особливості системи управління холдингової структури « » 59
Висновки до розділу 2 71
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ 73
3.1. Підвищення ефективності управління холдинговими компаніями в Україні 73
3.2. Закордонний досвід управління холдинговими компаніями 81
3.3. Закордонний досвід запровадження принципів корпоративного управління 91
Висновки до розділу 3 102
ВИСНОВКИ НА ПРОПОЗИЦІЇ 105
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 109
ДОДАТКИ 116

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Управління холдинговими компаніями (на прикладі ХК)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ 6 1.1. Холдингові компанії в ринковій економіці 6 1.2. Основні види та типи холдингових компаній 17 1.3. Особливості створення холдингових компаній в Україні 26 Висновки до розділу 1 35 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВОЮ КОМПАНІЄЮ «ххх» 37 2.1.Управління холдинговим об'єднанням 37 2.2. Моделі управління ХК «ххх» 50 2.3. Особливості системи управління холдингової структури «ххх» 57 Висновки до розділу 2 68 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ХОЛДИНГОВИМИ КОМПАНІЯМИ 70 3.1. Підвищення ефективності управління холдинговими компаніями в Україні 70 3.2. Закордонний досвід управління холдинговими компаніями 78 3.3. Закордонний досвід запровадження принципів корпоративного управління 88 Висновки до розділу 3 100 ВИСНОВКИ НА ПРОПОЗИЦІЇ 102 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 106 ДОДАТКИ 113

 2. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 3. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління. 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління. 4 Література 12

 4. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління 7 Література 15

 5. Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління. Інформація та її роль в процесі управління
  Вступ 3 1. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки 3 2. Основні фактори розвитку інформаційної економіки в сучасних умовах 9 3. Передумови і можливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства 13 4. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства на основі побудови його інформаційно-керуючої системи 17 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 6. Оцінка складності управління Методологічний підхід до вироблення принципів управління
  1. Методологічний підхід до вироблення принципів управління 3 2. Теорія визначення множини задач управління 16 Практичне завдання 1 23 На Підприємстві працює т=400 робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві, - n=350. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2 24 Підприємство характеризується показниками: т=535 - кількість робітників; п=490 - кількість одиниць технологічного обладнання; М=40 - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількосгі робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 4 25 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 7 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Контроль вироб¬ництва у цеху № 1 у першому кварталі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 28

 7. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 8. Менеджмент Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління
  Вступ 3 1. Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління 4 2. Основні вимоги, яким повинні відповідати структури управління 10 Висновки 16 Список використаної літератури 18

 9. Управління якістю. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації
  1. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації 3 2. Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю 6 Список використаних джерел 18

 10. Психологія управління Поняття про психологію управління
  1. Поняття про психологію управління. 3 2. Види управлінських рішень. 10 Список використаної літератури 16

 11. Організаційно-правові аспекти управління венчурними фондами. Вибір оптимального варіанту організаційної системи управління венчурним підприємством.
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні основи становлення венчурного бізнесу в Україні 4 2. Напрями вдосконалення механізмів управління суб'єктами венчурного бізнесу 9 Висновки 17 Література 19 Завдання № 6 20 КЕЙСОВЕ ЗАВДАННЯ: «Apple - як творилась історія»

 12. Корпоративне управління. Сутність корпоративного управління
  ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 4 1.1. Особливості корпоративного управління 4 1.2. Основні принципи корпоративного управління 9 1.3. Моделі корпоративного управління 13 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В АБ «назва» 18 2.1. Загальна характеристика підприємства 18 2.2. Система корпоративногоу правління підприємства 22 3 РОЗВИТОК СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 31 3.1. Стан системи корпоративного управління в Україні 31 3.2. Напрями розвитку корпоративного управління в Україні 37 ВИСНОВКИ 41 ЛІТЕРАТУРА 43 ДОДАТКИ 45

 13. Основні підходи до визначення сутності поняття ефективності управління організацією та виокремлення основних підходів до оцінки ефективності управління
  Основні підходи до визначення сутності поняття ефективності управління організацією та виокремлення основних підходів до оцінки ефективності управління Література

 14. Схематично представте структуру управління міжнародним туризмом і туризмом в Україні, включивши до неї всі значимі організації. Яка роль держави в управління туризмом?
  Завдання 2. Схематично представте структуру управління міжнародним туризмом і туризмом в Україні, включивши до неї всі значимі організації. Яка роль держави в управління туризмом?

 15. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Становлення і розвиток підходів до управління персоналом 4 2. Аналіз основних підходів і концепцій в управлінні персоналом 9 3. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua