Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА (ID:25294)
| Размер: 1291 кб. | Объем: 142 стр. | Стоимость: 225 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание
ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 9
1.1. Сутність та роль іноземних інвестицій у розвиткові вітчизняних підприємств 9
1.2. Економічний зміст та форми інвестування в інноваційний розвиток підприємства 17
1.3. Напрями підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості підприємства 28
Висновки до розділу 1 43
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІНОЗЕМНИМ ІНВЕСТУВАННЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА АТ « » 45
2.1. Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій для інноваційного розвитку підприємств галузі високих технологій 45
2.2. Аналіз інвестиційної привабливості інноваційного розвитку АТ « » 58
2.3. Діагностика наявної системи управління залученням іноземних інвестицій підприємства 78
Висновки до розділу 2 87
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 90
3.1. Механізм залучення іноземних інвестицій для інноваційного розвитку підприємства 90
3.2. Розроблення організаційно-економічних заходів реалізації інвестиційного проекту інноваційного оновлення матеріально-технічної бази підприємства 102
3.2. Економічне обґрунтування реалізації запропонованих заходів 111
Висновки до розділу 3 118
ВИСНОВКИ 120
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 125
Додатки 130
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання
  1. Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання 3 2. Ціни на продукцію (послуги) підприємства: сутність, характеристика, види, методи встановлення і регулювання 8 Література 15

 2. Залучення іноземних інвестицій в економіку Україну
  Вступ 3 1. Теоретичні засади формування інвестиційного механізму 7 1.1. Сутність, форми, цілі та задачі інвестування. 7 1.2. Основні структурні характеристики інвестиційного процесу 13 1.3. Організаційно-правові умови іноземного інвестування. 17 1.4. Створення сприятливого інвестиційного клімату в Україні 25 2. Оцінка інвестиційного клімату України 32 2.1. Складові механізму створення інвестиційного клімату в Україні 32 2.2. Прямі іноземні інвестиції в Україну. 39 2.3. Портфельні іноземні інвестиції. 53 2.3.1. Ринок корпоративних цінних паперів. 54 2.3.2. Ринок державних цінних паперів 61 3. Шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій. 64 3.1. Заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні 64 3.2. Зниження транснаціональних видатків інвесторів. 68 Висновки 77 Список використаних джерел 81 Додатки 86 Матриця спостережень для групи факторів регіональної привабливості Матриця нормованих значень Інтегральний показник інвестиційної привабливості та ранжовані оцінки регіональної інвестиційної привабливості Ранжовані оцінки по групи показників, пов’язаних з політикою регіональних властей щодо підприємницької діяльності в регіоні Операції на ринку державних цінних паперів України

 3. Система державних гарантій іноземних інвестицій
  ВСТУП 3 1. Характеристика загальних положень щодо правового режиму іноземних інвестицій в Україні 4 2. Види та форми іноземного інвестування за діючим законодавством. 8 3. Гарантії здійснення іноземних інвестицій та правовий захист інвестицій в Україні 12 ВИСНОВКИ 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 18

 4. Сутність іноземних інвестицій та їх класифікація. Прямі і портфельні інвестиції
  Список літератури: 1.Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов. –М.: Банки и биржи, 1997. – 631с. 2.Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. – К.: НИКА-ЦЕНТР, 2001. – 448с. 3.Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учебник М.: Питер, 2000. – 152с. 4.Гитман Л.Д. Основы инвестирования. – М.: Дело, 1999. – 108с. 5.Загородній В.Г. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посібник. – К.: Знання, 2000. – 209с.

 5. Механізм залучення прямих іноземних інвестицій у туристську сферу України
  ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ І. ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 7 1.1. Поняття міжнародного інвестування 7 1.2. Особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі 18 1.3. Теоретичні засади залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу 27 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИЧСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 38 2.1. Загальна характеристика туристичних регіонів України та можливості їх розвитку 38 2.2.Аналіз практики залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу в період незалежності України 48 2..3. Аналіз розвитку методів і форм залучення інвестицій 57 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 76 3.1. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в галузі туристичного бізнесу 76 3.2. Потенціал розвитку туризму в Україні 82 3.3. Розробка шляхів залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь України 88 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 ДОДАТОК. Туристичні потоки та обсяги туристського споживання 105 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення управління туристичним комплексом шляхом залучення іноземних інвестицій в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій розвитку міжнародного туризму. Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено й вирішено такі задачі: - уточнено сутність понять: “туризм”, “менеджмент туристичної діяльності”, “туристичний комплекс”; - виявлено основні функції міжнародного туризму, від яких залежить його розвиток; - визначено й охарактеризовано фактори, що впливають на розвиток міжнародного туризму в існуючих економічних умовах; - проаналізовано сучасний стан міжнародного туризму в Україні; - виявлено можливості та перспективи розвитку туризму на території України; - досліджено діючу практику менеджменту міжнародного туризму; - визначено напрямки удосконалення менеджменту міжнародного туризму в умовах маркетингової орієнтації; - розроблено методичні підходи щодо стратегічного управління туристичною діяльністю на основі маркетингу. Предмет дослідження - процес міжнародного інвестування міжнародного туризму. Об'єкт дослідження - структурні підрозділи туристичної галузі України. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері менеджменту туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки

 6. Механізм залучення прямих іноземних інвестицій у туристську сферу України
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 6 1.1. Поняття міжнародного інвестування 6 1.2. Особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі 6 1.3. Теоретичні засади залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу 17 РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ЗАЛУЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У ТУРИСТИЧНУ ГАЛУЗЬ УКРАЇНИ 39 2.1. Загальна характеристика туристичних регіонів України та можливості їх розвитку 39 2.2.Аналіз практики залучення іноземних інвестицій у туристичну сферу в період незалежності України 39 2..3. Аналіз розвитку методів і форм залучення інвестицій 49 РОЗДІЛ ІІІ. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 77 3.1. Проблеми залучення міжнародних інвестицій в галузі туристичного бізнесу 77 3.2. Потенціал розвитку туризму в Україні 77 3.3. Розробка шляхів залучення іноземних інвестицій в туристичну галузь України 89 ВИСНОВКИ 96 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 100 ДОДАТОК 105-109 Метою роботи є розвиток теоретичних питань і розробка методичних рекомендацій щодо удосконалення управління туристичним комплексом шляхом залучення іноземних інвестицій в умовах ринкових відносин, на основі аналізу й узагальнення наукових праць вітчизняних і закордонних авторів, а також дослідження стану і тенденцій розвитку міжнародного туризму. Об'єкт дослідження - структурні підрозділи туристичної галузі України. Методи дослідження. Теоретичною і методологічною основою роботи є результати досліджень в сфері менеджменту туризму. У дослідженні використовувалися роботи закордонних і вітчизняних шкіл маркетингу, менеджменту, економіки. Робота складається з вступу, трьох розділів, дев’яти підрозділів, висновків, списку використаної літератури, додатку. У вступі роботи обґрунтована актуальність теми роботи, визначено предмет, об’єкт та завдання дослідження. В першому розділі роботи розкрито сутність міжнародних інвестицій як економічної категорії, охарактеризовано основні особливості менеджменту міжнародного туризму на сучасному етапі та розкрито теоретичні засади іноземного інвестування в туристичну галузь. В другому розділі роботи проведений аналіз туристичних регіонів України на предмет їх інвестиційного потенціалу, виділено перспективні шляхи інвестування. Проаналізовано також кількісні та якісні показники прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України в період незалежності. Досліджено та порівняно також основні методи залучення прямих іноземних інвестицій в туристичну галузь України. В третьому розділі роботи систематизовано проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в туризм України, окреслено перспективні напрямки інвестування та розроблено основні шляхи та методи залучення іноземних інвестицій в туристичну сферу України. В висновках наведені основні висновки та пропозиції по вищенаведеній проблематиці. Робота розміщена на 108 сторінках друкованого тексту, містить 5 рисунків, 2 таблиці, додаток.

 7. Вдосконалення методики статистичного забезпечення обліку та аналізу прямих іноземних інвестицій
  Вступ 3 1. Прямі іноземні інвестиції як фактор розвитку економіки України 5 2. Теоретичні основи залучення іноземних інвестицій в Україну та їх інформаційне забезпечення” 9 3. Форма державного статистичного спостереження №10-зез “Звіт про іноземні інвестиції в Україну” 12 4. Облік іноземних фінансових інвестицій 16 5. Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності у I півріччі 2008 року 21 6. Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 30 Висновки 33 Література 37

 8. Вплив іноземних інвестицій на розвиток банківського сектору країн з ринками, що формуються
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СЕКТОР В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ 6 1.1. Економічна природа іноземного інвестування банківського сектору країн з ринками, що формуються 6 1.2. Напрями залучення іноземних інвестицій країн з перехідною економікою 10 1.3. Дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації 17 Висновки до розділу 1 22 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ФОРМИ УЧАСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В КРАЇНАХ З РИНКАМИ, ЩО ФОРМУЮТЬСЯ, У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 24 2.1. Особливості розвитку національних банківських систем у країнах із трансформаційною економікою 24 2.2. Удосконалення регулювання та контролю за іноземним банківським капіталом 41 Висновки до розділу 2 49 РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 51 3.1. Аналіз динаміки і структури іноземних інвестицій у банківську систему України 51 3.2. Аналіз діяльності банків з іноземним капіталом (на прикладі ПАТ «ххх») 57 3.3. Напрями вдосконалення діяльності банків з іноземним капіталом в Україні 68 Висновки до розділу 3 77 ВИСНОВКИ 80 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 85 ДОДАТКИ 97

 9. Залучення прямих іноземних інвестицій як приоритетний напрямок у оздоровленні економіки України
  1. Залучення прямих іноземних інвестицій як приоритетний напрямок у оздоровленні економіки України Список використаної літератури Додаток 1. Рисунок. Мультиплікація економічного ефекту від здійснення інвестиції. Додаток 2.Рис. Інвестиції до окремих перехідних економік (на душу населення, 2001 рік) Додаток 3. Рис. Частка прямих іноземних інвестицій у ВЕЗ та ТПР в Україні. Додаток 4. Таблиця. Показники діяльності ВЕЗ і ТПР, втрати бюджету та вартість створення одного робочого місця Додаток 5. Таблиця. Типізація регіонів України за рівнем інвестиційної привабливості станом на 1.01.2001 року

 10. Організація спелеологічного туру в Україні для іноземних туристів
  ПЛАН Вступ 3 Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру 6 1.1. Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта 6 1.2. Оцінка пропозиції 10 1.3.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі 12 Розділ ІІ. Проект туру 13 2.1. Інформаційне забезпечення програми туру 13 2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну 13 2.1.2.Оцінка території 13 2.2. Форма туру та схема маршруту 16 2.3. Пакет послуг 16 2.4. Програма туру 17 2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру 18 2.6. Економічне обґрунтування проекту туру 19 Розділ ІІІ. Маркетинг нового туру 21 3.1. Позиціювання та просування нового туру 21 3.2. Рекламно-інформаційна підтримка 22 Висновки 25 Список використаних джерел 27 Додатки 28 Додаток А. Схема маршруту 28 Додаток Б. Технологічна карта туристської подорожі за маршрутом 29 Тема даної роботи присвячується розробці спелеологічного туру до печери «Млинки» для іноземних туристів. Обґрунтування вибору маршруту туру полягає в тому, що пропозиція на ринку турів по Україні досить велика, але даному спелеологічному напрямку для іноземних туристів приділяється мало уваги. Дивлячись на те, що в останні часи зростає попит на спортивні і пригодницькі тури та інтерес до України з боку іноземців, цей напрямок на думку автора дуже перспективний, якщо взяти до уваги поєднання екстремального, спелеологічного і пригодницького напрямку туру. Тривалість туру з точки зору цільовою сегменту не повинна перевищувати 2-3 днів, в зв’язку з тим, що об’єкт показу не передбачає його більш довге дослідження. Іноземні туристи готові витратити на відпочинок досить великі кошти, але їх необхідно забезпечити відповідним сервісом. Потенційними споживачами даного туру виступають іноземні туристи, яких цікавить помірно-екстремальний туризм в поєднанні з відпочинком. Дані туристи можуть бути, як гостями країни так і працювати в Україні, в такому випадку даний тур матиме прив’язку до трудового тижня, як тур вихідного дня. Мета даної роботи полягає в розробці конкурентоспроможного туристичного продукту з урахуванням сучасної ситуації на ринку туристичних послуг в даному напрямку. Для досягнення мети автор ставить перед собою наступне завдання: • оцінити попит на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта туру; • оцінити пропозицію на ринку туристичних послуг в даному напрямку; • розробити інформаційне забезпечення програми туру; • розглянути умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну; • оцінити території, що використовуються в турі; • дати характеристику форми туру та розробити схему маршруту туру; • розробити пакет послуг, що надаватимуться в турі; • розробити програму туру; • дати характеристику організаційно-технічного забезпечення туру; • надати економічне обґрунтування проекту туру; • розробити маркетинговий план позиціювання та просування нового туру; • розробити рекламно-інформаційну підтримка туру; • надати обґрунтовані висновки, щодо проведеної роботи. Структурно робота складається зі вступу, трьох частин, висновку, списку використаних джерел та додатків.

 11. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  ЗМІСТ Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності 5 1.1. Сутність та основні складові інноваційної діяльності 5 1.2. Інноваційне підприємство, його загальна характеристика 7 1.3. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу 9 Розділ 2. Особливості розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні та розвинутих країнах 12 2.1. Іноземний досвід становлення і розвитку малого інноваційного бізнесу 12 2.2. Державна політика у сфері малого інноваційного бізнесу в Україні 19 2.3. Умови створення інноваційного бізнесу 22 Розділ 3. Дослідження розвитку інноваційного бізнесу в Україні (на прикладі підприємства ТОВ «Дніпровагонмаш») 24 3.1. Управління інноваційною діяльністю малого підприємства 24 3.2. Напрямки вдосконалення управління інноваційними процесами на підприємстві 39 Висновки 46 Список використаних джерел і літератури 48 Додатки 50 Метою роботи є визначити фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні, дослідити на прикладі конкретного підприємства механізми інноваційного розвитку, проблеми та шляхи їх вирішення. Предметом роботи є інноваційна діяльність підприємства. Об’єктом роботи виступає ТОВ „Дніпровагонмаш”. Завдання роботи. Проаналізувавши сучасні тенденції інноваційного розвитку, ставиться завдання визначити складові інноваційної стратегії малого підприємства, показати організаційно-економічний механізм її реалізації. Методологічною основою дослідження виступають нормативно-законодавчі акти України, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання, різноманітні учбові посібники, підручники з менеджменту, аналізу міжнародної проектної діяльності підприємств, а також монографії з періодичних видань як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

 12. Фактори розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні
  Вступ 3 1. Розвиток малого і середнього інноваційного бізнесу в Україні в 90-ті роки ХХ сторіччя 4 1.1 Етапи формуванні державної політики щодо малого і середнього бізнесу вУкраїні 4 1.2 Організації, що сприяють розвитку інноваційного бізнесу в Україні і його нормативній базі 6 2. Інноваційна політика – одна з найбільш важливих функцій держави 10 2.1 Впровадження державних науково-технічних програм 10 2.2 Характерні ознаки малого інноваційного бізнесу 16 2.3 Проблеми в галузі малого інноваційного бізнесу 18 3. Фактори, що сприяють розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 20 3.1 Інтелектуальний потенціал – найперша складова малого інноваційного бізнесу 20 3.2 Сприятливі кредитно-фінансові механізми в Україні – гарант стабільного фінансування інноваційної діяльності 22 3.3 Від запозичення до конкурентності 23 3.4 Інновації – справа комерційна 25 3.5 Розробка і координація інноваційної стратегії в Україні, представлені законодавчими матеріалами 28 3.6 Головний принцип взаємовідносин між бізнесом і наукою 30 3.7 Науково-прогнозний маркетинг, як ще один з факторів розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні 31 Висновки 34 Література 38.

 13. Соціальні механізми інноваційного розвитку системи вищої освіти України
  Вступ 3 1. Особливості вищих навчальних закладів України 5 1.1. Вищий навчальний заклад як соціальна організація 5 1.2. Стан і структура вищої освіти України 7 2. Соціологічні аспекти освіти в інноваційному менеджменту. 18 3. Підвищення якості освітніх послуг на основі інновацій. 23 Висновок 28 Список використаної літератури 30

 14. УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Сутність інноваційного процесу 6 1.2. Управління інноваційними процесами в організації 7 1.3. Внутрішньофірмові форми організації інноваційного процесу 12 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДП АТ «Назва» 15 ХЛІБОКОМБІНАТУ №11 15 2.1. Загальна характеристика підприємства 15 2.2. Аналіз господарської діяльності підприємства 12 2.3. Управління організацією інноваційних процесів на підприємстві 16 РОЗДІЛ 3. РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХЛІБОКОМБІНАТУ №11 18 3.1. Розробка інноваційного проекту 18 3.2. Розрахунок економічної ефективності інвестицій 27 ВИСНОВКИ 31 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33

 15. Розробка портфелю інвестицій для підприємств житлово-комунального господарства
  Вступ 3 1. Науково-методичні основи забезпечення інвестиційної діяльності 7 1.1. Інвестиції та інвестиційний процес 7 1.2. Формування інвестиційного портфелю фірми 11 2. Розробка та реалізація портфелю інвестицій ВАТ "АК "Київводоканал" 16 2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "АК "Київводоканал" 16 2.2. Аналіз інвестиційної діяльності ВАТ "АК "Київводоканал" 23 2.3. Напрями удосконалення інвестиційного портфеля 27 3. Напрямки вдосконалення інвестиційної діяльності ВАТ “АК “Київводоканал” 31 3.1. Оптимізація інвестиційного проектування 31 3.2. Проблеми і перспективи інвестиційної діяльності ВАТ “АК “Київводоканал” 35 Висновки 40 Література 43 Додатки. Звітність 45-49 Метою даної роботи є узагальнення теоретичних і методологічних положень організації управління інвестиційними проектами модернізації підприємств галузі водопостачання і каналізації та доімплементаційної оптимізації їх за допомогою методів оптимальної організації виробництва та методології проектного менеджменту для одержання додаткових коштів на модернізацію, зменшення суми позикових коштів та плати за них, зниження у майбутньому тарифів за рахунок економії коштів на експлуатацію оновленого виробництва.

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua