Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом (ID:25305)
| Размер: 58 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 35 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
Содержание1. Нормативно-методичне забезпечення системи управління персоналом 3
2. Характеристика етапів процесу відбору персоналу в організації 5
3. Оцінка діяльності персоналу в організації 9
Література 15

Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. управління персоналом Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації
  1. Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації. 3 2. Активні шляхи покриття потреб в персоналі організації, їх характеристика та застосування. 10 3. Технологія процесу планування та розвитку кар'єри, її складові. 13 Література 19

 2. Методичне, організаційне та інформаційне забезпечення стратегічного планування
  ЗМІСТ Вступ 3 1. Сутність стратегічного планування 4 2. Структура і технологія стратегічного планування 5 3. Методичне забезпечення стратегічного планування 7 4. Стратегічний набір 10 5. Етапи формування стратегії підприємства та її види 12 Висновки 18 Список використаної літератури 19

 3. Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін
  Інформаційно-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін Рівень А. 8. Що таке маєвтика? Рівень В. 2. Метою економічної освіти у школі є: — застосування економічного мислення до конкретних питань; — навчання школярів загальному розумінню основ функціонування економіки; — навчання вмінню приймати обгрунтовані економічні рішення в особистому та суспільному житті. Рівень С. 1. Що Ви робитимете в такій ситуації: — у ході обговорення проблеми, важливої для колективного планування роботи курсу, раптом чуєте голосну репліку: «Кому це потрібно?.. Це нікому не потрібно...» Список використаної літератури

 4. Організаційно-методичне забезпечення проведення лицарських турнірів (в Кам’янець-Подільському)
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ІСТОРИЧНОЇ АНІМАЦІЇ В УКРАЇНІ 3 2.1. Ресурсна база історичної анімації в Україні 3 2.2. Історико-культурна реконструкція, як основна форма історичної анімації 16 2.3. Історико-методичні механізми організації лицарських турнірів 24 РОЗДІЛ ІІІ. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ЛИЦАРСЬКОГО ТУРНІРУ «КРУГЛОГО СТОЛУ» 33 3.1. Ідейна розробка лицарського турніру «Круглого столу» 33 3.2. Економічне обґрунтування лицарського турніру «Круглого столу» 42 3.3. Пропозиції щодо просування анімаційного продукту «Круглого столу» на ринок культурно-пізнавального туризму 47 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 59 ДОДАТКИ 62

 5. Правове забезпечення управління персоналом
  Вступ 3 1. Аналіз правового забезпечення управління персоналом в Україні 5 1.1. Завдання Кодексу законів про працю України 5 1.2. Законодавство про працю 11 1.3. Нормативно-правова база менеджменті песоналу 15 1.4. Правове забезпечення управлінням персоналм 22 2. Правове регулювання управління персоналом на підприємствах різної форми власності 24 2.1. Організаційно-правові питання комплектування управлінського персоналу акціонерного товариства 24 2.2. Управління персоналом державної служби в Україні 27 2.3. Правова засади роботи з персоналом в органах ДПА України 29 2.4. Система правових та організаційних методів формування і підвищення ефективності функціонування персоналу митних органів України 30 Висновки 34 Література 38

 6. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 7. Організаційне проектування системи управління персоналом
  Вступ 3 1. Сутність, завдання, принципи та зміст управління персоналом в сучасній організації 4 2. Місце кадрової політики в системі управління організацією 10 3. Особливості концепції ефективної системи управління персоналом 13 4. Зарубіжний досвід управління персоналом в організації 17 Висновки 25 Література 26 Додатки 27

 8. Організаційне проектування системи управління персоналом
  Вступ 3 1. Поняття організаційного проектування системи управління персоналом 5 2. Основні вимоги до організаційного проектування системи управління персоналом 12 3. Подолання опору змінам при зміні системи управління персоналом 14 Вступ 22 Список використаної літератури 24

 9. Оцінка системи управління персоналом підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Сутність, мета, цілі та етапи управління персоналом підприємства 5 1.2. Кадрова політика підприємства 12 1.3. Сучасні методи оцінки ефективності системи управління персоналом підприємства 21 РОЗДІЛ ІІ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАТ «Назва» 30 2.1. Управлінсько-економічна характеристика підприємства 30 2.2. Організація кадрової роботи підприємства 35 2.3. Оцінка ефективності системи управління персоналом підприємства 40 РОЗДІЛ ІІІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВАТ «Назва» 46 3.1. Інформаційне забезпечення розробки ефективної системи стимулювання праці працівників 46 3.2. Обґрунтування критеріїв ефективної системи управління персоналом 53 3.3. Напрямки оптимізації кадрової політики підприємства 60 ВИСНОВКИ 68 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 71 ДОДАТКИ 76

 10. Удосконалення системи управління персоналом підприємства
  Вступ 2 1. Сутність, завдання, принципи та зміст управління персоналом в сучасній організації 3 2. Місце кадрової політики в системі управління організацією 9 3. Особливості концепції ефективної системи управління персоналом 12 4. Зарубіжний досвід управління персоналом в організації 16 Висновки 24 Література 25 Додатки 26-28 Наукові підходи до управління персоналом. Система методів управління персоналом.

 11. Удосконалення системи управління персоналом підприємства
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Поняття та значення менеджменту в управлінні персоналом підприємства 6 1.2. Основні методи управління персоналом 16 1.3. Ефективність управління персоналом 32 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТОВ „КОМ-ТРЕЙД” 42 2.1. Загальна характеристика підприємства 42 2.2. Аналіз організації управління персоналом 60 2.3. Дослідження ефективності використання трудового потенціалу підприємства 70 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 78 3.1. Удосконалення системи управління персоналом 78 3.2. Заходи стимулювання праці працівників 86 РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА РПАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 98 4.1. Огляд нормативі по охороні праці меблевого виробництва 98 4.2. Пожежна безпека на підприємстві 106 4.3. Виробничий травматизм 111 ВИСНОВКИ 114 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 119

 12. Удосконалення системи управління персоналом на підприємстві (на прикладі)
  ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ 6 1.1. Сутність, мета та функції управління персоналом 6 1.2. Принципи побудови системи управління персоналом 14 1.3. Суб’єкти й методи управління персоналом 24 1.4. Оцінка ефективності процесу управління персоналом 26 РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ (НА ПРИКЛАДІ ТОВ "xxx) 35 2.1. Загальна характеристика системи управління ТОВ "xxx" 35 2.2. Аналіз методів визначення структури системи управління персоналом ТОВ "xxx" 39 2.3. Аналіз ефективності управління персоналом ТОВ "xxx" 49 2.4. Розробка удосконаленної системи управління персоналом на підприємстві (із застосуванням ЕОМ) 56 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 76 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79 ДОДАТКИ 86

 13. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0»
  1. Характеристика модуля «Управління персоналом для України» інформаційної системи «1С:Підприємство 8.0» 3 2. Постановка, алгоритм і технологія розв'язання задачі «Визначення планової трудомісткості річної виробничої програми підприємства» 8 Вступ 8 2.1. Опис постановки задачі 8 2.1.1. Характеристика задачі 8 2.1.2. Вихідна інформація 10 2.1.3. Вхідна інформація 12 2.2. Опис алгоритму 13 2.2.1. Призначення та характеристика 13 2.2.2. Використана інформація 13 2.2.3. Результати розв'язування 13 2.2.4. Математичний опис 14 2.2.5. Алгоритм розв'язування 14 2.3. Технологічний процес збирання й оброблення даних 18 2.4. Контрольний приклад 22 Висновок 24

 14. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Становлення і розвиток підходів до управління персоналом 4 2. Аналіз основних підходів і концепцій в управлінні персоналом 9 3. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 15. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Загальна характеристика та аналіз концепції управління персоналом 4 2. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua