Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КурсоваяТема: Експертна оцінка продукції за показником якості (24 варіант) (ID:25291)
| Размер: 71 кб. | Объем: 24 стр. | Стоимость: 80 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
Вступ 3
1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 4
1.1. Статистичний контроль як основа управління якістю продукції 4
1.2. Статистичний приймальний контроль за альтернативною ознакою 8
1.3. Стандарти статистичного приймального контролю 10
1.4. Контрольні карти 12
Висновок 18
Література 20
СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 21
Висновки 23
Література 24

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Оцінка якості продукції програмного забезпечення
  Вступ 3 Оцінка якості продукції програмного забезпечення 4 1. Основні поняття якості програмної продукції 4 2. Чинники та система характеристик якості програмної продукції 6 3. Показники якості програмної продукції 9 4. Методи визначення показників якості 10 5. Сертифікація систем якості 13 Висновки 16 Список використаної літератури 18 Додаток 1 - Групи показників якості пп за рівнями структуризації 20

 2. Аналіз якості продукції підприємства та їх впливу на інші показники Варіант 22.
  Вступ. 1. Поняття якості продукції та її основні показники. 2. Приклад дослідження якості продукції підприємства. Висновки. Варіант 22. Завдання 1. Проаналізувати динаміку випуску товарної продукції за п’ять років. Визначити абсолютні і відносні прирости та темпи зростання (базисні та ланцюгові). Які були середні темпи зростання обсягу продукції на підприємстві, що аналізується? Наскільки вони відрізняються від темпів розвитку галузі? На підставі розрахунків побудуйте власну таблицю даних і зробіть аналітичний висновок. Таблиця 1 тис. грн. Варіант Рік 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й (звітний) В галузі (для всіх варіантів) 40 000 40 800 44 000 46 600 50 400 22 2000 2080 2020 2180 2140 Примітка. Виробнича потужність підприємства 4000 тис. грн. Вплив інфляції в наведених даних вже враховано. Завдання 2. Проаналізуйте виконання плану за асортиментом. Розрахуйте коефіцієнти асортиментності, оновлення асортименту та зробити відповідні аналітичні висновки. Таблиця 2 (тис. грн.) Варіант В И Д П Р О Д У К Ц І Ї А Б В Г Д інша разом А 1 2 3 4 5 6 7 22 380 1809 511 850 280 ? 4925 Планові показники 400 1800 500 850 300 1150 5000 Минулий рік - 1600 480 900 400 1300 4780 Завдання 3. Проаналізуйте ритмічність випуску продукції. Розрахуйте коефіцієнт ритмічності на підставі таких даних: Таблиця 3 тис. грн. Варіант 1 декада 2 декада 3 декада за планом фактично за планом фактично за планом Фактично 22 250 190 250 260 280 350 Завдання 4. Визначте, чи виконано підприємством план за сортністю продукції за звітний період. Таблиця 4 (одиниць) Варіант Перший сорт Другий сорт Третій сорт за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 22 2400 2200 250 400 150 200 Примітка. Ціна продукції першого сорту 20 грн., другого сорту – 18 грн., третього сорту – 16 грн. Завдання 5. Дайте оцінку затрат матеріалів і розрахуйте вплив факторів на відхилення від плану. Таблиця 5 варіант Матеріал За планом Фактично норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. норми затрат на 1 виріб, кг сума, грн. А 1 2 3 4 5 22 А 140 980 150 900 Б 20 360 22 330 Завдання 6. Підрахуйте резерви збільшення валового прибутку на підставі таких даних: Таблиця 6 (тис. грн.) Варіант Резерви зростання обсягу реалізації Резерви зниження собівартості продукції Інші збитки Сума уцінки реалізованої продукції Дебіторська заборгованість, не сплачена в строк Рентабельність продукції, % А 1 2 3 4 5 6 22 640 42 12 110 415 28 Завдання 7. Який валовий прибуток може бути у підприємства за наведеними даними? Визначте необхідну кількість продукції до продажу, яка забезпечить поліпшення фінансового результату на 400 тис. грн. Таблиця 7 Варіант Обсяг реалізації товарної продукції, тис. грн. Кількість реалізованої продукції, т Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. У т.ч. змінна частина собівартості 1 т продукції, грн. Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Фактичний валовий прибуток (збиток), тис. грн. А 1 2 3 4 5 6 22 1974 42 57 38 Завдання 8. Розрахуйте критичну точку обсягу виробництва продукції, за якого забезпечується беззбитковість роботи підприємства. Таблиця 8. Варіант Загальна сума постійних витрат підприємства, тис. грн. Ціна виробу, грн. Собівартості одиниці продукції, грн. Змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Точка беззбитковості роботи підприємства, одиниць Кількість виробленої продукції тис. одиниць А 1 2 3 4 5 6 22 280 22 37 27 Завдання 9. Розрахуйте вплив факторів на прибуток від реалізації (на підприємстві один вид продукції). Таблиця 9 Варіант Реалізовано продукції, т Собівартість 1 т продукції, грн. Ціна 1 т, грн. за планом фактично за планом фактично за планом фактично 22 1100 1200 800 780 900 890 Завдання 10. За наведеними даними проаналізуйте прибуток підприємства і вкажіть фактори, які змінили прибуток. Чи є резерви збільшення прибутку ? Таблиця 10 Варіант Реалізовано продукції Собівартість 1 т реалізованої продукції, грн. Валовий прибуток підприємства, тис. грн. Інші прибутки та збитки Чистий прибуток сума, тис. грн. тонн А 1 2 3 4 5 6 22 4221 8040 445 540 План (для всіх варіантів) 4000 8000 400 -500 300 Завдання 11. За наведеними даними дайте оцінку виконання плану за прибутком. Які фактори вплинули на прибуток і чи є резерви його зростання? Таблиця 11 Варіант Обсяг реалізації продукції Валовий прибуток Чистий прибуток за планом фактично за планом фактично за планом фактично А 1 2 3 4 5 6 22 6200 6138 473 480 126 124 Завдання 12. Розрахуйте оборотність оборотних активів. Чи має місце вивільнення оборотних коштів з обороту внаслідок прискорення їх оборотності? Таблиця 12 Варіант Фактичний обсяг реалізації (без ПДВ) у звітному році, тис. грн. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. Середньорічні залишки оборотних активів у звітному році, тис. грн. Тривалість одного обороту оборотних активів, дні Відносне вивільнення або залучення коштів, тис. грн. у минулому році А 1 2 3 4 6 22 17040 14200 3550 82 Завдання 13. За наведеними даними в табл. 13 і 14 завершити складання бухгалтерського балансу. Провести аналіз фінансового стану підприємства і зробити для цього: • порівняльний аналітичний баланс; • групування активів підприємства за ступенем їх ліквідності; • коефіцієнти ліквідності • інші фінансові коефіцієнти. А 1 2 3 4 5 6 22 27124 12700 524 4010 2500 30039 Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на початок року Варіант Статті бухгалтерського балансу станом на кінець року 100 210 230 500 530 540 А 1 2 3 4 5 6 22 35926 12307 420 5041 8248 25528

 3. Стандартизація та сертифікація якості продукції
  1. Категорії нормативних документів з стандартизації 3 2. Міжнародна діяльність з стандартизації 5 3.Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації 8 Використана література 13

 4. Аналіз обсягу продукції та її якості
  Вступ 3 1 Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції 4 2 Аналіз асортименту продукції 6 3 Аналіз рітмічності виробництва 9 4 Аналіз якості продукції 13 Висновки 17 Список літератури 18

 5. Якість продукції. Показники якості
  Вступ 3 Розділ. Теоретичні основи управління системою якості продукції підприємства 5 1.1 Якість продукції: сутність та значення. 5 1.2 Сутність та особливості процесу управління якістю продукції 8 1.3 Показники управління якістю продукції підприємства 15 Розділ 2. Дослідження системи управління якістю продукції підприємства (на прикладі ВАТ “___”) 21 2.1 Аналіз ефективності системи управління якістю продукції підприємства 21 2.2 Оцінка рівня якості продукції із врахуванням маркетингової складової 26 Розділ 3. Вдосконалення системи управління якістю продукції підприємства 31 3.1 Формування механізмів управління системою якості продукції підприємства 31 Висновки та пропозиції 39 Список використаної літератури 43

 6. Вплив якості продукції на імідж підприємства
  Вступ 2 1. Основні категорії і поняття управління якістю 3 2. Показники якості і методи їх оцінки 11 3. Аналіз системи управління якістю продукції на підприємствах України 18 4. Вплив якості продукції на імідж підприємства 23 Висновки 35 Список використаних джерел 38

 7. Механізм оцінки якості продукції підприємства
  Вступ 3 1. Теоретичні дослідження контролю якості та кількості товарів на підприємствах 5 2. Аналіз якості продукції ЗАТ «назва» 14 3. Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг 33 Висновки 40 Література 42

 8. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють 6 2. Методи та показники оцінки рівня якості продукції (послуг) 18 3. Міжнародні системи управління якістю 25 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37

 9. Аналіз якості продукції підприємства та її впливу на інші показники
  Вступ 3 1. Якість продукції як визначальний чинник його конкурентоспроможності 6 1.1. Економічна суть якості продукції 6 1.2. Система управління якістю підприємства 11 1.3. Оцінка, контроль та управління якістю продукції на підприємствах в умовах конкурентного середовища 14 2. Аналіз впливу якості продукції на діяльність ВАТ «Назва» 19 2.1. Вдосконалення якості як джерело виходу з кризи та динамічного зростання 19 2.2. Аналіз впливу якості продукції на фінансовий стан підприємства 26 2.3. Напрями вдосконалення діяльності ВАТ «Назва» 35 Висновки 39 Література 42

 10. Показники, методи оцінювання та чинники підвищення якості продукції
  ЗМІСТ ВСТУП 3 1. Якість продукції: поняття, значення та фактори, що її обумовлюють. 5 2. Методи та показники оцінка рівня якості продукції (послуг) 13 3. Міжнародні системи управління якістю 31 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40 ДОДАТКИ 41

 11. Аналіз та оцінка якості в діяльності готельного комплексу
  Вступ 3 1. Теоретико-методичні засади управління якістю в діяльності готельних комплексів 5 1.1. Якість обслуговування в готельних комплексах – як економічна категорія 5 1.2. Методологічні аспекти управління якістю в діяльності готельного комплексу 8 1.3. Системи управління якістю послуг на підприємствах готельного господарства 11 2. Дослідження процесу управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 14 2.1. Оцінка системи управління якістю готельних послуг діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» на сучасному етапі 14 2.2. Аналіз асортиментної політики додаткових послуг як складової якості процесу управління діяльністю ВАТ «Прем’єр Палас» 16 2.3. Стандарти якості процесу управління в готелі ВАТ «Прем’єр Палас» 25 2.4. Дослідження впливу якості готельних послуг на кінцеві результати діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» 29 3. Проблеми та напрями удосконалення процесу управління якістю готельних послуг в діяльності ВАТ «Прем’єр Палас» 32 3.1. Проблеми системного підходу щодо управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 32 3.2. Рекомендації щодо вдосконалення процесу управління якістю готельних послуг на прикладі ВАТ «Прем’єр Палас» 35 Висновки та пропозиції 39 Список використаних джерел 42-46

 12. Оцінка якості медичних послуг на сучасному етапі
  Вступ 1. Основи організації охорони здоров’я в Україні 4 1.1 Право громадян на охорону здоров’я 4 1.2 Державна політика у галузі охорони здоров’я 6 2. Надання медичних послуг на сучасному етапі 10 2.1 Проблеми в галузі охорони здоров’я, пов’язані з недостатнім фінансуванням 10 2.2 Оцінка якості кадрового потенціалу галузі 12 3. Напрямки реформування системи охорони здоров’я 13 3.1 Розвиток медичного страхування 13 3.2 Розвиток сімейної медицини і медсестринства 18 Висновки 23 Література 26

 13. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності вітчизняної харчової продукції молокопереробної промисловості
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття якості, стандартизація і сертифікація продукції 6 1.2. Чинники, що впливають на якість продукції 13 1.3. Показники та методи оцінки якості продукції 20 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВАТ «Назва» 26 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ «Назва» 26 2.2. Досягнутий рівень якості продукції та вплив її рівня на результати виробництва 35 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ 41 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 59

 14. Аналіз асортименту та оцінка якості сметани на матеріалах супермаркету
  ВСТУП 3 1. Стан ринку молочнокислих товарів в Україні 5 2. Харчова та біологічна цінність сметани 19 3. Фактори формування споживчих властивостей сметани 21 4. Класифікація та асортимент сметани 24 5. Вимоги до якості та дефекти сметани 26 6. Товарознавча оцінка якості сметани, аналіз основних видів кисломолочних товарів та бальна оцінка якості, аналіз асортименту молочнокислих товарів у супермаркеті «Назва» 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 38 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 40 ДОДАТКИ 44

 15. Аналіз асортименту та оцінка якості сметани на матеріалах супермаркету
  ВСТУП 3 1. Стан ринку молочнокислих товарів в Україні 5 2. Харчова та біологічна цінність сметани 19 3. Фактори формування споживчих властивостей сметани 21 4. Класифікація та асортимент сметани 24 5. Вимоги до якості та дефекти сметани 26 6. Товарознавча оцінка якості сметани, аналіз основних видів кисломолочних товарів та бальна оцінка якості, аналіз асортименту молочнокислих товарів у супермаркеті «Назва» 31 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 52 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 54 ДОДАТКИ 58

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua