Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Менеджмент персонала вар 4 (ID:25311)
| Размер: 28 кб. | Объем: 15 стр. | Стоимость: 45 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання № 1.

Навести коротку загальну характеристику бази практики:
- повна назва організації;
- галузева належність;
- форма власності;
- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;
- загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіальне відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);
- показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т. п. Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та доповнити їх відповідним коментарем.
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Отбор персонала
  Вступление 3 1. Набор персонала 4 2. Отбор персонала 6 Выводы 14 Список использованной литературы 15

 2. ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА
  ВВЕДЕНИЕ 2 стр. ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА §1. Определение предмета процесса кадрового планирования 3 стр. §2. Проблема интеграции кадрового планирования в планы организации.4 стр. ГЛАВА II. СТАДИИ ПРОЦЕССА КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ §1. Определение влияния стратегических целей организации на отдельные ее подразделения 6 стр. §2. Определение будущих потребностей 7стр. §3. Учет имеющихся кадров при определении числа необходимой рабочей силы 8 стр. §4. Методы прогнозирования кадровых потребностей 9 стр. §5. Разработка конкретных планов 10 стр. ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ §1. Планирование потребностей в персонале 11 стр. §2. Планирование использования кадров 12 стр. §3. Планирование обучения персонала 12 стр. §4. Планирование сокращения (высвобождения) персонала 12 стр. ГЛАВА IV. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 13 стр. ГЛАВА V. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ “ЛОВУШКИ” ПРОЦЕССА КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 14 стр. Заключение 16 стр. Список сносок 17 стр. Список использованной литературы 18 стр.

 3. Управління поведінкою персонала
  Кейс 6 1. Чи можуть допомогти змістовні теорії мотивації в розумінні цілих націй, що намагаються розпочати підприємницьку діяльність? 2. Чим мотивація підприємця могла б відрізнятися від мотивації менеджерів великих фірм? 3. Чому підприємці зуміють ефективно конкурувати в наступному десятилітті? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 4. Стратегічний менеджмент (вар. 1)
  ЗМІСТ 2 ВСТУП 3 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 4 2 ЧИННИКИ РИНКІВ ДЕРЖАВИ – СТРАТЕГІЧНА ЛАНКА ДІЯЛЬНОСТІ РИНКУ ТА ВНУТРІШНІ ОРГАНИЗАЦІЙНІ ЧИННИКИ 8 3 ЗАВДАННЯ ЕТАПУ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ 11 ВИСНОВКИ 14 ЛІТЕРАТУРА 15

 5. Фінансовий менеджмент вар 15
  1.Фінансова санація. Форми фінансової санації підприємства 3 2. Моделі оцінки фінансових активів з урахуванням систематичного ризику. 7 Задачі 14 3. Складіть бюджет грошових коштів на 2007 рік, із врахуванням наступних квартальних надходжень виручки від реалізації готової продукції: Дебіторська заборгованість на 01.01.2007 р. становить 3 000 грн. Підприємство має 30 – денний середній термін отримання дебіторської заборгованості. Запланований обсяг реалізації на 1 квартал 2008 р. становить 30 700 грн. Придбання сировини та матеріалів здійснюється в обсязі 40,0% від запланованого обсягу реалізації наступного кварталу. Погашення кредиторської заборгованості здійснюється у тому кварталі, у якому вона виникла. Заробітна плата, податки та інші виплати знаходяться в межах 25 %, а позареалізаційні витрати - 5% від прогнозного значення виручки кожного кварталу. У третьому кварталі передбачається придбання нового обладнання для цеху №1 у сумі 30 000 грн. Початкове сальдо грошових коштів 2 000 грн. при нормативній потребі 10 000 грн. 4. Виручка від реалізації – 20 000 тис. грн. Постійні витрати – 5 000 тис. грн. Змінні витрати – 12 200 тис.грн. Власні засоби – 8 000 тис. грн. Позикові кошти – 2 000 тис. грн. Ставка за кредитні ресурси (середня по ринку) – 22%. Прибуток на акцію в попередньому періоді склав 0,15 грн. Необхідно визначити: - Як зміниться прибуток, якщо виручка від реалізації зросте на 4 %. - Фінансовий важіль. - Прибуток на акцію в наступному періоді при зростанні виручки від реалізації на 4%. 5. Припустимо, що Ви вирішили інвестувати $100000. Перед Вами безризиковий актив з процентною ставкою 0,06 річних і ризиковий актив з очікуваною ставкою доходності в 0,14 і стандартним відхиленням в 0,20. а). Визначити склад портфеля, очікувана ставка доходності відповідала б значенню 0,11 в рік. Яким буде в цьому випадку стандартне відхилення? Середня доходність портфелю: μ= х*0,06+у*0,14 Стандартне відхилення портфелю з одним безризиковим активом σ= у*0,2. х у μ σ 0,10 0,9 0,132 0,18 0,20 0,80 0,124 0,16 0,30 0,70 0,116 0,14 0,40 0,60 0,108 0,12 6.Ліквідаційний баланс акціонерного товариства має такий вигляд: Актив Пасив Основні засоби 2000 Статутний капітал 3000 Нематеріальні активи 600 Резервний капітал 300 Запаси 400 Непокритий збиток 960 Поточні фінанвові інвестиції 450 Довгострокові зобов'язання 300 Грошові кошти та їх еквіваленти 90 Поточні зобов'язання 900 Баланс 3540 Баланс 3540 Виходячи з цих даних, визначіть ліквідаційну ціну акцій, якщо: 1) статутний капітал поділено на 100 тис. Простих акцій; 2) статутний капітал поділено на 90 тис. Простих і 10 тис. Привілейованих акцій по 30 грн. Кожна. Література 18

 6. Фінанси вар 14 вар 10
  вар 14 Завдання 1 Вибрати вигідний варіант депозитного вкладу домогосподарства "Альфа" в комерційний банк "Бета", якщо банк пропонує два способи нарахування складних процентів: перший — поквартальне, другий — щомісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. На¬рощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації став¬ки відсотка. Домогосподарство хоче покласти на депозит деяку суму грошей терміном на 9 місяців (квітень-грудень поточного року). Визна¬чити також ефективну ставку операції за кожним способом. Таблиця 1 Показник Значення Сума строкового депозиту, тис. грн 450 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щоквартально 38 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щомісячно 37,0 Відсоток інфляції, що фактично склався в обліковому періоді, щоквартальний 2 Завдання 2 Переказний вексель, виданий на відповідну суму, передбачає опла¬ту в зазначений строк. Власник документа — підприємство "Альфа" за рішенням фінансового менеджера здав його достроково для обліку в банк під відповідну облікову ставку. Визначити отриману в результаті обліку векселя суму та вигоду від управлінського рішення. Якщо існує альтерна¬тива, взяти кредит у банку до дати погашення векселя боржником. Таблиця 2 Показник Значення Сума векселя, тис. грн 50 Дата повернення боргу (число грудня) 19 Дата обліку векселя (число травня) 25 Облікова ставка банку, % 10 Середня ставка відсотка за кредит комерційних банків 12 вар 10 Завдання 1 Вибрати вигідний варіант депозитного вкладу домогосподарства "Альфа" в комерційний банк "Бета", якщо банк пропонує два способи нарахування складних процентів: перший — поквартальне, другий — щомісячно. Ставки відсотка диференційовані залежно від способу. На¬рощування відсотка буде враховувати інфляцію шляхом індексації став¬ки відсотка. Домогосподарство хоче покласти на депозит деяку суму грошей терміном на 9 місяців (квітень-грудень поточного року). Визна¬чити також ефективну ставку операції за кожним способом. Таблиця 1 Показник Значення Сума строкового депозиту, тис. грн 330 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щоквартально 28 Номінальна річна ставка відсотка на депозит при нарахуванні відсотка щомісячно 27,0 Відсоток інфляції, що фактично склався в обліковому періоді, щоквартальний 1 Завдання 2 Переказний вексель, виданий на відповідну суму, передбачає опла¬ту в зазначений строк. Власник документа — підприємство "Альфа" за рішенням фінансового менеджера здав його достроково для обліку в банк під відповідну облікову ставку. Визначити отриману в результаті обліку векселя суму та вигоду від управлінського рішення. Якщо існує альтерна¬тива, взяти кредит у банку до дати погашення векселя боржником. Таблиця 2 Показник Значення Сума векселя, тис. грн 120 Дата повернення боргу (число грудня) 24 Дата обліку векселя (число травня) 12 Облікова ставка банку, % 5 Середня ставка відсотка за кредит комерційних банків 8

 7. Перелік питань Інвестиційний менеджмент, МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ, ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  1. Сутність інвестицій як об'єкта управління, класифікація видів інвестицій в туризмі за різними ознаками. 2. Поняття інвестиційної діяльності туристичних підприємств, характеристика її особливостей. 3. Інвестиційний менеджмент: сутність, цілі та основні принципи. 4. Характеристика функцій інвестиційного менеджменту. 5. Аналіз інвестиційної діяльності туристичних підприємств: поняття, інформаційне забезпечення, методи проведення. 6. Методика аналізу грошових потоків від інвестицій. 7. Методика аналізу інвестиційних проектів з урахуванням фактору інфляції. 8. Методика оцінки рівня ліквідності об'єктів інвестування. 9. Інвестиційне планування в туристичному підприємстві: прогнозування, поточне та оперативне планування. 10. Поняття інвестиційного ринку, характеристика його учасників. 11. Класифікація видів інвестиційних ринків за різними ознаками. 12. Методика оцінки та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 13. Характеристика специфічних об'єктів інвестиційної діяльності в сфері туризму. 14. Інвестиційна привабливість туристичної галузі, система показників і методів її оцінки. 15. Методика оцінки привабливості окремих туристсько-рекреаційних регіонів. 16. Інвестиційна стратегія туристичного підприємства та порядок її розробки. 17. Характеристика стратегічних напрямів і форм інвестиційної діяльності в туризмі. 18. Критерії та методи оцінки результативності реалізації інвестиційної стратегії підприємства. 19. Поняття та види інвестиційних ресурсів туристичного підприємства, джерела їх формування. 20. Основні етапи та принципи розробки політики формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 21. Методика розрахунку загального обсягу формування інвестиційних ресурсів туристичного підприємства. 22. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій туристичного підприємства. 23. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 24. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його зміст та порядок розробки. 25. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій туристичного підприємства 26. Методика оцінки ефективності інвестування в окремі фінансові інструменти. 27. Поняття портфеля інвестицій підприємства, їх типи. 28. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій туристичного підприємства. 29. Сутність та види інвестиційних ризиків туристичного підприємства. 30. Методи та показники оцінки фактора ризику в інвестиційних розрахунках. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 1. Основні підходи до визначення інновації. 2. Властивості інновації. 3. Сутність понять „новинка", „інновація", „інноваційний проект", „винахід", „інноваційний процес", „інноваційна діяльність". 4. Класифікації інновацій та їх специфіка. 5. Теорія циклічних економічних криз 6. Теорія довгих хвиль 7. Інноваційні теорії економічного розвитку 8. Теорія економічного розвитку 9. Концепція технологічних устроїв ІО.Еволюційно-інституційні теорії економічного розвитку 11 .Інноватика як наука. 12.Науково-технічні революції в історії економічного розвитку 13.Типи економічного розвитку 14.Класична крива поширення інновації в галузі: інкубаційний період, прискорена дифузія, повільна дифузія. 15.Суб'єкти інноваційного ринку: венчури, spin-off, експлеренти, патієнти, комутанти, віоленти. 16.Інноваційний потенціал держави, регіону, галузі, підприємства. 17.Поняття інноваційного процесу. 18.Основні етапи інноваційного процесу. 19.Зміст інноваційної діяльності, джерела її фінансування, рівень ризику, очікувана віддача та роль маркетингу на різних етапах інноваційного процесу. 20.Трансфер технологій. 21.Лінійна й інтерактивна моделі інноваційного процесу. 22.Рівні регулювання інноваційною діяльністю. 23.Інноваційна політика в системі регуляторів соціально-економічних процесів. 24.Функції держави в інноваційній сфері. 25.Національні особливості інноваційних систем розвинених країн світу. 26.Українська інноваційна система в умовах ринкової економіки. 27.Методи державної підтримки інноваційної діяльності. 28.1нституційна структура інноваційного ринку. 29.Інноваційна інфраструктура ЗО.Бізнес інкубатори 31 .Технологічні парки 32.Технополіси. 33.Роль інформаційно-технологічних систем у розвитку інноваційної інфраструктури. 34.Значення менеджменту технологічних інновацій для розвитку конкурентних переваг. З5.Основні функції й особливості інноваційного менеджменту. 36.Поняття інноваційної стратегії. Загальна й інноваційна стратегія підприємства. 37.Стратегії технологічних і товарних інновацій. З 8. Конку рентні стратегії диференціації та скорочення витрат, спрямованість товарних і технологічних інновацій. З9.Етапи розробки інноваційної стратегії підприємства. 40.Технологічний аудит і етапи його проведення. 41.Інноваційний потенціал підприємства й організації. 42.Методи розробки й обґрунтування інноваційних стратегій. 43.Ризики процесу виведення на ринок нових товарів і послуг. 44.Фактори успішної реалізації стратегії: організаційні структури,персонал, фінансова підтримка. 45.Поняття інноваційного проекту, його ознаки та характеристики. 46.Стадії життєвого циклу інноваційного проекту. 47.Методи комплексної оцінки та відбору інноваційних проектів. 48.Планування інноваційного проекту. 49.Формування портфелю проектів. 50.Джерела фінансування інновацій. 51 .Венчурний бізнес й організація венчурного фінансування. 52.Венчурний капітал в Україні. 53.Принципи ціноутворення на інноваційну продукцію. 54.Комплексна оцінка ефективності інвестицій у інновації. 55. Методи оцінки економічної ефективності інновацій, їх призначення та класифікація. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» 1. Інтеграційні структури сучасного світового туристичного ринку 2. Види організаційних структур підприємства-туроператора 3. Види організаційних структур підприємства-турагента 4. Організаційно-правові форми туристичних підприємств 5. Форми об'єднання туристичних підприємств України (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, ...) 6. Форми організації підприємництва (одноосібне володіння, партнерство, корпорація...) 7. Інноваційні форми підтримки підприємництва (кластери, бізнес-інкубатори, ...) 8. Корпоративні стандарти туристичного підприємства 9. Політика підприємства відносно подарків клієнтам 10. Процедура відповіді на телефонні дзвінки 11. Політика відносно використання робочого часу, зарплатні, понаднормової роботи та додаткових пільг 12. Політика підприємства відносно відсутності на роботі та запізнень 13. Політика підприємства відносно ознайомчих турів 14. Політика підприємства відносно продажу персоналу турів або послуг зі знижкою 15. Політика туристичного підприємства відносно відпусток персоналу 16. Політика відносно навчання персоналу, навчальних семінарів, підвищення кваліфікації 17. Політика відносно організації презентацій, прийомів, коктейлів та участі в них персоналу 18. Політика відносно підвищення на посаді та процедура підвищення 19. Норми поведінки персоналу в робочий час 20. Політика відносно подарків з боку клієнтів або постачальників 21. Норми роботи з діловою документацією 22. Процедура ділового листування 23. Вимоги до одягу (дресс-код) персоналу підприємства 24. Використання транспортних засобів компанії 25. Норми та правила врегулювання конфліктних ситуацій 26. Процедури, пов'язані зі скаргами співробітників 27. Процедури, пов'язані зі скаргами клієнтів 28. Технологічні схеми співпраці ініціативного туроператора з рецептивним туроператором 29. Технологічні схеми співпраці туроператора з підприємствами розміщення 30. Технологія обслуговування клієнтів на туристичному підприємстві 31. Фінансова схема роботи ініціативного туроператора 32. Фінансова схема роботи рецептивного туроператора 33. Кадрові проблеми туристичних підприємств України 34. Конфліктні ситуації туристичного підприємства, пов'язані з туристами 35. Види ризиків туристичного підприємства 36. Методи попередження та зниження ризиків у туризмі 37. Методи мотивації персоналу туристичного підприємства 38. Управління маркетинговою діяльністю туристичного підприємства 39. Управління процесом розробки туру 40. Система туристичної статистики в Україні 41. Сучасні тенденції ринку виїзного туризму України 42. Сучасні тенденції ринку іноземного туризму України 43. Сучасні тенденції ринку внутрішнього туризму України 44. Способи мотивації туристичних агентів, що застосовуються туристичними операторами 45. Збутові схеми туристичного оператора 46. Проблеми розвитку ринку засобів розміщення України 47. Порядок заснування підприємства-туроператора 48. Порядок заснування підприємства-турагента 49. Державна підтримка розвитку підприємницької діяльності в сфері туризму України 50. Сучасні методи представлення туристичного продукту клієнту

 8. Політологія (вар. 12)
  1. Влада як одна з головних категорій політології 3 2. Поняття політичної культури 5 3. Національне відродження в історії України 10 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 17

 9. Мікроекономіка вар 16, 10
  Варіант 16 3 1. Визначте поняття 3 2. Методика визначення оптимального обсягу виробництва продукції фірми в умовах досконалої конкуренції. Максимізація прибутку. Мінімізація збитків. Зупинка виробництва. 4 3. Вправа 10 Зобразіть графічно і поясніть, як змінюються параметри ринкової рівноваги внаслідок введення акцизного збору на даний товар, якщо попит є еластичнішим за пропозицію. Як у такому випадку акциз розподіляється між покупцем і продавцем. 4. Задачі 11 4.1 11 4.1. Накресліть бюджетну лінію споживача, доход якого становить 150 грн. і витрачається на два товари Х і У, ціни відповідно дорівнюють: Рх= 3 грн і Ру =5 грн. Яким буде рівняння бюджетної лінії? Покажіть на графіку, як переміститься бюджетна лінія у разі, якщо доход споживача зросте до 180 грн, ціна товару знизиться до 2 грн, а товару У зросте до 6 грн. 4.2 13 4.2. Витрати монополіста становлять: TC = 100 +5Q2 + Q, а попит на його продукцію задається функцією: P = 55 – 2Q. Визначте ціну і обсяг продажу монополіста, за умов, що вона максимізує прибуток, отриманий нею прибуток і ступень завантаження її виробничих потужностей. Якою буде ціна і обсяг випуску за умов, що фірма буде працювати в умовах досконалої конкуренції. 4.3 15 4.3. Виробнича функція фірми у короткостроковому періоді задано рівнянням Q=1000L-5L2. Фірма реалізує товар на конкурентному ринку за ціною 0,1 грн. за штуку. На ринку праці фірма є монопсонією, а функція пропозиції праці має вигляд: L=0,5W-20 Знайдіть аналітично і графічно оптимальний обсяг використання праці і заробітну плату, яку встановить дана фірма. 5. Тести 17 5.1. Ціною попиту називають: 5.2. Реалізація монопольної влади означає, що: 5.3. У разі зростання номінальної ставки банківського проценту внутрішня норма прибутковості інвестиційного проекту: 5.4. У короткостроковому періоді економічний прибуток можуть отримувати; 5.5. Для виробничої функції Q=5.1L0,5 * 4K0,7 віддача за обсягом є: Список використаної літератури 19 Варіант 10 20 1. Визначте поняття 20 2. Поняття, параметри і властивості виробничої функції. Аналіз виробничої функції з однією змінною 21 3. Вправа 27 Зобразіть графічно і поясніть, як змінюються параметри ринкової рівноваги в ситуації, коли водночас збільшуються доходи населення і зростають ціни на ресурси 4. Задачі 28 4.1 28 4.1. Попит і пропозиція певного товару задано функціями: Qd=100-2P; Qs=-20+2P На підставі наведених даних: 1) визначте рівноважну ціну і обсяг продажу даного товару; 2) побудуйте криві попиту і виручки від продажу; 3) Визначте, за якої ціни і обсягу продажу продавець може отримувати максимальний дохід; 4) Поясніть залежність між еластичністю попиту і динамікою сукупного доходу продавця. Що має робити продавець, щоб збільшити свій сукупний дохід? 4.2 30 4.2. Фірма «Лайма» виробляє парасольки (тис. од. на рік) і працює на ринку монополістичної конкуренції. Її сукупний дохід і граничні витрати відповідно задані функціями: TR=24Q-2Q2; MC=5Q-21 Визначте: обсяг виробництва, ціну за якою продає парасолька дана фірма, прибуток фірми і ступень завантаження її виробничих потужностей, якщо її мінімальні середні довгострокові витрати дорівнюють 9 грн. Якою була б ціна і обсяг продажу і прибуток, якби дана фірма працювала на досконало конкурентному ринку? 4.3 32 4.3. Фірма працює на досконало конкурентному ринку і продає свою продукцію за ціною 2$. Прокатна ціна капіталу – 22$. Залежність обсягу випуску від збільшення використання капіталу за незмінної кількості робітників наведено в таблиці: К (од) 4 5 6 7 8 9 10 Q (шт) 100 121 141 159 174 185 191 Визначте, яку кількість капіталу буде використовувати дана фірма за наведених умов. Як зміниться обсяг залученого капіталу, якщо ціна на товар фірми знизиться до 1,5$? Розв’язок подати у табличні та графічній формах, зробити необхідні пояснення і аналіз. 5. Тести 34 5.1. Модель раціонального вибору споживача описується рівнянням: 5.2. Проблема «що виробляти» визначається в умовах ринкової економіки: 5.3. Якщо середні змінні витрати скорочуються разом із зростанням обсягу виробництва, то: 5.4. Крива попиту на працю для конкурентної фірми співпадає із кривою; 5.5. Крива попиту пересунеться праворуч і вгору у результаті: Список використаної літератури 36

 10. Фінанси вар 9
  1. Об’єктивна необхідність розподільчої функції, її визначальне значення для здійснення економічної політики держави 3 1.1. Функції фінансів 3 1.2. Сутність і механізм дії розподільчої функції 3 1.3. Значення розподільчої функції для здійснення економічної політики держави 7 Література 11 2. Економічна сутність, характеристика, склад та структура державних видатків. Класифікація видатків державного бюджету 12 2.1. Характеристика державних видатків 12 2.2. Класифікація бюджетних витрат 14 Література 20 3. Сутність та роль державних цільових фондів на сучасному етапі. Класифікація державних цільових фондів. Економічні та соціальні державні цільові фонди 21 3.1. Сутність і призначення державних цільових фондів 21 3.2. Класифікація державних цільових фондів 23 3.3. Система державного соціального страхування 27 Література 33 Висновок 34

 11. Кримінологія вар 1
  1. Історія і становлення кримінологічної науки. 2. Поняття та види злочинності загально-кримінального спрямування(кримінологічна характеристика). Література

 12. Статистика вар. 6
  1. Статистика страхової діяльності. 3 ІІ. Розрахункова частина. 9 1. Статистичне групування в залежності від розв'язуваних задач підрозділяються на типологічні, структурні, аналітичні. Статистичне групування дозволяє дати характеристику розмірів, структури і взаємозв'язки досліджуваних явищ, виявити їхньої закономірності… Список використаної літератури 19

 13. Англійський вар. 1
  Grammar la. Які з наступних слів с злічувальні, а які незлічувальні? 1b. Розкрийте дужки, вибравши правильний варіант. 2. Поставте там, де необхідно, означений або неозначений артикль. 3. Підставте в речення артикль the там, де потрібно. 4. Перекладіть речення українською мовою. Поясніть використання ступенів порівняння прикметника. 1. Авто безпечніше ніж мотоцикли 1. Cars are safer than motorbikes 5. Закресліть артикль там, де його не потрібно вживати. 1. When my father was at the University, he went to the Netherlands on the holiday. 6. Поєднайте два речення в одне. 1. Не is a man. He is intelligent. = He is an intelligent man. 7. Розкрийте дужки, вживаючи потрібний ступінь порівняння прикметників. 1. Mr Brown is taller than Mr Smith. 8. Перекладіть речення на англійську мову. 1. Ця робота легша від тієї. = This work is easier than that one. 9. Вставте дієслово to be у потрібному часі. 1. What is your name? - My mane is John Cartwright. 10. Знайдіть до термінів, що ліворуч, визначення. 1) A group of university departments = c) faculty II. Прочитайте вислови та прислів'я. Перекладіть та напишіть погоджуєтесь ви з ними чи ні. Поясніть свою позицію, використовуючи наступні сталі фразеологічні вирази:

 14. Інвестування вар 7
  Вступ 3 Теоретична частина 4 1. Особливості формування і оцінки портфеля реальних інвестиційних проектів. 4 2. Купівля-продаж цінних паперів 12 Задача 15 Державні облігації номінальної вартістю 100грн. терміном обігу 90 днів розміщуються по курсу 91,5 грн. Визначити: Яка буде розрахункова дохідність облігацій з врахування податкових пільг при ставці податку 30%. Висновки 16 Література 17

 15. Фінанси вар 14
  1. Методи фінансування бюджетного дефіциту та їх наслідки 3 2. Система безготівкових розрахунків 6 Задача 3 13 На основі даних таблиці 1 визначити М1; зміну М1, якщо зміниться МВ, CR, HR; на скільки змінити МВ, щоб збільшити М1, як змінити HR, щоб збільшити М1. Література 15

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua