Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації (ID:25299)
| Размер: 35 кб. | Объем: 21 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Стадії життєвого циклу організації як чинник, що впливає на діяльність персоналу організації 3
2. Оцінка кадрової політики організації за кількісними та якісними показниками 12
3. Ротація кадрів як один з напрямків забезпечення раціонального використання персоналу в організації 19
Література 21

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Концепція життєвого циклу організації
  1. Концепція життєвого циклу організації 3 2. Економічні методи управління, їх характеристика та застосування 5 3. Соціальна відповідальність організації, її види. 11 4. Як здійснити управлінське дослідження сильних і слабких сторін організації в такій складовій як виробництво? 15 Література 17

 2. Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства
  Вступ 3 1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6 1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6 1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8 1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13 2. Аналіз маркетингової діяльності Національної акумуляторної корпорації "Назва" 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26 2.3. Прогнозування життєвого циклу товарів НАК «Назва» 29 3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 33 Висновки 40 Література 45-46

 3. Визначення стадії життєвого циклу товарів виробничого підприємства
  Вступ 3 1. Визначення стадій життєвого циклу товару як основа маркетингової стратегії 6 1.1. Сучасний стан розвитку науки і практики маркетингу 6 1.2. Маркетингова орієнтація як основа конкурентноздатності підприємства 8 1.3. Вплив життєвої стадії товару на маркетингову стратегію підприємства 13 2. Аналіз маркетингової діяльності ЗАТ "Назва" 22 2.1. Загальні відомості про підприємство 22 2.2. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 26 3. Напрями вдосконалення маркетингової політики ЗАТ «Назва» 30 Висновки 37 Література 42

 4. Концепції життєвого циклу товару
  В представленій роботі докладно розглянуто питання концепції життєвого циклу товару. У першій частині викладено теоретичні аспекти даного питання. У другій розглянуто практичний приклад стадій життєвого циклу медичного препарату „Софтовак” конкретної фірми. Зміст. Вступ. 3 1. Концепції життєвого циклу товару. 4 1.1 Життєвий цикл товару. 4 1.2 Види кривих життєвого циклу товару. 6 1.3. Вплив реклами на криву життєвого циклу товару. 10 2. Етапи життєвого циклу товару „Софтовак” фармацевтичної фірми Люпін. 12 2.1 Етап вивчення і розробки.. 12 2.2. Этап выведения продукта на рынок.. 14 2.3. Этап росту. 16 2.4. Етап зрілості. 18 2.5. Етап занепаду. 20 Висновок. 23 Літературні джерела. 24

 5. Концепція життєвого циклу товару
  Вступ 3 1. Концепція життєвого циклу туристичного продукту 4 2. Аналіз та оцінка життєвого циклу туристичного продукту 15 Висновки 18 Список використаних джерел 19

 6. Концепція життєвого циклу товару фірми
  ВСТУП 3 1. ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ ТОВАРУ 5 1.1. Концепція життєвого циклу товару 5 1.2. Різновиди кривих життєвого циклу товару 11 1.3. Життєвий цикл стилю, моди й фетишу 12 1.4. Критика концепції життєвого циклу товару 14 2. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ НА ЕТАПАХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 18 2.1. Етап впровадження 18 2.2. Етап зростання 23 2.3. Етап зрілості 25 2.4. Етап спаду 32 ВИСНОВКИ 38 Список використаних джерел 40

 7. Маркетингові етапи життєвого циклу товарів
  Вступ 3 1. Підхід до етапів життєвого циклу товару 4 2. Етап створення нового товару та виведення товаруна ринок 5 3. Етап росту 7 4. Етап зрілості 8 5. Етап занепаду 10 Висновки 12 Список використаної літератури 14

 8. Концепції життєвого циклу товару фірми
  Зміст Вступ 3 Розділ 1. Концепція життєвого циклу товару 5 1.1. Суть концепції та напрямки її використання 5 1.2. Характеристика етапів життєвого циклу товару 7 Розділ 2. Формування стратегії на різних етапах життєвого циклу товару 14 Висновки 22 Список використаної літератури 25 Метою даної роботи є розширення та поглиблення теоретичних та практичних знань з маркетингу, розкриття сутності маркетингових стратегій на різних етапах життєвого циклу товару. Завданням роботи є аналіз маркетингових стратегій на різних етапах життєвого циклу товару. Об’єктом дослідження є прояви маркетингових стратегій на різних етапах ЖЦТ, приклади з діяльності підприємств. Предметом дослідження роботи є сукупність теоретичних і практичних проблем, пов’язаних з формами маркетингових стратегій та ефективністю їх застосування на різних етапах життєвого циклу товару. Відповідно до мети були поставлені наступні завдання. 1. Висвітлити теоретичні засади життєвого циклу товару та його етапів. 2. Проаналізувати маркетингові стратегії на різних етапах ЖЦТ. Відповідно до завдань роботи побудована її структура, яка складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Інформаційною основою дослідження є різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання.

 9. Концепція життєвого циклу товару фірми
  ЗМІСТ Вступ 3 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 4 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 7 Висновки 15 Література 16

 10. Концепція життєвого циклу товару фірми
  1. Поняття життєвого циклу товару 3 2. Практичний приклад по першому питанню (на прикладі підприємства) 8 3. Маркетингові стратегії на різних етапах життєвого циклу товару 11 Етап впровадження 12 Етап зростання 14 Етап зрілості 15 Етап спаду 17 4. Практичний приклад по другому питанню 21 Список використаної літератури 25

 11. Цінова стратегія підприємства з урахуванням життєвого циклу товару
  1. Сутність та етапи життєвого циклу товару 3 2. Залежність стратегії маркетингу від етапу життєвого циклу товару 9 3. Мета підприємства на ринку і політика ціноутворення 15 Список використаної літератури 21

 12. Вплив життєвого циклу послуг на формування товарної політики підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНЦЕПЦІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ТОВАРУ 5 1.1. Поняття життєвого циклу товару і послуги 5 1.2. Етапи життєвого циклу товару та послуг 7 1.3. Сучасні маркетингові стратегії та інструменти на різних стадіях життєвого циклу послуги 10 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 19 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ПОСЛУГ НА ФОРМУВАННЯ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ У ТОВ "ххх" 22 2.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ТОВ "ххх" 22 2.2. Планування та організація товарної політики в ТОВ "ххх" 24 2.3. Аналіз життєвого циклу послуг у ТОВ "ххх" та характеристика залежності товарної політики підприємства від стадії життєвого циклу товарів 34 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 48 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 51 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 55 ДОДАТКИ 60

 13. Ділова оцінка персоналу в організації
  ВСТУП 3-5 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність ділової оцінки персоналу, її здачі та вимоги щодо поточної періодичної оцінки співробітників організації 6-11 1.2. Етапи та методи побудови системи ділової оцінки персоналу в організації, її характеристика та застосування 11-18 1.3. Сутність процедури оцінки персоналу в організації. Атестація 18-23 1.4. Ділова оцінка персоналу в закордонних організаціях 23-27 II. ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ПРАКТИЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 28-34 2.2. Особливості проведення ділової оцінки персоналу на туристичному підприємстві “Христофор Колумб тревел” 34-40 ВИСНОВКИ 41-43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 44-46 ДОДАТКИ 47-51

 14. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Передумови розвитку мотивації персоналу підприємства. Взаємозв’язок мотивації з іншими функціями менеджменту 5 1.2. Структурна модель мотиваційного процесу, що визначає поведінку працівника 12 1.3. Умови та фактори, що впливають на розвиток трудової мотивації персоналу. Форми стимулювання 15 РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ (на прикладі ТОВ «Назва») 19 2.1. Аналіз загальних показників розвитку персоналу організації 19 2.2. Оцінка мотиваційного механізму в організації 23 2.3. Рекомендації з вдосконалення розвитку трудової мотивації персоналу 25 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 34 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

 15. Розвиток мотивації персоналу організації
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ МОТИВУВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНІЗАЦІЇ 5 1.1. Роль мотивування в системі управління персоналом підприємства 5 1.2. Матеріальна мотивація персоналу 9 1.4. Методи нематеріального стимулювання 12 РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТВИНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 16 2.1. Організаційно-економічна характеристика господарської діяльності ПАТ «ххх» 16 2.2. Аналіз фінансового стану 22 2.3. Оцінка ефективності та діагностика проблем діючої системи мотивації з використанням комп’ютерних технологій 25 2.4. Шляхи удосконалення системи матеральної мотивації персоналу організації 32 2.5. Оптимізація системи нематеріального мотивування 40 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 46 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51 ДОДАТКИ 54

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua