Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Оцінка праці керівників і спеціалістів в організації (ID:25303)
| Размер: 12 кб. | Объем: 4 стр. | Стоимость: 25 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеОцінка праці керівників і спеціалістів в організації
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Основні принципи та форми взаємодії керівників організації та практичних психологів при розв’язанні управлінських проблем
  1. Основні принципи та форми взаємодії керівників організації та практичних психологів при розв’язанні управлінських проблем 3 2. Роль психологічного клімату в забезпеченні ефективності управління 7 Список використаної літератури 11

 2. Ділова оцінка персоналу в організації
  ВСТУП 3-5 I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 1.1. Сутність ділової оцінки персоналу, її здачі та вимоги щодо поточної періодичної оцінки співробітників організації 6-11 1.2. Етапи та методи побудови системи ділової оцінки персоналу в організації, її характеристика та застосування 11-18 1.3. Сутність процедури оцінки персоналу в організації. Атестація 18-23 1.4. Ділова оцінка персоналу в закордонних організаціях 23-27 II. ЗАСТОСУВАННЯ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ У ПРАКТИЦІ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 2.1. Загальна характеристика туристичного підприємства 28-34 2.2. Особливості проведення ділової оцінки персоналу на туристичному підприємстві “Христофор Колумб тревел” 34-40 ВИСНОВКИ 41-43 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ 44-46 ДОДАТКИ 47-51

 3. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ
  ВСТУП 3 1. АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ 4 2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛІНГУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 10 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22

 4. Оцінка ефективності песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону
  ВАРІАНТ 9 «Оцінка ефективності песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону» 2 Використовуючи наведену нижче первинну інформацію за проектом організації перукарського сапону і форми таблиць: 1) розрахувати грошові потоки обслуговування кредиту за варіантами його залучення. Результати розрахунків звести у таблицю 7; 2) розрахувати фонд оплати праці персоналу перукарні. Результати розрахунків звести у таблицю 8; 3) розрахувати експлуатаційні (у розрахунку на рік) витрати на реалізацію проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 9; 4) розрахувати доходи перукарні на рік. Результати розрахунків звести у таблицю 10; 5) розрахувати на 1, 2 і 3 роки фінансові результати песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблицю 11; 6) розрахувати номінальні і дисконтовані грошові потоки за песимістичним варіантом залучення коштів для реалізації проекту організації перукарського салону. Результати розрахунків звести у таблиці 12; 7) розрахувати для песимістичного варіанту проекту організації перукарського салону: а) період окупності інвестицій (РР); б) чисту поточну вартість (NPV); в) індекс (коефіцієнт) доходності (РІ); 8) розрахувати точку беззбитковості (у розрахунку на рік) при реалізації проекту організації перукарського салону за песимістичним варіантом 9) визначити, чи буде залишатися ефективним проект організації перукарського салону (за песимістичним варіантом) за умови збільшення вартості оренди приміщення на 30%. Первинна інформація за проектом організації перукарського салону 3 Обґрунтування проекту організації перукарського салону 4 Література 16

 5. Соціально-економічна оцінка умов праці
  1. Фактори, що впливають на умови праці 3 2. Економічне значення заходів щодо покращання умов та охорони праці. 6 3. Витрати на заходи щодо покращання умов і охорони праці 7 4. Методика оцінки соціальної і соціально-економічної ефективності заходів щодо покращання умов і охорони праці 9 Список використаної літератури 14

 6. Оцінка можливості удосконалення організації обліку, аналізу й аудиту готівкових розрахунків підприємства
  Вступ 3 Розділ 1. Економічна сутність грошового обліку і розрахунків та їх нормативно-правове регулювання 6 1.1. Характеристика касових операцій 6 1.2. Нормативне - правове регулювання касових операцій 18 1.3. Характеристика підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 23 Розділ 2. Облік готівкових розрахунків підприємства 27 2.1. Організація обліку касових операцій 27 2.2. Первинний облік касових операцій 35 2.3. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій 42 2.5. Особливості обліку касових операцій в умовах використання комп'ютерної техніки 45 Розділ 3. Аналіз діяльності підприємства та готівкових розрахунків 51 3.1. Аналіз основних економічних показників підприємства ВАТ „ПОЛОНИНА” 51 3.1. Методичні прийоми проведення аналізу готівкових розрахунків 57 3.2. Аналіз надходження грошових коштів в касу 71 3.3. Аналіз цільового використання готівкових грошових коштів 76 3.4. Узагальнення результатів аналізу та шляхи покращення аналітичної роботи 82 3.5. Аудит готівкових розрахунків підприємства 89 Висновки 98 Список використаних джерел 103 Додатки 109

 7. Основи менеджменту Оцінка й аналіз зовнішнього середовища організації в процесі стратегічного планування
  1. Оцінка й аналіз зовнішнього середовища організації в процесі стратегічного планування 3 2. Влада як елемент примушення. Форми впливу та влади 8 3. Поясніть, як ви розумієте сутність такої закономірності менеджменту як «децентралізація демократизація управління» 16 Перелік використаної літератури 18

 8. Роль керівників у профілактиці конфліктів у колективі
  Вступ 3 1. Роль і значення керівника в управлінні персоналом 4 2. Якісна характеристика керівника 9 3. Сутність і види конфліктів в організації 13 4. Джерела та причини виникнення конфліктів 17 5. Способи і методи подолання конфліктів в організації 20 6. Діяльність керівника з організації системи управління підприємством 23 Висновки 26 Список використаної літератури 28 Мета роботи – дослідити деякі аспекти управління поведінкою персоналу, а саме суперечки та конфлікти та на основі дослідження теми даної курсової роботи навчитися виробляти оптимальні стратегії управління поведінкою персоналу, зокрема, поведінки у конфлікті, які б сприяли нейтралізації конфлікту, зводили до мінімуму його негативні наслідки, навчитися попередженню потенційної конфліктності та її правильному вирішенні. Також, мета дослідження полягає у поданні загальної характеристики особистості та професійного функціонування керівника у сучасних умовах.

 9. Економіка праці в організації
  1.У чому полягає сутність резервів зниження трудомісткості продукції? 3 2. Розкрийте суть системи "оцінка заслуг"? 5 Задача. 10 Визначіть розмір нормативного часу ОП, якщо Тзм становить 480 хв, ПЗ - 5 % ОП, Т обс - 4 % ОП, Пнн - 20 хв, Прн - 4 % Тзм. Список використаної літератури: 11

 10. ЕКОНОМІКА ПРАЦІ В ОРГАНІЗАЦІЇ
  1. Визначте діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює ця тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому? 3 2. Які соціальні виплати та пільги входять до складу витрат на робочу силу? 4 3. Задача. Розрахувати норму обслуговування для робітника-багатоверстатника, якщо оперативний час становить 30 хв., час зайнятості робітника – 5 хв., додатковий коефіцієнт – 0,95. 10 Література 11

 11. Міжнародні організації праці
  1. Міжнародні організації праці. 3 2. Роботодавці як суб'єкти трудових правовідносин. 10 Список використаної літератури 14

 12. Організації праці менеджера
  1. Види норм і нормативи. Класифікація нормативів праці 3 2.Методи і засоби раціональної обробки текстових матеріалів 6 Список використаної літератури 11

 13. Економіка праці організації
  1. Назвіть основні процеси руху кадрів 3 2. Розкрийте поняття «заробітна плата як ціна робочої сили» 9 Задача 13 Бригада будівельного управління виконала за квітень і листопад звітно-го року такі роботи: Вид робіт Обсяг робіт Норма часу на ви-мірювач робіт, людино-год. Сума, нормо-год. Бетонні, м3 20200 0,44 8888 Арматурні, т 11400 8,3 94620 Опалубні, м2 240200 0,65 156130 Разом - - 259638 Визначіть виконання норм виробітку цією бригадою. Перелік використаної літератури 14

 14. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Вступ 3 1. Вимоги до фахівця та розвиток людських ресурсів у сучасних умовах ринку праці. 4 2. Формування професійних умінь майбутніх фахівців. 6 3. Рівні компетентності майбутніх спеціалістів. 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14

 15. Практичне завдання з організації праці
  Фотографія робочого часу 3 Проведемо аналіз фотографії робочого часу трудового тижня менеджера з продажу турпродуктів. Види робіт і витрати часу Кількість повторів за зміну Тривалість,, хв. Підготовка робочого місця 1 15 Переїзд до місця проведення виставки 1 15 Переїзд на роботу 1 15 Виключення комп'ютера, наведення ладу на робочому місці 1 10 Планування роботи на поточний день 1 30 Робота з поточною документацією 1 30 Бере участі у виставці, проведення презентації підприємства 1 270 Обслуговування клієнтів 1 60 Надання звіту про виконану роботу за тиждень директорові підприємства 1 30 Зведення усієї документації тижня в один звіт 1 30 Складання плану на наступний тиждень 1 20 Обід 1 45 Всього 525 Карта робочого місця 8 1. Функції, що виконуються менеджером з продажу турпродуктів 8 2. Регламент робочого дня 10 3. Планування робочого місця з урахуванням нормативних показників 12 4. Перелік устаткування, оргтехніки і техдокументації 13 5. Інструментарій 14 6. Обслуговування робочого місця 14 7. Норми і оплата праці 16 Огляд публікацій з проблем організації праці менеджерів 17 Історія становлення та розвитку організації праці 19 Список використаної літератури 29

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua