Подождите, идет загрузка ...

  О фирме Услуги Работы Бесплатные рефераты Заказ Вакансии Ссылки Гостевая книга Адрес ДомойНаписать письмо  
КонтрольнаяТема: Управління персоналом (ID:25312)
| Размер: 34 кб. | Объем: 17 стр. | Стоимость: 55 грн. | Добавлена: 16.08.2012 |
СодержаниеЗавдання 1.

Навести коротку загальну характеристику бази практики:
- повна назва організації;
- галузева належність;
- форма власності;
- основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги;
- загальна чисельність і структура персоналу (включаючи чисельність працівників територіальне відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо);
- показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт і т. п. Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та доповнити їх відповідним коментарем.

Завдання 2.
Варіант 5.
5.1. Проаналізувати чинну систему оцінювання різних категорій персоналу: періодичність, методи, процедури. Зробити висновки щодо її об’єктивності. Навести конкретні приклади.
5.2. Вивчити і описати порядок, форми, методи визначення посадових обов’язків, завдань, відповідальності на прикладі конкретних структурних підрозділів, категорій персоналу та посадових осіб. Навести зразки документів.
5.3. Розрахувати за фактичними даними та проаналізувати показники обороту, плинності та стабільності персоналу. Розробити пропозиції щодо стабілізації кадрового складу.

Література
Заказ Купить Купить
ПросмотрПросмотр Просмотреть с сайта...
См. также:
 1. Порівняльний аналіз технологій управління персоналом: управління кадрами, управління персоналом, управління людськими ресурсами
  Вступ 3 1. Сучасне поняття системи управління персоналом 3 2. Формування концепції управління людськими ресурсами 5 3. Принципи побудови і завдання концепції управління персоналом 8 4. Соціально-економічні складові нової кадрової політики 10 Висновок 12 Література 14

 2. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Становлення і розвиток підходів до управління персоналом 4 2. Аналіз основних підходів і концепцій в управлінні персоналом 9 3. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 17 Висновок 21 Список використаної літератури 23

 3. Концепція управління персоналом, еволюція розвитку підходів до управління персоналом
  Вступ 3 1. Загальна характеристика та аналіз концепції управління персоналом 4 2. Еволюція розвитку підходів до управління людськими ресурсами 9 Висновок 17 Список використаної літератури 18

 4. управління персоналом Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації
  1. Принципи розвитку системи управління персоналом організації: принцип концентрації, принцип спеціалізації. 3 2. Активні шляхи покриття потреб в персоналі організації, їх характеристика та застосування. 10 3. Технологія процесу планування та розвитку кар'єри, її складові. 13 Література 19

 5. Управління персоналом
  1. СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЙОГО ЕТАПИ 3 2. СУТНІСТЬ ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ: ЇЇ ЦІЛІ, ВИМОГИ ЩОДО ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ 7 ЛІТЕРАТУРА 14

 6. Управління персоналом
  Завдання № 1. Дати коротку загальну характеристику організації: - повна назва організації; - галузева належність; - форма власності; - основні види продукції, що виробляється, виконувані послуги; - загальна чисельність персоналу (включаючи чисельність працівників територіально відокремлених частин: філій, відділень, цехів, інститутів тощо); - показники обсягів діяльності за минулий звітний рік: товарна продукція, обсяги продажу, вартість наданих замовникам послуг, вартість виконаних науково-дослідних робіт тощо. Для характеристики чисельності персоналу та обсягів основної діяльності використати табличні форми та доповнити їх відповідним коментарем. Завдання № 2. Варіант 2. 2.1. Вивчити й описати застосовувані в організації методи професійного підбору різних категорій персоналу, оцінити їхню ефективність. Навести приклади. 2.2. Вивчити і описати планування і організацію розвитку персоналу (професійна підготовка, підвищення кваліфікації, перепідготовка, стажування тощо), проілюструвати це кількісними показниками. Виявити недоліки та розробити рекомендації щодо удосконалення розвитку персоналу в організації. 2.3. З’ясувати, якими методами, засобами забезпечується диференціація індивідуальних трудових доходів (заробітної плати) в організації, навести конкретні приклади для ілюстрації різного рівня заробітної плати з відповідним коментарем. Література

 7. Управління персоналом
  1. ЗАКРИТА ТА ВІДКРИТА КАДРОВІ ПОЛІТИКИ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 3 2. РОТАЦІЯ КАДРІВ ЯК ОДИН З НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ 10 ЛІТЕРАТУРА 14

 8. Управління персоналом
  1. Стратегічне управління персоналом 3 2. Основи розвитку персоналу 9 3.Основні види нематеріальної мотивації 15 Література 20

 9. Управління персоналом
  Варіант № 27 1. Превентивна та активна кадрові політики, їх характеристика 3 2. Сутність раціонального використання персоналу в організації, його основні напрямки 9 Список використаної літератури 14

 10. Управління персоналом
  Завдання на виконання контрольної роботи На прикладі підприємства ТОВ «Макаронна фабрика», зробити розрахунок оцінки результатів праці персоналу підприємства. Вихідні дані З метою підвищення ефективності праці, здійснення цілеспрямованої кадрової політики в області матеріального та морального стимулювання співробітників, проведення атестації співробітників, їх просування по службі і підвищення кваліфікації, проводиться оцінка результатів праці та ділових якостей працівників. Для цього використовується інтегральний коефіцієнт, комплексно враховуючий такі показники, як професіональні та особисті якості, рівень кваліфікації, складність робіт і результатів праці. Постановка задачі: 1. Розрахувати оцінку професійних та особистих якостей працівників. 2. Розрахувати оцінку рівня кваліфікації робітника. 3. Розрахувати оцінку складності виконуваних робіт. 4. Розрахувати оцінку результатів праці. 5. Розрахувати комплексну оцінку результатів праці і ділових якостей робітників підприємства. 6. За результатами комплексної оцінки розробити пропозиції по: • преміюванню кращих співробітників; • зміні рівня посадового окладу; • просування по службі; • підвищення кваліфікації співробітників підприємства (вибір форм і методів). Для ТОВ «Макаронна фабрика» проведемо розрахунок комплексної оцінки для чотирьох відділів: Комерційний відділ (керівник, бухгалтер і 2 спеціаліста); Технологічний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Планово – економічний відділ (керівник і 3 спеціалісти); Бухгалтерія (керівник і 4 спеціалісти) На кожного наведемо: їх освіту, стаж і розраховані кваліфікаційні ознаки. Для цього розрахуємо таблиці по відділам окремо. Оцінка ділових якостей працівників повинна бути основана на факторах, що характеризують: а) самого працівника, який володіє певними знаннями, навичками, здібностями; б) вид та зміст трудових функцій, які він фактично виконує; в) конкретні результати його діяльності. Оцінку проведемо на основі комплексного ( інтегрального ) показника, який може бути отриманий шляхом об’єднання двох часткових оцінок. Перша визначає показники, які характеризують робітника, тобто ступінь розвитку професіональних та особистих якостей працівника (П) і рівень кваліфікації (К), а також їх кількісні вимірники; друга – показники, які характеризують виконувану роботу, тобто дозволяє співвідносити результати праці робітників (Р) з обліком рівня складності виконуваних ними функцій (С). Комплексна оцінка (Д) визначається по формулі: Д = ПК + РС (1) Кожний елемент комплексної оцінки характеризується своїм набором ознак та має відповідну шкалу для їх кількісного виміру. При розрахунку комплексної оцінки значення кожного елемента виражається в долях одиниці. Зміст Завдання на виконання контрольної роботи 2 Вихідні дані 2 1.1 Розрахунок оцінки професійних та особистих якостей працівників 3 1.2 Розрахунок оцінки рівня кваліфікації робітника 4 1.3 Розрахунок оцінки складності виконуваних робіт 4 1.4 Розрахунок оцінки результатів праці 5 1.5. Розрахунок комплексної оцінки результатів праці та ділових якостей працівників 5 Висновки 15 Література 16

 11. управління персоналом
  1. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 3 2. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ 6 ЛІТЕРАТУРА 15

 12. Управління персоналом
  1. Етапи кар'єри, їх вплив на цілі професійної діяльності працівника 3 2. Етапи роботи з резервом, їх характеристика 13 Література 17

 13. Управління персоналом
  1. ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВИХ ПОЛІТИК, ЩО МАЮТЬ МІСЦЕ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 3 2. ПРОЦЕДУРА ДІЛОВОЇ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ, ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПРАКТИЦІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 9 ЛІТЕРАТУРА 15

 14. Управління персоналом
  1. ВИДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КУЛЬТУР, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПОВЕДІНКУ ЛЮДЕЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ 3 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 10 ЛІТЕРАТУРА 15

 15. Управління персоналом
  1. СУТНІСТЬ ДОКТРИНИ НАУКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКТРИНИ ЛЮДСЬКИХ СТОСУНКІВ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 3 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ЧЕРЕЗ КАДРОВУ РОБОТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА СКЛАДОВИХ КАДРОВОЇ РОБОТИ 10 ЛІТЕРАТУРА 17

Найти работу
Заказать новую работу можно по телефону->(044)592-56-57 098-404-55-82

Расширенный поиск работ
Новости

Заказы принимаются:
- по электронной почте diplomna@ukr.net
- на сайте
в форме Заказ
- по телефонам 098-404-55-82, 073-402-23-28


У вас нет времени ехать к нам в офис - это не проблема!
Закажите работу у нас на сайте, и оплатите в любом удобном для вас банке или картой! И наконец получите ее в электронном виде на ваш е-mail!
Почему это удобно? Вы экономите время и деньги, при этом все гарантии сохраняются.

На сайте выложена база нового материала 2017 года!


Если Вас интересует готовый материал воспользуйтесь расширенным поиском. Если Вас заинтересует только часть работы, уточняйте ее цену у администратора Готовый материал можно оплатить безналично и получить в электронном варианте


Наш новый сервис - бесплатный материал! Добавлена новая страница "Бесплатные работы", это возможность поиска материала для вашей самостоятельной работы.
О фирме | Услуги | Работы | Заказ | Вакансии | Ссылки | Гостевая | Адреса
Студенческий портал | Разработка и поддержка сайта - vbs.com.ua