Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
ДипломТема: Управління міжнародними маркетинговими комкнікаціями (ID:25298)
| Размер: 587 кб. | Объем: 73 стр. | Стоимость: 180 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА 6
1.1. Сутність та процес маркетингових комунікацій 6
1.2. Механізм формування комплексу просування як основи міжнародних маркетингових комунікацій 11
1.3. Оцінка ефективності міжнародних маркетингових комунікацій в прийнятті управлінських рішень 15
Висновки до розділу 1 19
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ТОВ (НАЗВА) НА ЗАКОРДОННИХ РИНКАХ 21
2.1. Організаційно-управлінська структура, характеристика напрямів та показників діяльності підприємства ТОВ 21
2.2. Аналіз зовнішньої торгівлі 25
2.3. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій та їх вплив на зовнішню торгівлю підприємства 34
Висновки до розділу 2 42
РОЗДІЛ 3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МІЖНАРОДНИХ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТОВ 43
3.1. Напрямки удосконалення міжнародних маркетингових комунікацій ТОВ на закордонних ринках 43
3.2. Пропозиції 53
Висновки до розділу 3 60
ВИСНОВКИ 61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 64

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
  ВСТУП 3 Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 6 1.1. Сутність і формування маркетингової політики комунікацій 6 1.2. Система маркетингових комунікацій туристичних підприємств 16 1.3. Управління маркетинговими комунікаціями 29 Розділ 2. УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ ТОВ „ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ххх», М. КИЇВ) 39 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Готельний комплекс «ххх» 39 2.2. Управління маркетинговими комунікаціями готелю 51 2.3. Оцінка ефективності маркетингових комунікацій підприємства на ринку 63 Розділ 3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ КОМУНІКАЦІЯМИ ТОВ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ххх» 76 3.1. Вдосконалення маркетингових комунікацій туристичних підприємств України 76 3.2. Пропозиції щодо розробки нових напрямків маркетингової комунікаційної стратегії ТОВ «Готельний комплекс «ххх» 84 3.3. Впровадження в дію запропонованих заходів та їх економічна ефективність 87 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 95 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 102 ДОДАТКИ 110

 2. Інформаційні системи та управління маркетинговими каналами
  Вступ 3 Інформаційні системи та управління маркетинговими каналами 4 1. Необхідність автоматизації інформаційних процесів і сучасні тенденції використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом 4 2. Маркетингові інформаційні системи. 7 3. Інформаційні системи в управлінні маркетинговими каналами 10 4. Система електронної комерції 12 Висновки 15 Література 16

 3. Управління міжнародними проектами
  1. Поняття портфелю, його основні характеристики. Методика формування оптимального портфелю 3 2. Задача № 1 14 Прийняти рішення про доцільність реалізації незалежного інвестиційного проекту, пов’язаного з оновленням основних фондів підприємства, за вихідними даними, що наведені в таблиці 1. Проект фінансується з двох джерел інвестиційних ресурсів: власні кошти та кредит банку. Податок на прибуток складає 25%... 3. Задача № 2 19 Виконати порівняльний аналіз альтернативних проектів, зробити вибір найбільш ефективного за даними, наведеними в таблиці 2. Зазначити, які чинники обумовили переваги обраного проекту. ... 4. Задача № 3 23 Підприємство підготувало проект. Інвестиційною ідеєю проекту є технічний розвиток з метою створення нової продукції, розширення виробництва, освоєння нових ринків збуту. Обґрунтувати доцільність прийняття проекту за невизначених умов його реалізації, скориставшись методом достовірних еквівалентів. Вартість капіталу – 12% (табл. 7)... 5. Задача № 4 27 Сформувати оптимальний портфель реальних інвестицій, використовуючи скринінговий та преферантивний аналіз. Загальний обсяг фінансових можливостей за рахунок всі джерел складає 350 тис. грн.. Вартість капіталу підприємства – 20%. Грошові потоки від реалізації інвестиційних проектів вважати рівномірним по роках життєвого циклу (табл. 9). ... Список використаної літератури 36

 4. Організації управлінського обліку за міжнародними стандартами
  Вступ 3 1 Загальна характеристика управлінського обліку 5 1.1 Вирішення завдань управлінського обліку 5 1.2 Проблеми постановки управлінського обліку на підприємстві 9 2 Міжнародна організація управлінського облуку 15 2.1 Управлінський облік та стратегія ринку 15 2.2Міжнародна практика виділення управлінського обліку із загальної системи бухгалтерського обліку 20 2.3 Сучасний стан управлінського обліку за американською школою 24 2.4 Аналіз витрат як елемент управлінського обліку 32 Висновки 39 Список літератури 41

 5. Облік грошових коштів за міжнародними стандартами
  1. Організація обліку грошових коштів підприємства 3 2. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід обліку грошових коштів 5 Список використаних джерел 9

 6. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями
  ВСТУП 3 1. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 4 1.1 Роль міжнародних організацій у розвитку процесів глобалізації 4 1.2 Основні засади функціонування окремих міжнародних фінансових організацій 8 2. ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 15 2.1 Механізм кредитних відносин України зі Світовим банком 15 2.2 Особливості кредитування економіки України МВФ 24 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ КРЕДИТУВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 27 3.1 Перспективні напрямки та умови залучення кредитних ресурсів 27 3.2 Управління проектами в системі міжнародного кредитування 30 ВИСНОВКИ 35 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 37 ДОДАТКИ 40

 7. Безкоштовна правова допомога за законодавством України та міжнародними документами
  Вступ 3 1. Інститут безоплатної правової допомоги: стан та шляхи реформування 5 1.1. Сьогодення безоплатної правової допомоги в Україні 5 1.2. Проблеми реформування інституту безоплатної правової допомоги 7 2. Формування системи безоплатної правової допомоги в Україні 9 2.1. Загальна характеристика Концепції формування системи безоплатної правової допомоги в Україні 9 2.2. Шляхи створення системи безоплатної правової допомоги 10 2.3. Організація надання безоплатної правової допомоги 11 2.4. Організація управління та фінансування системи безоплатної правової допомоги 14 3. Безкоштовна правова допомога за міжнародними документами 17 3.1. Аналіз міжнародних документів, які регулюють безкоштовну правову допомогу 17 3.2. Взаємодія українського та міжнародного законодавства з питань надання безкоштовної правової допомоги 19 Висновок 25 Список використаної літератури 28-31

 8. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 9. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління 7 Література 15

 10. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління
  1. Принципи управління: принцип розімкненого управління, принцип замкненого управління, принцип однократного управління. 3 2. Методика розрахунку основних коефіцієнтів оцінки ефективності організаційних форм управління (ОФУ): дублювання функцій; надійності системи управління. 4 Література 12

 11. Проблеми і шляхи розвитку інформатизації управління. Інформація та її роль в процесі управління
  Вступ 3 1. Методологічні основи дослідження інформаційної економіки 3 2. Основні фактори розвитку інформаційної економіки в сучасних умовах 9 3. Передумови і можливості інформаційного забезпечення діяльності підприємства 13 4. Інформаційне забезпечення діяльності підприємства на основі побудови його інформаційно-керуючої системи 17 Висновки 30 Список використаної літератури 31

 12. Оцінка складності управління Методологічний підхід до вироблення принципів управління
  1. Методологічний підхід до вироблення принципів управління 3 2. Теорія визначення множини задач управління 16 Практичне завдання 1 23 На Підприємстві працює т=400 робітників. Кількість одиниць технологічного обладнання, що використовується у виробництві, - n=350. На основі залежності складності управління від кількості робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова) розрахувати необхідну кількість управлінців для управління підприємством. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 2 24 Підприємство характеризується показниками: т=535 - кількість робітників; п=490 - кількість одиниць технологічного обладнання; М=40 - кількість управлінців. Використовуючи залежність складності управління від кількосгі робітників та обладнання (залежність В.М. Глушкова), визначити завантаження управлінського персоналу підприємства. Вхідна інформація: 1. Коефіцієнт залежності складності управління с = 50. 2. Пропускна спроможність управлінця з обробки інформації А = 106 операцій/рік. Практичне завдання 4 25 Формалізація та розрахунок кількості задач управління підприємством (по підсистемах Метод декомпозиції системи управління дозволяє виявити та формально представити повний перелік задач управління. Оскільки в результаті декомпозиції отримано множину одиничних чарунок, які описуються координатами чотирьохмірного простору, для визначення простору управління необхідно вказати значення, які будуть приймати кожна з чотирьох координат в рамках заданої системи. Весь простір управління можна представити так: , а будь-яку задачу управління - Максимальну кількість задач в системі можна розрахувати за формулою; Структури систем управління підприємством (об'єкту та управляючої системи) наведені вище. Відповідно до варіанту 7 у таблиці наведені різні підсистеми управління підприємством: Контроль вироб¬ництва у цеху № 1 у першому кварталі. Необхідно проаналізувати відповідну систему (підсистему): 1. визначити простір управління. Для цього прийняти наступні позначення: k – керований процес, l- виробничий підрозділ, p – фаза управління, t – період управління, 2. Розрахувати кількість задач по системі, підсистемі; 3. Навести назви трьох задач управління з відповідної системи, підсистеми. Література 28

 13. Розробка політики управління позиковим капіталом у контексті антикризового управління торговельного підприємства
  Вступ 3 І. Теоретичні засади управління позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.1. Економічна сутність та види позиковим капіталом торговельного підприємства 5 1.2. Методичні підходи до оцінки сутності залучення та використання позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні формули) 13 1.3. Методика аналізу та планування позиковим капіталом торговельного підприємства (потрібні блок схеми послідовності) 20 ІІ. Дослідження практики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.1. Аналіз динаміки та структури позикового капіталу на торговельного підприємства ТОВ “АЛО” 23 2.2. Оцінка сутності управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 28 ІІІ. Розробка політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства як засобу запобігання його банкрутства 40 3.1. Етапи обгрунтування основних етапів політики управління позиковим капіталом на торговельному підприємстві ТОВ “АЛО” 40 3.2. Розробка політики управління позиковим капіталом позиковим капіталом торговельного підприємства на плановий період у контексті антикризового управління торгівельним підприємством 42 3.3. Оцінка ефективності розробки політики управління позиковим капіталом торговельного підприємства ТОВ “АЛО” з позиції запобігання його банкрутства 44 4. Електронне програмне забезпечення (які програми, як їх використовувати) 49 Висновок 52 Литература 57 Додаток 1. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 61 Додаток 2. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 64 Додаток 3. Фінансова звітність ТОВ “АЛО” 67 Додаток 4. Дані про випуск облігацій ТОВ “АЛО” 71-75 Об’єктом дослідження роботи є процес управління позиковим капіталом в підприємствах роздрібної торгівлі. Предметом дослідження є методичні підходи до формування оптимальної структури капіталу в підприємствах роздрібної торгівлі на прикладі ТОВ “АЛО” в сучасних умовах. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних і закордонних учених з досліджуваної проблеми

 14. Управління якістю. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації
  1. Поява елементів управління якості товарів (послуг) на основі розвитку та впровадження стандартизації 3 2. Розвиток управління якістю в країні: контроль якості, оцінка якості, системний підхід до управління якістю 6 Список використаних джерел 18

 15. Менеджмент Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління
  Вступ 3 1. Визначте і охарактеризуйте посади, які відносяться в системі управління організацією до середнього рівня управління 4 2. Основні вимоги, яким повинні відповідати структури управління 10 Висновки 16 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua